Zabytki kultury polskiej w średniowieczu-IX-„Gegraf Bawarski”rękopis łać.rejstrujący plemienne terytoria Europy.Nazwy plemion polskich(Wiślanie, Goplanie,Ślężanie,Brzeżanie) -X-„Dugowie index”dok.w którym MieszkoI oddaje swoje państwo pod opiekę Papierzowi.W łać,dok. znajdujemy polskie nazwy:Kraków,Odra,Prusowie, Gniezno,Szczecin. -XI-„Kronika biskupa Thietmara”zawierająca opis walk niem-pol w 1000-1015r. Rękopis łać,biskup wymienia niektóre nazwy polskie:Ślężanie,Głogów,Krosno,Odra, imię polskiego władcy Bolesława Chrobrego -XII-„Bulla Gnieźnieńska”sporządzona w 1136 w kancelari papieskiej.Dok łać. zatwierdzał rejstr dóbr arcybiskupstwa gnieźnięńskiego.Występuje w nim 400 nazw miejscowości polskich i osób.Nazwano go tak bo jest on dla poskiej kultury „złoty” 1. a)nazwy miejscowe od cech przyrody i terenu Doskoł(dół),Łęczyca(łąka) b)nazwy od imion i nazwisk Hermanowo,Myślęcino c)nazwy osad służebnych Koniarze(koń) 2. a)nazwy osobowe,imiona staropolskie Bogumił,Budzisław b)skrócenia Sułek(Sulisław) c)przezwiskowe Gołek d)imiona chrześcijańskie Piotr,Szymon -XIII-1-sze polskie zd. zapisano w 1270 w księdze Henrykowskiej „Daj,ać ja pobrusze,a ty poczywaj” -XIII/XIV-„Bogurodzica” -XIV-zbiór kazań-„Kazania Świętokrzyskie” odmiana języka staropolskiego:małopolski -XV-„Kazania gnieźnieńskie”wielkopolski-napisane językiem potocznym -XIV/XV-psałterze:puławski,floriański-biblia królowej Zofii -XV-„Rozmowa mistrza polikarpia z Śmiercią” „Satyra na leniwych chłopów” „O zach się przy stole” -XV-liryka rel.-„Legenda o św.Alexym” , modlitwy, „Lamęt Świetokrzyski” -XV-„Glosy i mamnotreksty” mamnotreksty-glosy zebrane w polskie słowniki glosy-objaśnienia trudniejszych słówek łać.na marginesach

Zabytki kultury polskiej w średniowieczu

Materiały

Krótka biografia Johna Locke John Locke – (1632 – 1704) – filozof angielski, zajmował się głównie badaniem źródeł i granic ludzkiego poznania. Stworzył pojęcie „idei”, rozumiejąc je jako wszelką rzecz będącą przedmiotem myśli. Twierdził, że idee nie są wrodzone, że umysł jest jak czysta karta (tabula rasa) nie zapisana żadnymi znakami, na któr...

"Oda do młodości" Adama Mickiewicza Oda do młodości Napisana w Kownie, w grudniu 1820 r., Oda do młodości długo krążyła w odpisach. Od razu jednak zwróciła na siebie uwagę oryginalnością myśli i siłą emocji. W druku ukazała się dopiero w 1827 r. w antologii poezji Polihymnia wydanej we Lwowie. Wielką rolę odegrała podczas przygotowań i trwania powstania listopadowego. Nadzie...

Scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm - wyjaśnienie pojęć 1. Wyznaczniki światoglądu europejskiego (scjentyzm, ewolucjonizm, utylitaryzm). Pozytywizm wywodził się z nurtu filozoficznego oświecenia, który przeciwstawiał się metafizyce, a więc wwszelkim teoriom idealistycznym, nienaukowym, trudno przyswajalnym przez umysł ludzki, a budował wiedzę o świecie na badaniu faktów dostępnych rozumowi i sprawdz...

"Kordian" - streszczenie aktów “KORDIAN” - typowy dramat romantyczny ? Treść Akt I 15 letni chłopiec zastanawia się nad sensem życia. Nie może odnaleźć celu. Myśli o samobójstwie. Nie może określić swych pragnień. Prośba do Boga o cel w życiu, do którego będzie dążył. Wiele pragnień, myśli, wśród których jest zagubiony. Odczuwa wewnętrzny niepokój, dr...

Reformacja - główny prąd renesansu b.) Reformacja Drugi wielki prąd renesansowy. Był to ruch społeczno - polityczny wewnątrz Kościoła Katolickiego, który kwestionował nawet dogmaty religijne. Wywołał poważne rozruchy natury społecznej w Europie - np. wojny chłopskie w Niemczech i Czechach. Początek reformacji - to wystąpienie Marcina Lutra (doktora teologii) w 1517r. w Wirt...

Katastrofizm generacyjny i historiozoficzny w wierszach Baczyńskiego Poezja Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wyraża katastrofę spełnioną. W wierszu \"Z głową na karabinie\" poeta ściśle określa istotę Apokalipsy;niiesie ona zagładę pokoleniu, które jako pierwsze po ponad studwudziestoletniej niewoli urodziło się, wychowało w wolnej Polsce i przeznaczone było do życia w pokoju i szczęściu. W wizyjnym krajobrazie noc...

Zaliczki na dywidendy ZALICZKI NA DYWIDENDY. Zgodnie z art.. 349 zarząd może być upoważniony do wypłaty akcjonariuszom , za zgodą rady nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej po zakończeniu roku obrotowego dywidendy, a jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez bie-głego rewidenta, wykazuje zysk. Zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy...

Na czym polega szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników Doskonalenie i szkolenie pracowników służy zapewnieniu im wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonywania przydzielonej pracy lub do przygotowania się do objęcia nowego stanowiska. Obowiązki menedżera w tym zakresie dotyczą:  zidentyfikowania potrzeb szkoleniowych podległych pracowników w odniesie...