Wzorce osobowe i ich związek ze światopoglądem średniowiecza„Wzorce osobowe epoki i ich związek ze światopoglądem średniowiecza” W średniowieczu dominował światopogląd religijny. Wiara była drogowskazem pozwalającym na orientacje w świecie, wyższą prawdą skupiającą w sobie wszystkie ludzkie idee, wyobrażenia, wartości społeczne i kulturowe. Tak wiec chrześcijaństwo niepodzielnie rządziło myśleniem, odczuwaniem, postępowaniem i twórczością ludzką. Czasy te wykreowały wzorce epoki do których każdy powinien dążyć. Na pierwszym miejscu stawiany był ideał świętego i ascety. Określał on zasady życia pobożnego człowieka, który wyrzekając się dóbr doczesnej egzystencji, pokutą, ubóstwem i dobrymi uczynkami oraz ciągłą myślą o Bogu przygotowywał się na śmierć, która prowadzić miała do wiecznego zbawienia w niebie. Egzystencja ziemska ascety naznaczona była ciągła pamięcią o śmierci (memento mori), a jego życie podporządkowane było właściwemu przygotowaniu się do godnego, chrześcijańskiego zgonu (ars moriendi). Opisywaniu żywotów świętych służyły utwory hagiograficzne składające się zwykle z takich samych części. Najpierw autor prosił siły wyższe o pomoc, czytelników o wyrozumiałość i wyjaśniał co skłoniło go do napisania dzieła. Później przedstawiał żywot świętego: cudownie zapowiedziane narodziny, cnotliwa młodość, ślub czystości, ucieczka od bogactwa, nadprzyrodzone zdolności świętego, interwencje boskie w jego sprawie, jego asceza i umartwianie się. W końcu następuje śmierć męczeńska, której towarzyszą liczne cuda. Czasami dodawane jeszcze były cuda wokół relikwii. Typowym przykładem utworu który ukazywał wzorzec osobowy ascety a zarazem ideał świętego była Legenda o Świętym Aleksym. Zawdzięcza on swoją aureolę świętości nie tylko swoim wyrzeczeniom, ale również udręce najbliższych. Cierpienia Aleksego stanowiły wzorzec postulatów filozofii świętego Augustyna i idei teocentryzmu, a więc miały ogromny wpływ na światopogląd średniowieczny. W tamtych czasach panował pogląd, iż wszystko, co ziemskie, jest przemijające, złudne i marne, a majątek i powodzenie – nietrwałe. Dopiero po śmierci osiągane jest lepsze życie. Kolejny wzorzec osobowy to ideał władcy. Określał on cechy charakteryzujące doskonałego monarchę rządzącego państwem, takie jak : odwaga, waleczność, mądrość, wierność wobec Boga i religii chrześcijańskiej oraz sprawiedliwość i troska o poddanych. W literaturze przykładem takiego władcy jest Bolesław Chrobry między innymi opisany przez Galla Anonima w Kronikach. Takie przedstawienie monarchy miało bardzo duży wpływ na światopogląd ludzi, gdyż pokazywało ono władcę jako sługę Bożego. Trzecim wzorcem osobowym był ideał rycerza. Był on człowiekiem odważnym, bohaterskim, walecznym, kierującym się honorem. Wierny wobec przyjaciół i damy swego serca za najwyższe wartości uznawał służbę Bogu, królowi i ojczyźnie oraz świętą walkę w obronie chrześcijaństwa. Idealnych rycerzy wychwalano w pieśniach oraz w romansach rycerskich. Najbardziej wyrazistą realizacją ideału rycerza jest tytułowy bohater Pieśni o Rolandzie. Bohater tego utworu czuje się wasalem Boga, swoje życie uważa za lenno darowane mu przez Stwórcę. Ideał rycerza potwierdza tezę, że w okresie średniowiecza na pierwszym planie zawsze znajdowały się wartości takie jak : Bóg, honor, przyjaźń czy wiara, charakterystyczne dla ówczesnego pojmowania świata. W dzisiejszych czasach podania i opowieści o rycerzach i świętych traktujemy raczej jak baśnie, legendy, nie zaś jako „przewodniki” pokazujące nam jak powinniśmy żyć. Wzorce osobowe ukazujące ideały epoki i są ściśle związane w ówczesnym światopoglądem.

Wzorce osobowe i ich związek ze światopoglądem średniowiecza

Materiały

Poczucie Nudy i Nienasycenia w "Szewcach" Poczucie Nudy i Nienasycenia Złożony w swej problematyce dramat Szewcy zwracał uwagę odbiorców przede wszystkim na przebieg i efekty kolejnych rewolu¬cji oraz groteskowość różnych elementów utworu. Profesor Stefan Szuman, psycholog, filozof i lekarz, przyjaciel Witkacego (właśnie je¬mu autor dedykował dramat), jako naczelne zagad...

Problem odpowiedzialności moralnej w "Ludziach bezdomnych" i "Granicy" Problem odpowiedzialności moralnej w świetle dwóch powieści z różnych epok. Pierwszą z nich , traktującą o odpowiedzialności za los innych jest utwór \"Ludzie bezdomni\" modernistycznego wówczas pisarza, Stefana Żeromskiego. Bohaterowi, doktorowi Judymowi żyć przyszło w czasach głębokiego podziału społeczeństwa pod względem finansowo - społecz...

Znaczenie pojęć starożytnych Topos - stały, powtarzający się obraz lub motyw literacki. Przykładem toposu mitycznego jest Arkadia, Amor przeszywający serce strzałą. W Biblii jest to wypędzenie z Raju, posłan-nictwo i męka Chrystusa. Motyw Sądu Ostatecznego wykorzystuje Zb. Herbert („U wrót doli-ny\" - analogia do segregacji w obozie). Archetyp - pierwowzór pos...

Mit o Niobe - interpretacja Mit o Niobe. Była ona matką czternaściorga dzieci i nie rozumiała, dlaczego ludzie oddają cześć Latonie, która ma tylko dwoje dzieci. Bogini nie zniosła takiej zniewagi i jej dzieci: Apollin i Artemida zabiły całe potomstwo królowej kilkoma strzałami z łuku. Nieszczęśliwa Niobe powróciła do rodzinnego miasta Sipylos, gdzie przez cały czas pr...

Powieść o charakterze paraboli powieść o charakterze PARABOLI •parabola = przypowieść - krótkie alegoryczne opowiadanie o treści moralno - dydaktycznej utwór literacki, najczęściej prozatorski, w którym fabuła i reakcje bohaterów maja poza jednostkowym i konkretnym, także wymiar uogólniający i odsyłający do uniwersalnych i powtarzalnych sytuacji ludzkiej egzystencji; ...

Krótki opis "Lilije" Mickiewicza Historia kobiety, która zabiła męża, motyw ukarania niewiernych żon. Doskonałe zobrazowanie stanu psychicznego zbrodniarki. Walka między poczuciem winy, potrzebą ekspiacji, a lękiem przed karą. Winowajczyni dostaje możliwość nawrócenia. Bratobójcza walka o rękę bratowej. Nie ma zbrodni bez kary.

Problemy narodowe i społeczne w twórczości Potockiego 25. Problemy społeczne i narodowe w twórczości Wacława Potockiego. Wacław Potocki jest jednym z przedstawicieli literatury barokowej w Polsce. Był z wyznania arianinem, lecz po wydaniu edyktu królewskiego przeciw braciom polskim, przeszedł na katolicyzm, choć w duchu pozostał wierny ideologii ariańskiej. Szlachta katolicka szykanowała poetę...

Wiersze Baczyńskiego - interpretacje KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃŚKI „Pokolenie” (II). Ukazane pokolenie Baczyńskiego . Podmiot liryczny przemawia w imieniu swojej generacji . Występuje 1 os. L. mn. „my, nas, o nas”. Utożsamia się z pokoleniem, z doświadczeniami, ukazuje dramat młodych ludzi urodzonych w wolnej Polsce, których los, historia i wydarzenia zmusi...