Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnym Rzymie2. RZYM WYDARZENIA HISTORYCZNE LITERATURA ok. 1000 r. p.n.e. - na płw. Italskim pojawiają się Etruskowie (pochodzili z Lidii); również wtedy osiedlają się Latynowie nad Tybrem (przodkowie Rzymian) 753 r .p.n.e. - powstaje Rzym z połączenia kilku osad; VII w. - zaczyna się ekspansja Etrusków na płw. Italski VI w. - Etruskowie opanowują Lacjum koniec VI w. - Etruskowie zaczynają się wycofywać 509 r. p.n.e. - z Rzymu zostają wypędzeni królowie Etruscy Rzym w epoce królewskiej 753 - 509 r. p.n.e. system monarchii; brak zabytków pisanych Rzym republikański Zaczyna się ekspansja Rzymska na płw. Italski system republikański rozwija się, Rzym rośnie w potęgę koniec V w. - pojawiają się Gallowie, wypierają oni Etrusków 390 r .p.n.e. - najazd Gallów na Rzym, jednak po otrzymaniu okupu odeszli; 449 r. p.n.e. - powstaje prawo 12 tablic, szybko stało się ono nieaktualne 2. poł. IV w. - Rzym przechodzi od gospodarki naturalnej do pieniężnej 343 - 341 r. p.n.e. - 1. wojna samnicka; Rzymianie wygrali tę wojnę co umocniło ich pozycję na płw. Italskim 327 r. p.n.e. - Rzymianie oblegają Neapol; neapolitańczycy wzywają Samitów i dochodzi do 2. wojny samnickiej, która trwa do 304 r. 298 - 290 r. p.n.e. - 3. wojna samnicka; decydująca klęska Samnitów, musieli zawrzeć przymierze z Rzymem 264 r. p.n.e. - Rzymianie zajęli Masenię, Kartagina zażądała jej zwrotu (przyczyna wybuchu wojny) 264 - 241 r. p.n.e. - 1. wojna punicka; toczyła się ze zmiennym szczęściem; Rzymianie jednak zwyciężyli flotę Kartaginy; Kartagina opuściła Sycylię i zapłaciła kontrybucję wojenną; 225 - 222 r. p.n.e. - Rzym powiększył swe terytoria walcząc z Gallami, zdobywając Mediolan; Rzymianie udali się za Adriatyk, walczyli tam z Korsarzami wezwani przez Greków; po tych walkach Rzymianie tam już zostali i przez to Macedończycy zaczęli się niepokoić; 228 - 202 r. p.n.e. - 2. wojna punicka; Kartagina połączyła swe siły z Macedonią; 218 r. p.n.e. - Hanibal rusza przez Pireneje, Alpy i atakuje Rzym; zwycięża on wojska Rzymskie; 216 r. p.n.e. - bitwa pod Kannami; Rzymianie zostają rozgromieni, a wszystkie ludy im dotychczas podległe buntują się; 211 r. p.n.e. - Rzymianie zaczynają odbijać kolejne miasta 209 r. p.n.e. - Scypion zdobywa Nową Kartaginę w Hiszpanii 204 r. p.n.e. - Scypion ląduje w Afryce w Kartaginie; senat kartagiński odwołuje Hanibala 202 r. p.n.e. - bitwa pod Zamą; Kartagińczycy zostają pokonani, zrzekają się posiadłości poza Afryką i płacą ogromną kontrybucję 197 r. p.n.e. - Hiszpania staje się prowincją Rzymską 215 - 205 r. p.n.e. - 1. wojna macedońska 200 - 197 r. p.n.e. - 2. wojna macedońska; Macedonia przegrywa wojnę przeciwko Rzymowi (wezwanemu przez Greków) zrzeka się terytoriów, płaci kontrybucję i ogranicza armię do 5000 wojowników 171 - 167 r. p.n.e. - 3. wojna macedońska 149 - 146 r. p.n.e. - 3. wojna punicka 148 r. p.n.e. - Macedonia staje się prowincją Rzymską 146 r. p.n.e. - zburzono Korynt; Rzymianie burzą Kartaginę i powstaje prowincja Afryka 133 r. p.n.e. - powstaje prowincja Azja 60 r. p.n.e. - zawiązanie 1. triumwiratu; połączono siły Pompejusza, Cezara i Krassusa; 59 r. p.n.e. - Cesarz został konsulem w Rzymie 58 - 51 r. p.n.e. - Cezar toczy wojnę w Galii i wygrywa ją Krassus walczy w Tracji (i tam ginie), a Pompejusz zaczyna się "panoszyć" w Rzymie pod nieobecność Cezara I Krassusa 49 r. p.n.e. - Cezar Przekracza Rubikon i zaczyna się wojna domowamiędzy Cezarem, a Pompejuszem; Cezar wygrywa tę wojnę i określa się tytułem "rex"; to się nie podoba Rzymianom 44 r. p.n.e. - Cezar ginie z rąk zamachowców (wtedy padają słynne ostatnie słowa Cezara: "I ty Brutusie przeciwko mnie?") Pogrzeb Cezara przerodził się w manifestacją, zamachowcy musieli opuścić miasto; dowództwo nad partią cezareńską objął Marek Antoniusz, a w Rzymie pojawia się Oktawian August (przybrany syn Juliusza Cezara, który liczy na stanowisko po ojcu); zaczyna się pewien okres "walki o stołki"; w efekcie Oktawian wybiera siebie samego na konsula zawiązano 2. Triumwirat pomiędzy Oktawianem Augustem, Markiem Antoniuszem (dostał Egipt i ożenił się z Kleopatrą) i Lepidusem (zwolennik Cezara); triumwirat "wypowiada" wojnę mordercom Cezara; 42 r. p.n.e. - bitwa pod Filipi; mordercy przegrywają 36 r. p.n.e. - panami sytuacji są Oktawian August (rządzi w Italii) i Marek Antoniusz (rządzi w Egipcie); oczywiście dochodzi do sporu pomiędzy tymi potęgami; 31 r. p.n.e. - bitwa pod Akcjum; Oktawian August staje się panem Egiptu, a M. Antoniusz i Kleopatra popełniają samobójstwo 240 r. p.n.e. - Tytus Liwiusz; był Greckim niewolnikiem, który tłumaczył tragedie dla Rzymian; wtedy po raz pierwszy wystawiono tragedię Rzymską II w. p.n.e. - widać Greckie wpływy w Rzymie; Grecka kultura zaczyna napływać do Rzymu 106 - 43 r. p.n.e. - Cyceron - najwybitniejszy przedstawiciel Rzymskiej retoryki; stał się natychmiast klasykiem; "na nim" uczono się wymowy aż do czasów nowożytnych 100 - 44 r. p.n.e. - Gajusz Juliusz Cezar - historyk; 70 - 19 r. p.n.e. - Wergiliusz - liryka Rzymska; napisał "Eneidę" - Rzymską odyseję 65 - 8 r. p.n.e. - Horacy - liryka Rzymska 43 - 18 r. n.e. - Owidiusz - sztuka kochania, został wygnany za nieprzyzwoitość 304 r. p.n.e. - pojawia się pierwsza książka - kalendarz, opublikowana przez Gnejusza Flawiusza; Rzym za czasów cesarstwa I w. n.e. - jest to okres względnej stabilizacji; koniec II w. - pojawiają się pierwsi barbarzyńcy, najeżdżają oni cesarstwo Rzymskie II/III w. - pojawiają się uzurpatorzy koniec IV w. - Teodezjusz Wielki oddał swe państwo dwóm synom; powstaje poprzez to cesarstwo wschodniorzymskie (Konstantynopol) i zachodniorzymskie (Rzym) Ponownie pojawiają się barbarzyńcy, ale tym razem chcą oni pozostać na tych ziemiach, osiedlić się; ulegają oni kulturze rzymskiej Cesarstwo rzymskie z kolei z roku na rok traci swoje posiadłości, jego terytorium staje się coraz to mniejsze 476 r. - wódz barbarzyński usuwa z tronu rzymskiego Romulusa Augustulusa (ostatniego władcę); jest to koniec cesarstwa zachodniorzynskiego; 5 r. p.n.e. - 65 r. n.e. - Seneka Młodszy - pisuje tragedie 55 - 120 r. n.e. - Tacyt - najwybitniejszy historyk tej epoki Rzymianie fascynują się kulturą Grecką Rzym podbił Grecję terytorialnie, sprowadzano niewolników do greckich do Rzymu. Jednak w kwestii kulturowej to właśnie Rzym fascynował się Grecją i tak naprawdę nie istniała filozofia rzymska, gdyż była ona czerpana z greckiej. Horacy powiedział, iż zwyciężeni pokonali zwycięzców. Tak naprawdę w sferze kulturowej to Grecja pochłonęła Rzym, fascynowała go.

Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnym Rzymie

Materiały

Kult ziemii i pracy w "Chłopach" Kult ziemii i pracy ziemia - warsztat pracy, uprawiana starannie jestświętością (przyp. śmierć Boryny) praca - podstawowa wartość i dobro człowieka Reymont przedstawia nam społeczność, która ma szczególny stosunek do pracy i ziemii. Wynika to przedewszystkim z faktu, że ziemia jest ich jedynym warsztatem pracy, to ona dając owoce ciężkiej ...

Technika niskiej piłki - na czym polega Technika niskiej piłki to pozbawiona skrupułów strategia, mocą której sprzedawca nakłania klienta, aby zgodził się kupić produkt po bardzo niskiej cenie; następnie twierdzi, śe to była pomyłka, i ponosi cenę; często klient godzi się na zakup po zawyżnej cenie.

Orientacja marketingu STRUKTURA ZORIENTOWANA FUNKCJONALNIE Występują w przedsiębiorstwach średniej wielkości i operujących na względnie jednorodnym rynku. Wyróżnia się komórki lub stanowiska wypełniające funkcje przygotowawcze oraz komórki wykonawcze zajmujące się bezpośrednią realizacją planów marketingowych. Całość problemów wiążących się z koordynacją działań rynk...

Twórcy pozytywizmu warszawskiego Twórcy pozytywizmu warszawskiego to Henryk Sienkiewicz, Bolesław Prus, Eliza Orzeszkowa. Program ten był lansowany w \"młodej prasie\" tj : \"Niwa\", \"Prawda\", \"Przegląd tygodniowy\". Chciano wypracować nowoczesny model narodu, wierzyli w naukę i pracę, nawiązywali do tradycji wybierając z niej to co najlepsze. Byli bezinteresowni, odważni i ...

Ojczyzna czyli patriotyzm w wybranych utworach 37. Ojczyzna - patriotyzm. Ktoś kiedyś powiedział, iż „Mickiewicz wielkim patriotą był”. Według mnie to zbyt mało, ponieważ niemal każdy jego utwór poświęcony krajowi, tęsknocie za ojczyzną, za wolnością - jest inny, inaczej ujmuje to wzniosłe uczucie. Tym samym temat staje się ciekawy, daleki od monotonnego, opartego na schemaci...

Cechy ballady "Świteź"  Ś w i t e ź • baśniowość, tajemniczość; • budowa stroficzna; • elementy liryki, epiki, dramatu; • tajemniczy i pełen grozy pejzaż: rozgwieżdżone niebo odbija się w zwierciadle wody, tworząc efekt zamkniętej kuli; odczuwalna jest tu potęga dzikiej i nieprzyjaznej natury; grozę sytuacji potęguje ujęcie przestr...

Motyw szatana w literaturze Szatan__________ Szatan - Zły duch, według Biblii zbun¬towany przeciw Bogu anioł, nakłaniają¬cy człowieka do grzechu. W literaturze pojawia się jako zło wcielone. W odróż¬nieniu od diabła ma w sobie powagę i majestat. Przeraża, ale także fascynuje. Biblia (ST) - 1) Szatan pod postacią węża nakłania Ewę, by zerwała owoc z drzewa ...

Poezja Adama Mickiewicza - poeta romantyzmu Poezja Adama Mickiewicza to najwyższe osiągnięcie artystyczne polskiego ro-mantyzmu. Adam Mickiewicz jest najwybitniejszym poetą polskiego romantyzmu. Potrafił on z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród oraz pokazywać mu nową, acz nieznaną drogę dalszego postępowania. Jego postępowe myśli miały karmić szeregi pokoleń, dodawać otuchy ...