Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnym Rzymie2. RZYM WYDARZENIA HISTORYCZNE LITERATURA ok. 1000 r. p.n.e. - na płw. Italskim pojawiają się Etruskowie (pochodzili z Lidii); również wtedy osiedlają się Latynowie nad Tybrem (przodkowie Rzymian) 753 r .p.n.e. - powstaje Rzym z połączenia kilku osad; VII w. - zaczyna się ekspansja Etrusków na płw. Italski VI w. - Etruskowie opanowują Lacjum koniec VI w. - Etruskowie zaczynają się wycofywać 509 r. p.n.e. - z Rzymu zostają wypędzeni królowie Etruscy Rzym w epoce królewskiej 753 - 509 r. p.n.e. system monarchii; brak zabytków pisanych Rzym republikański Zaczyna się ekspansja Rzymska na płw. Italski system republikański rozwija się, Rzym rośnie w potęgę koniec V w. - pojawiają się Gallowie, wypierają oni Etrusków 390 r .p.n.e. - najazd Gallów na Rzym, jednak po otrzymaniu okupu odeszli; 449 r. p.n.e. - powstaje prawo 12 tablic, szybko stało się ono nieaktualne 2. poł. IV w. - Rzym przechodzi od gospodarki naturalnej do pieniężnej 343 - 341 r. p.n.e. - 1. wojna samnicka; Rzymianie wygrali tę wojnę co umocniło ich pozycję na płw. Italskim 327 r. p.n.e. - Rzymianie oblegają Neapol; neapolitańczycy wzywają Samitów i dochodzi do 2. wojny samnickiej, która trwa do 304 r. 298 - 290 r. p.n.e. - 3. wojna samnicka; decydująca klęska Samnitów, musieli zawrzeć przymierze z Rzymem 264 r. p.n.e. - Rzymianie zajęli Masenię, Kartagina zażądała jej zwrotu (przyczyna wybuchu wojny) 264 - 241 r. p.n.e. - 1. wojna punicka; toczyła się ze zmiennym szczęściem; Rzymianie jednak zwyciężyli flotę Kartaginy; Kartagina opuściła Sycylię i zapłaciła kontrybucję wojenną; 225 - 222 r. p.n.e. - Rzym powiększył swe terytoria walcząc z Gallami, zdobywając Mediolan; Rzymianie udali się za Adriatyk, walczyli tam z Korsarzami wezwani przez Greków; po tych walkach Rzymianie tam już zostali i przez to Macedończycy zaczęli się niepokoić; 228 - 202 r. p.n.e. - 2. wojna punicka; Kartagina połączyła swe siły z Macedonią; 218 r. p.n.e. - Hanibal rusza przez Pireneje, Alpy i atakuje Rzym; zwycięża on wojska Rzymskie; 216 r. p.n.e. - bitwa pod Kannami; Rzymianie zostają rozgromieni, a wszystkie ludy im dotychczas podległe buntują się; 211 r. p.n.e. - Rzymianie zaczynają odbijać kolejne miasta 209 r. p.n.e. - Scypion zdobywa Nową Kartaginę w Hiszpanii 204 r. p.n.e. - Scypion ląduje w Afryce w Kartaginie; senat kartagiński odwołuje Hanibala 202 r. p.n.e. - bitwa pod Zamą; Kartagińczycy zostają pokonani, zrzekają się posiadłości poza Afryką i płacą ogromną kontrybucję 197 r. p.n.e. - Hiszpania staje się prowincją Rzymską 215 - 205 r. p.n.e. - 1. wojna macedońska 200 - 197 r. p.n.e. - 2. wojna macedońska; Macedonia przegrywa wojnę przeciwko Rzymowi (wezwanemu przez Greków) zrzeka się terytoriów, płaci kontrybucję i ogranicza armię do 5000 wojowników 171 - 167 r. p.n.e. - 3. wojna macedońska 149 - 146 r. p.n.e. - 3. wojna punicka 148 r. p.n.e. - Macedonia staje się prowincją Rzymską 146 r. p.n.e. - zburzono Korynt; Rzymianie burzą Kartaginę i powstaje prowincja Afryka 133 r. p.n.e. - powstaje prowincja Azja 60 r. p.n.e. - zawiązanie 1. triumwiratu; połączono siły Pompejusza, Cezara i Krassusa; 59 r. p.n.e. - Cesarz został konsulem w Rzymie 58 - 51 r. p.n.e. - Cezar toczy wojnę w Galii i wygrywa ją Krassus walczy w Tracji (i tam ginie), a Pompejusz zaczyna się "panoszyć" w Rzymie pod nieobecność Cezara I Krassusa 49 r. p.n.e. - Cezar Przekracza Rubikon i zaczyna się wojna domowamiędzy Cezarem, a Pompejuszem; Cezar wygrywa tę wojnę i określa się tytułem "rex"; to się nie podoba Rzymianom 44 r. p.n.e. - Cezar ginie z rąk zamachowców (wtedy padają słynne ostatnie słowa Cezara: "I ty Brutusie przeciwko mnie?") Pogrzeb Cezara przerodził się w manifestacją, zamachowcy musieli opuścić miasto; dowództwo nad partią cezareńską objął Marek Antoniusz, a w Rzymie pojawia się Oktawian August (przybrany syn Juliusza Cezara, który liczy na stanowisko po ojcu); zaczyna się pewien okres "walki o stołki"; w efekcie Oktawian wybiera siebie samego na konsula zawiązano 2. Triumwirat pomiędzy Oktawianem Augustem, Markiem Antoniuszem (dostał Egipt i ożenił się z Kleopatrą) i Lepidusem (zwolennik Cezara); triumwirat "wypowiada" wojnę mordercom Cezara; 42 r. p.n.e. - bitwa pod Filipi; mordercy przegrywają 36 r. p.n.e. - panami sytuacji są Oktawian August (rządzi w Italii) i Marek Antoniusz (rządzi w Egipcie); oczywiście dochodzi do sporu pomiędzy tymi potęgami; 31 r. p.n.e. - bitwa pod Akcjum; Oktawian August staje się panem Egiptu, a M. Antoniusz i Kleopatra popełniają samobójstwo 240 r. p.n.e. - Tytus Liwiusz; był Greckim niewolnikiem, który tłumaczył tragedie dla Rzymian; wtedy po raz pierwszy wystawiono tragedię Rzymską II w. p.n.e. - widać Greckie wpływy w Rzymie; Grecka kultura zaczyna napływać do Rzymu 106 - 43 r. p.n.e. - Cyceron - najwybitniejszy przedstawiciel Rzymskiej retoryki; stał się natychmiast klasykiem; "na nim" uczono się wymowy aż do czasów nowożytnych 100 - 44 r. p.n.e. - Gajusz Juliusz Cezar - historyk; 70 - 19 r. p.n.e. - Wergiliusz - liryka Rzymska; napisał "Eneidę" - Rzymską odyseję 65 - 8 r. p.n.e. - Horacy - liryka Rzymska 43 - 18 r. n.e. - Owidiusz - sztuka kochania, został wygnany za nieprzyzwoitość 304 r. p.n.e. - pojawia się pierwsza książka - kalendarz, opublikowana przez Gnejusza Flawiusza; Rzym za czasów cesarstwa I w. n.e. - jest to okres względnej stabilizacji; koniec II w. - pojawiają się pierwsi barbarzyńcy, najeżdżają oni cesarstwo Rzymskie II/III w. - pojawiają się uzurpatorzy koniec IV w. - Teodezjusz Wielki oddał swe państwo dwóm synom; powstaje poprzez to cesarstwo wschodniorzymskie (Konstantynopol) i zachodniorzymskie (Rzym) Ponownie pojawiają się barbarzyńcy, ale tym razem chcą oni pozostać na tych ziemiach, osiedlić się; ulegają oni kulturze rzymskiej Cesarstwo rzymskie z kolei z roku na rok traci swoje posiadłości, jego terytorium staje się coraz to mniejsze 476 r. - wódz barbarzyński usuwa z tronu rzymskiego Romulusa Augustulusa (ostatniego władcę); jest to koniec cesarstwa zachodniorzynskiego; 5 r. p.n.e. - 65 r. n.e. - Seneka Młodszy - pisuje tragedie 55 - 120 r. n.e. - Tacyt - najwybitniejszy historyk tej epoki Rzymianie fascynują się kulturą Grecką Rzym podbił Grecję terytorialnie, sprowadzano niewolników do greckich do Rzymu. Jednak w kwestii kulturowej to właśnie Rzym fascynował się Grecją i tak naprawdę nie istniała filozofia rzymska, gdyż była ona czerpana z greckiej. Horacy powiedział, iż zwyciężeni pokonali zwycięzców. Tak naprawdę w sferze kulturowej to Grecja pochłonęła Rzym, fascynowała go.

Wydarzenia historyczne i literatura w starożytnym Rzymie

Materiały

Analiza "Świata (poema naiwne)" Czesława Miłosza Świat (poema naiwne) (z tomu Ocalenie 1945). Jest to poemat, złożony z dwudziestu wierszy, których tytuły wy¬znaczają krąg poetyckich obrazów, pozornie prostych i banalnych ¬Droga, Furtka, Ganek, Jadalnia, Schody, Obrazki, Z okna. Cykl skomponowany został w taki sposób, by czytelnik stopniowo, krok po kroku, wstępował w krainę dz...

Prawdy zawarte w "Balladach i romansach" i "Dziadach" cz.II Jakie prawdy zawarte są w „Balladach i romansach” oraz w drugiej części „Dziadów” A. Mickiewicza? „Ballady i romanse” są praktyczną realizacją teoretycznych dotąd założeń romantyków, udowadniają piękno i wartość literatury romantycznej, swoim istnieniem zaprzeczają zarzutom klasyków. W romantycznym świecie...

Rozwój ośrodków kulturalnych w oświeceniu Zasadniczym początkiem rozwoju instytucji życia kulturalnego było otwarcie w Warszawie Biblioteki Załuskich, jednej z niewielu w Europie bibliotek publicznych. Ogniskowała ona życie umysłowe stolicy, prowadząc jednocześnie prace bibliograficzne i edytorskie. Drugim ważnym wydarzeniem, o którym należy wspomnieć, było założenie przez prekursora...

Istota restrykturyzacji Zadaniem restrukturyzacji jest zmiana istniejących w przedsiębiorstwie struktur : - własności - organizacji formalnej - organizacji produkcji - zorganizowanego kapitału - redukcja aktywów - przychody i koszty - inne

Światopogląd i dzieła Sępa-Szarzyńskiego oraz Morsztyna Mikołaj Sęp - Szarzyński i Jan Andrzej Morsztyn to twórcy dwóch różnych epok . Mikołaj Sęp-Szarzyński chronologicznie należy do ostatniego pokolenia twórców renesansu , zaś Andrzej Morsztyn przedstawiciel baroku . Jednak w poezji Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego odnaleźć możemy barokową koncepcję świata i człowieka , również poetyka zbliża go do tego...

Tragizm bohaterów w "Makbecie" Szekspira Temat: Tragizm bohaterów dramatu Williama Szekspira \"Makbet\". Specyficzne jest bardzo źródło tragizmu bohaterów \"Makbeta\". Od próby jego sprecyzowania muszę zacząć, ponieważ jego przybliżenie uświadamia w pełni, jak tragiczne były losy bohaterów dramatu. Szekspir świadomie odchodzi od antycznego wzorca dramatu. Burzy jedność miejsca...

Klauzula najwyższego uprzywilejowania - wyjaśnienie KLAUZULA NAJWYZSZEGO UPRZYWILEJOWANIA – umowne zobowiązanie państwa do przyznania drugiemu państwu wszelkich ulg i ułatwień, nie mniejszych niż zostały przyznane lub będą przyznana w czasie trwania umowy państwu trzeciemu tzn każda układająca się strona na terytorium drugiej strony nie będzie gorzej traktowana niż jakikolwiek, najbardzi...

Rodzaje struktur organizacyjnych Rodzaje struktur organizacyjnych Struktura organizacyjna oznacza powód w jaki : - dzieli się - grupuje - koordynuje działalność organizacji w zrozumieniu wzajemnych stosunków pomiędzy : a) kierownictwo – pracownicy b) kierownictwo – kierownictwo c) pracownicy – pracownicy Używając pewnych elementów sformalizowań dzi...