Współczesna młodzież - jaka jest ?Plan: I.Wprowadzenie 1.Jaka jest współczesna młodzież? 2.Co się dla niej liczy? II.Makbet 1.Przedstawienie postaci 2.Cel jego życia-władza 3.Metody walki-morderstwo 4.Dla dzisiejszej młodzieży liczy się także władza 5.Podsumowanie -postawa sama w sobie nie jest zła, środki użyte do jej osiągnięcia są niewłaściwe III.Andrzej Kmicic 1.Przedstawienie postaci oraz jej losy 2.Cechy charakteru Kmicica to egocentryzm i buntowniczość 3.Analogiczność życia Kmicica z losem bohaterów filmowych 4.Postawa pozytywna, jeśli nie jest przyczyną krzywdy innych IV.Rastignac 1.Przedstawienie postaci 2.Przebojowość i ambicja jako cechy niezbędne do zdobycia pieniędzy V.Stanisław Wokulski 1.Przedstawienie postaci 2.Zaradność i przedsiębiorczość jako cechy cenione w dzisiejszym świecie VI.Izabela Łęcka 1.Kobieta urodziwa i pogardzająca mężczyznami 2.Dzisiejsze kobiety pragną dominować nad mężczyznami VII.Tomasz Judym 1.Przedstawienie postaci 2.Upartość to cecha charakterystyczna dla tej postaci VIII.Podsumowanie Sumując wszystkie wyżej wymienione cechy możemy stworzyć osobę, której postawa życiowa najbardziej by odpowiadał młodemu człowiekowi. *** Jaka jest współczesna młodzież? Co się dla niej liczy? Jaki wartości moralne są dla niej ważne? To pytania, które zadaje sobie wielu rodziców, pedagogów oraz samych młodych ludzi. Współczesne społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane. Nie dla wszystkich ludzi ważne są takie same cechy. Dla niektórych liczą się uczucia takie jak miłość i szczęście bliźniego a dla innych nieodłącznym elementem życia są pieniądze i dobra materialne. Podejmując ten temat długo zastanawiałam się, jakie postacie literackie zaprezentować. Zdaje sobie sprawę, że każda z nich posiada jedynie kilka cech charakteru , które zostały by zaakceptowane przez dzisiejszą młodzież. Pierwszą z postaci, jakie chciałabym przedstawić jest Makbeta. Jest to główny bohater tragedii Williama Szekspira pod tytułem „Makbet”. To bohater bardzo ciekawy. Jego postępowanie i skutki tego działania są niewątpliwie bardzo intrygujące. Dla niego celem życiowym było zdobycie władzy, możliwość rozkazywania innych. Ślepo zapatrzony w swoje marzenia nie dostrzegał tego , że czyni zło. Pod namowami żony – Lady Makbet dopuszcza się morderstwa. Mogłoby się wydawać, że to właśnie ona jest główną przyczyną nieszczęścia. Jednak tak nie jest . Lady Makbet jest jedynie osobą , która sprawia , że jego skłonności mordercze się urzeczywistniają. Uważam , że taka postawa mogłaby być zaakceptowana przez młodego człowieka, ponieważ można zauważyć wśród młodego społeczeństwa chęć władania. Nie bez powodu tak bardzo popularnym kierunkiem studiów jest zarządzanie. Jednak musimy zdać sobie sprawę, że morderstwo nie jest dobrym środkiem do zdobycia władzy. Obecnie młodzież stara się osiągnąć ten upragniony cel poprzez ciężką pracę i zaangażowanie. Postawa Makbeta sama w sobie nie jest negatywna ani cel, do którego dąży natomiast niewłaściwe są metody walki. Drugą postacią, jaką wybrałam jest Andrzej Kmicic. Jeden z bohaterów Trylogii Henryka Sienkiewicza. Andrzej Kmicic, zgodnie z wolą Herakliusza Billewicza, przybywa Lubicza. Tam spotyka Oleńkę Billewiczównę, pannę "zapisaną mu" niejako w testamencie. Zakochuje się w niej. Kiedy podczas jednej z biesiad jego kompania zostaje zaatakowana, Kmicic w odwecie pali Wołmontowicze. To sprawia, że musi uciekać przed zemstą mieszkańców. W osobowości głównego bohatera „Potopu” możemy zauważyć cechy takie jak buntowniczość i egocentryzm. Kmicic swoim zachowaniem stara się zwrócić na siebie uwagę. Lubi szokować i czuć , że inni go podziwiają , interesują się jego osobą. Oczywiście nie należy zapominać , że bardzo duże znaczenie dla takiego zachowania miała duma. Według mnie taka postawa była by w pełni zaakceptowana przez moich rówieśników. Wydaje mi się, że życie Andrzeja przypomina w dużym stopniu losy bohatera filmów sensacyjnych. Jest pełne przygód, ciekawe i ekscytujące. Tego właśnie szuka młody człowiek. Chce, aby jego życie było wyjątkowe. Poza tym w świecie, jakim my żyjemy jest bardzo trudno zaznaczyć swoją obecność i indywidualność. Jedynie zachowanie odbiegające od ogólnie przyjętego może sprawić , że zostaniemy zauważeni. Szokujące ubranie , niecodzienna fryzura czy odmienny styl bycia, to elementy niezbędne do tego, aby zwrócić na siebie uwagę otoczenia. Jestem pewna, że Henryk Sienkiewicz stworzył taką właśnie postać, ponieważ zdawał sobie sprawę , że jedynie tak barwna osobowość, jaką był Kmicic może zainteresować bardzo wybrednego czytelnika. To właśnie z Kmicicem utożsamia się z wielu chłopców i młodych mężczyzn. Ja sama uważam , że taka postawa życiowe jest bardzo dobra. Korzystanie z życia przeżywanie go w pełni. Doznawanie wszystkich i dobrych i złych skutków swojego postępowania. Jednak nie należy zapominać , że swoim zachowaniem nie powinno się czynić krzywdy drugiemu człowiekowi. Próbując się zbuntować przeciwko pewnym zasadom zastanówmy się najpierw czy nie krzywdzimy bliźniego. Przedstawicielem kolejnej postawy życiowej jest Rastignac. Inteligentny młodzieniec jeden z bohaterów powieści pod tytułem „Ojciec Goriot”. Urodził się w zubożałej rodzinie szlacheckiej. W Paryżu studiował prawo a mieszkał w pensjonacie pani Vauger. Rastignac dostrzega , że pieniądze mają dużą wartość. Bez nich traci się pewność siebie. To samo obserwują dzisiaj młodzi ludzie. Rastignac to człowiek , który zdaje sobie sprawę , że jedynie ludzie ambitni i przebojowi, nie bojący się ryzyka , pewni swojej wartości mogą coś w życiu osiągnąć. Czyż nie jest tak samo teraz? Oczywiście , że tak ! Jeśli się chce coś osiągnąć należy pokazać innym , że się jest tego wartym. Nie należy żyć w cieniu innych ludzi. Trzeba być aktywnym i pełnym woli walki. W dzisiejszych czasach, jeśli ktoś nie posiada takich cech charakteru jest mu bardzo trudno zdobyć duże pieniądze, o których marzył wielu młodych ludzi oraz marzył sam Rastignac. Przedsiębiorczość to bardzo ceniona obecnie cecha. Wśród postaci literackich tę wartość możemy dostrzec u Stanisława Wokulskiego – bohatera powieści „Lalka”. Jest to człowiek , który pracą potrafił zdobyć wielki majątek. Miał jasno wyznaczony cel swojego życia, do którego dążył. Była to droga pełna wyrzeczeń i cierpliwości. Taka postawa jest na pewno najlepszą z wcześniej wymienionych zachowań. Ukazuje jak wiele można osiągnąć jedynie własnym wysiłkiem. Tak samo jak Wokulski my powinniśmy spróbować wykrzesać w sobie taką cechę. Potrafić wykorzystać to, co akurat posiadamy. Takie walory zapewne będą cenione w niejednej firmie i na pewno przydadzą się, przy pracy we własnej firmie. Zapewne nie jedna młoda kobieta chciałaby być taka jak Izabela Łęcka. A była kobietą nieprzeciętnej urody, dystyngowana dama. Według mnie taki model zachowanie odpowiadałby wielu młodym dziewczyną. Być podziwianą , to pragnie każda dziewczyna, a kiedy ma możliwość zaznaczenia swojej wyższości to dodatkowy plus. Traktowanie mężczyzn z góry to sprawia, że dzisiejsza kobieta czuje się pewniej w świecie. A przecież wiemy, że obecnie na stanowiskach kierowniczych jest równie dużo kobiet jak i mężczyzn. Chęć dominowana nad innymi jest bardzo popularną postawą życiową. Czy jest ona dobra i nieszkodliwa to zagadnienie na inne zadanie? Tomasz Judym to bohater książki Stefana Żeromskiego. Tomasz jest młodym lekarzem. W jego zachowaniu charakteryzuje się tym ,że jest bardzo uparty. Wytrwale dąży do celu. Jest wierny swoim ideałom, mimo, że w czasie odczytu u doktora Czernisza nie znajduje poparcia wśród otoczenia. Samotnie stara się osiągnąć cel swojego życia. Przedstawiając tę postać chciałabym zwrócić szczególną uwagę na jego upór, ponieważ inne cechy tego bohatera nie byłyby chętnie zaakceptowane przez dzisiejszą młodzież. Walka o polepszenie bytu biednych ludzi to nie jest życiowy problem współczesnych , ambitnych i dążących do zdobycia pieniędzy młodych. Oczywiście nie mogę generalizować całego społeczeństwa . Są jednostki, dla których waży jest los innych ludzi , ale jeśli w życiu chce się coś osiągnąć należy uparcie do tego dążyć. Jak wygląda człowiek, który byłby wzorem dla dzisiejszej młodzieży? Przede wszystkim to człowiek przedsiębiorczy tak jak Wokulski. Nie obce są mu również takie cechy jak upór i wytrwałość w dążeniu do celu. Tym celem zazwyczaj jest zdobycie władzy i pieniędzy. Bo przecież jak pisał Oskar Wilde „Młodym ludziom zdaje się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją są już tego pewni.” Ta sentencja jest raczej smutna , ponieważ wielu młodych ludzi wie, że nie tylko majątek się liczy. Dla nich jest życie pełne przygód takich, jakich doświadczył Andrzej Kmicic. Młody dziewczyny zapewne będą wzorować się na Izabeli Łęckiej, która swoją urodą zaskakuje wielu młodzieńców. Ostatecznie pozostanie sama, ponieważ bardzo popularne obecnie jest typ kobiety niezależnej i jednocześnie samotnej. Na pewno w każdym młodym człowieku jest taki Rastignac, który zdaje sobie sprawę, że jedynie zaskoczenie i przebojowość to cechy liczące się obecnie.

Współczesna młodzież - jaka jest ?

Materiały

Liryka Broniewskiego Aktualność polityczna poezji W. Broniewskiego O kształcie poezji Broniewskiego zadecydowały 3 przesłanki: • biografia (frontowa i legionowa młodość) • postawa prometejskiego buntu wobec zła (tematyka rewolucyjna) • fascynacja tradycją romantyczną (obecność w niej koncepcji literatury czynu) Broniewski pisywał o poległych ż...

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa Narrator doskonale pamięta historię małżeństwa z naprzeciwka. Wiedli spokojne, szare życie: \"Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałów patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować po ...

Organizacja przedsiębiorstwa międzynarodowego Na pewnym etapie zaawansowania procesów internacjonalizacji przedsiębiorstwa cele, które chce ono osiągnąć w sferze międzynarodowej, przekraczają możliwości ich realizacji przez dział handlu zagranicznego. Powstaje w związku z tym konieczność dokonania odpowiednich zmian organizacyjnych. Zmiany te mogą polegać na wyraźnym oddzieleniu działalnośc...

"Confiteor" - pozycja artysty i hasło "sztyka dla sztuki" 3. Program artystyczny w \"Confiteorze\" Przybyszewskiego (pozycja artysty, hasło \"sztuka dla sztuki\"). W 1899 r. na łamach krakowskiego \"Życia\" ukazał się słynny artykuł Przybyszewskiego pt. \"Confiteor\", w którym hasło \"sztuka dla sztuki\" postawiło sztukę na niebosiężnym piedestale, a z artysty uczyniło jej kapłana. Według Przybyszewsk...

Motyw Żyda 49. Motyw Żyda – wiecznego tułacza w literaturze polskiej Najbardziej odległe dzieje narodu żydowskiego, narodu wybranego przez Boga zostały zapisane w biblii. Pan szczególnie upodobał sobie Izraelitów, z nich wywodzą się wszyscy prorocy. Bóg powołując Mojżesza na pośrednika między sobą a ludem daj...

Mass media w życiu społecznym Mass media i opinia publiczna. Artykuł 5 Ustawy Zasadniczej gwarantuje prawo do wolności słowa, wolność prasy oraz prawo do informowania się ze źródeł powszechnie dostępnych. Cenzura nie istnieje. RFN jest jednym z nielicznych krajów, w których państwo respektuje silną pozycję wolnościowej prasy. Obywatel może dokonać wyboru spośród wi...

Twórczość Jana Kasprowicza Scharakteryzuj twórczość Kasprowicza Jan Kasprowicz (1860-1926) urodził się w biednej rodzinie chłopskiej. Doskonały obraz epoki twórczej odnajdujemy w pierwszym okresie twórczości Kasprowicza, trwającym od 1891. Cechuje go społeczny radykalizm, zainteresowanie problematyką chłopską, którą doskonale znał głównie z racji swojego pochodzenia. ...

Człowiek w epoce baroku W baroku mieści się cały wiek XVII, a nie były to czasy spokojne, lecz lata wojen politycznych i religijnych. W Polsce jest to i powstanie Chmielnickiego, i \"potop\" szwedzki i wojna z Turcją. Czasy króla Jana Kazimierza były ogromnie niespokojne, z kolei czasy saskie (August II Mocny) – to epoka kryzysu. Było to więc stulecie pełne drama...