Werter i Giaur - podobieństwa i różniceRomantyzm to epoka, która nad wszystko eksponuje uczuciowość oraz tragizm postaci. Są to cechy, które charakteryzują Wertera i Giaura, dwóch bohaterów romantycznych, którzy choć diametralnie różnią się od siebie, postępują zgodnie z zasadami romantyzmu. Werter ukazuje nam się jako człowiek egzaltowany i wrażliwy, a przy tym niesłychanie prostolinijny i uczciwy, nie będący w stanie skrzywdzić nawet muchy. Giaur z kolei jest zdolny zarówno do wielkiej miłości jak i do popełnienia morderstwa. Najbardziej na świecie ceni on miłość i wolność, dla których zabija Hassana – dlatego czasem jest nazywany „szlachetnym zbrodniarzem”. Werter jest osobą zbuntowaną przeciwko zastanej rzeczywistości, przeciwko dumnej i zawistnej arystokracji, której całe życie to bezpardonowa walka o zaszczyty i sławę. Giaur jest bojownikiem o wolność, buntuje się przeciwko zniewoleniu kiedyś potężnej Grecji przez Turków oraz przeciwko obyczajowości Wschodu zezwalającej na posiadanie niewolników. Stosunek do życia jest w przypadku obu bohaterów dokładnie odwrotny: Werter jest człowiekiem melancholijnym, lubiącym spokój, samotne spacery, podziwianie piękna i wspaniałości natury. Giaur gardzi takim trybem życia: „Na ucztach, w bojach, z kielichem, z kindżałem, Zawsze spokojność gnuśną pogardzałem” Gardzi też samobójcami uważając ich za głupców i tchórzy, w przeciwieństwie do Wertera, który myśli, że samobójstwo to ucieczka od mąk, więc nie mogąc już wytrzymać cierpień strzela sobie w głowę. Cechą wspólną Wertera i Giaura jest całkowite poświęcenie się miłości, gdyż wypełnia ona w całości życie obu bohaterów. Obaj przez cały czas myślą o swej ukochanej i obaj są z tego powodu nieszczęśliwi, gdyż nie mogą jej mieć. Lotta ma męża, a Leila nie żyje zabita przez Hassana. I jednego, i drugiego ta miłość niszczy, doprowadzając Giaura do granic wytrzymałości psychicznej, a Wertera do obłędu i samobójstwa. Najdziwniejsze jest jednak to, że obaj wybrali cierpienie: Werter dalej spotykał się z Lottą choć wiedział o Albercie i choć każda wizyta u Lotty sprawiała mu ból. On chciał chociaż zapomnieć o całej sprawie widząc jej beznadziejność, lecz dla niego było już za późno... Giaur z kolei nie chce zapomnieć, cały czas spędza na kontemplacjach i samotnym zamyśleniu. Zamknięty w sobie nieszczęśnik cierpi z dwóch powodów, którymi są niespełniona miłość oraz wyrzuty sumienia po zabójstwie Hassana. Giaur jednak nie żałuje i gdyby miał okazję zacząć wszystko od początku, postąpiłby tak samo. Przez to morderstwo stał się odrażającym i odpychającym człowiekiem, ale jego zachowanie można usprawiedliwić miłością do nieżyjącej już Leili.

Werter i Giaur - podobieństwa i różnice

Materiały

Antyk i biblia w literaturze polskiej 1.Motywy antyczne i religijne w literaturze polskiej Kultura okresu starożytności osiągnęła wysoki poziom rozwoju. Nie mogło pozostać to bez wpływu na wszystkie późniejsze nurty w filozofii, na religię, kulturę czy społeczność. Czy fascynacja czasami \"przed naszą erą\" miała miejsce również w Polsce? Już najstarszy zachowany polski utwór - ...

Filozofia oświeceniowa FILOZOFIE Racjonalizm Twórcą był Kartezjusz. “Cogito ergo sum” - “myślę więc jestem”. Uważał, ze celem poznania jest myślenie. Człowiek poznaje prawdę o świecie za pomocą myślenia. Prawdziwe jest tylko to, co da się rozumowo wytłumaczyć. Odrzucenie przesądów. Empiryzm Twórca - Franciszek Bacon. Twierdził, ze p...

Obraz klęski powstania styczniowego Stefan Żeromski w opowiadaniu \"Rozdzióbią nas kruki, wrony...\" ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja \"Winrycha\" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater jest symbolem narodu, który broni się. Stado wron obsiada zwłoki, a jedna z nich przebija dziobem czaszkę i dostaje się do mózgu. Narrator nazywa mózg Winrycha \"ostatnią fortecą polskiego pow...

Kompozycja dramantu romantycznego na podstawie Dziadów Kompozycja dramatu romantycznego. 1.Kontrast.  postaci (ksiądz Piotr - Konrad, Szatan - Ewa),  scen (widzenie Ewy - sen Senatora),  barwy (czerni i bieli),  planu scen zbiorowych (towarzystwo stolikowe i stojące przy drzwiach), 2.Luźna, fragmentaryczna i otwarta 3.Obrzędowość, ludowość. 4.Indywidualizacja ...

Interpretacja mitów tybetańskich, wędrówki Odyseusza, mitu o Prometeuszu, mitu o Dedali i Ikarze 1) mity tebańskie: Wprowadzają w krąg istnienia zła nieznanego. Edyp odsłania nam istnienie w greckiej świadomości tragicznej winy niezawinionej. Pytaniem głównym utworu jest to, dlaczego istnieje zło niezawinione. Grecy odpowiadali na nie stwierdzając, że nie ma sensu pytać o wyroki losu. Edyp w sposób niezawiniony staje się ojcobójcą i kazi...

Wyjaśnienie definicji strukturalnych i genetycznych Definicje strukturalne – interesują się przede wszystkim strukturą danej kultury, tzn. zasadniczymi elementami tej kultury oraz ich wewnętrznymi powiązaniami. Zazwyczaj wymienia się cztery kategorie elementów kultury: materialno-techniczne, społeczne, ideologiczne i psychiczne. Definicje tego typu badają specyficzną strukturę konkretnych k...

Forma jako niebezpieczny rodzaj zniewolenia człowieka w "Ferdydurke" Czy forma jest niebezpiecznym rodzajem zniewolenia człowieka? Uzasadnij swoje stanowisko odwołując się do utworu Gombrowicza „Ferdydurke”. Własne rozumienie istoty formy i jej wpływu na człowieka Gombrowicz wyłożył w „Przedmowie do Filidora...”: „Problem Formy, człowiek jako producent formy, człowiek jako ...

Grupy społeczne i ich podział Podział grup społecznych: I kryterium wielkości: mała, duża - mała to taka, w której kontakty między członkami mają charakter osobowy (twarzą w twarz), - grupa duża – gdzie jednostki nie kontaktują się bezpośrednio a za pośrednictwem innych ludzi lub technicznych środków przekazu. II kryterium podziału to charakter więzi społecznej (...