Utwory młodego romantyzmuAnalogie Utworami, które z pewnością ukazywały nowe idee młodego romantyzmu są dwie ballady: “Romantyczność” Adama Mickiewicza i “Król Olch” Wolfganga Goethego. Fabuła pierwszego z nich jest prosta - na rynku pewnego miasteczka w biały dzień pojawia się dziewczyna imieniem Karusia. Zachowuje się co najmniej dziwnie - biega, krzyczy, płacze, rozmawia ze sobą, sprawiając wrażenie obłąkanej. Z jej półsłówek wynika, że spotkała widmo swego ukochanego Jasieńka, zmarłego przed dwoma laty. Ze szlochem skarży się na obojętność otaczających ją ludzi, nie potrafiących zrozumieć rozterek i dramatu opuszczonej i innej z racji swojej nadmiernej wrażliwości: “Źle mnie, w złych ludziach tłumie, Płaczę, a oni szydzą; Mówię, nikt nie rozumie: Widzę, oni nie widzą!” Otaczający “szalejącą Karusię” ludzie zaczynają ufać jej słowom o “bytności” ukochanego wierząc w potęgę miłości dwojga nieszczęśników, sądzą, że nie pozwoli im ona trwać w osamotnieniu nawet po śmierci, intuicyjnie próbują zrozumieć i uszanować tajemnicę dziewczyny. Scenę na rynku zakłóca starzec pojawiający się nagle z atrybutami rozumowej analizy świata - “szkiełkiem i okiem”. Stara się w logiczny sposób wytłumaczyć problem Karusi, przedstawiając argumenty pokolenia oświeceniowców: “Duchy karczemnej tworem gawiedzi, W głupstwa wywarzone kuźni. Dziewczyna duby smalone bredzi, a gmin rozumowi bluźni.” Obserwujący wydarzenia poeta, niewątpliwy przedstawiciel pokolenia “młodych” romantyków, podejmuje z nim dyskusję. Opowiadając się całkowicie za prawdziwością dokonań “szalonej Karusi”, głosi potrzebę wykorzystania do obserwacji świata serca, wiary i uczuć potrafiących przełamać ograniczoność oświeconych, racjonalnych metod i naukowy sceptycyzm. Hasłem romantycznej sztuki poznania stają się więc słowa poety: “Miej serce i patrzaj w serce.” Natomiast druga z ballad - “król Olch”, jest uważana za najbardziej znaną balladę Goethego, klasyczny wzór nowego gatunku. Wiersz ten cechuje niesamowitość i mroczność scenerii - wśród śpiewów elfów i tanecznego korowodu pojawia się oszalały z rozpaczy ojciec wiozący z wysoką gorączką umierające dziecko, które prowadzi dialog (nie zrozumiany zresztą przez ojca nie potrafiącego przeniknąć sfery irracjonalnego świata) z Królem Olszyn, uosabiającym śmierć. Jest to utwór na wskroś romantyczny, przedstawia bowiem napięcie psychiczne bohatera, objawia fantastyczny i baśniowy świat elfów, sięga do ludowego wyjaśnienia przyczyny śmierci, operuje nastrojowością poprzez ukazanie tajemniczej nocnej scenerii. Podczas analizy i interpretacji tych dwóch wierszy zauważyłem wiele analogii między nimi. “Król Elfów” przekracza granice wyznaczone przez racjonalne poznanie - pojawiają się elementy ze świata fantazji, elfy, Król Olch, a czytelnikowi objawiona zostaje tajemnica śmierci, jej przyczyny i wyjaśnienie istoty. W balladzie Mickiewicza uwidoczniony został także motyw śmierci. Oba utwory odrzucają racjonalizm na rzecz uczucia , intuicji i wiary oraz wskazują na nieograniczone możliwości pozazmysłowych metod poznania. Dodatkowo przedstawione sceny fantastyczne stały się pretekstem do postawienia filozoficznego pytania: czy wiedze o świecie można opierać tylko na tym, co postrzegalne?

Utwory młodego romantyzmu

Materiały

Tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku Od naśladownictwa rzeczywistości do deformacji – tradycja i nowoczesność w literaturze XX wieku. Najdawniejsze tradycje literackie sięgają czasów Arystotelesa, który znormalizował literaturę i przeprowadził jej teoretyczną analizę. Klasyczne normy Arystotelesa, z zasadą mimesis na czele, funkcjonują aż do XVIII wieku, czyli okresu neokl...

Ogólna charakterystyka Oświecenia Oświecenie - wiek filozofów, wiek rozumu, wiek ludzi światłych, mądrych, wykształconych. Kolebką nowego prądu umysłowego była Europa zachodnia Anglia, Francja i Holandia. Podstawe idei oświeceniowej tworzyły podlądy XVII w. uczonych filozofów. Kortezjusz dał początek racjonalizmowi twierdząc, iż prawdziwe jest tylko to poznanie które możemy osią...

Próg rentowności PRÓG RENTOWNOŚCI Chcąc mieć pełny obraz rentowności przedsiębiorstwa powinno się również przeprowadzić analizę progu rentowności. Po jej przeprowadzeniu posiadamy pełne informacje: 1) Jakie rozmiary przychodów ze sprzedaży są niezbędne do pokrycia całkowitych kosztów własnych w przedsiębiorstwie. 2) Ile należy sprzedać wyrobów aby osiągnąć ...

Kursy walut - kryteria i rodzaje Rodzaje kursów walut Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je: 1) Z punktu widzenia czasu funkcjonowania, a) Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Stosowany był przez niektóre kraje ...

Umowa pożyczkowa - pojęcie POJĘCIE UMOWY POŻYCZKI: Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko, co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo tą samą ilość rzecz tego samego gatunku i tej samej jakości. Banki mogą udzielać tylko pożyczek pienię...

Twórczość Mirona Białoszewskiego Twórczość twojego ulubionego poety współczesnego. Moim ulubionym poetą współczesnym (a także ulubionym w historii literatury) jest, nieżyjący już niestety, Miron Białoszewski. Był on twórcą niepowtarzalnym (przynajmniej w moich oczach). W swojej twórczości wyrażał zainteresowanie rzeczami, krajobrazami i sytuacjami z marginesów kultury oficj...

Sprawa kobiety w społeczeństwie w "Granicy" SYTUACJA KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWIE kobieta biedna - wykorzystywana przez bogatych mężczyzn, nie miały możliwości kształcenia, najczęściej kończyły jako samotne matki kobieta bogata - w stosunkowo lepszej sytuacji, gdyż miała zapewnione godne warunki życia

Streszczenie "Mistrza i Małgorzaty" Michała Bułchakowa CZĘŚĆ I 1. Nigdy nie rozmawiaj z nieznajomymi (Moskwa) O zachodzie słońca na Patriarszych Prudach pojawia się dwóch obywateli - Michał Aleksandrowicz Berlioz i Iwan Nikołajewicz Ponyrion. W wielkim upale daje się wyczuć dziwną atmosferę i strach. Berlioz widzi postać wiszącą w powietrzu. Stwierdza, że to tylko halucynacje. Kontynuuje zat...