Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwaUrok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa 1. “NK” Z. Krasiński Czym jest poezja w świetle “Nieboskiej komedii”? Przekleństwem. Fałszem. “Matką Piękności i Zbawienia”. Prawdą. To są definicje poezji, jakie zawarł w swoim dramacie Krasiński, chociaż są sprzeczne. Poezja to modny w romantyzmie temat. W “NK” autor zawarł portret poety-romantyka, pełnego dylematów - lecz nie tylko Hrabia Henryk jest w tym dramacie poetą. Jest nim także mały Orcio, jest poetką w chwili śmierci i obłędu Maria. Z punktu widzenia Hrabiego poezja rzeczywiście jest piętnem i przekleństwem, zresztą ginie on z okrzykiem “Poezjo bądź przeklęta!”. To fakt, że Hrabia Henryk był poetą, spowodował ciąg tragicznych wypadków: poczucie obcości z zwykłym świecie, zaślepiony pęd za Dziewicą, którą także możemy uważać za uosobienie zwodniczej poezji, obłęd i chorobę żony, chorobę Orcia. Z kolei w pojęciu Marii poezja była wartością uwznioślającą człowieka, czymś upragnionym, bohaterka pragnęła jej dla siebie i dla syna. W przypadku Orcia - poezja stała się treścią życia, oddzielnym światem, w którym żyje niewidomy chłopiec. Nie mamy więc wątpliwości, że są to różne “odmiany” poezji. Tą, która owładnęła Henryka - to poezja fałszywa, on sam zaś jest poetą przeklętym. Poezja Orcia i Marii jest prawdziwa - oni są poetami błogosławionymi. Jeśli założymy, że poezja jest wielkim dobrem, wynosi ponad tłumy poetę, jest sposobem na poznanie prawdy, to życie poety i jego czyny nie mogą być w sprzeczności z tymi ideałami. A Hrabia Henryk zgrzeszył: pychą, egoizmem, użyciem poezji jako pustego “poetyzowania” i rozkoszy - dlatego wypaczona poezja stała się jego przekleństwem. Poezja jest darem Boga - ktoś kto go otrzymał nie może ulec szeptom szatana, życiem musi podświadczać głoszoną ideę. Poezją jest wszechwładna, ma siłę nadprzyrodzoną - stwarzającą lub niszczącą. 2. Inne uroki i niebezpieczeństwa(metoda wyznacznikowa - chce mi się spać 01:12 piątek) A. Mickiewicz:  “ Konrad Wallenrod” - poeta jest wieszczem narodowym , zagrzewa do walki, to co reprezentuje i do czego zachęca jest dla niego niebezpieczne, posiada broń w rękach - poezję, szyfr, głos przemawiający do sprzymierzeńców inaczej niż do wrogów, dlatego Mickiewicz na wzór Wallenroda, swojego bohatera ukrywa prawdziwe przesłanie do narodu pod postacią właśnie poezji - tak jak Konrad i Halban ukryli w poezji przesłanie wśród krzyżaków, tak Mickiewicz mówi do narodu polskiego w taki sposób , aby cenzura rosyjska pomyślała, że w “Konradzie Wallenrodzie” nie ma żadnych ukrytych prawd, zagrzewania do walki, itd.  “Romantyczność” - ukazuje uroki miłości , prawdziwej wiary, uczucia. Pokazuje wielka miłość nawet po śmierci kochanka Karusi. Stara się nam ukazać, że uczucie jest ponadczasowe, że potrafi wszystko przetrwać. Zawarta jest w tym utworze prawda, że w życiu należy często zdawać się na intuicję i na to co czuje serce, a nie co dyktuje rozum.  Dziady “Wlk Impr” - Konrada opanowuje poezja, natchnienie ogarnia go do tego stopnia, że zaczyna bluźnić przeciwko Bogu. Mimo jego dobrych i szlachetnych intencji, opanowuje go zło. On ma świadomość swojej wielkości jako poety i wielkości poezji, którą tworzy. Ta poezja wywiera jakby zły wpływ na niego. W pewnym stopniu wymyka mu się z rąk, pycha i zarozumiałość teraz przemawiają, jego geniusz jest silniejszy od Boga i Jego stworzenia(świat i ludzie).To jest niebezpieczeństwo i zagrożenie dla poety. Poeta musi mieć świadomość swojej wielkości do tego stopnia, aby trzymać ją “na wodzy” i nie dać się jej wymknąć i dążyć w złym kierunku. Część IV - Pustelnik obarcza winą księdza za swoje samobójstwo, dlatego, że dał mu do rąk książki Wertera i (coś jeszcze), to one pokazały mu , że można uchylić się od cierpienia jak zrobił to Werter. Dały mu zły przykład, niszcząc życie i prowadząc do alienacji i śmierci. Według wielu książek romantycznych śmierć jest jedyną radą na nieszczęśliwą miłość, ideały równości i wolności, brak obyczajów szlacheckich, konwenansów to “czysta teoria”. Rzeczywistość była inna, trudna, bohater ścierający się z nią to jednostka nie mająca żadnych szans, wizja bezsilności napawała bohatera przygnębieniem. - nic innego jak tylko się zabić.  Byron :  “Giaur” - uroki świata, przyrody, orientalny klimat i krajobraz. Poeta zachwyca się pięknymi widokami. Miłość jest siłą sprawczą w życiu wenecjanina , dyktuje mu co ma robić. Lecz decyzja zemsty na Hassanie skazuje bohatera na alienację, wyobcowanie ze świata. Giaur nie czuje się dobrze po popełnieniu zbrodni, ma wyrzuty sumienia, idzie do klasztoru.  Pozostałe uroki :  piękność świata, autor przedstawiał cudowne wizje, piękną przyrodę, egzotyczne kraje, czasy nasycone fantastyką i ludowością, folklorem co budowało pewien nastrój, który jest swoistym urokiem romantycznym  metafizyka, spirytualizm - to tajemniczość, niezwykłość, coś co wybiega poza ramy rozumu, coś w co możemy tylko wierzyć, irracjonalne sceny, zjawiska, zjawy, głosy, to również służy w poezji romantycznej do budowania na stroju i stanowi jej urok  miłość, uczucie, apoteoza jednostki, wierność ideałom, walka o równość i wolność, o sprawiedliwość, przeciw konwenansom, obłudnej moralności  itd.  alienacja, śmierć, niezrozumienie, wyśmianie, wygnanie, samotnictwo, popadnięcie w depresję, pozbawienie tożsamości, tradycji, języka, rodziny, miłości

Urok romantycznej poezji i kryjące się w niej niebezpieczeństwa dla poety i społeczeństwa

Materiały

Dygresje zawarte w utworze "Beniowski" Dygresje zawarte w utworze. O charakterze politycznym, o polskiej emigracji Słowacki wierzy w twórczość. Krytykuje Mochnackiego i powstanie a także emigrację i brak kontaktu z narodem. Uważa działalność sejmu za nie przynoszącą żadnych korzyści narodowi. Jest on uciszeniem sumienia arystokracji, która uciekła z kraju. Dramatyczna s...

Inspiracje barokowe w literaturze późniejszych epok Temat: Barokowe inspiracje w literaturze późniejszych epok. Siedemnastowieczne dzieje Polski i literatura tego okresu inspirowały Henryka Sienkiewicza, autora \"Trylogii\" i miłośnika twórczości J. Ch. Paska. Z postawy sarmackiej przejął Sienkiewicz wyłącznie pozytywne cechy polskiej szlachty, jej waleczność, umiłowanie wolności...

Dyskusja Słowackiego z Krasińskim Zygmunt Krasiński przedstawił swój mesjanistyczno- solidarystyczny program w \"Psalmach przyszłości\" (\"Psalm wiary\", \"Psalm nadziei\", \"Psalm miłości\"). \"Bezimienny poeta\" ukrył się tu pod pseudonimem Spirydiona Prawdzickiego. W \"Psalmie miłości\" wyłożył Krasiński swoje podstawowe idee: walkę z piekłem, a nie z wrogiem politycznym, dos...

Zarządzanie przez motywację Zarządzanie przez Motywację Konieczność wiedzy o psychologicznych mechanizmach motywowania, Różne ujęcia motywacji – mechanizmy motywacyjne: 1. potrzeby (Maslowa, Herzberga, McClelland) 2. oczekiwania 3. Skutki poprzedniego działania – procesuczenia się: bodziecreakcjakonsekwencjeprzeszłe wyniki 4. Poczu...

"Sachem" - tematyka utworu “Sachem” Miejscem akcji jest Antylopa, miasto w Teksasie założone przez niemieckich osadników na zgliszczach indiańskiej osady Chiavatty. Jej mieszkańcy (plemię Czarnych Wężów) zostało wymordowane przez osadników. Ostatni przedstawiciel plemienia, syn sachema (wodza), został uratowany z rzezi i wychowany w cyrkowej trupie. •...

Autor i postacie w "Kamieniach na szaniec" Kamienie na szaniec Autor Aleksander Kamiński - urodził się 28 stycznia 1903 roku. Wychowawca społecz-nik, pracownik nauki, pisarz, działacz harcerski od 1922 roku. Od pierwszych dni okupacji związany z konspiracją, jeden ze współorganizatorów Szarych szeregów, twórca i komendant Organizacji Małego Sabotażu ,,Wawer”. W latach 1940 - ...

Jak uleczyć Świat śmiechem? Jak uleczyć Świat śmiechem. Niemal od zarania swych dziejów ludzkość przeżywała dylematy: jak żyć by być szczęśliwym ? Jak żyć bezpiecznie ? Jak żyć godziwie ? Co stanowi istotę życia człowieka ? Jakie wartości wybrać ? Które z nich są najważniejsze w życiu człowieka ? Literatura na przestrzeni epok ukazywała człowieka wobec różnych wyborów ...

Małżeństwo Makbetów - kryzys „Wielu mniema i głosi, że miłoœć odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zmienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne” napisał Bocaccio w „Dekameronie” i myœlę, że właœnie to stwierdzenie może być kluczem do rozwišzania zagadki - dlaczego rozpadło się małżeństwo Makbeta. Nie znikła miłoœć, bo była zbyt wštła. To inne uczucia, a raczej żšdze,...