Unia europejska - powstanie, organyUNIA EUROPEJSKA POWSTAŁA NA PODST. SOJUSZU NIEMIEC I FRANCJI. W 1951R.-EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI NIEMCY, FRANCJA, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA, LUKSEMBURG. W 1958R. ROZSZERZONO JĄ I NAZWANO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĄ GOSPODARCZĄ; 1973R.-DANIA, W.BRYTANIA, IRLANDIA; 1981R.-GRECJA; 1986R.-HISZPANIA, PORTUGALIA. W 1992R. NA PODST. TRAKTATÓW Z MAASTRICH EWG PRZEKSZTAŁCONO W UE (PODSTAWY POD SUPERPAŃSTWO) PRZYJĘTO FLAGĘ-12 GWIAZDEK I HYMN(ODA DO RADOŚCI). SIEDZIBA TYMCZASOWA WŁADZ-BRUKSELA. W 1995R.-SZWECJA, FINLANDIA, AUSTRIA. KOLEJKA DO PRZYJĘCIA-8,9 KRAJÓW - MY CZEKAMY OD 1994R,A TURCJA OD 1987R.) W POLSCE JEST 3 URZĘDNIKÓW NA 1000 MIESZKAŃCÓW, A W UE-14). WSPÓLNE FILARY UE: 1-GOSPODARKA-(FRANKFURT NA MENEM-BANK CENTRALNY UE) RYNEK, BARIERY CELNE-NIE, POLITYKA CELNA, UNIA WALUTOWA; 2-WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA; 3-WSPÓLNA POLITYKA WEWN.-WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚCIGANIA PRZESTĘPCÓW, POLICJI. ORGANY UE: 1-RADA EUROPEJSKA-TWORZĄ GO PRZYWÓDCY KRAJÓW CZŁONKOWSKICH, SPOTYKAJĄ SIĘ 2 RAZY DO ROKU; 2-RADA UE-TWORZĄ MINISTROWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH UE, ZAJMUJE SIĘ SPRAWAMI ZAGRANICZNYMI; 3-KOMISJA EUROPEJSKA-RZĄD UE-GŁÓWNY ORGAN, SKŁADA SIĘ Z 20 KOMISARZY-PO 2 Z 5 DUZYCH (FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY, BELGIA, HOLANDIA) I PO 1 Z MAŁYCH KRAJÓW. NA CZELE STOI ROMANO PRODI; 4-PARLAMENT EUROPEJSKI-SIEDZIBA W STRASBURGU, WYBIERANY PRZEZ WYBORY BEZPOŚREDNIE WE WSZYSTKICH KRAJACH. ASA GOSPODARCZE STOWARZYSZENIE PAŃSTW AZJI POŁUDNIOWO-WSCH. (INDONEZJA, MALEZJA). LIGA ARABSKA POLITYCZNE (KRAJE ARABSKIE). EFTA EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU-TENDENCJA ZANIKOWA, KONKURENCYJNA DO EWG-KIEDYŚ. (NORWEGIA, SZWAJCARIA, ISLANDIA, LINCHENSZTAIN). G7 / G8 ORGANIZACJA 7 NAJBARDZIEJ UPRZEMYSŁOWIONYCH PAŃSTW ŚWIATA I ROSJI (W.BRYTANIA, FRANCJA, NIEMCY, WŁOCHY, USA, KANADA, JAPONIA + ROSJA). OPEC STOWARZYSZENIE PAŃSTW PRODUCENTÓW ROPY NAFTOWEJ. MKO MIĘDZYNARODOWY KOMITET OLIMPIJSKI, SIEDZIBA-LOZANNA W SZWAJCARII. KOMITET MIĘDZYNARODOWEGO CZERWONEGO KRZYŻA SIEDZIBA-SZWAJCARIA. NATO WOJSKOWE. NAFTA PÓŁNOCNO-AMERYKAŃSKIE STOWARZYSZENIE WOLNEGO HANDLU. LEKARZE BEZ GRANIC POMAGAJĄ OFIAROM KATAKLIZMU (BEZ WOJEN). OECD ORGANIZACJA WSPÓŁPRACY I ROZWOJU (POLSKA OD 1996R.)

Unia europejska - powstanie, organy

Materiały

Powieść gotycka i historyczna Powieść gotycka i powieść historyczna. Narodzona z tendencji preromantycznych powieść gotycka zwana jest także powieścią grozy. Posiada sensacyjną akcje rozgrywającą się w scenerii gotyckich zamków i klasztorów, w atmosferze fantastyki i tajemniczości. Obfituje w elementy makabryczne. Powieść historyczna ukształtowała się w epoce romantyzmu....

Miłość w "Nowej Helozie" Obraz miłości w „Nowej Heloizie”: sytuacja społeczna bohaterów, sposób przeżywania, wrażliwość. Związek utworu z poglądami J. J. Rousseau. W „Nowej Heloizie” młodzi bohaterowie są wybierani przez rodzinę (do połączenia węzłem małżeńskim). Wybierając ich rodzice brali pod uwagę stan zamożności i pochodzenie. Nie jest to ...

Bilans przedsiębiorstwa BILANS FIRMY Bilans przedsiębiorstwa stanowi zestawienie posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku oraz źródeł kapitału, które zostały wykorzystane dla pozyskania tegoż majątku. Występują dwa rodzaje majątku : 1. Majątek trwały – obejmuje te składniki, których okres użytkowania jest dłuższy niż je den rok. a) wartości niematerialne i ...

Wartości w życiu Jana Kochanowskiego Jan Kochanowski to wielki poeta epoki Odrodzenia. Znamy go przede wszystkim jako autora Pieśni i Fraszek. W odrodzeniu dominującą rolę odgrywał humanizm, który głosił wiarę w potęgę ludzkiego rozumu, umiłowanie ojczyzny i podziw nad przyrodą. Dla humanistów najważniejszy był człowiek i jego potrzeby. Myślę, że Jan Kochanowski, jako największy p...

Krótkie streszczenie Kubusia fatalisty Streszczenie książki „ Kubuś fatalista i jego pan ” Ta książka Denisa Diderot napisana jest w formie dialogu. Bohaterowie- Kubuś i jego pan podróżując opowiadają historie . W przerwach ich opowiastek, przeżywają kilka przygód i sami wysłuchują paru opowieści. Ich podróż zaczyna się od noclegu w gospodzie. Tam to Kubuś terroryzuje s...

Średniowiecze a współczesność Współczesność i średniowiecze . Krzysztof Kamil Baczyński „ Modlitwa do Bogurodzicy ” . Próba analizy tekstu wiersza . 1. Co świadczy o formie modlitwy ? a) Tytuł b) Wzorce z Bogurodzicy z przełomu XII i XIII wieku c) Skierowanie swoich próśb do Matki Boskiej 2. Jaką rolę odgrywa w tym utworze anafora ( wyraz powtarzający...

Opis stanowiska głównej księgowej Główna Księgowa Przełożony: Kierownik ekonomiczny i finansowy Podwładni: brak Zastępstwo: Księgowa plac Cel stanowiska: Celem Głównej księgowej jest prowadzenie wymaganych prawem dokumentów księgowych oraz obsługa operacji finansowych Zadania codzienne i powtarzalne:  Księgowanie bieżących operacji finansowych  Kontola ...

"Pożegnanie z Marią" - opis opowiadania Okupacyjna rzeczywistość w świetle opowiadania pt. „Pożegnanie z Marią” Tadeusz Borowski należy do pokolenia szczególnie tragicznie doświadczonego przez historię. Ludzie urodzeni na początku lat dwudziestych naszego wieku byli pierwszymi po wielu latach Polakami, którzy urodzili się i wychowali w niepodległym kraju. Wybuch drug...