Typy wzorców współczesnych ojcówPlan: 1.Wprowadzenie. a)definicja słowa ojciec b)być dobrym ojcem-problem współczesnych mężczyzn c)usprawiedliwienie swojej postawy 2.Argumentacja. a)wezwanie wszystkich ojców do chęci stworzenia prawdziwego domu dla swoich dzieci b) typy wzorców współczesnych ojców -ojciec zabawowy -ojciec kumpel gorliwiec -ojciec ofiarny i pantoflarz -ojciec pan i władca -ojciec karierowicz i żywych kopert -ojciec podróżnik oraz niedzielny -ojciec anonimowy 3.Zbijanie argumentów. a)większość mężczyzn wychowujących samotnie dzieci ma lepsze warunki niż samotne kobiety b)dzieci w wieku dojrzewania potrzebują bardziej opieki ojca 4.Domówienie. a)odwołanie do męskiej dumy b)nawiązanie do czasów sarmackich * * * Kochani ojcowie, czyli mężczyźni mający własne dziecko lub dzieci, będący w stosunku do nich czuli , kochający i troskliwi. Bycie dobrym i wyrozumiałym ojcem to prawdziwy problem współczesnych mężczyzn nie tylko młodych , ale także starszych , których doświadczenia życiowe wiele nauczyły. Prawdę mówiąc, nie jestem ojcem , co może sprawić, iż większość z Was nie zgodzi się z moimi poglądami. Jednocześnie fakt , że nie posiadam dzieci może wpłynąć pozytywnie na moją ocenę problemu. Zatem wzywam Was , do chęci podjęcia próby stworzenia domu dla swoich dzieci poprzez swoje zachowanie i postępowanie. Pierwszym z nich jest wzorzec ojca zabawowego , dla którego ciągłe zabawy z dziećmi stają się sensem życia. Taki rodzic zapomina , że młody człowiek potrzebuje nie tylko zabawy, ale i dyscypliny, która mogłaby je zmobilizować do bardziej aktywnego trybu życia. Drugim z kolei typem ojca jest tzw. ojciec kumpel gorliwiec, stanowi on zupełne przeciwstawienie powyższego wizerunku. Taki opiekun stara się swoim pociechom jak najlepiej zagospodarować czas. Przy takim ojcu w niczym nie różnimy się od nakręconych zabawek, które można dowolnie zaprogramować. Następnymi wzorcami ojców są ojcowie ofiarni i pantoflarze. Ich zachowania są tak podobne , że postanowiłam opisać je w jednym akapicie. Tacy tatusiowie charakteryzują się niezdolnością do zrozumienia , że dziecko, tak samo jak i my kiedyś dorośnie nie zawsze będzie niańczone przez rodziców, którzy wszystko podtykają mu pod nos. Jednocześnie sami zachowują się jak duże dzieci . Nie zdają sobie sprawy z tego , że pod ich opieką są bardzo młodzi ludzie liczący na dobre słowo i radę z ich strony . Kolejnym typem jest ojciec pan i władca, traktujący nas jako swoich pracowników, którym można rozkazywać czy wydawać polecenia. Dzieci wychowywane przez takich ojców, bardzo szybko opuszczają rodzinne domy. Opisane poniżej wizerunki ojców są przeciwstawieniem wymienionych wcześniej. Ojcowie karierowicze i tzw. „żywych kopert” charakteryzują się tym ,że sprawy rodzinne w ogóle ich nie interesują . Praca to jedyny cel w ich życiu . Nigdy nie mają czasu dla swych pociech, ciągle są zabiegani i zajęci interesami, aby nie czuć się winnym takiego zachowania obdarowują dzieci licznymi prezentami czy kopertami wypełnionymi pieniędzmi. Taki rodzic jest dla syna czy córki w ogóle nieznany, dlatego możemy porównać go do ojca podróżnika czy niedzielnego Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że nie starają się oni wynagrodzić dziecku swojej nieobecności pieniędzmi lecz niedzielnym spacerem i lodami. Taki ojciec poświęca swoim dzieciom zaledwie kilka chwil w ciągu dłuższego okresu czasu. Ostatnim typem ojca jest mężczyzna anonimowy, dlatego używam zwrotu mężczyzna , gdyż o takim człowieku nie można mówić ojciec skoro nie jest on nam znany dziecku. Jedyne co łączy ich to więzy krwi i kod genetyczny. W swojej wypowiedzi w ogóle nie powinnam użyć zwrotu ojciec anonimowy, ponieważ taki człowiek nie ma prawa nazywania siebie rodzicem. Jak już wcześniej wspomniałam, moja postawa względem ojcostwa jest obiektywna, dlatego też chciałam zwrócić uwagą na fakt, że prawa rodzicielskie w większości przyznawane są matkom, jedynie w skrajnych przypadkach opieka przyznawana jest ojcu. Jeśli chodzi o warunki, w jakich wychowane są dzieci, to należy przyznać , że mężczyźni potrafią stworzyć lepszy dom dla swoich dzieci. Poza tym nie należy zapominać , że młodzież w wieku dojrzewania niekiedy bardziej potrzebuje wsparcia ojca niż matki i to dotyczy chłopców jak i dziewcząt. Na podstawie powyższych argumentów należy wyciągnąć jeden wniosek: ojcowie, dążcie do ujednolicenia wszystkich powyższych typów, tak aby powstał typ kochającego ojca, który zawsze ma dla nas czas na zabawę , ale także dobre słowo w razie niepowodzeń . Powinniście się postarać i od tej chwili tworzyć wzorzec troskliwego ojca , przecież męska duma nie pozwala na nieszanowanie i pomiatanie swoją rodziną, od wieków rodzina była najważniejsza. Takie zachowanie można również zaobserwować w czasach sarmackich, gdzie te wartość były jednymi z najważniejszych w życiu.

Typy wzorców współczesnych ojców

Materiały

Streszczenie "Kamizelki" Bolesława Prusa Narrator doskonale pamięta historię małżeństwa z naprzeciwka. Wiedli spokojne, szare życie: \"Wstawali dość rano, pili herbatę z blaszanego samowaru i razem wychodzili do miasta. Ona na lekcje, on do biura. Był to drobny urzędniczek, który na naczelników wydziałów patrzył z takim podziwem jak podróżnik na Tatry. Za to musiał dużo pracować po ...

Rodzaje i gatunki literackie w literaturze II połowy XVII wieku W oświeceniu bardzo rozwinęły się gatunki literackie, które nadawały się do celów dydaktycznych, a to wymuszone zostało potrzebą tego okresu: ratowaniem Rzeczypospolitej przed upadkiem Nurt klasyczny: - bajka: jest podstawowym gatunkiem literatury dydaktycznej; znana już w starożytności (Ezop); jest utworem z pogranicza epiki i liryki (wie...

Marginalność społeczna - wyjaśnienie Marginalność społeczna Marginalność jest związana ze spadkiem znaczenia danej grupy w społeczeństwie m.in. z powodu zmniejszenia się jej liczebności, osłabienia jej funkcji i pozycji w hierarchii społecznej, reprezentowania skrajnych poglądów, podejmowania zachowań nieakceptowanych przez większość. Dotyczy często nielicznej, mało znaczącej grup...

Metody rachunkowe w analizach METODY RACHUNKOWE W ANALIZACH Metody rachunkowe stosowane w analizach stanowią techniczne sposoby rozliczania wpływu kilku czynników na pewną wielkość, w warunkach za-leżności przyczynowo-skutkowych zachodzących między nimi. Wykorzy-stywane są w badaniach retrospektywnych i bieżących. stosowane dotychczas metody pozwalają odpowiedzieć na pyta...

Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w "Cierpieniach młodego Wertera" i "Giaura" Romantyczna miłość i romantyczni kochankowie w świetle \"Cierpień młodego Wertera\" i \"Giaura\". I. Plan: I. Wprowadzenie: 1. Bohater - kochanek. 2. Dwaj romantyczni kochankowie - Werter i Giaur. II. Rozwinięcie: 1. Pierwszy kontakt z nowym typem bohatera: ...

Motywy autobiograficzne w twórczości Adama Mickiewicza Ślady autobiograficzne odnaleźć możemy w większości utworów Adama Mickiewicza. Nadają one twórczości poety bardzo wyraźne znamiona osobiste. Autor często sięga po tematy dobrze mu znane, po swe radości i zmartwienia, odczucia i wspomnienia. Miejsca opisane w kolejnych dziełach znaczą szlak wędrówek ich autora po Europie. Utworem, w któ...

Kursy walut - kryteria i rodzaje Rodzaje kursów walut Kursy walut można sklasyfikować według różnych kryteriów. E. Drabowski, znany w Polsce specjalista od kursów walut, klasyfikuje je: 1) Z punktu widzenia czasu funkcjonowania, a) Kurs wolnorynkowy- określany jest wyłącznie przez podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym. Stosowany był przez niektóre kraje ...

Biografia Marii Dąbrowskiej Maria Dąbrowska (1889-1965) Maria Dąbrowska, z Szumskich, urodziła się 6.10.1889 w Russowie pod Kaliszem. Pochodziła z zubożałej rodziny ziemiańskiej - jej ojciec, powstaniec z 1863, był administratorem majątków ziemskich. W latach 1901 - 1905 uczyła się w prywatnej szkole Heleny Semadeniowej, a następnie w gimnazjum żeńskim. W 1905 wzięła ...