Twórcy literatury włoskiej w renesansie(Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył "Boską Komedię" ( utwór napisany "lingua vulgaris" czyli językiem narodowym włoskim ) oraz cykl "Sonetów do Beatrycze". Tytuł pierwszego utworu początkowo brzmiał "Komedia". Dopiero potomni dodali: "boska". Składał się z trzech części: "Piekło", "Czyściec" i "Raj". Przewodnikami Dantego po "drugim" świecie byli Wergiliusz i ukochana Beatrycze. Poemat opowiada o wyzwoleniu się człowieka i wznoszeniu się po szczeblach poznania. Mimo, iż "Boska komedia" stanowi sumę średniowiecznej wiedzy historycznej, teologicznej i filozoficznej uznajemy ją za dzieło bliższe renesansowi. Przełomowość jego stylu: pisanie językiem narodowym lecz bardzo modnym w średniowieczu "przystojnym stylem", nie tworzył "na chwałę boga", pisał o sprawach ludzkich, sceny opisowe - tzw. "dantejskie", pojawianie się postaci mitycznych. Znane powiedzenie: " Dante i Szekspir podzielili wszystko między siebie, a dla innych nic nie zostało! " Francesco Petrarca (1304 - 1374) - tworzył w tej samej epoce co Dante. Był profesorem literatury klasycznej, wieńczony za swe prace wieńcem laurowym. Sławę zyskał cyklem miłosnych wierszy w języku włoskim - "Sonety dla Laury". Napisał 317 sonetów dla Laury ( 215 do żywej, 102 dla umarłej ), 29 pieśni, 9 sekstyn, 7 ballad, 4 madrygały. Liczne alegorie sięgające mitów (np. swoje życie R podróż Odyseusza do Itaki ). Gdy pisze o miłości, pisze o historii życia emocjonalnego. Sonety tworzą kompletny obraz psychologiczny Petrarki. W liście do przyjaciela: "Nic bardziej cudownego niż człowiek". Giovani Boccaccio - autor słynnego "Dekameronu" (tworzonego w latach 1349 - 1351) zawierającego sto nowel. Siedem panien i trzech kawalerów przez dziesięć dni opowiadają dziennie po dziesięć nowel. Tematyka: miłosna, dosyć frywolna, erotyczna, swobodna - o życiu, szlachetności, niemoralności, o rzeczach smutnych i wesołych. W zbiorze tym znajduje się nowela "Sokół" - bardzo starannie zbudowana opowieść - stąd tzw. "teoria sokoła" mówiąca o klasycznej, przejrzystej konstrukcji utworu.

Twórcy literatury włoskiej w renesansie

Materiały

"Granica" - znaczenie tytułu 1.Granica podziałów klasowych (społeczna) - dzieli społeczeństwo na posiadających i nędzarzy . Symbolem tej granicy jest kamienica pani Kolichowskiej, w której “sufity i podłogi\" poszczególnych pięter oddzielają bogatych od biednych. Każda próba przekroczenia tej granicy może skończyć się katastrofą (np. Justyna Bogutówna). 2.Granica mor...

Człowiek i jego zmagania z przeciwnościami losu 10. Zmagania człowieka z przeciwnościami losu Jakże często na przestrzeni wieków ludzie zadawali sobie pytanie kim jest człowiek? Co nim kieruje? Jakie są pobudki jego postępowania? Dlaczego jedni podchodzą do życia ze stoickim spokojem i przyjmują wszelkie zadane im przez los cierpienia, a drudzy walczą z przeciwnościami losu w różnych postac...

Cechy kontraktów FRA Kontrakty FRA charakteryzują się wieloma cechami, które zarówno na¬bywcy, jak i sprzedający muszą wziąć pod uwagę przed podjęciem decy¬zji kupna lub sprzedaży. Należą do nich:  Rozliczenia gotówkowe. Ponieważ kredyt/depozyt jest tyl¬ko umowną (hipotetyczną) sumą pieniędzy, nie następuje tu żadna fizyczna wymiana przedmiot...

"Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone" - motto Norwida „Czyta się w coraz większych głębiach tak, że czytanie każdego arcydzieła jest nieskończone”. Słowa C. K. Norwida uczyń mottem rozwżań, który wedłóg ciebie utwór zasługuje na miano arcydzieła? Czy współczesny człowiek potrafi jeszcze czytać w coraz większych głębiach? Czy przypadkiem nie utracił tej jakże ważnej umiejęności, n...

Pojęcie instynkt - wyjaśnienie a) Instynkt – jest to wrodzona tendencja do działania w określony sposób w odpowiedzi na pewien bodziec zewnętrzny. - Sillamy: wrodzone i niezmienne spontaniczne zachowanie wspólne dla wszystkich jednostek tego samego gatunku. Wydaje się ono dostosowawcze do jakiegoś celu, z którego podmiot nie zdaje sobie sprawy. b) cechy instynktu; ...

Dokładna charakterystyka "Ludzie stamtąd" \"Ludzie stamtąd\" czyli spoza rodzinnego domu, spoza dworu, \"nie stąd\", żyjący obok, a więc ludzie z folwarku, z czworaków, z kolonii, z największej nędzy i biedy. Są to ludzie z najbliższego otoczenia dworu, stykający się z dworem na co dzień i tkwiący jednocześnie w życiu własnym, które, choć toczy się blisko dworskiego, jest tak od niego r...

Odkrycia naukowe i wynalazki baroku Odkrycia naukowe i wynalazki techniczne: • 1604 – Johannes Kepler – teoria okularów i projekcji odwróconego obrazu na siatkówce; • 1609 – Galileusz – prawo swobodnego spadania ciał; • 1611-13 – w okolicach Kielc zbudowano pierwszy wielki piec hutniczy; • 1612 – Galileusz naucza o ob...

Pierwiastki dobra i zła Pierwiastki dobra i zła Od początku świata, od momentu stworzenia pierwszego człowieka na świecie istniało dobro i zło. Każdy człowiek w swoim życiu przechodził chwile, które zmuszają go do opowiedzienia się po którejś ze stron. Wybór jest często sprawą osobistą i dlatego stanowi zazwyczaj problem, którego rozwiązanie uzależnione jest od kode...