Twórcy literatury włoskiej w renesansie(Wybitni twórcy literatury włoskiej doby renesansu.) Dante Aligieri (1265 - 1321) - prekursor renesansu europejskiego. Pochodził z Florencji. Stworzył "Boską Komedię" ( utwór napisany "lingua vulgaris" czyli językiem narodowym włoskim ) oraz cykl "Sonetów do Beatrycze". Tytuł pierwszego utworu początkowo brzmiał "Komedia". Dopiero potomni dodali: "boska". Składał się z trzech części: "Piekło", "Czyściec" i "Raj". Przewodnikami Dantego po "drugim" świecie byli Wergiliusz i ukochana Beatrycze. Poemat opowiada o wyzwoleniu się człowieka i wznoszeniu się po szczeblach poznania. Mimo, iż "Boska komedia" stanowi sumę średniowiecznej wiedzy historycznej, teologicznej i filozoficznej uznajemy ją za dzieło bliższe renesansowi. Przełomowość jego stylu: pisanie językiem narodowym lecz bardzo modnym w średniowieczu "przystojnym stylem", nie tworzył "na chwałę boga", pisał o sprawach ludzkich, sceny opisowe - tzw. "dantejskie", pojawianie się postaci mitycznych. Znane powiedzenie: " Dante i Szekspir podzielili wszystko między siebie, a dla innych nic nie zostało! " Francesco Petrarca (1304 - 1374) - tworzył w tej samej epoce co Dante. Był profesorem literatury klasycznej, wieńczony za swe prace wieńcem laurowym. Sławę zyskał cyklem miłosnych wierszy w języku włoskim - "Sonety dla Laury". Napisał 317 sonetów dla Laury ( 215 do żywej, 102 dla umarłej ), 29 pieśni, 9 sekstyn, 7 ballad, 4 madrygały. Liczne alegorie sięgające mitów (np. swoje życie R podróż Odyseusza do Itaki ). Gdy pisze o miłości, pisze o historii życia emocjonalnego. Sonety tworzą kompletny obraz psychologiczny Petrarki. W liście do przyjaciela: "Nic bardziej cudownego niż człowiek". Giovani Boccaccio - autor słynnego "Dekameronu" (tworzonego w latach 1349 - 1351) zawierającego sto nowel. Siedem panien i trzech kawalerów przez dziesięć dni opowiadają dziennie po dziesięć nowel. Tematyka: miłosna, dosyć frywolna, erotyczna, swobodna - o życiu, szlachetności, niemoralności, o rzeczach smutnych i wesołych. W zbiorze tym znajduje się nowela "Sokół" - bardzo starannie zbudowana opowieść - stąd tzw. "teoria sokoła" mówiąca o klasycznej, przejrzystej konstrukcji utworu.

Twórcy literatury włoskiej w renesansie

Materiały

Obraz "wojny świętej w jerozolimie wyzwolonej" OBRAZ \"WOJNY ŚWIĘTEJ W JEROZOLIMIE WYZWOLONEJ\" W \"WOJNIE CHOCIMSKIEJ\" Bohaterami są krzyżacy i saraceni, ale także postacie fantastyczne: wróżki, czarownicy i podobne nierealne postacie. Bohater główny, Godfryd de Boullion – jest postacią historyczną – rzeczywiście dowodził pierwszą wyprawą krzyżową. W świetle eposu Tassa ura...

Klasyfikacja zawodów Klasyfikacja zawodu – podział na zawody jest sprawa obiektywną, ale granica między zawodami bywają płynne. Charakter czynności zawodowych mieszczący się w jednej roli zawodowej może mieć różny zakres. Postęp technologiczny powoduje, że pojawiają się nowe czynności zawodowe, które układają się w nowe zawody stąd też potrzeba klasyfikacji za...

Co to jest apokalipsa? Słowo apokalipsa pochodzi z języka greckiego (apokalipsis ) i oznaczało odsłonięcie, objawienie. Jest to rodzaj utworu biblijnego w którym mówi się o tajemnicach dotyczących sensu dziejów i końca świata. Apokalipsa świętego Jana stanowi ostatnią księgę biblii. Zawiera proroczą wizję wydarzeń towarzyszących końcowi dziejów. Nie jest to jedyna ap...

Promotion mix PROMOTION MIX To złożona kompozycja środków o zróżnicowanych funkcjach i rożnej strukturze wewnętrznej wykorzystywana w polityce komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem, w której dominujące znaczenie posiadają cztery grupy instrumentów: • reklama, To instrument promocji będący bezosobową, płatną i adresowaną do masowego odbiorcy...

Krótka charakterystyka Tartuffe'a "Świętoszek" Temat: Molier \"Świętoszek\" - charakterystyka Tartuffe\'a. Świętoszek, tytułowy bohater komedii Moliera, to tajemniczy mężczyzna w średnim wieku. Ten oszust potrafił wpływać na psychikę ludzką. Udało mu się zafascynować swoją osobą Orgona, który przygarnął go do swego domu jak brata i miłował bardziej niż matkę, żonę czy dzieci. Równi...

Wizja miasta w powieściach Juliana Tuwima . OBRAZ MIASTA W POWIEŚCI TUWIMA Julian Tuwim - poeta łódzki, czy poeta urodzony w Łodzi? To pierwsze hasło funkcjonuje w charakterze symbolu. Miasto cierpiące na niedostatki wielkich tradycji kulturalnych niejako przypisuje sobie owego 20-letniego, który opuszcza Łódź, aby do niej tak naprawdę nigdy nie wrócić. Nieczęsto wracał do tego miasta ...

Definicja etnocentryzmu Etnocentryzm – stereotypy narodowe i etniczne Etnocentryzm – wartościująca postawa określająca afirmatywny stosunek do kultury własnej grupy etnicznej lub do kultur innych grup (religijnych, rasowych, regionalnych) i równocześnie deprecjonujący stosunek do kultury grupy obcej: - własna kultura jest uważana za najlepszą, wzorcową, g...

Kierunki filozoficzne oświecenia Oświecenie nie było jednorodne pod względem filozoficznym czy światopoglądowym. W polskich warunkach wynikało to z faktu, iż w jego tworzeniu brali udział zarówno arystokraci, jak i szlachta oraz mieszczanie. W skali europejskiej w ruchu tym uczestniczyli katolicy, deiści oraz mniej liczni ateiści. Oświecenie na Zachodzie było głównie ruchem mie...