Trupizm - wyjaśnienie pojęciaTurpizm w literaturze współczesnej Turpizm - była to orientacja poetycka, która rozwinęła się po 1956 roku. Poeci - turpiści programowo włączyli się w obręb poezji brzydotę, kalectwo, choroby i śmierć. Twierdzili, że są to równie uprawnione tematy poezji jak inne, gdyż uzupełniają prawdę o człowieku. Szczególnie wykorzystywany był temat zniszczenia, śmierci, rozkładu. Dotąd motywy takie nie miały oficjalnego miejsca w poezji. Wprawdzie można powiedzieć, że turpiści odwoływali się do tradycji Boudelaire`a, poetów baroku i średniowiecza. Lecz dwudziestowieczni kontynuatorzy kultu brzydoty stworzyli rzetelny program antyestetyczny. Skąd się wzięła nazwa turpizm? Nazwał tak nową orientacje Julian Przyboś. Poeta nastawiony wrogo i krytycznie do „poezji brzydoty" napisał „Odę to turpistów", w której jednoznacznie określił swoje negujące stanowisko. Atak został odparty wierszem Grochowiaka „Ikar", w którym poeta eksponuje ból, zmęczenie, wysiłek kobiety nad balią skontrastowany z idealistycznym lotem Ikara. Co jest prawdą? - pyta poeta „Czy ziarnista brzydota" czy cudowne skrzydła „rozpięte na płomykach"? Jak umalować i ubrać w piękno brzydotę, zmęczoną twarz? Dlaczego likwidować rzeczy ciężkie, lecz prawdziwe - stół potrzebny łokciom, krzesło przy chorym, wreszcie, ironizuje Grochowiak, „wykląć Breugla" bo na jego obrazie w centrum plany tkwi wół - a Ikar z boku, maleńki jak mucha. Wiersz jest obroną prawdy i brzydoty, wyśmiewa zarzuty Przybosia, odwołuje się zarazem do jednego z najpopularniejszych mitów. Tak więc atak został odparty a nazwa turpizm przyjęła się ogólnie jako nazwa orientacji. Naczelnym reprezentantem nurtu był właśnie Stanisław Grochowiak, lecz podobne tendencje w twórczości wykazywali także: Białoszewski i Różewicz. Prezentowali odbiorcy własną wizję świata, często skonstruowaną z odrażających konkretów, rzeczowo i szczegółowo przedstawionych, twierdząc, że w ten sposób bliżsi są prawdy.

Trupizm - wyjaśnienie pojęcia

Materiały

Polityka cen zorientowana na konkurencję Wybierając politykę cen zorientowaną na konkurencję, przedsiębiorstwo musi rozpatrzyć szanse i zagrożenia, jakie będą jej towarzyszyć. Wynikają one z uwarunkowań stwarzanych przez: - otoczenie przedsiębiorstwa, - zasady konkurencji cenowej. Ze względu na możliwości oddziaływania za pomocą cen, należy uwzględnić trzy podstawowe sytuacje: 1....

Podobieństwa i różnice Jacka Soplicy i Andrzeja Kmicica -podobieństwa - porywczość, gwałtowność, bezpośredniość, brak rozwagi, zdolni do wyrzeczeń, osobisty, prywatny stosunek do ojczyzny, dobry żołnierz, odważny, w podobny sposób pokutują za winy, podejrzani o zdradą, działają na rzecz ojczyzny pod wpływem religii; -różnice - Andrzej - krótkowzroczny politycznie, bezwzględny, bezlitosny, okrutny,...

Rozwój teatru w oświeceniu Do czasów panowania Stanisława Augusta istniały w Polscy teatry szkolne, magnackie oraz prywatne sceny królewskie. Sceny szkolne podporządkowane programowi dydaktycznemu utrzymujących je zakonów (głównie jezuitów i pijarów), najczęściej miały charakter amatorski. Prywatne teatry magnatów reprezentowały niekiedy wysoki poziom artystyczny, ale był...

Analiza strategiczna ANALIZA STRATEGICZNA. Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna  Projektowanie strategii  Realizacja strategii  Analiza strategiczna. W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma analiza SWOT. Jest ona kompleksową metodą służącą do badania otoczenia organizacji i jej wnętrza. Polega więc na ...

Prądy literatury współczesnej PRĄDY I UGRUPOWANIA ARTYSTYCZNE BEHAWIORYZM Behawioryzm (ang. behaviour - zachowanie, postępowanie) to kierunek w psychologii, rozpowszechniony głównie w USA, zakładający badanie nie zjawisk psychicznych, ale postępowania człowieka w oderwaniu od aktów świadomości, nie uwzględniający czynnika społecznego w kształtowaniu psychiki ludzkiej. ...

Tragiczny los spiskowców "Do matki Polki" Tragizm spiskowców w świetle wiersza Do matki Polki (autor – Adam Mickiewicz) Jest to jeden z najbardziej przejmujących utworów lirycznych. Ten pełen patriotycznego bólu wiersz napisał Mickiewicz będąc we Włoszech w lipcu 1930 roku. Było to na kilka miesięcy przed wybuchem powstania listopadowego. Utwór ukazuje tragiczny los polskich...

Wpływ wojny na psychikę człowieka 45. Wplyw wojny na psychike czlowieka (na wybranych przykladach). Wojna wypacza charaktery i osobowosc wszystkich, którzy sie z nia zetkneli. Proponuje rozpatrywac wplyw wojny w podziale na psychike kata i ofiary. Nie wolno przy tym zapomniec, ze jest to podzial umowny - kat równiez jest ofiara wojny.\"Rozmowy z katem\" K.Moczarskiego. Hitlery...

Wszystko o literaturze średniowiecza Gatunki. ŚWIECKIE - tematyka świecka. Powieści bretońskie - (X w.) utwory, których fabuła oparta jest na bardzo starych legendach, baśniach i mitach celtyckich: - romanse \"Tristan i Izolda\" - przygodowe \"O rycerzach okrągłego stołu\" - mistyczne - o poszukiwanie św. Graala - rycerskie \"Pieśń o Rolandzie\" Chanson de ...