Toposy z Biblii i z kultury antyku17. Toposy mające swój rodowód w Biblii i kulturze antyku. Topos- (z gr. szablon, miejsce, wzór) stałe sposoby wyrażania się będące świadectwem ciągłości tradycji w kulturze. Toposy zaczerpnięte z antyku: - syzyfowa praca - stajnia Augiasza - koszula Dejaniry (działanie, które w założeniu miało być dobre, ale przyniosło złe skutki) - herkulesowa siła - brzemię Atlasa - nić Adrianny - znaleźć się w labiryncie - jabłko niezgody - koń trojański - pięta Achillesa - prometeizm - róg obfitości - delficka wyrocznia - puszka Pandory - orfickie misteria (rozwodzenie się nad sprawami błahymi) - miecz Damoklesa - olimpijski spokój - paniczny strach - egida - flora i fauna - kaduceusz (coś, co godzi zwaśnione strony) - feniks (symbol odradzania się) - Pegaz - Narcyz - ciemności Tartaru - libacje - Cerber - igrzyska olimpijskie - strzała Amora - ikarowy lot - Dedal i Ikar (symbol odwiecznych dążeń człowieka) - muzy, fortuna Mity zawierają także wzory pierwszych postaw życiowych ludzi tzw. archetypy - Midas- chciwość - Dedal- mądrość, roztropność, miłość do ojczyzny - Ikar- romantyczność, chęć przeżycia wspaniałej przygody - Prometeusz- poświęcenie dla ludzkości; bunt przeciw bogom - Herakles- trud w służbie cierpiącym - miłość partnerska- Tezeusz i Adrianna - miłość rodzicielska- Demeter i Kora - miłość braterska - tęsknota za krajem- Odyseusz - zazdrość- Hera - mądrość- Atena - wytrwała praca- Hefajstos - uczucie tęsknoty po stracie bliskiej osoby- Demeter - siła i zemsta- Zeus - podejrzliwość- Tantal - wierność małżeńska- Penelopa - podstęp i przebiegłość człowieka- Odyseusz - przyjaźń- Achilles i Patrokles - walka o władzę- Eteokles i Polinejkes („Antygona”) Toposy zaczerpnięte z Biblii: - Sodoma i Gomora - syn marnotrawny - Arka Noego - miłosierny Samarytanin - zakazany owoc - manna z nieba - dekalog - niewierny Tomasz - Judasz - plagi egipskie - złoty cielec - Dawid i Goliat - mury Jerycha - Kainowe znamię - Wdowi grosz - wieża Babel - Salomonowa mądrość - umycie rąk - hiobowe wieści

Toposy z Biblii i z kultury antyku

Materiały

Ciekawe osobowości biblijne Samson- od dziecka był siłaczem. Nigdy nie pił, ani nie strzygł włosów. Gdy zapragnął ożenić się z piękną Filystynką, popadł w konflikt z jej współplemieńcami i poprzysiągł im zemstę. Wkrótce też jej dokonał- spalił całe miasto. W odwecie Filystyni zabili mu byłą żonę i teścia. Wkrótce Samson zakochał się w Filystynce Dalili. Jak okazało się był...

Cechy eposu homeryckiego - "Iliada" i "Odyseja" Epos (inaczej epopeja) to główny gatunek epicki wykształtowany w starożytności, który później zastąpiła powieść. Epopeja jest rozbudowanym utworem wierszowanym przedstawiające dzieje mitycznych, legendarnych lub historycznych bohaterów na tle wydarzeń przełomowych dla danej społeczności narodowej. W epopei na plan pierwszy wysuwa się fabuła, nar...

"Folwark zwierzęcy" - dzieje buntu uciemiężonych Dzieje buntu uciemiężonych Na folwarku pana Jonesa stopniowo pogarszały się warunki życia zwierząt. Wynikało to z braku wystarczającego zainteresowania właściciela chudobą, co wiązało się z kłopotami finansowymi i coraz bardziej nasilającą się skłonnością do alkoholu. Zwierzęta były całkowicie uzależnione od człowieka. Zamknięte w swoich p...

Realizacja Teorii Czystej Formy przez Witkacego w "Szewcach" Czy Witkacy zrealizował w „Szewcach” Teorię Czystej Formy? Twórczość Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego, 1885 – 1939, popełnił samobójstwo) wyznacza jeden z głównych nurtów sztuki awangardowej XX wieku. Witkacy wypowiada się zarówno w malarstwie, jak i dramaturgii oraz powieści. Artysta ten był także wybitnym filozof...

Streszczenie "Ślubów Panieńskich" Aleksandra Fredry Akcja rozgrywa się na wsi pod Lublinem, w dworku pani Dobrójskiej. AKT I Scena I Osoby: Jan. Rankiem Jan oczekuje pod drzwiami pokoju Gustawa na powrót swego pana z nocnej hulanki. Scena II Osoby: Jan, Radost. Radost chce wejść do pokoju Gustawa, Jan próbuje go zatrzymać, twierdząc, że młodzieniec jeszcze śpi. Kiedy Radost...

Ryzyko kredytowe banków Działalność kredytowa banków jest narażona na ryzyko kredytowe, czyli ryzyko terminowego zwrotu przez kredytobiorcę udzielonego mu kredytu łącznie z należnymi bankowi odsetkami. O ograniczeniu ryzyka kredytowego banku decyduje przede wszystkim dobra kondycja kredytobiorcy. Pozytywna ocena zdolności kredytowej podmiotu gospodarczego, czy osoby ...

Operacje otwartego rynku Operacje otwartego rynku, przeprowadzane przez banki centralne w ramach polityki otwartego rynku, polegają na zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych (przeważnie państwowych, krótkoterminowych – weksli skarbowych). W Polsce operacje otwartego rynku są podstawowym instrumentem oddziaływania NBP na kształtowanie się podaży pieniądza...

Klimat panujący w Azji Klimat Ogromna powierzchnia Azji, równoleżnikowy układ gór, cyrkulacja monsunowa, wpływ zimnych (Oja Siwo) iciepłych (Kuro Siwo) prądów mor. są przyczyną silnego zróżnicowania warunków klimatycznych. Azja leży we wszystkich pasach klim. półkuli pn. (równikowym na pd.-wsch., zwrotnikowym ipodzwrotnikowym na pd., umiarkowanym oraz podbiegunowym ...