Tło Paryża w "Ojciec Goriot"Paryż - tło zdarzeń w powieści H. Balzaka "Ojciec Goriot" Akcję powieści Balzac umieścił w Paryżu, mieście wielkich karier i sprzeczności. Można więc mówić, że tworzy ono tło zdarzeń, ale jest zarazem jakby bohaterem wpływającym na ich przebieg. Paryż jest tu ukazany poprzez charakterystyczne miejsca, ale również poprzez panujące w nim prawa organizujące życie społeczeństwa. Balzac przedstawia stolicę jako określoną przestrzeń i co ważniejsze zbiorowość ludzką podległą pewnym zasadom gry. Akcja osadzona w konkretnym miejscu przebiega z zachowaniem pełni realizmu. Tej regule odpowiada także obraz Paryża, z zaułkami, salonami, pensjonatami, domami hazardu oraz sposób przedstawienia stosunków społecznych. To właśnie owo paryskie piekło określa kondycję moralną ludzi. Najwyższa wartość ówczesnego Paryża pieniądz ustanawia relacje towarzyskie i rodzinne, decyduje o uznaniu i randze obywateli. Nie liczą się podstawowe zasady etyczne, uczucia i godność. Nie ma miejsca na sentymenty, wrażliwość, szlachetność, honor. Paryż lat dwudziestych XIX wieku to miejsce, w którym można obserwować wiele sprzeczności ujawniają się one zwłaszcza w kontraście warunków życia warstw najuboższych i arystokracji ukazanym w powieści z całą brutalnością realizmu. Wiele uwagi Balzac poświęcił przedstawieniu dwu środowisk: biedoty zamieszkującej w pensjonacie pani Vauquer i arystokracji bywalcom salonów, miłośnikom sztuki (teatr) i swobodnych związków uczuciowych. Bardziej zróżnicowaną grupę bohaterów stanowią w powieści pensjonariusze: studenci, niekochany stary ojciec, odtrącona córka, stara panna, bezbarwny przeciętniak, szlachetny przestępca. Świat paryskiej elity jest bardziej jednorodny. Różnice dotyczą w zasadzie tylko pochodzenia. Nowobogaccy uzyskują jednak pozycję towarzyską podobną arystokracji rodowej, ponieważ łączy ją z nią fakt posiadania wielkich dóbr. Łącznikiem pomiędzy obu światami jest Eugeniusz Rastignac, zarówno mieszkaniec skromnego pensjonatu, jak i bywalec salonów. Jego wrażliwe spojrzenie i zdolność oceny obu środowisk ujawniają rażące kontrasty. Tłem przeżyć i codziennej wegetacji osób z nizin społecznych są wnętrza domu pani Vauquer. Najpierw czytelnik zapoznaje się z opisem domu widzianego z zewnątrz, dziedzińca, na którym przebywają hodowane tu zwierzęta, by potem poznać kolejne kondygnacje i niektóre pomieszczenia począwszy od parteru. Miejscem spotkań mieszkańców pensjonatu jest jadalnia albo salon. Wyposażenie, meble i różne sprzęty, są stare i zużyte. Wśród kurzu i pożółkłych serwet znajduje się wiele tandetnych bibelotów, w kuchni do garnków zagląda kot właścicielki lokalu. Narrator mówi o charakterystycznym, budzącym wstręt odorze pensjonatu. Ubiory bohaterów często nieświeże lub po prostu zniszczone łachmany dopełniają atmosfery miejsca. Zupełnie inny Paryż obserwuje czytelnik poprzez opisy salonów, wyposażonych zgodnie z wymaganiami aktualnej mody, gdzie wszystko jest kosztowne, drogie, zazwyczaj dobrze skomponowane i gustowne. Efektownie wyposażone wnętrza wypełnia gwar balu, szept flirtu, wesołość rozmów towarzyskich lub odgłosy znudzenia a czasem rodzinnej awantury. Gościom usługuje grono lokajów i pokojówek. Bogate stroje i biżuteria, drogie pachnidła i powozy oto inny obraz Paryża, Innym znakiem tego miasta jest cmentarz Pere Lachaise podczas nędznego, ponurego pogrzebu ojca Goriot miejsce, o którym wspaniali, bogaci Paryżanie nie chcą myśleć i pamiętać. Tak określone warunki życia kształtują charaktery i postawy bohaterów. W każdym z tych miejsc o pozycji człowieka decyduje to, co posiada, ile dóbr zdołał zgromadzić. Obok pochodzenia społecznego liczy się równie mocno stan majątkowy, dlatego zasady życia, styl bycia, zachowanie i wrażliwość zostały podporządkowane temu prostemu miernikowi wartości człowieka. Właśnie ta reguła ustanawia wzajemne relacje, hierarchię społeczną, bezwzględnie i stanowczo ustala obowiązujący porządek. Tak ukazane i drobiazgowo scharakteryzowane społeczeństwo w różnych jego warstwach to także obraz Paryża. Jest on równocześnie tłem i sednem przedstawionych spraw. Częstokroć określano dzieło Balzaka jako przekaz historycznej prawdy o epoce. Taką wartość mają charaktery ludzi tego okresu i oczywiście wnikliwie ukazane i zanalizowane tło akcji rzetelnie oddana topografia miasta, wystroje wnętrz, detale strojów, które mogą być traktowane jako źródło do badań warunków i stylu życia, obyczajów oraz przemian społecznych zachodzących w Francji w pierwszej połowie XIX wieku.

Tło Paryża w "Ojciec Goriot"

Materiały

Wstęp do "Kwiatków św. Franciszka " Prostota i urok Kwiatków św. Franciszka z Asyżu Św. Franciszek był głosicielem poglądów, które w różnych epokach odżywały z wielką siłą i bywały podstawą refleksji o świecie, zapisanej w literaturze. Dość wymienić najbardziej sztandarowych reprezentantów nurtu franciszkańskiego w poezji polskiej: Jana Kasprowicza, Leopolda Staffa oraz ks. ...

Porównanie chłopów w powieści Reymonta "Chłopi" a Wyspiańskiego "Wesele" Porównania można dokonać poprzez analizę problematyki powieści Reymonta pt \"Chłopi\" i dramatu Wyspiańskiego pt. \"Wesele\". Obaj pisarze ukazali społeczność wiejską, ale sposób jej przedstawienia znacznie się różni. Utwór Reymonta to epopeja chłopska, za którą otrzymał nagrodę Nobla w 1924 roku. Powieść jest szerokim panoramicznym obrazem ż...

Andrzej Kmicic - charakterystyka Kmicic to konstrukcja czysto literacka, konwencjonalna. Bohater jest znakiem treści natury ogólnej. Autor nie dba o prawdziwość jego natury, ma ona nieść poglądy samego Sienkiewicza. Charakteryzuje ona dobrze ciemne i jasne strony XVII-wiecznego sarmatyzmu. Historia życia Kmicica jest symboliczna - człowiek zły, awanturnik, prymitywny (niemniej ...

Analiza przepływów pieniężnych Cash Flow ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH CASH FLOW. W każdym przedsiębiorstwie w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej notuje się wypływy gotówki z przedsiębiorstwa i wpływy gotówki do przedsiębiorstwa. Cash flow jest rozrachunkiem tych przepływów pieniężnych. Rachunek ten jest więc zestawieniem wpływów i wypływów gotówkowych w firmie. Na podsta...

Obraz Boga w renesansie i średniowieczu RENESANSOWA I ŚREDNIOWIECZNA WIZJA BOGA. W średniowieczu często pojawiał się w literaturze motyw śmierci. Przez bolesne odczuwanie krótkości i nietrwałości życia ludzie zbliżali się do Boga. Za zwyczaj wyobrażano go jako władcę świata. Od jego łaski zależało zbawienie człowieka. Człowiek sam z siebie nie mógł zrobić nic dobrego. Niedoskonały i ...

Obraz polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego Wizerunek polskich chłopów w opowiadaniach Żeromskiego. Po upadku powstania styczniowego nastąpiło szereg represji państw zaborczych skierowanych przeciwko Polakom. Jednym z nielicznych, pozytywnych skutków, ostatniego przed wojną, zrywu wyzwoleńczego było dokończenie reformy uwłaszczeniowej w Królestwie Polskim. Ziemia, użytkowana w danym czas...

Definicja pojęć: topos, archetyp, alegoria, mimezis, katharsis, fatum Topos - stały, powtarzający się obraz lub motyw literacki. Przykładem toposu mitycznego jest Arkadia, Amor przeszywający serce strzałą. W Biblii jest to wypędzenie z Raju, posłan-nictwo i męka Chrystusa. Motyw Sądu Ostatecznego wykorzystuje Zb. Herbert (\"U wrót doli-ny\" - analogia do segregacji w obozie). Archetyp - pierwowzór postaw i zach...

Przystosowanie - jak rozumieć to pojęcie Jak rozumiesz termin \"przystosowanie\"? Podaj takie przykłady,których nie potępiasz i takie, które cię oburzają Materialna forma życia człowieka, jego głęboko zakorzeniony egzystencjalizm, a także odwieczna walka o przetrwanie wycisnęły dobitnie piętno na każdym z nas. Piętno, które powoduje, iż w każdej sytuacji, w różnych okolicznośc...