Teorie emocjia) teoria J. Langego (introspekcyjna, trzewiowa) - założenia: bodziec – zmiany fizjologiczne – psychiczne odczucie = EMOCJA - np. jest mi smutno bo płaczę, boję się bo uciekam - kontynuacja to teoria Schachtera (pyt 38) b) teoria wzgórkowa Kanona – Branda: - powstawanie emocji: bodziec – wzgórze – informacja do kory, do narządów wewnętrznych, zachowanie - wzgórze pełni rolę centrum, decyduje o tym, czy emocja powstanie czy nie - kontynuacja to koncepcja Le Doux: położył akcent na rolę struktury podkorowej: ciałko migdałowate bodziec – mózg – ciałko migdałowate – nic - autonomiczna reakcja emocjonalna (pobudzenie emocjonalne) - kora c) teoria korowa M.Arnold - założenia: bodziec – kora – wzgórze (wzory r. emocj.) – narządy wewnętrzne, zachowanie emocja powstaje w świadomości. Sygnały z ciała mogą wpłynąć na naszą emocję. - kontynuacją jest teoria Lazarusa (teoria poznawcza), gdzie człowiek dokonuje oceny bodźca. Po bodźcu następuje ocena pierwotna, jaki on jest. Wynik może znaczyć, że jest sprzyjający, obojętny, lub niesprzyjający. Jeżeli jest niesprzyjający następuje ocena wtórna, czyli próba przewartościowania sytuacji na bardziej korzystną. Jeżeli i to się nie powiedzie, to następuje mechanizm radzenia sobie - emocja jest zawsze zależna od reakcji między człowiekiem a bodźcem z otoczenia, bo ocena (aspekt poznawczy) jest zawsze subiektywna - najważniejsza jest motywacja człowieka, gdyż to on określa co będzie budziło emocje d) teoria symboliczno – interpretacyjna Schwedera: - ciągle oddziaływujące bodźce wywołują reakcje w ciele i w duszy. Reakcje w ciele mają charakter zmian fizjologicznych, a reakcje w duszy to odczucia apetytywne (np. odczucie pustki, napięcie psychiczne) - człowiek ma tendencję do gromadzenia dobrych uczuć w jedno większe, sensowne - snujemy sobie opowiadania, o tym co się z nami dzieje. Powstają wzorce i schematy opowiadań, czyli emocje - odczucia te mogą być również odczytywane jako uroki, wyrzuty sumienia, choroby - bajka zwana emocją e) teoria emocji jako procesu złożonego Sherera: - emocja powstaje stopniowo, składają się na je powstanie zmiany w każdym systemie organizmu – motywacji, działaniu, odczuwaniu, percepcji, procesach poznawczych. - Kolejność ocen bodźca: • czy jest nowy • czy jest przyjemny sam w sobie • jak to wpływa na realizację celów • jak mam sobie z nim poradzić • jak to wszystko ma się do norm i do „ja” - człowiek wielokrotnie może zmieniać interpretacje bodźca

Teorie emocji

Materiały

Renesans w Polsce Polski renesans rozwija się najpełniej w latach 1543 - 1584. Data pierwsza związana jest z wydaniem \"Krótkiej rozprawy\" M. Reja, \"O karze za mężobójstwo\" A.F. Modrzewskiego i \"O obrotach ciał niebieskich\" M. Kopernika. Rok końcowy polskiego odrodzenia określa data śmierci Jana Kochanowskiego, najwybitniejszego humanisty i poety tej epoki....

Dlaczego warto dbać o swoją markę Jeżeli nie wypracujemy sobie marek, to w momencie integracji z Unią Europejską polskie firmy będą stały na bardzo słabej pozycji. Oczywiście należy mieć produkt wysokiej jakości, nowoczesny i poszukiwany na rynku, ale nawet mając taki produkt, a nie mając wypracowanej jego marki, można nie przebić się wśród dziesiątek innych produktów konku...

Dziejopisarstwo średniowieczne U progu naszego piśmiennictwa stoi oczywiście Kościół. Pierwsze zapiski zawdzięczamy katedrom biskupim. Za Chrobrego było ich już pięć. I właśnie owe katedry rozsyłały podległym sobie kościołom karty pergaminowe tzw. tabulae paschales, zawierające wykazy świąt ruchomych na 19 lat. Na brzegach tych kart zapisywano daty ważniejszych wydarzeń ...

Cechy dramatu awangardowego na przykładzie "Szewców" W XX-leciu oryginalnością odznacza się rozwój dramatu jako gatunku literackiego, między innymi nurtu groteski i drwiny, zaliczającego się do ówczesnego nurtu awangardy; nurt ten oznaczał się współczesnym humorem, wyczuciem aktualnych problemów, nowoczesnością formy literackiej, śmiałością eksperymentatorską no i wybiegającą w przyszłość wyobraźn...

Motywowanie ludzi Motywowanie Motywowanie jest procesem nakłaniania ludzi do postępowania w pożądanym przez ciebie kierunku. Przedsiębiorstwo jako całość może stwarzać warunki w ramach których wysoki poziom motywacji będzie osiągany poprzez systemy nagród oraz możliwości kontynuowania nauki i rozwijania się. Ale poszczególni menedżerowie nadal powinni odgrywać ...

Analiza kapitału własnego spółki ANALIZA KAPITAŁU WŁASNEGO Kapitał własny dzielony jest na dodatkowe, szczegółowe części składowe. W jego skład wchodzi kapitał akcyjny, który upoważnia akcjonariuszy do pierszeństwa w roszczeniach zarówno w stosunku do wygospodarowanych zysków (dywidendy od akcji wypłacane są w pierwszej kolejności) jak i w stosunku do majątku firmy w mom...

Profil firmy: agencji reklamowej Profil firmy Nasza firma jest agencją reklamową. Początkowym obszarem jej działania jest województwo mazowieckie z ukierunkowaniem rozwoju na obszar całej Polski a w przyszłości na Europę. Centrala spółki znajduje się w Warszawie, obecnie powstają trzy pododdziały w trzech miastach województwa mazowieckiego: Ostrołęce, Radomiu, Siedlcach. W mia...

Literatura barokowa LITERATURA OKRESU BAROKU Czas trwania i podział na okresy (W Polsce) Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe. Pierwsze symptomy baroku były w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Barok trwał przez cały wiek XVII. Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku. Barok trwał więc prawie dwa wieki. Cechy litera...