Teatr elżbietański w AngliiKrólowa Elżbieta ( lata panowania: 1553 - 1608 ) choć oficjalnie nigdy nie była mecenasem sztuki, potrafiła stworzyć specyficzne środowisko artystyczne, dawała licznym artystom pole do działania. Za jej czasów nastąpił rozwój teatru, sztuki i literatury. Świat usłyszał o licznych angielskich twórcach (szczególnie w dziedzinie teatru): Ch. Marlowe, R. Green, E. Spencer, G. Peele, Thomas Kyd, William Shakespeare. Kierunki teatru: Scena estradowa czerpała styl i rozwiązania sceniczne z teatru starożytnego (szczególnie greckiego ). 2-3 osoby (z rolami mówionymi) grały na podium. Sceneria stała, nie zmieniana podczas całego spektaklu. Początkowo były to niedojrzałe sztuki wystawiane przez amatorów. Inscenizacja utworu na Uniwersytecie lub np. dworze Królowej. Na scenie budowano domy (szkielety drewniane obciągnięte płótnem). Jednorodne miejsce akcji. Stała sceneria lecz dekoracje bogate, liczne rekwizyty i symbole na scenie. W takich przedstawieniach grali już aktorzy bardziej profesjonalni. Teatr publiczny. Sztuki wystawiane przez zawodowe trupy aktorskie. Zakazano im na pewien czas działalności, bo skupiając dużo ludzi przyczyniały się do roznoszenia chorób i odrywania się od pracy. W końcu zaczęto je budować poza granicami miast. Pierwsze teatry angielskie epoki elżbietańskiej: "The Theatre", "The Globe" (1599r.), "Hope", "Swin". Były to już normalne budynki (3 piętra). Miały dużą scenę i garderoby dla aktorów. Stosowano tu nowe rozwiązania techniczne - zapadnie, żurawie ( do "latania" ), wtaczane przedmioty. Prócz sceny wszystko było pod gołym niebem. Teatry te były dla wszystkich - zarówno bogatych jak i ubogich. Teatr prywatny. Na czas zimy pokryty dachem, sztuczne oświetlenie (świece), droższy od publicznego, repertuar bardzo ambitny przeznaczony dla inteligencji, nie zmieniane dekoracje. Tzw. "Maski" wystawiane w XVIIw. po zamknięciu teatrów za Jakuba I. Nowe sposoby inscenizacji - częste zmiany scenerii, dekoracji, strojów podczas spektaku. Teatr nie podlegał cenzurze. Pojawiła się ona dopiero w okresie kontrreformacji (np. duchowieństwo ocenzurowało "Świętoszka" Moliera ). Stroje były bardzo ciekawe, drogie, niejednokrotnie należały do samych aktorów.

Teatr elżbietański w Anglii

Materiały

Zagrożenia dla środowiska GLOBALNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA – 1- POKRYWA LEŚNA – DEFORYSTACJA-ZMNIEJSZENIE SIĘ POKRYWY LEŚNEJ; ZMIANA UŻYTKOWANIA ZIEMY (WYLESIENIE). 1 % POW. LEŚNEJ ROCZNIE – ZMNIEJSZAJĄ SIĘ POW. LASÓW,A W NIEKTÓRYCH REJONACH ŚWIATA DEFORYSTACJA PRZEKRACZA 2 %. LAS JEST REGULATOREM STOSUNKÓW WODNYCH, OSTOJĄ ŻYCIA DLA ROŚLIN I ZWIERZĄT,...

Szlachta w "Wojnie chocimskiej" CHARAKTERYSTYKA SZLACHTY I JEJ PRZODKÓW W \"WOJNIE CHOCIMSKIEJ\" Przodkowie Szlachta (współczesna) Bohaterowie bitwy z 1621 roku dowodzeni przez Chodkiewicza, potrafili przeciwstawić się nieprzyjacielowi, choć Turcy dowodzeni przez Osmana mieli zdecydowaną przewagę liczebną 400 tyś. – 65 tyś. \"Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi˝(...

Ameryka południowa ukształtowanie pionowe i poziome Ukształtowanie poziome Ameryka Południowa jest kontynentem zwartym, o słabo rozwiniętej linii brzegowej (dł. 28,7 tys. km); półwyspy i wyspy stanowią zaledwie 1% pow.; największymi półwyspami są: Guajira i Paraguaná w części pn. oraz Brunswick i Taitao w części pd.; gł. wyspy i archipelagi: Ziemia Ognista, Riesco, Santa Inés, Wellington, Chono...

Romantyzm - wyjaśnienie pojęcia Romantyzm to nazwa prądu umysłowo - literackiego, rozwijającego się w Europie od Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789) do końca lat czterdziestych XIX - tego stulecia, a w niektórych krajach nieco dłużej. Przemiany w literaturze i sztuce, założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu wiązały się ze zmienioną sytuacją społeczno - polityczną. R...

Krytyka codzienności XVI wiecznej Polski w "Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem" 12Krytyka rzeczywistości XVI - wiecznej Polski w “Krótkiej rozprawie między panem wójtem, a plebanem\" M. Reja Rej wprowadził do literatury całe niemal życie ówczesnego szlachcica, z jego codziennością, z naiwną nieraz wiedzą o świecie, krytykując zarazem jego największe wady. Z równie ostrą krytyką występował w stosunku do kleru. Jako z...

Technopolia - definicja TECHNOPOLIA – skupienie w jednym miejscu działalności przemysłowych, uniwersytetów oraz instytucji otoczenia biznesu. Chodzi o efekt SYNERGII, czyli wzajemnego oddziaływania. Technopolia utożsamiane są terytorialnie z jednostkami osadniczymi złożonej skali, będącymi centrami innowacji technologicznej inicjującej proces rozwoju regionu....

Analiza "Sekretarze" Czesława Miłosza Sekretarze (z tomu Hymn o Perle 1982) Rzadko w poezji Miłosza pojawia się podmiot zbiorowy. Zasadni¬cza mydl wiersza wynika właśnie ze swoistego poczucia wspólnoty, łączności losów i działań, którą to łączność – chociaż jest ona bardzo enigmatyczna – podmiot wiersza odczuwa niezwykle wyraziście. Warto zwrócić uwagę na tytu...

Iliada a Monachomachia - podobieństwa PODOBIEŃSTWA „ILIADY” I „MONACHOMACHII” • temat (wojna); • przyczyna i powód (grecka bogini – Eris); • zapowiedź tematu utworu (zawarta w obu przypadkach w inwokacji, na początku utworu); • obecność scen batalistycznych. Podobieństwa świadczą o tym, że Ignacy Krasicki korzystał świadomi...