Szczegółowa interpretacja "Zagłębie Dąbrowskie"„Zagłębie Dąbrowskie”. Pejzaż Zagłębiowski niezwykle ponury, wyraźnie przypomina opisy z „Ludzi bezdomnych”. W krajobrazie ciemne zarysy kopalnianych szybów, „widma domostw i gruda błota”. Ponurości nie przedstawia nawet noc, skoro w ciemnościach nad widnokręgiem łuna błotnisto - krwawa, a na czarnym niebie smugi czerwonych iskier. W kontrastowych mocnych barwach wpływ ekspresjonizmu. Znacząca jest symbolika koloru: czerń - zło, czerwień - krew i bunt. Równie przykre jak wrażenia wzrokowe są odgłosy: „skrzypią wyciągi”, „kraczą krowy żelazne”, słychać z powozów „dech przyśpieszony”. Wszystko to podkreśla maksymalną eksploatację maszyn, ziemi, ludzi. Jest to proces długotrwały, obliczany na jak największy zysk, co podkreślają powtórzenia, np. „wywożą, wywożą”, „czarna troska, czarna robota”, „Zagłębie dobywa węgiel, Zagłębie dobywa śmierć”. Nieustannie stosuje kontrast. Podobnie jak Żeromski w „Przedwiośniu”, a Nałkowska w „Granicy” przeciwstawia Broniewski dwie Polski, bogatą i biedną. W Zagłębiu jedni gonią za zyskiem, drudzy za chlebem. Dla jednych są olbrzymie dochody, dla drugich ciężka praca, która zamienia się „na mur, na nędzę, na głód”. Zadaje więc pytanie retoryczne: „Powiedz Ziemio surowa, komu Ty jesteś ojczyzną”. W podtekście chodzi o bogatych i biednych, ale także o rolę obcego kapitału. Mówi poeta, że „czarną potęgę (węgiel) wywozi się na zachód i na wschód, a tutaj noc głodu, kryzysu i faszyzmu. Na każdym rogu stoi policjant (powtórzenie sceny z „Przedwiośnia”), nad nim tylko Bóg. Mimo terroru narasta świadomość i bunt. Pada pytanie, czy wagony skropić wapnem, czy może ludzką krwią. Twarze górników stają się coraz bardziej nieprawomyślne, a ich domy antypaństwowe. Wystarczy iskra, by doszło do rozruchu. Na pytanie, czy lonty są już gotowe, pada odpowiedź: „gotowe”.

Szczegółowa interpretacja "Zagłębie Dąbrowskie"

Materiały

Różne sposoby narracji w "Lalce" i "Chłopach" Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i komentuje akcję. Niekiedy posługuje się postacią Wokulskiego - z jego perspektywy opisuje Powiśle. Istnieje przewaga między narracją a dialogami. Narrator subiektywny to Rzecki w \"Pamiętniku s...

Marek Tuliusz Cyceron - życie i twórczość Cicero Marcus Tullius (106 – 43 p.n.e.) Marek Tuliusz Cyceron urodził się w 106 roku p.n.e. w, w przeciętnej rodzinie rzymskiej. Ojciec Marka był ekwitą - przedstawicielem jednej z najbardziej uprzywilejowanych warstw społeczeństwa rzymskiego. Jego największym marzeniem była kariera polityczna synów. Dążąc do realizacji wyznaczonego ...

"Autorów sądzą ich dzieła" - opis myśli Norwida \"Autorów sądzą ich dzieła\". Oto hasło dzisiejszej rozprawy przed Sądem Dziejowym.Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. I. Krasicki, Julian Ursyn Niemcewicz, Voltaire, S. Staszic, Franciszek Salezy Jezierski.Oskarżenie będzie opierać swą argumentację na dorobku twórczości wyżej wymienionych autorów.Obronę oskarżeni przejęli na siebie, gdyż twierdz...

Handel - znaczenie, rola HANDEL: to działalność gosp., polegająca na zawodowym pośredniczeniu w wymianie towarów czyli na ich zakupie w celu dalszej odsprzedaży. Funkcjonowanie handlu opiera się na pracy licznych przed., jedn. gosp., które włączając się w proces dystrybucji towarów pełnią wiele użytecznych funkcji zarówno na rzecz producentów (dostawców towarów) jak i...

II wojna światowa w opraciu o utwory Nałkowskiej i Borowskiego Druga wojna światowa jest bez wątpienia najgorszym wydarzeniem, w którym przyszło brać udział mieszkańcom Europy w kończącym się już dwudziestym wieku. Krwawym walkom na froncie towarzyszyło także istnienie obozów koncentracyjnych, w których ginęły miliony niewinnych ofiar. W naszej świadomości ukształtował się obraz bezwzględnej winy uczestni...

Motyw śmierci w literaturze Śmierć__________ Śmierć - Z biologicznego punktu wi¬dzenia śmierć jest nieodwracalnym ustaniem wszystkich czynności życio¬wych. Literatura jednakże ujmuje to zjawisko jako znaczący element ludz¬kiej egzystencji, powód cierpienia i stra¬chu ludzkiego, a także jako wielką taje¬mnicę. Ludzie od zawsze próbowali wyobrazić s...

Krótka analiza sonetów Sępa-Szarzyńskiego M. Sęp-Szarzyński (sonety) W sonetach majestatyczny porządek kosmosu, który znamy z Hymnu Jana Kochanowskiego przeradza się w chaos gwałtownych obrotów rozpędzonego nieba. „Ehej, jak gwałtem obrotne obłoki i Tytan prędki lotne czasy pędzą...” (Sonet I) Gorączkowy ruch przenika cały wszechświat: zarówno ten wielki – sferę g...

"Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić" Bartosz Wogórka Konspekt na temat: „Pisarz stwarza wizję życia, czytelnik może ją przyjąć i odrzucić” Jerzy Andrzejewski Omów te utwory literackie, wobec których nie pozostałeś obojętny. I Wstęp Czytając książkę wkraczamy w świat stworzony przez autora. Często wyimaginowany – idealny obraz, w którym utożsamiamy si...