Symbolizm na podstawie twórczości Bolesława LeśmianaCzym jest symbolizm? – na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana. Językowe bogactwo tej poezji. Symbolizm określa kierunek w literaturze europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Polega na używaniu symbolu jako środka metafory. Symbol ma dwuwarstwową strukturę – zewnętrzną, mniej ważną, ale jednocześnie mającą zwrócić uwagę naszej intuicji, zmysłów na jego wieloznaczną treść. Ma sugerować czytelnikowi, że zewnętrzny znak może mieć głębsze znaczenie oraz wartości, że kryje w sobie treść naszego istnienia oraz tajemnicę i mistycyzm. A to znajduje się w wewnętrznej strukturze symbolu. Postrzegalny zmysłowo odpowiednik pojęcia, przedmiot, osoba lub zwierzę oznaczają w sposób umowny jakieś pojęcie, czynność, zjawisko itp., będące uosobieniem jakichś cech. Bolesław Leśmian (1878–1937), poeta moderny, symbolista. Światopogląd poetycki poety wyrastał z tradycji modernistycznej, a zwłaszcza z inspiracji filozoficznej francuskiego myśliciela Henri Bergsona, który uważał, że świat, jak i wszystkie istnienia, może przybierać formy racjonalnie niepojęte i wymykające się tradycyjnym formom rozumienia świata, natura ciągle się zmienia, nieustannie przybiera nowe formy i kształty. Człowiek wrzucony w istnienie jest skazany na ciągłe zmiany i przeobrażenia, nie jest więc bezpieczny. Tymczasem naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest zrozumienie świata, znalezienie wartości trwałych i niezmiennych. Życie ludzkie okazuje się nieustannym poszukiwaniem, przebijaniem przez mur niezrozumienia i przypadkowości, np. wiersz "Dziewczyna". Wiersz ten jest właśnie symbolem sytuacji człowieka w świecie. Człowiek pragnący zrozumieć sens istnienia musi ciągle walczyć z murem tajemnicy życia. Metafizyczna i egzystencjonalna problematyka jest wyrażana w poetyce symbolu. Do opisania nieustającej zmienności świata, do prześledzenia przypadkowości i względności istnienia potrzebny był właśnie symbolizm – jako poetyka wielu znaczeń, obrazowych ekwiwalentów intuicyjnego, pozaintelektualnego poznania. Leśmian „prowadzi” swą poezję ku niezwykłości i fantastyce, gdzie język symboliczny jest pełen fantastycznych obrazów i wizji, niezwykłych istnień. Wszystko to łączy się u poety z zainteresowaniem tradycją kultury ludowej – nawiązania do ballad, podań i klechd (Dusiołek. Przyroda, natura ma duże znaczenie jako symbol prawdziwego zespolenia, a więc zrozumienia świata. Konfesyjność poetyckiego cyklu "W malinowym chruśniaku" wyraża także opisanie intymnej sfery doświadczeń miłosnych. Symboliczny język tych wierszy, odwołujący się do natury, pozwala ukazać najgłębsze doznania erotyczne. Leśmian początkowo tworzył w języku rosyjskim, lecz później zachwycił się bogactwem języka polskiego. Dla znaczeniowego pogłębienia swej metafizyczno – symbolicznej poezji stworzył poeta niezwykły język liryczny. O jego różnorodności i bogactwie stanowią zwłaszcza środki słowotwórcze. Leśmianowskie neologizmy mają rozmaity charakter. Są to wyrazy z przedrostkiem „bez” (bezbożyna, bezcel), czasowniki z przeczeniem między przedrostkiem a tematem (zaniedyszeć, zanieistnieć), rzeczowniki odprzymiotnikowe z przyrostkiem „ość”(bezpolność, najdalszość). Wśród przekształceń semantycznych (tropów) wyróżniają się oksymorony, np. bywalec niebytu nieistniejące istnienie.

Symbolizm na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana

Materiały

Różne poglądy filozoficzne w baroku Poglądy filozoficzne: Odpowiedzią na wstrząs poznawczy były w epoce Baroku dwojakie postawy. Z jednej strony zrodziło się przekonanie o bezradności człowieka wobec potęgi Boga rządzącego owym niezmierzonym światem, który wymyka się ludzkiemu poznaniu. Z drugiej zaś ukształtował się pogląd o potędze rozumu, odkrywającego tajemnice Boga i Wsze...

Kompozycja i styl "powrotu posła" Kompozycja i styl utworu. • Utwór jest komedią polityczną, o pogodnej tematyce i żywej akcji prowadzącej do szczęśliwego zakończenia, wykorzystującym komizm sytuacyjny, charakterologiczny i słowny. Przedstawiona w dramacie historia miłosna jest jedynie pretekstem do podjęcia zagadnień politycznych. Celem utworu jest agitowanie odbiorcy do...

Jak dobrze napisać pracę magisterską? Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw „magisterska”/ napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc..... Warszawa, 2002 r. Spis treści Wstęp .......................................

Sytuacja decyzyjna - definicja Sytuacja decyzyjna – układ zewnętrzny w stosunku do podejmującego decyzje stanów rzeczy lub zmian w tych stanach, które wywołują potrzebę podjęcia decyzji i towarzyszą procesowi jej podejmowania. Sytuacje decyzyjne można rozpatrywać w kategoriach: • Niepewności (pewne, ryzykowne, niepewne), • Dynamiki (statyczne, dynamiczne)...

Oblicze szatana w literaturze Młodej Polski Wojciech Gutowski : Królestwo Antychrysta i tęsknota Lucyfera. Oblicza szatana w literaturze Młodej Polski [w:] Stulecie Młodej Polski, red. M. Podraza-Kwiatkowska, Kraków 1995. Typologia szatana wg Stanisława Przybyszewskiego : „Szatan jest jak każde bóstwo trójjedyny. Jest bogiem nierządu i kazirodztwa, bogiem złodziei i zbrodniarzy. [...

UGiW - drugi etap realizacji Drugi etap drugi realizacji UGiW (lata 1994 - 1998) Traktat z Maastricht ustalił termin rozpoczęcia drugiego etapu tworzenia UGiW na 1 stycznia 1994 r. W drugim etapie kraje zobowiązały się do koordynacji polityki pieniężnej i makroekonomicznej oraz unikania nadmiernego deficytu budżetowego oraz do zapewnienia niezależności swojego banku cent...

Współczesny system zarządzania Współczesny nurt zarządzania System zarządzania zorientowany na wzrost wartości firmy dla akcjonariu¬szy wywarł w ostatnich piętnastu latach przemożny wpływ na strategie i sposób prowadzenia biznesu. Szczególnie widoczne jest to w korporacjach amerykańskich, które od potowy lat 80 konsekwentnie wdrażają zasady za¬rządzania ukierunkowa...

Analiza strategiczna ANALIZA STRATEGICZNA. Etapy zarządzania strategicznego: Analiza strategiczna  Projektowanie strategii  Realizacja strategii  Analiza strategiczna. W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma analiza SWOT. Jest ona kompleksową metodą służącą do badania otoczenia organizacji i jej wnętrza. Polega więc na ...