Symbolizm na podstawie twórczości Bolesława LeśmianaCzym jest symbolizm? – na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana. Językowe bogactwo tej poezji. Symbolizm określa kierunek w literaturze europejskiej przełomu XIX i XX wieku. Polega na używaniu symbolu jako środka metafory. Symbol ma dwuwarstwową strukturę – zewnętrzną, mniej ważną, ale jednocześnie mającą zwrócić uwagę naszej intuicji, zmysłów na jego wieloznaczną treść. Ma sugerować czytelnikowi, że zewnętrzny znak może mieć głębsze znaczenie oraz wartości, że kryje w sobie treść naszego istnienia oraz tajemnicę i mistycyzm. A to znajduje się w wewnętrznej strukturze symbolu. Postrzegalny zmysłowo odpowiednik pojęcia, przedmiot, osoba lub zwierzę oznaczają w sposób umowny jakieś pojęcie, czynność, zjawisko itp., będące uosobieniem jakichś cech. Bolesław Leśmian (1878–1937), poeta moderny, symbolista. Światopogląd poetycki poety wyrastał z tradycji modernistycznej, a zwłaszcza z inspiracji filozoficznej francuskiego myśliciela Henri Bergsona, który uważał, że świat, jak i wszystkie istnienia, może przybierać formy racjonalnie niepojęte i wymykające się tradycyjnym formom rozumienia świata, natura ciągle się zmienia, nieustannie przybiera nowe formy i kształty. Człowiek wrzucony w istnienie jest skazany na ciągłe zmiany i przeobrażenia, nie jest więc bezpieczny. Tymczasem naturalnym pragnieniem każdego człowieka jest zrozumienie świata, znalezienie wartości trwałych i niezmiennych. Życie ludzkie okazuje się nieustannym poszukiwaniem, przebijaniem przez mur niezrozumienia i przypadkowości, np. wiersz "Dziewczyna". Wiersz ten jest właśnie symbolem sytuacji człowieka w świecie. Człowiek pragnący zrozumieć sens istnienia musi ciągle walczyć z murem tajemnicy życia. Metafizyczna i egzystencjonalna problematyka jest wyrażana w poetyce symbolu. Do opisania nieustającej zmienności świata, do prześledzenia przypadkowości i względności istnienia potrzebny był właśnie symbolizm – jako poetyka wielu znaczeń, obrazowych ekwiwalentów intuicyjnego, pozaintelektualnego poznania. Leśmian „prowadzi” swą poezję ku niezwykłości i fantastyce, gdzie język symboliczny jest pełen fantastycznych obrazów i wizji, niezwykłych istnień. Wszystko to łączy się u poety z zainteresowaniem tradycją kultury ludowej – nawiązania do ballad, podań i klechd (Dusiołek. Przyroda, natura ma duże znaczenie jako symbol prawdziwego zespolenia, a więc zrozumienia świata. Konfesyjność poetyckiego cyklu "W malinowym chruśniaku" wyraża także opisanie intymnej sfery doświadczeń miłosnych. Symboliczny język tych wierszy, odwołujący się do natury, pozwala ukazać najgłębsze doznania erotyczne. Leśmian początkowo tworzył w języku rosyjskim, lecz później zachwycił się bogactwem języka polskiego. Dla znaczeniowego pogłębienia swej metafizyczno – symbolicznej poezji stworzył poeta niezwykły język liryczny. O jego różnorodności i bogactwie stanowią zwłaszcza środki słowotwórcze. Leśmianowskie neologizmy mają rozmaity charakter. Są to wyrazy z przedrostkiem „bez” (bezbożyna, bezcel), czasowniki z przeczeniem między przedrostkiem a tematem (zaniedyszeć, zanieistnieć), rzeczowniki odprzymiotnikowe z przyrostkiem „ość”(bezpolność, najdalszość). Wśród przekształceń semantycznych (tropów) wyróżniają się oksymorony, np. bywalec niebytu nieistniejące istnienie.

Symbolizm na podstawie twórczości Bolesława Leśmiana

Materiały

Analiza i interpretacja hymnu "Smutno mi Boże" Hymn “SMUTNO MI BOŻE” Juliusza Słowackiego HYMN- jest gatunkiem znanym już w antyku. Jest to utwór liryczny o podniosłym charakterze , sławiący Boga, bohaterskie czyny, wielkie idee. W tradycji europejskiej utrwaliło się tworzenie hymnów o treści religijnej lub patriotycznej, będących wyrazem uczuć zbiorowych. I tu już widać ...

Przyjaźń w życiu człowieka Temat: Przyjaźń i jej rola w życiu człowieka. Moje rozważania nie tylko nad literaturą. Przyjaźń - \"bliskie, serdeczne stosunki z kimś oparte na wzajemnej życzliwości, szczerości, zaufaniu, możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji (...)\". Tak oto to piękne i szlachetne uczucie definiuje \"Słownik języka polskiego\", jednak czym tak ...

Pojęcie biurokracja, organizacje - biurokracja to ociężała machina - biurokracja to pewien rodzaj organizacji, prowadzący do racjonalizacji, który osiąga skuteczność dzięki rygoryzmowi ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA - bardzo ściśle określone zadania poszczególnych jej członków, praca jest wykonana zgodnie z przepisami, przepisy nie mogą być łamane - praca w urzędzie jest z...

Sformalizowany sposób planowania strategicznego Sformalizowany sposób planowania strategicznego: 1. Formułowanie celów - analiza i zrozumienie roli organizacji, zdefiniowanie misji, ustalenie zadań. 2. Identyfikacja obecnych zadań i strategii - co należy robić inaczej niż dotychczas by wykonać ustalone zadania. Nieraz definiowana misja może być podobna do stosowanej obecnie. 3. Analiza oto...

Operacje bankowe i usługo oferowane przez bank Na rynku finansowym, podobnie jak na innych rynkach, są oferowane różnorodne produkty. Produkt w ujęciu ogólnym najczęściej definiowany jest jako rzecz materialne, usługa bądź czynność zaspokajająca jakiekolwiek potrzeby lub pragnienia nabywców. Określenie produkt bankowy jest potoczną nazwą używaną w praktyce, oznaczającą różne operacje bankow...

Kolory w reklamie - psychologia Kolor w reklamie Najistotniejszym czynnikiem kształtującym nastrój każdej reklamy są barwy, które ściśle się wiążą z cechami przedstawianego produktu i przywodzą na myśl konkretne skojarzenia i odczucia. Mogą również być wizytówką firmy, tak jak logo. Kolorem można wyrazić smak, zapach, temperament, emocje, opisać w zasadzie wszystkie cechy i s...

Zjawisko terroryzmu - moja ocena \"ZDEFINIUJ I OCEŃ ZJAWISKO TERRORYZMU\" Prawie codziennie można usłyszeć o terroryzmie lub o terrorze czy to politycznym, czy też jakimkolwiek innym. Spotykamy się z nim wszędzie, w telewizji, prasie, w radiu. Stał się on jedną z plag XX wieku, jest go tak wiele, że wtopił się w nasze życie codzienne i mało kto zwraca dziś uwagę na z...