Symbolizm i naturalizm w "Chłopach"Symbolizm i naturalizm „Chłopów" Władysława Reymonta Władysław Reymont w swej powieści "Chłopi" ukazuje w sposób niezwykle realistyczny polską wieś oraz jej zróżnicowaną strukturę społeczną. Jednakże zarówno jak i tymi bogatymi i biednymi chłopami rządzą te same prawa natury, nakazy religijne, tradycje. Ich życie wytyczają święta kościelne jak i przyroda, która jest nieodzowną częścią ich życia. To za sprawą następstwa pór roku obracają się wypadki ludzkiego bytu, cztery pory roku stanowią koło, w którym zamyka się cały świat chłopów. Powieść rozpoczyna się od jesieni- porą niezwykle smutną i przygnębiającą ale jest to również pora zasiewów, aby mogły nastąpić wiosenne narodziny. Natura w ten sposób co roku przypomina człowiekowi o umieraniu a sama umiera tylko na chwilę. Jednak główną wartość stanowi w życiu chłopów ziemia. Według niej warunkuje się sytuacja materialna mieszkańców bo to ile mając ziemi, inwentarza oraz jak gospodaruje się, zależy jak żyją, jak są ubrani, jak świętują. Posiadanie ziemi decyduje o samodzielności materialnej i osobistej niezależności od innych i swobodzie działania. Ponadto o powadze, poczuciu ważności i najważniejsze o miejscu w hierarchii społecznej wsi, wejściu do kręgu wiejskiej elity towarzyskiej, o miejscu w kościele. Dlatego też kiedy dwór narusza własność chłopów zaczyna się ostry spór. Chłopi gotowi są oddać własne życie za ziemię bo to dla niej żyją i umierają, zakładają rodziny, prowadzą wielopokoleniowe spory. Sprawie posiadania ziemi podporządkowane są nawet stosunki rodzinne i wszelkie uczucia ludzkie. Nawet biedota uważa, że porządek życia wsi oparty jest przede wszystkim na stałym posiadaniu, nienaruszalnym i zgodnym z wolą Boga. Dlatego też Jagna, która jest niezwykle wrażliwą, kochliwą i urodziwą dziewczyną tak odmienną od środowiska w jakim żyje, pada jej ofiarą naruszając normy moralne gromady. Jest ona całkowicie odmienna i pod żadnym względem nie posiada cech rodowej chłopki. Przywiązanie do ziemi, do tradycji są to typowe cechy chłopów- obce Jagnie. Dla niej ziemia nie przedstawia sama w sobie żadnej wartości. Ceni ją tylko i wyłącznie dlatego, że nie przynosi ona jej korzyści materialne lecz oddawanie życia za nią byłoby sprzeczne z jej naturą tak rozmarzoną i nierealną. Jagnę zachwycają piękne korale, cudowna muzyka, rożne fatałaszki. Jest ona typową marzycielką. Nie jest ona stworzona do życia w gromadzie nie potrafi dostosować się do ogólnych norm. A przecież powszechnie wiadomo, że w gromadzie się żyje bez gromady się umiera. • realizm ( realistyczny obraz stosunków społecznoekonomicznych panujących na wsi, szczegóły życia wiejskiego ). • naturalizm ( zależność ludzi od zmian przyrody, miłość jako instynkt, opisy -śmierć Kuby) • symbolizm (śmierć Boryny, Jagna, ogień).

Symbolizm i naturalizm w "Chłopach"

Materiały

Dziedziny etyki Do podstawowych DZIEDZIN zainteresowania etologii zalicza się: - Historię moralności i systemów etycznych. Analizie podlegają tu historyczne formy moralności, istniejące między nimi różnice oraz historyczny rozwój systemów etycznych (poszczególnych epok lub poszczególnych twórców), ich konkretne postacie. - Psychologię moralności. Przedmiotem ...

Jak wygląda przyszłość CEFTA? Przyszłość CEFTA Przyszłość CEFTA zależy od tego, kiedy i na jakich warunkach pierwsze kraje w procesie transformacji wejdą do Unii Europejskiej, czy utrzyma się zainteresowanie członkostwem w CEFTA w krajach trzecich, a także czy CEFTA będzie w stanie się zreformować, zmieniając zasady liberalizacji. Dziś nie można jeszcze jednoznacznie odpow...

Średniowieczna literatura o śmierci i ascezie 5. Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie. Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło \"memento mori\" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebn...

Co to jest Phare? W połowie 1989 roku, podczas spotkania grupy najbardziej uprzemysłowionych państw świata podjęto decyzję o uruchomieniu specjalnego funduszu pomocowego zarządzanego przez Komisję Europejską, który miał na celu pomóc Polsce i Węgrom w przeprowadzaniu zmian politycznych i gospodarczych. Program otrzymał nazwę: `\"Poland and Hungary: Assistance f...

Klęska idealizmu w powieści - pozytywizm Motyw klęski idealizmu w powieści (trzy pokolenia idealistów, “non omnis moriar”). Idealiści wg pisarza to ludzie o określonej postawie wobec życia, dążący do celów wielkich i wzniosłych bez uwzględniania realnych możliwości społecznych. Ich najbardziej dotyka rozkład społeczny, wierzą w wielkość swych idei, ale działają w pustce,...

Co to jest dramat epicki ? dramat epicki związany jest z tradycjami ekspresjonizmu. Jego twórcą i animatorem był B. Brecht. Komponował swoje utwory (“np. Matka Courage”, “Kaukaskie koło kredowe”) z szeregu luźno ze sobą powiązanych scen, które jako całość przedstawiać mają pewien proces społeczny. Wyraźnie moralistyczny charakter jego utworów podk...

Motyw samotności w literaturze 103. „Samotność, cóż po ludziach?” – najciekawsze Twoim zdaniem literackie portrety bohaterów skazanych na samotność z wyboru. Bohaterowie opisywani przez literaturę różnych epok, którzy nie byli rozumiani przez otoczenie, bardzo często doświadczali uczucia samotności. Myślę, że takiej samotności doświadczali przede wszystki...

Krótkie wprowadzenie do renesansu Odkrycia geograficzne i ich wpływ na życie kulturalne, polityczne i ekonomiczne XIV-wiecznej Europy: - Odkrycie Ameryki przez Kolumba w 1492 r. - Wyprawa Vasco da Gamy do Indii ( wokół Afryki ) - Wyprawa Magellana dookoła świata - Wyprawa Corteza do Ameryki Pd. ( podbicie Azteków ) - Wyprawa Amerigo Vespucci ( dokładniejsze zba...