Streszczenie "Kroniki Galla Anonima - Gall AnonimKsięga I (16) o żałosnej śmierci sławnego Bolesława W tym fragmencie opisane zostały ostatnie chwile życia króla Bolesława Chrobrego. Na początku autor stawia tego władcę za wzór prawego i wspaniałego rycerza. Bolesław, czując zbliżającą się śmierć, zgromadził wokół siebie "swoich książąt i przyjaciół" i przekazał im swe rady i zarządzenia dotyczące kierowania krajem po jego odejściu. Przepowiada też, że po jego zgonie mogą spaść na ród królewski i cały naród różne nieszczęścia, ale w przyszłości wyjdzie z jego rodu władca potężny i prawy - Bolesław Krzywousty. Po śmierci Chrobrego zapanował w państwie wielki smutek. Autor wyraża tu też swoją żałość spowodowaną odejściem szlachetnego władcy. Pieśń o śmierci Bolesława Rozpoczyna się wezwaniem skierowanym do ludu, zwołującym wszystkich na pogrzeb króla. Autor stwierdza dalej, iż wraz z Chrobrym zniknęły z ziemi jego sława, męstwo i moc, pozostał natomiast jedynie żal. W trzeciej zwrotce wzywa naród do współczucia ojczyźnie z powodu jej opuszczenia i żałoby. Zaczyna się księga trzecia dziejów Bolesława III Anonim opisuje tu oblężenie Głogowa przez wojska niemieckie, dowodzone przez cesarza Henryka IV. Pomimo silnego naporu atakujących, głogowianie dzielnie się bronią. Opisane są różne sposoby i rodzaje broni, jakich używały walczące strony. Bolesław Krzywousty w tym czasie nękał wojska niemieckie, nie pozwalając im zdobyć pożywienia ani odpocząć. W końcu cesarz uznał, że nie uda mu się zdobyć grodu i odszedł ze swymi wojskami w stronę Wrocławia.

Streszczenie "Kroniki Galla Anonima - Gall Anonim

Materiały

"Kariera" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej \"Kariera\" reklamy podprogowej rozpoczęła się w roku 1957, kiedy to James Vicary przekonał kino w Fort Lee, stan New Jersey, do wypróbowania nowego podejścia w sprzedaży napojów i prażynek. W czasie projekcji filmu wyświetlano przez trzy milisekundy (0,003 sekundy) co pięć sekund, na przemian napisy Drink Co...

Rzeczywistość lat międzywojennych w literaturze 10. Odzwierciedlenie rzeczywistości lat międzywojennych w literaturze (synteza). Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. --› warunki do wszechstronnego rozwoju kultury i literatury. W pierwszych latach okresu międzywojennego istotną rolę odegrało pokolenie pisarzy ukształtowanych jeszcze w kulturze modernizmu. Byli to prozai...

Co to są definicje normatywne? Definicje normatywne – akcentują podporządkowanie się zachowań ludzkich normom, wartościom i modelom. Wzory, modele i zasady wartościowania są traktowane jako elementy konstytutywne kultury, a podporządkowanie się tymże normom jako właściwość zachowań kulturowych. Kultura jest tu pojmowana jako zespół norm obowiązujących członków danej spo...

Program romantyzmu na podstawie utworów Mickiewicza Program literacki romantyzmu. Omów temat na podstawie wybranych utworów przed listopadowej twórczości Adama Mickiewicza. Romantyzm, to epoka nastała po krótkotrwałym klasycyzmie i potężnym Oświeceniu. Twórcą, którego twórczość możemy uznać za inicjację nowego ruchu filozoficznego był Adam Mickiewicz. Stało się tak dzięki opublikowanym w 1822...

Elementy oświecenia w IIcz Dziadów -utwor ma charakter dydaktyczny,moralizatorski; -ukazanie stosunkow spolecznych,konfliktu miedzy feudalnym panem a chlopstwem; -proba przebudowania swiata,dzieki nauce plynacej z utworu.Duchy pojawiaja sie w utworze,aby podac definicje pelnego czlowieczenstwa.Celem swieta Dziadow jest nie tylko pomoc duszom zmarlych,ale nauczenie ludzi,jak maj...

Kultura jako źródło cierpień Zygmunt Freud : Kultura jako źródło cierpień Przyszłość pewnego złudzenia Czy mają sens pytania : jaki los czeka kulturę w przyszłości i jakim przemianom może ona ulec? Nie, ponieważ naukowcy zajmują się jednym aspektem kultury i żeby odpowiedzieć na te pytania trzeba byłoby zająć się jej wszystkim aspektami naraz. Poza tym jednostki badaw...

Polski romantyzm w "Odzie do młodości" i "Romantyczności" Program polskiego romantyzmu zawarty w „Odzie do młodości” i „Romantyczności” A. Mickiewicza. Ballada „Romantyczność” bezpośrednio prezentuje romantyczny punkt widzenia na sprawy tego świata – ukazuje, czym jest owa romantyczność – i jak przebiega spór romantyków z klasykami. Mickiewicz w swy...

Wstęp do "Wielkiego Testamentu" Wielki Testament François Villona Wielki Testament (lub: Wielki testament) François Villona jest dziełem wiele mówiącym o średniowiecznych środowiskach marginesu społecznego. Utwór powstał w więzieniu podczas oczekiwania przez autora na wyrok i wykonanie kary. Był to czas refleksji nad minionymi laty, które Villon wypełniał drobnymi i więk...