Streszczenie "Iliady" HomeraTarcza Achillesa (fragment pieśni 18) Hefajstos zabiera się do wykuwania z miedzi, cyny, złota i srebra wspaniałej tarczy. Na pięciu płytach znalazły się rozmaite sceny. Jedna z nich to wyobrażenie ziemi, nieba i morza wraz z gwiazdami i planetami. Dalej znalazł się wizerunek dwóch greckich miast. W jednym z nich trwają przygotowania do obrzędów weselnych oraz na rynku toczy się kłótnia między dwoma mężczyznami o zapłatę za mężobójstwo. Kłótnię tę ma rozstrzygnąć zebrana na sąd starszyzna. Drugie zaś miasto, bronione przez dzielnych mieszkańców, jest oblegane przez wrogie wojska. Następny wizerunek przedstawiał wielkie pole, na którym pracowali oracze zachęcani do wysiłku przez, włodarza oraz inne pole, na którym trwają żniwa. Znalazł się też tam obraz winnicy przepełnionej dojrzałymi gronami, stada wołów dozorowanych przez grupę pasterzy, łąka, na której tańczy korowód strojnie ubranych dziewcząt i chłopców. Wśród tancerzy znajduje się śpiewak, akompaniujący im na formindze oraz dwaj kuglarze. Na obrzeżu tarczy widniał "prąd Okeana" wielka rzeka, która opasuje krąg ziemi. Po ukończeniu tarczy boski kowal wykuwa jeszcze pancerz, który natychmiast bogini Tetyda zanosi na ziemię swemu synowi, Achillesowi. Pojedynek (pieśń 22) Zawarty tu został opis pojedynku, który odbył się pod murami Troi pomiędzy królewiczem trojańskim Hektorem a Achillesem - greckim herosem. Hektor ucieka przed Achillesem. Obaj trzykrotnie obiegają mury miasta. W tym czasie Zeus, obserwujący walkę ze szczytu Olimpu, rzuca na wagę losy, które mają wskazać, kto w tym boju zginie. Los Hektora przeważa. Do Achillesa zbliża się Atena, aby go wspomóc. Przybiera ona postać Deifoba, brata Hektora, i zachęca Hektora do podjęcia walki, obiecując mu pomoc. Trojanin daje się zwieść i zawraca w stronę Achillesa. Przez chwilę rozmawiają. Achilles jako pierwszy ciska swoją włócznię. Hektor jednak uchyla się i unika ciosu. Niewidzialna dla niego Atena podnosi włócznię i podaje ją Achillesowi. Hektor miota z kolei swoją włócznią, jednak ta odbija się od tarczy Greka. Widząc to Trojanin wyciąga miecz i rzuca się na wroga. Achilles skacze naprzeciw, szukając na ciele przeciwnika miejsca wolnego od pancerza. Po chwili uderza włócznią w nieosłoniętą szyję przeciwnika. Hektor pada błagając, aby zwycięzca zwrócił ciało pokonanego Trojanom, którzy wyprawią mu należyty pogrzeb. Achilles jednak, który mści się w tym momencie za śmierć swego przyjaciela, Patroklesa, złorzeczy jedynie Hektorowi. W odpowiedzi na to Hektor przepowiada wrogowi rychłą śmierć u bram Troi. Chwilę później Trojanin umiera, zaś zwycięzca przywiązuje ciało za nogi do swego rydwanu i odjeżdża w stronę greckiego obozu, wlokąc zwłoki za sobą. Na ten widok rodziców Hektora, którzy oglądali całą tę scenę z murów twierdzy, opanowuje rozpacz, która udziela się wszystkim mieszkańcom miasta.

Streszczenie "Iliady" Homera

Materiały

Elementy marketingowe banku Elementy strategii marketingowej banku Marketing bankowy polega na opracowanie i wcielanie w życie całościowej strategii działań bankowych, mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie bankowi zaufania, pozyskanie klientów. Podejmowane w banku działania marketingowe zmierzają do możliwie najkorzystniejszego sposobu r...

Filozofia reengineering REENGINEERING = ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM. To filozofia i strategia działania innowacyjnego. To koncepcja projektowo - menadżerska radykalnej restrukturyzacji techniczno – organizacyjnej zakładająca projektowanie procesów możliwie jak najbardziej całościowych, przy wykorzystaniu technik informacyjnych oraz współczesnych urządzeń autom...

Leasing finansowy a operacyjny W warunkach polskich najczęściej zawierane są dwa rodzaje umów leasingu tj. operacyjny i finansowy (zwany też finansowanym lub kapitałowym). Ze względu na odmienne sposoby rozliczania leasingu operacyjnego i finansowego podział ten jest podstawowym i najważniejszym podziałem dla przedsiębiorstwa szukającego sposobu na finansowanie inwe...

Groteska w literaturze XX-lecia Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają się w nim elementy karykatury i fantasyki. Z groteskową, zdeformowaną i zniekształconą rzeczywistością mamy do czynienia w \"Szewcach\". Bohaterowie są niezrównoważeni psychicznie, ich reakcje w...

Kredyt bankowy KREDYTOWY CHARAKTER PIENIĄDZA: Podstawowym źródłem pieniądza jest kredyt bankowy. Bank tworzy pieniądz w ten sposób, że udziela kredytu swoim klientom upoważniając ich w formie odpowiedniego zapisu na rachunku bankowym, do dysponowania określonym zasobem pieniądza. Nowo kreowany pieniądz pojawia się zawsze w obiegu w postaci bezgotówkowej. Kredy...

Bohaterowie zbuntowani Bohaterowie zbuntowani są to osoby nie przeciętne stojące przed pewnym konfliktem . Bohater zbuntowany postawiony jest w obliczu wyboru pewnych dróg postępowania, z której jedna jest drugiej przeciwna i każda niesie ze sobą inne nieszczęście. Nie może być nic pośredniego, istnieją tylko skrajności w takiej sytuacji zostaje postawiona Antygona. M...

Charakterystyka "Iliady" i "Odyseji" Homera Homer „Iliada ” „Odyseja ” –według tradycji starożytnej autor Iliady i Odysei ,wielkich tekstów otwierających historię literatury europejskiej – od XVIII roztrząsano w historii literatury tzw. kwestię homerycką dotyczącą autorstwa i powstania obu dzieł niektórzy badacze, pluraliści, dowodzili,że są one...

Sposoby ukazywania świata i człowieka w utworach literackich Refleksyjnie, żartobliwie, groteskowo. Twoje rozważania o różnych sposobach ukazywania świata i człowieka w wybranych utworach literackich. Na przełomie epok zarówno pisarze, jak i poeci ukazywali swych bohaterów wraz z otaczającym ich światem. W Średniowieczu i Baroku człowiek był tylko kruchą istotą rozdartą między wartościami niebieskimi a...