Strategie cenSTRATEGIE CEN • NISKICH CEN cena – ilość (strona off price np. „Defekt”) Przynosi wiele korzyści do których należą ekonomika skali oraz działanie na dużym rynku zbytu. Zakłada ona utrzymanie cen na niskim poziomie akceptowanym przez szerokie grono nabywców przy eliminacji usług dodatkowych towarzyszących sprzedaży. Dążenie do obniżania kosztów, a tym samym ceny, oznacza somoobsługową formę sprzedaży, ograniczony wybór towarów i niską obsługę klienta. Decydując się na tą strategię firma powinna mieć rozeznanie czy otaczający nabywcy są wrażliwi na cenę czy na obsługę. • ŚREDNICH CEN w najmniejszym stopniu określa przedsiębiorstwo handlowe na rynku, jednak pozwala utrzymać długi okres stałego poziomu cen, co daje konsumentom poczucie stabilizacji i gwarancje przyzwiotej jakości i obsługi. Jest stosowana przez firmy które konkurują innymi niż cena narzędziami np. głębokość asortymentu lub lokalizację. • WYSOKICH CEN realizowana w odniesieniu do towarów wysokiej jakości, luksusowych, ekskluzywnych, gwarantujących wysoki poziom obsługi. Oferta ta kierowana jest do osób ceniących szczególną atmosferę zakupów. Nabywcy są w stanie zapłacić wysoką cenę. Odmienne podejście do strategii cenowych można znaleźć w modelach powiązań cenowych w układzie producent – przedsiębiorstwo handlowe: • Zalecane (sugerowane) ceny finalne Są stosowane przez przedsiębiorstwa handlowe oferujące swój potencjał usługowy wytwórcom produktów markowych, którzy z uwagi na atrakcyjność produktu i/lub specjalnie sugerują cenę detaliczną i zarazem cenę zbytu. W interakcjach z dostawcami przedsiębiorstwa handlowe postawę pasywną oczekując korzystną marżę za oferowane zdolności usługowe. • Cena finalna ustalona wg „koszt plus” Powiększenie ceny zakupu towarów o narzut na pokrycie kosztów funkcjonowania i wypracowania zysku. Sieci handlowe i obiekty wieklopowierzchniowe osiągają znaczną swobodę kształtowania cen skutecznie negocjują cenę zbytu z dostawcami a to pozwala im na stworzenie własnej ceny finalnej. Z dostawcami przyjmują aktywną postawę co wzmacnia ich autonomię w obszarze kształtowania cen. • Cena finalna maksymalizująca łączny zysk Stosowana przez przedsiębiorstwo handlowe dysponujące dużą siłą rynkową w interakcji z równie silnym dostawcą. Celem tych interakcji jest ustalenie ceny maksymalizującej łączny zysk. W efekcie dochodzi do ustalenia niskiej ceny finalnej umożliwiający max zbyt, a w konsekwencji dużą maksymalizację zysku. • Cena producenta ustalona przez handel Stosowana w przedsiębiorstwach handlowych które osiągają przewagę nad dostawcami w zakresie oddziaływania na nabywców. Przewaga ta jest rezultatem unikatowej usługi handlowej: dużej skali działania, marki handlowej, osiągnięć na rynku globalnym. Pozwala ona dyktować cenę zbytu, której dostawca może jedynie niezaakceptować.

Strategie cen

Materiały

Kapitał w przedsiębiorstwie - charakterystyka RODZAJ ŹRÓDŁA I CHARAKTRYSTYKA KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWIE  wpłaty udziałowców  zysk netto do dyspozycji firmy  bankowe kredyty inwestycyjne  emisja obligacji  krótkoterminowe kredyty bankowe  emisja krótkoterminowych papierów wartościowych  kredyty handlowe i zobowiązania. Ze wzgl...

Co zachcęca a co zniechęca ludzi do podjęcia studiów medycznych Zainteresowania Podjęcie studiów lekarskich częstokroć jest poprzedzone wcześniejszym zainteresowaniem się tematyką medyczną, czy to przez ogólnie dostępne książki, czasopisma, czy też za sprawą dobrego nauczyciela z biologii. Prestiż Tradycyjnie ugruntowane przekonanie o wysokiej randze zawodu lekarza to jeden z podstawowych motywów, któr...

Wstępna analiza bilansu WSTĘPNA ANALIZA BILANSU W ocenie rozwoju przedsiębiorstwa i jego zasobów istotną rolę odgrywa analiza posiadanego majątku, zmian jego wielkości, struktury oraz wykorzystania. Największą wartością poznawczą w zakresie zmian wielkości majątku przypisuje się wskaźnikowi dynamiki wzrostu. - analiza zmian wielkości majątku przedsiębiorstwa, - ana...

Ocena postępowania Zenona Ziembiewicza Moja ocena postępowania Zenona Ziembiewicza Zofia Nałkowska w \"Granicy\" przedstawiła człowieka jako istotę złożoną i wielopłaszczyznową. Przykładem tego może być osoba głównego bohatera Zenona Ziembiewicza. Ocena jego postępowania nie może być jednoznaczna, gdyż brak jest w powieści wyraźnych kryteriów wartościowania człowieka i jego czyn...

Nowe spojrzenie na rzeczywistość filozofii i nauce na początku XX wieku Nowe spojrzenie na rzeczywistość filozofii i nauce na początku XX wieku. 1.Podłoże i czas trwania.(1918÷1939) Początek epoki to zakończenie I wojny światowej która była szokiem dla Europy (miliony ofiar, zmiany granic). Ponadto upada kolonializm. Po rewolucji w Rosji powstaje pierwsze państwo socjalistyczne. Po latach zaborów Polska odzyskuj...

Problem "programofobii" w XX-leciu . PROBLEM “PROGRAMOFOBII\" Artykuły “Programofobia\" Karola Irzykowskiego jest potępieniem bezprogramowej ideologii Skamandrytów. Ich “Słowa Wstępnego\" najważniejsze punkty programu to: • brak ugrupowań programowych w Polsce, • niestawianie programów, objawem małoduszności “... lecz dziwne jest u...

Człowiek XX wieku 16. Człowiek xx wieku , postawa wobec życia , przemijania , stosunek człowieka do świata , do rzeczywistości Wiek XX przyniósł ogromny postęp literatury polskiej i obecnej. W tym stuleciu narodziły się nowe kierunki sztuki i nowe sposoby myślenia. Ale ta epoka przyniosła również ze sobą bagaż ciężkich doświadczeń po kataklizmach jakimi był...

Poszukiwanie człowieczeństwa w lagrach i łagrach Czas wojny stał się od dawna zapowiadaną próbą człowieczeństwa; okresem bezprzykładnego okrucieństwa wobec bliźnich, zadawanego często z satysfakcją. W opowiadaniach Tadeusza Borowskiego człowieczeństwo to rzadkie przypadki szacunku dla współtowarzyszy niewoli, którym okazuje się często podziw za umiejętność przetrwania w fabryce śmierci. ...