Stefan Żeromski jako poeta klasykPoezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to: A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Gałąź kwitnąca". Doświadczenie związane z uczestnictwem w życiu pozwala dojść do pewnych wniosków, a także zachować pewien dystans do życia i wewnętrzną harmonię. Poeta pragnie przekonać do optymistycznej postawy. Dostarcza ludziom receptę na życie szczęśliwe, chce, by uczyli się na jego błędach. Jest dobrym duchem dla ludzkości. B. Postawa humanistyczna. Poeta jest mędrcem, ceni wszelkie źródło mądrości. Człowiek twórczy i wykształcony, zna sztuki piękne. Nieobce są mu filozofie starożytne oraz literatura tradycyjna. C. Afirmacja świata, dostrzeżenie jego piękna - cykl "Ścieżki polne". Opiewa pejzaż, codzienne prace wiejskie, trud drwala i siewcy, kopanie kartofli i udój mleka, a nawet - z rozmyślną, żartobliwą intencją - zamknął w kunsztowny kształt pochwałę "wieprza" i "gnoju". "Wysokie drzewa" - kunsztowny opis wieczornego krajobrazu. D. Filozofie starożytne, choć nie tylko: - Stoicyzm i epikureizm: "Curriculum vitae" - Pogodzenie się ze środowiskiem i akceptacja go. Trzeba korzystać z natury. Wiara w sens i posłanie sztuki oraz tradycji. "Nic mi na świecie piękności twej zmącić nie zdoła" - Życie jest tylko jedno, bardzo krótkie, więc należy się nim cieszyć i przeżyć je jak najlepiej. "Początek bajki" - Przekonanie, że człowiek jest dobry, pozwoli mu nie obawiać się śmierci. Mądrość daje szczęście, szczęście daje dobro, a dobro daje piękno. - Franciszkanizm: "O miłości wroga" - Apogeum miłości. Wobec śmierci wszyscy ludzie są równi. - Nietzscheanizm: "Kowal" - Przekonanie o sile indywidualnej jednostki. - Dekadentyzm: "Deszcz jesienny" - Nastrojowo - pesymistyczna atmosfera. - Eklektyzm (własna filozofia na kanwie poprzednich): "Przedśpiew" - Dystans do konfliktów otaczającego życia pozwala widzieć w nim tylko dobro i piękno. E. Poeta doctus, korzysta z tradycji. Przetłumaczył "Boską komedię" Dantego. Studiował prawo, romanistykę. Odwoływał się do Horacego - "carpe diem" w wierszu "Ars poetica", a także do hasła Terencjusza: "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce" w "Przedśpiewie". F. Gatunek literacki, jakim jest sonet, np.: "Kowal", "Początek bajki", "Kartoflisko".

Stefan Żeromski jako poeta klasyk

Materiały

Streszczenie "Liryk lozańskich" Adama Mickiewicza Polały się łzy... Polały się łzy to krótki, pięciowersowy liryk, będący próbą rozliczenia się poety z całym dotychczasowym życiem. W jednej strofie poeta usiłuje spojrzeć na minione lata, które dzieli na trzy etapy: dzieciństwo, młodość i wiek męski. Poeta roni łzy \"czyste, rzęsiste\" snując refleksje nad swym życiem. Dzieciństwo jest jeszcz...

Grupa społeczna - definicja, rodzaje Grupa społeczna – jest to zbiorowość połączona trwałą więzią społeczną, uznają wspólne wartości trwale ustrukturalizowana, której członkowie wzajemnie na siebie oddziałują na podstawie wspólnego zestawu oczekiwań co do zachowania partnerów Podział i typy grup społecznych: GRUPY PIERWOTNE I WTÓRNE Grupy pierwotne - pojawiły się ...

Kościoły i wspólnoty religijne w życiu społecznym Kościoły i wspólnoty religijne. Ponad 55 mln osób wyznaje w Niemczech jedną z religii chrześcijańskich. Jest wśród nich 27,6 mln ewangelików i 27,5 mln katolików. Kościół w Niemczech nie jest instytucją państwową i nie jest kontrolowany przez państwo. Kościoły mają status samodzielnych korporacji publiczno-prawnych. Stosunek między państwe...

Porównanie naszgo końca stulecia z ubiegłym Czas niepokoju duchowego, głodu, idealizmu, świętości i sensu. Podejmij próbę porównania naszego końca stulecia z ubiegłym - esej. Zbliżający się koniec stulecia, dla wielu oznaczający lęki, przepowiednie czy obawy, ożywia dyskusje na temat przyszłości bytu ludzi na Ziemi. Myślę, że tak wielkie nasilenie tego zjawiska zarówno pod koniec XIX...

"Hamlet" drametem o miłości i nienawiści \"Hamlet\" Szekspira - dramat o miłości i nienawiści. \"Być, albo nie być, oto jest pytanie. Czy jest szlachetniej, by duch nasz znosił Pęta i strzały gwałtownego losu. Czy za broń chwycić przeciw morzu cierpień I zmóc je w twardej walce? Umrzeć, zasnąć Nic więcej. Pewność, że sen będzie kresem Męki serdecznej i tysiącznych ...

Konstrukcja przestrzeni i czasu w "Zbrodni i karze" Konstrukcja przestrzeni i czasu Kolejnym etapem rozważań o powieści Fiodora Dostojewskiego bę¬dzie ukazanie charakteru przestrzeni i jej funkcji w prezentacji losów i psychiki bohaterów. Warto zwrócić również uwagę na konstrukcję czasu, jego znaczenie i różne interpretacje na płaszczyźnie utworu. Autor powieści zadbał o przedstawi...

Nowelistyka i jej zadania w nowym spojrzeniu epoki pozytywizmu Plan: I. WSTĘP: Cel - pokazać rzeczywistość. Nowelistyka i jej zadania w nowym spojrzeniu epoki pozytywizmu. Program pozytywizmu i jego założenia dotyczące literatury. II. ROZWINIĘCIE: 1. Program pozytywistów, a rzeczywistość a.) model zachowania społecznego b.) wizja reform 2. Publicystyka pozy...

"Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie" Jak rozumiesz określenie \"Bogowie jak ludzie - ludzie jak bogowie\"? Zdaniem tym określa się często bohaterów mitologii i wywodzącej się z niej literatury. Prezentuje ona bowiem bogów greckich, którzy są ogromnie podobni do ludzi, mają te same pragnienia i namiętności, rywalizują o względy Zeusa, zazdroszczą sobie, snują intrygi, dokonują ze...