Rola mogiły powstańców z 1863 r. - Nad NiemnemROLA TRADYCJI W “Nad Niemnem” MOGIŁA POWSTAŃCÓW z 1863 r. W “Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa przedstawiła dwie mogiły. Jedna była nie tylko zbiorowym grobem, a miejscem świętym, o niezwykłej sile oddziaływania na żywych. Powstała z porywu duch i z bohaterstwa. Ci, którzy spoczywają w Mogile, wybrali ofiarny stos. Spoczywa w niej czterdziestu powstańców (m.in. brat Benedykta, Andrzej, i ojciec Jana Bohatyrowicza Jerzy). Polegli w czas wiosny, gdy wszystko budzi się do nowego życia. Łączył ich jeden, wielki, wspólny cel, wobec którego sprawy pochodzenia, rangi społecznej okazały się nieważne, a wszelkie konflikty i zatargi odeszły w niepamięć. Po klęsce powstania pojawiły się problemy ekonomiczne i Benedykt zmuszony był podnieść podatki. Nie pozwolił także Bohatyrowiczom na korzystanie z jego ziemi, co doprowadziło obie strony do sądu. Benedykt pamięta i szanuje Mogiłę, ale jej nie odwiedza. Nie zgodził się też na sprzedaż lasu gdzie była Mogiła. Wspólny grób powstańców odwiedza Andrzejowa Korczyńska. Dla Justyny jest to swego rodzaju nowość. Nie jest to tradycja żywa. Inaczej jest w zaścianku, gdzie ludzie pamiętają o Mogile. Jest ona przez nich częściej odwiedzana, pamiętają o niej (m. in. Anzelm). W zaścianku ludzie bardziej przywiązani są do tradycji. Męczeństwo poległych nie było jednak daremne: ich Mogiła zagrzewa i oświeca tych, którzy nie zbili w sobie sumienia. Sednem wartości, które Orzeszkowa łączy z tradycją powstania, to podtrzymywanie narodowości, ponoszenie ofiar i dokonywanie wyrzeczeń dla ratowania narodowości w niewoli. Budowanie demokratycznego społeczeństwa z myślą o przyszłości. Chodzi o naśladowanie ducha programu ideowego bohaterów roku 1863, a nie o dosłowne powtarzanie ich czynu zbrojnego. Nie ma mowy w “Nad Niemnem” mowy o następnym powstaniu. Autorka chciała uwypuklić patriotyczny sens i powstaniowy rodowód takich haseł pozytywistycznych, jak walka z przesądami kastowymi, praca u podstaw i solidarność społeczna. Stara się uzmysłowić, że tylko naród zjednoczony, wewnętrznie spójny ma szansę zaistnieć ponownie jako naród wolny i niepodległy.

Rola mogiły powstańców z 1863 r. - Nad Niemnem

Materiały

Klimat panujący w Afryce Klimat Położenie Afryki po obu stronach równika powoduje wyraźną symetrię w rozkładzie stref klim.; środk. część kontynentu obejmuje strefa klimatów równikowych, od klimatu równikowego wilgotnego (opady całoroczne) do podrównikowego suchego (krótka pora deszczowa i długa pora sucha); szczególnie dużą wilgotnością odznacza się wybrzeże Zat. Gwi...

Streszczenie "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza Księga I. Gospodarstwo Księga ta rozpoczyna się inwokacją: \"Litwo, Ojczyzno moja...\". Tadeusz po długiej nieobecności przybywa do rodzinnego domu. Kieruje się do swego dawnego pokoju, ale ze zdziwieniem stwierdza, że komnata ta jest przez kogoś zamieszkiwana. Przez okno panicz dostrzega młodą dziewczynę, która podlewa w ogródku kwiaty. Po c...

Szczegółowa biografia Władysława Reymonta 1867 Dnia 7 maja przyszedł na świat Stanisław Władysław jako piąte z kolei dziecko Józefa i Antoniny Rejmentów we wsi Kobiele Wielkie. 1868 Rodzina przenosi się do osady Tuszyn pod Łodzią na włókowe gospodarstwo. Dom za miastem, przy opuszczonym cmentarzu i starym kościele, w sąsiedztwie olbrzymiego parku. Pewne podobieństwo można odnaleź...

Twórczość Gałczyńskiego Gałczyński i jego twórczość. W początkowym okresie twórczości Gałczyński znajduje się pod dużym wpływem Skamandrytów. Jednak już od początku ujawnia się jego groteskowy ton, parodyzm, żartobliwy i kpiarski stosunek do rzeczywistości, szyderczość wobec dotychczasowych świętości. Jego wiersze to nowatorstwo obrazowania poetyckiego, ucieczka w ś...

Rola wycieczek klasowych - co wnoszą? Uważam, że wycieczki odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu i powinno się je często organizować. Niewątpliwie pogłębiają one naszą wiedzę. Gdy byliśmy w Krakowie, zwiedzaliśmy Wawel. Wszyscy słuchali tego, co mówi przewodnik bardzo uważnie. Dlatego z całą pewnością wiele osób pogłębiło swoją wiedzę z historii Polski. Mnie szczególnie zainte...

Milość w IV cz Dziadów Kompozycja : zachowana zasada trzech jedności, akcja trwa trzy godziny odmierzane przez gasnące świece w noc zaduszek. Mamy godziny miłości, rozpaczy i przestrogi. Akcja dzieje się na plebanii, gdzie pojawia się pustelnik, Gustaw, dawny uczeń księdza. Opowiada o swym cierpieniu - jego ukochana poślubiła innego, bogatszego. Monologi bohatera mają...

Dramat Dominika Cedzyny w "Doktor Piotr" Dominik Cedzyna to bohater opowiadania Stefana Żeromskiego pt. \"Doktor Piotr\". Akcja utworu rozgrywa się kilka lat po powstaniu styczniowym. Dominik Cedzyna, dawny właściciel ziemski, szlachcic z urodzenia, teraz zrujnowany pracuje u dorobkiewicza Teodora Bijakowskiego. Dominik Cedzyna ma syna, tytułowego doktora Piotra, który studiuje medycyn...

Postawa wobec świata i Boga w średniowieczu - w średniowieczu występuje wiele różnych postaw wobec świata i, co najważniejsze, Boga, bowiem zawsze jest on uznawany za postać panującą nad światem, a więc człowiek musi się jemu podporządkować; scholastyka uznaje, że człowiek powinien zająć się dowodzeniem prawd religijnych poprzez wiarę; augustynizm (\"Wyznania\" św. Augustyna) pokazuje...