Rodzina w "Rozmowach z katem"„Rozmowy z katem" - środowisko rodzinne studium osobowości, forma wywiadu-rzeki, wiadomości zbiera w więzieniu, celi śmierci, po amnestii wszystkie dane weryfikuje i na tej podstawie pisze powieść księstwo - miniaturowe odbicie państwa prawie wszyscy wszystkich znali, przynajmniej tych najważniejszych, „wszyscy na oczach wszystkich" więc lęk przed popełnieniem przestępstwa, brak poczucia anonimowości ci, którzy mają dosyć - uciekają do większych miast, metropolii, gdzie anonim., nikt ich nie śledzi ogromny zamek - siedziba księcia, symbol potęgi i władzy książąt tu życie płynie wolno, własnym rytmem, niewiele się zmienia Stroop wychowywany w duchu wiernopoddańczym, kult księcia przekazywany z pokolenia na pokolenie księstwo oparte na rolnictwie, mało nowoczesności, nowinek technicznych książę dbał o swój prestiż - służył temu ceremoniał, ale też zewn. znamiona prestiżu, arystokracja też pokazywała - zaspokajali swoją próżność nie było innych wzorców do naśladowania, bo nie nadchodziły, młodzi robili to, co rodzice w ich wieku, idą w ślady rodziców, przejmują styl życia i obyczaj ziemianie pysznią się być potomkami Hermana Cheruska - megalomania, przekonanie o własnej wyższości w Detmold ściera się tradycja mieszczańska i feudalna mundur najpopularniejszy, obiekt czci i szacunku, legenda (cheruskowie pobili armię rzymską) dająca początek kultowi, żołnierz - spadkobierca germańskich i średniowiecznych rycerskich tradycji kult władcy i pomnik Hermana Cheruska - symbol wielkości Niemiec, wzbudzał pragnienie do rozbudowy Niemiec wszystkie wartości Jörgena - związane z mundurem, wojną, pogardzał intelektualistami, mit miecza, waleczności, rycerskości „KKK" - dlatego kobieta w czasie zakupów „wyżywa" się pod względem towarzyskim, spotyka się z kumami obyczaj - kobiety w oknie, za nią żadnej zasłony, nie mają własnego życia, żyją cudzym podglądając i plotkując, mieszczańska kultura Lona C. z Brzeżan - nie mógł poślubić, bo rodzice i przyjaciele odradzili (różnica kultur, jego dzieci byłyby mieszańcami, przekreśliłoby to jego karierę, nie byłby w SS, degradacja środowiskowa) inaczej by było, gdyby to węgierska hrabianka

Rodzina w "Rozmowach z katem"

Materiały

Wiersze dotyczące II wojny światowej Wojna zabiera szczęśliwą młodość i niszczy życiowe plany człowieka. Przed wybuchem II wojny światowej byli tacy, którzy przeczuwali zbliżające się niebezpieczeństwo dla ojczyzny i rodaków. Poeta W. Broniewski w wierszu pt. \"Bagnet na broń\" ostrzega Polaków przed nadchodzącym kataklizmem. Apeluje do narodu o czuwanie, strzeżenie granic o...

Kompozycja dzieła literackiego Kompozycja dzieła literackiego. Kompozycja czyli budowa świata przedstawionego dzieła jest tym samym dla materiału tematycznego, czym styl wobec materiału językowego. Ustala hierarchię jednostek konstrukcyjnych: motywów elementarnych, zespołów motywów (np. np. wątków, postaci) i całości wyższego rzędu (np. fabułę), w szczególności zaś przyporzą...

Znaczenie pojęć mitologicznych i biblijnych Pojęcie Znaczenie etymologiczne Znaczenie realne Chaos-bezład, zamieszanie, zamęt, rozgardiasz, bałagan bezkształtna, nieuporządkowana materia, z której powstał świat Atlas -zbiór map, pierwszy krąg szyjny dźwigający, wspierający tytan, brat Prometeusza skazany przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego Syzyf -praca wymagająca ogrom...

Rozmieszczenie ludności na świecie Od początku zawsze prawie połowa ludności przypadała ba Azję (dziś jest podobnie). - Obecnie na Azję przypada ponad 60% ludności świata - Afryka 13-14% ludzi świata (udział Afryki wzrasta) - Europa (z Rosją) 12% ludności świata. Obecnie udział Europy w % zaludnieniu świata maleje. W średniowieczu w Europie mieszkało około 30% ludności Ziemi...

Wiersze nieregularne i wolne Wiersze nieregularne i wolne Poprzednie sposoby wierszowania prezentowały pewne jednolite systemy rytmicznej budowy wypowiedzi, natomiast wiersz nieregularny lub wolny przeciwstawia się generalnie wszelkiej wersyfikacji regularnej. Wiersz nieregularny odwołuje się do sposobów rytmizacji wykształconych w ramach poprzednich systemów. Natomiast w...

Omówienie poglądów politycznych i społecznych Sejmu Wielkiego Poglądy polityczne i społeczne publicystów Sejmu Wielkiego. W okresie Sejmu Wielkiego powstała bogata literatura związana z obradami. Były to utwory sceniczne, np. „Powrót posła”, mnóstwo ulotek oraz obszerna publicystyka. Czołowi publicyści związani z Sejmem skupieni byli w Kuźnicy Kołłątajowskiej. Byli to zwłaszcza Stanisław Sta...

Kontrakt forward - rodzaje Rodzaje kontraktów forward Warunki kontraktów forward wymagają czasami realizacji kontraktu z dostarczeniem przedmiotu kontraktu. Dzieje się tak zazwyczaj w przypadku, gdy przedmiotem umowy są dobra przemysłowe. Mówimy wtedy o tak zwanych rzeczywistych kontraktach forward. Kontrakty forward mogą być również rozliczane w gotówce a więc nie docho...

Bohater tragiczny - charakterystyka Tragedia - jeden z podstawowych gatunków dramatu obejmujący utwory, w których ośrodkiem i siłą napędową akcji jest konflikt dążeń bohatera z nie dającymi się przezwyciężyć przeciwnościami, zakończony jego klęską, katastrofą. Konflikt u bohaterów tragicznych opiera się na przeciwstawienie równowartościowych racji i stawia bohatera - z reguły jedn...