Rodzaje słowników i zasady korzystania z nich1) Ogólne słowniki j. polskiego: „Mały słownik j. polskiego”; 1 tom; pod red. S. Skorupki, H. Audersiej, Z. Łempickiej. „Słownik j. polskiego”; 3 tomy, pod red. M. Szymczaka; Są to słowniki przeznaczone do powszedniego użytku, obejmują słownictwo najczęściej używane, podają wszystkie znaczenia słowa oraz sposób użycia go w zdaniu. 2) „Słowniki wyrazów obcych” pod red. J. Tokarskiego, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Kopaliński. Słowniki te objaśniają wyrazy i zwroty zapożyczone z wyrazów obcych. 3) Słowniki frazeologiczne. S. Skorupka „Słownik frazeologiczny j. polskiego”. Frazeologia - jest to dział nauki o języku, który zajmuje się związkami wyrazów. Słownik podaje w jakie związki z innymi wyrazami wchodzi dane słowo. 4) Słowniki synonimiczne. „Słownik wyrazów bliskoznacznych” S. Skorupka. 5) Słowniki etymologiczne. Etymologia - nauka o pochodzeniu wyrazów. A. Brückner „Słownik etymologiczny j. polskiego”. Podaje z jakiego języka dane słowo pochodzi i jaki przeszło rozwój. 6) Słowniki poprawnościowe: a) słowniki ortograficzne: S. Jodłowski, W. Tarzycki „Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym”. „Słownik ortograficzny j. polskiego z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. M. Szymczaka; b) „Słownik poprawnej polszczyzny” pod red. W. Doroszewskiego. Ustala poprawne formy wyrazów, np.: ta pomarańcza - forma poprawna ten pomarańcz - źle ta pomarańcz - źle 7) Słowniki informacyjne. Słowniki pisarzy Polskich. „Słownik terminów literackich” pod red. J. Sławińskiego. Objaśnia terminy objęte teorią literatury, np. co to jest stopa metryczna, tren, itp.

Rodzaje słowników i zasady korzystania z nich

Materiały

Interpretacja sonetu "Burza" i "Polały się łzy" Interpretacja utworów A. Mickiewicza - \"Sonety krymskie\" (analiza wybranego utworu) oraz \"Polały się łzy\". Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewicza oparte są na klasycznej kanwie, ale nowością jest...

Co to są operacje gotówkowe ? Operacje gotówkowe Operacje gotówkowe polegają na: a. wpłatach gotówki b. wypłatach gotówki Wpłaty gotówkowe mogą mieć formę a. wpłat gotówki do kas dziennych na podstawie bankowego dowodu wpłaty b. wpłat gotówki do tzw. “kas wieczorowych” otwieranych po godzinach pracy banku c. wpłat gotówki do skarbca nocnego (trezora) d....

Procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie Obraz ruchu okrężnego kapitału i przemieszczania się wartości rzeczowych Procesy gospodarcze w przedsiębiorstwie można wyodrębnić jako ruch rzeczy i wartości (kapitału). W układzie rzeczowym mamy do czynienia z przesuwaniem się przedmiotów i usług od producenta do ostatecznego nabywcy — odbiorcy (konsumenta, inwestora, zagranicy). ...

Tło historyczne w "Panu Tadeuszu" Tło historyczne Lata 1811-1812 to okres przygotowań i wymarszu Napoleona na Moskwę. Wielki aplauz dla francuskiego cesarza udziela się wszystkim, poza Maciejem Dobrzyńskim. Z takim samym uznaniem i szacunkiem spotyka się generał Jan Henryk Dąbrowski, twórca Legionów Polskich, które szkoliły się i zaprawiały w walkach prowadzonych przez Bona...

Co to jest sentymentalizm? Co to jest sentymentalizm? Nurt ten rozwijał się w epoce Oświecenia jako konkurencyjny wobec klasycyzmu i rokoka. Nazwa prądu pochodzi od angielskiego słowa sentiment (czucie, uczucie). Termin ten upowszechnił się wraz z tytułem popularnej powieści Laurence\'a Sterne\'a \"Podróż sentymentalna\". Główne założenia ideowe prądu kształtowałt si...

Postawy bohatera sonetów krymskich 4.5 RÓŻNE OBLICZA BOHATERA „SONETÓW KRYMSKICH” Zostały wydane w 1826 roku. Wyrażają zachwyt orientem, krajobrazem górskim. Kultura orientalna była dla romantyków tajemnicza, ciekawa, inna. Jest wprowadzone słownictwo orientalne. Tymi sonetami Mickiewicz potwierdza swoje zainteresowanie orientem. Każdy z tych wierszy stanowi samodzie...

Psychoanaliza Freuda Sigmund Freud (1856-1939) - austriacki neurolog, psychiatra, twórca psychoanalizy. Początkowo zajmował się neuropatologią, później leczeniem nerwic, zwłaszcza histerii. W latach 1885-86 pracował w paryskiej klinice psychiatrycznej Salpetriere pod kierunkiem J.M. Charcot\'a. Po powrocie do Wiednia prowadził prywatną praktykę lekarską. Wspólnie z ...

Literatura romantyczna - relikt przeszłości czy żywa tradycja? Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja? Romantyzm polski porównać można do wielkiego przełomu, rewolucji wynoszącej nowych bogów na piedestał. To nurt samoistnie wytworzony na ojczystym gruncie, różniący się znacznie od założeń romantyzmu ogólnoeuropejskiego. Nie dość, że na tle innych państw odrzuca orygi...