Rodzaje słowników i zasady korzystania z nich1) Ogólne słowniki j. polskiego: „Mały słownik j. polskiego”; 1 tom; pod red. S. Skorupki, H. Audersiej, Z. Łempickiej. „Słownik j. polskiego”; 3 tomy, pod red. M. Szymczaka; Są to słowniki przeznaczone do powszedniego użytku, obejmują słownictwo najczęściej używane, podają wszystkie znaczenia słowa oraz sposób użycia go w zdaniu. 2) „Słowniki wyrazów obcych” pod red. J. Tokarskiego, „Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych” W. Kopaliński. Słowniki te objaśniają wyrazy i zwroty zapożyczone z wyrazów obcych. 3) Słowniki frazeologiczne. S. Skorupka „Słownik frazeologiczny j. polskiego”. Frazeologia - jest to dział nauki o języku, który zajmuje się związkami wyrazów. Słownik podaje w jakie związki z innymi wyrazami wchodzi dane słowo. 4) Słowniki synonimiczne. „Słownik wyrazów bliskoznacznych” S. Skorupka. 5) Słowniki etymologiczne. Etymologia - nauka o pochodzeniu wyrazów. A. Brückner „Słownik etymologiczny j. polskiego”. Podaje z jakiego języka dane słowo pochodzi i jaki przeszło rozwój. 6) Słowniki poprawnościowe: a) słowniki ortograficzne: S. Jodłowski, W. Tarzycki „Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze słownikiem ortograficznym”. „Słownik ortograficzny j. polskiego z zasadami pisowni i interpunkcji” pod red. M. Szymczaka; b) „Słownik poprawnej polszczyzny” pod red. W. Doroszewskiego. Ustala poprawne formy wyrazów, np.: ta pomarańcza - forma poprawna ten pomarańcz - źle ta pomarańcz - źle 7) Słowniki informacyjne. Słowniki pisarzy Polskich. „Słownik terminów literackich” pod red. J. Sławińskiego. Objaśnia terminy objęte teorią literatury, np. co to jest stopa metryczna, tren, itp.

Rodzaje słowników i zasady korzystania z nich

Materiały

Akt w dramacie Akt stanowi pewien wycinek akcji, zakończony zazwyczaj ważnym zdarzeniem, mający znaczenie dla jej dalszego biegu. Scena jest całostka wydzielona ze względu na uczestniczące w niej osoby i zmienia się, gdy ktoś przybywa lub wychodzi. Struktura językowa dramatu składa się z bezpośrednich wypowiedzi bohaterów. Rozróżnia się tu zatem: dialogi wr...

"Bema pamięci żałobnego rapsodu" - krótki opis \"Bema pamięci żałobnego rapsodu\" Wiersz powstał w 1851 roku dla uczczenia rocznicy zgonu gen. Józefa Bema. Był on bohaterem powstanie listopadowego, kontynuatorem walki za \"wolność waszą i naszą\" we Francji, Portugalii, w czasie Wiosny Ludów, walczył w obronie Wiednia i na Węgrzech. Karierę skończył w służbie tureckiej. Utwór jest rapsode...

Symbole w literaturze Młodej Polski Symbol \"rozdarta sosna\" łączy się z głównym bohaterem powieści \"Ludzie bezdomni\" Stefana Żeromskiego. Tomasz Judym wyrzeka się osobistego szczęścia, nie decyduje się na małżeństwo z Joasią Podborską. Rani ją, odtrącając miłość i plany na stworzenie rodziny. Bohater pochodzi z ubogiej, robotniczej rodziny. Po zdobyciu zawodu lekarza jego c...

Kraina Eldorado i jej funkcja - Kandyd Motyw krainy Eldorado i jego funkcja ideowa. Kandyd wraz ze swym towarzyszem Kakambo do Eldorado przybyli czółnem, pozwalając się ponieść prądowi rzeki. Była to położona na wyspie cudowna kraina, gdzie rozmawiano po peruwiańsku, językiem Kakamba, a dzieci bawiły się zabawkami ze złota i diamentów. Zostali tam wspaniale ugoszczeni w bezpłatnej g...

Wina, odpowiedzialność, wierność moralna w Lordzie Jimie Główny bohater, Jim, jest młodym, szlachetnym i pełnym ideałów człowiekiem, który zaciąga się jako kapitan na statek pasażerski \'Patna\'. W momencie zagrożenia życia całej załogi i pasażerów (800 pielgrzymów) Jim znajduje się w rozterce, bo wie, że powinien ratować pasażerów, ale chęć życia okazuje się silniejsza i ucieka ze statku wraz z całą,...

Czy Dulska jest wśród nas? Czy Dulska jest wśród nas? Tragifarsa Zapolskiej pt. \"Moralność pani Dulskiej\" budziła i w dalszym ciągu budzi emocje u czytelników. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Cóż jest w tymże utworze takiego, że kończąc lekturę rozglądamy się wokół siebie? Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ Zapolska zawarła w swej farsie problem kołtuner...

Problem powinności obywatela wobec państwa JAK LITERATURA XVI, XVII, XVIII, WIEKU UJMOWAŁA PROBLEM POWINNOŚCI OBYWATELA WOBEC PAŃSTWA? JAK DOSTRZEGASZ PROBLEM WŁASNEJ POWINNOŚCI WOBEC PAŃSTWA? Literatura XVI, XVII i XVIII wieku przedstawiała różnorodne postawy obywatela wobec państwa. Ówcześni twórcy przeważnie ganili opieszałość ludzi w związku z powinnościami, jakie oni mogliby przyj...

Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich Planowanie zasobów ludzkich polega na przewidywaniu potrzeb w tej dziedzinie tzn. określaniu ilu pracowników i o jakich kwalifikacjach będzie potrzebnych do realizacji celów danego zespołu / organizacji. Takie planowanie powinno uwzględniać z jednej strony zadania i wymagania stawiane zespołowi / organizacji, z drugi...