Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świataRacjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata. Cóż to takiego? Czy w ogóle jest jakiś podział na racjonalne i pozaracjonalne sposoby objaśniania otaczającego nas świata? Praktyka wskazuje , że jest. Gdyby tak nie było , nie miałaby racji bytu filozofia. Racjonalne- ratio to rozum, a więc racjonalne znaczy rozumowe, zgodne z umysłem. Pozaracjonalne , inaczej irracjonalne, jest przeciwieństwem. Irracjonalne(filozoficzne) tłumaczenie „tworzy” z umysłu ludzkiego źródło najogólniejszych tłumaczeń, nadało spekulatywnym procesom piętno wyniosłości, które je oddala od skromnej postawy pospolitego rozsądku. Rozsądek, jako przedstawiciel racjonalizmu, ogranicza się tylko do uchwycenia w obserwowanych zdarzeniach pewnych stosunków. Jednak nie wszystko może być objaśnione racjonalnie. Są pewne tajemnice, które wymagają rozwiązań najbardziej nieprzeniknionych, irracjonalnych. Nauka, rozum są ograniczone, są „głupie”. Mają bardzo wąski horyzont, a to co nie wchodzi w jego skład, uważane jest za niemożliwe, nie mające prawa bytu, nie możliwe w istnieniu. Gdyby nie filozofia i irracjonalne prawa rządzące światem, nie byłoby możliwe jakiekolwiek przewidywanie i nauka ograniczałaby się do bezsensownej wiedzy na jakiś temat. Filozofia to pojęcie zbiorcze dla wszystkiego, czego jeszcze, albo nadal nie można poddać badaniu naukowemu. Nauka poznaje, filozofia bada możliwości poznania, bada nie to co jest lecz to co ma być. „Nie ma zdań filozoficznych, ale tylko wyjaśnianie zdań”. Filozofia jest „nauką” o podstawach. Wszędzie tam gdzie inne nauki zatrzymują się, gdzie rezygnują z dalszych pytań, tam filozof-irracjonalista zaczyna działać. Naukowiec poznaje, filozof pyta czym jest poznanie. Naukowiec tworzy prawo, filozof pyta czym ono jest. Irracjonalne, filozoficzne wyjaśnianie świata to pytanie o podstawy, początek, o źródło, nie o to co ma być, lecz co musi być. Wniosek? -Nie wystarczy być erudytą, należ być mądrym filozofem.

Racjonalne i pozaracjonalne sposoby wyjaśniania świata

Materiały

Stefan Żeromski - życie i twórczość Stefan Żeromski – nota biograficzna Autor Ludzi bezdomnych urodził się 14 października 1864 r. w Strawczynie (Kieleckie), zmarł 20 listopada 1925 r. w Warszawie. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wychowany w tradycjach patriotycznych niejednokrotnie podejmował ważne treści narodowe w swoich utworach epickich (powieściach, ...

Polemika zawarta w "Kordianie" Polemika z Mickiewiczem w utworze Mickiewicz już za życia uznany został klasykiem, rola Słowackiego zaś została pomniejszona. Pojawiła się zazdrość poczucie niedocenienia. Różnice światopoglądowe sprawiły, że Słowacki niejednokrotnie polemizował z Mickiewiczem. rozbieżność co do zadań poezji i poety (prolog) I osoba (Mickiewicz) - p...

Cierpienie w III cz Dziadów CIERPIENIE I OFIARA W III CZ. DZIADÓW. Cierpienie jako : Cierpienie jako kara - źródłem cierpienia: grzech, krzywdzenie bliźnich (sen senatora, duchy Doktora i Bajkowe) krzywdę wymierzają siły nadprzyrodzone. Jej przestrzeń: poza światem realnym (po śmierci lub w przestrzeni snu) Cierpienie za ideę (Konrad). Jego źródłem nad ludzka wrażliwość...

Analiza czynnikowa - cele Cele Analizy czynnikowej Do podstawowych celów analizy czynnikowej zalicza się:  Identyfikacja czynników wspólnych ukrytych w zbiorze zmiennych;  Redukcja wymiarów przestrzeni zmiennych;  Ortogonalizacja przestrzeni, w której rozpatrywane są obiekty, będące przedmiotem badań;  Identyfikacja charakteru zmienny...

Technika drzwiami w twarz i stopy w drzwi Technika drzwiami-w-twarz to technika skłaniająca ludzi do ulegania prośbie, polegająca na tym, że ludzie najpierw są konfrontowani z wygórowaną prośbą, a następnie z mniejszą, bardziej rozsądną prośbą, co do której się sądzi, że zostanie zaakceptowana. Technika stopy-w-drzwi to technika skłaniająca do ulegania prośbie, a polegająca na konfron...

Efekt zysku-straty - psychologia Efekt zysku-straty to zjawisko polegające na tym, że tym bardziej lubimy daną osobę, im więcej wysiłku musieliśmy włożyć w zmianę jej pierwotnej opinii o nas (tj. nie lubiani na początku znajomości teraz jesteśmy lubiani), natomiast tym mniej lubimy daną osobę, im więcej jej pierwotnej sympatii straciliśmy (tj. jeżeli na początku znajomości nas...

"Cyd" - klasycyzm francuski „Cyd” jako dzieło francuskiego klasycyzmu Autor zachował zasady trzech jedności (akcja jest zamknięta w ciągu 24 godzin, rozgrywa się w Sewilli, dotyczy dziejów Rodryga, starającego się o rękę Chimeny). Bohaterowie przeżywają głębokie konflikty psychologiczne i moralne. Rozdarci są między obowiązkiem a uczuciem, obrażoną ambicją a m...

Związki między odrodzeniem a kultura antyczną 23. Jakie związki łączą odrodzenie z kulturą antyczną? W pierwszych wiekach naszej ery dorobek kultury grecko-rzymskiej został odrzucony, jako pogański. Jednak, gdy chrześcijaństwo zwyciężyło ostatecznie, w kulturze europejskiej zaczęto obserwować zainteresowanie antykiem i jego dziedzictwem kulturowym. Nawet teologia chrześcijańska przyswo...