"Wieczór autorski", "Kot w pustym mieszkaniu", "Nagrobek" - interpretacja wierszyTEMAT: Dystans wobec świata i siebie w twórczości W. Szymborskiej. „Wieczór autorski”. Gorzkie ironiczne refleksje spowodowane zestawieniem wieczoru autorskiego z meczem bokserskim. Na wieczorze autorskim 12 osób na sali, połowa przyszła, bo deszcz, a reszta to krewni. W pierwszym rzędzie siedzi staruszek, który drzemie i śni o tym, że wstała z grobu jego żona i upiekła mu placek. Z westchnieniem i żalem zwraca się poetka do muz i do pegaza narzekając, że skazali ją na „ciężkie norwidy”. Celowo zderzone zostały w tekście elementy poetyckie z prozą życia (sacrum i profanum). Zwrot „mieć wyrok skazujący” kojarzy się z ciężkimi robotami, więzieniem. W tym zwrocie wymienia poetka tylko 1 element. Zamiast skazany na ciężkie roboty, pojawiają się ciężkie norwidy. W ten sposób zwrot podlega poetyzacji i oznacza wysiłek artysty. Poetka zwykle odwołuje się do paradoksów, tworzy je mieszając znaki i symbole wywodzące się z tradycji i kultury ze znakami w języku potocznym. Wypowiedź poetki to refleksja na temat współczesnych zjawisk społecznych. Wychodzi zazwyczaj od opisu scenki, zdarzenia, by potem snuć refleksję. Taka scenka to opis spotkania z czytelnikami. Autorka dostrzega krzątaninę organizatorów i zakłopotanie faktem, że sala jest pusta. Sceptycznie ocenia też uczestników spotkania. Głębszą wymowę zyskuje ta scenka, jeśli zestawić ją z odbywającym się równolegle meczem bokserskim. Tam zgromadziły się tłumy, tam kobiety rade zemdleć, to tam ma miejsce „wniebobranie”. Te dwie sceny ilustrują charakter naszej kultury i fascynacje współczesnego człowieka. Poetka dochodzi do smutnego wniosku, że nie ma dziś miejsca dla poezji i uczuć wyższego rzędu. Podobny w wymowie jest wiersz „Konkurs piękności męskiej” (pokaz kulturystyczny). „Kot w pustym mieszkaniu”. Wzruszający liryk o śmierci. Wychodzi autorka od prezentacji przedmiotów: ściany, meble, szafy, dywan, papiery. Świat przedmiotów nie zmienił się, śmierć nie ma na niego wpływu, ale tylko pozornie jest to ten sam świat. Nie ma bowiem człowieka, który nadawał mu charakter. Przedmioty stają się inne, obce. Tęsknota za utraconą osobą jest tak wielka, że nie dopuszcza się myśli o odejściu i zakłada perspektywę powrotu. Po śmierci człowieka bliskiego nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, a nasze myślenie o świecie zmienia się diametralnie. Te wszystkie odczucia zilustrowała Szymborska poprzez zachowanie kota. Zjawisko empatii, czyli bliskich pokrewnych związków między człowiekiem i naturą pojawia się w wielu jej utworach. „Nagrobek”. Tytuł sugeruje formę utworu, czyli epitafium (napis nagrobny). Z autoironią mówi pisarka, że jest staroświecką jak przecinek autorką kilku wierszy. Staroświeckość dotyczy tradycjonalizmu w poglądach i traktowaniu poezji. Nie chce być awangardowa, nie zamierza gonić za modą. Swój dorobek odbiera skromnie, zaledwie na parę wierszy, ale może to być pozorna skromność. Jeśli tych kilka wierszy zostanie i będzie znanych, to już bardzo dużo. Wieczny odpoczynek dała jej ziemia, nie należała do żadnych grup literackich i być może dlatego na jej grobie tylko łopian i sowa. Koszyczki łopianu przyczepiają się jednak do odzieży, a sowa to mądrość, więc tych parę wierszy powinno trafić do ludzi. Apeluje autorka do przechodnia, by „wyjął z teczki mózg elektronowy” i podumał o poezji Szymborskiej. Szymborska należy do intelektualnego nurtu polskiej poezji. Liczne są w jej twórczości aluzje literackie, cechą jest wręcz intertekstualność, czyli obecność jednego tekstu w drugim (nie zaznaczony cytat, aluzja). Postawa życiowa to często odwołanie do egzystencjalizmu. Konsekwentnie utrzymywany jest laicki, czyli świecki stosunek do świata. W sposobie pisania zwraca uwagę paradoks (pozorna sprzeczność), aluzja, ironia. Jest autorką tak znanych wierszy jak „Gawęda o ziemi ojczystej”, czy „Nic dwa razy się nie zdarza”. O braku kontaktu z ziemią ojczystą napisała: „Można nie kochać się - i żyć, ale nie można owocować”.

"Wieczór autorski", "Kot w pustym mieszkaniu", "Nagrobek" - interpretacja wierszy

Materiały

Kreacjonizm w polskiej prozie i obcej Sklepy cynamonowe\" Brunona Schulza - konwencja mitów i symboli: sklepy cynamonowe - symbol poszukiwanego szczęścia, egzotyki i niedoścignionego pragnienia, epoki, która odeszła; ojciec - ptak; Adela - bóstwo zniszczenia, - przedstawienie rzeczywistości jako baśni - subiektywność odbioru każdego elementu, połączonego podświadomie z przeżyc...

Co to jest spółdzielnia Spółdzielnie: są to dobrowolne zrzeszenia osób fizycznych lub prawnych w celu prowadzenia działalności gospodarczej we wspólnym interesie wspólników. Opierz się na kapitale wniesionym przez członków. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną przez przyjęcie do rejestru. Działa w oparciu o statut. Członek ma jeden głos na zgromadzeniu walnym. Członkow...

Gatunki literackie typowe dla literatury romantycznej 70. Jakie gatunki literackie były typowe dla literatury romantycznej? Dla wyrażenia nowych, romantycznych treści twórcy literatury poszukiwali nowych form, gatunków literackich. Zainteresowanie kulturą ludową wpłynęło na spopularyzowanie gatunku ballady. W utworach tych połączone zostały różne elementy rodzajowe: epickie, liryczne i dramaty...

Interpretacja sonetu "Burza" i "Polały się łzy" Interpretacja utworów A. Mickiewicza - \"Sonety krymskie\" (analiza wybranego utworu) oraz \"Polały się łzy\". Jest cykl 18 utworów, których treść wiąże się z wrażeniami z wycieczki Mickiewicza na Krym w 1825; zostały opublikowane rok później w Moskwie; gatunkowo, sonety Mickiewicza oparte są na klasycznej kanwie, ale nowością jest...

Dokładna biografia George Gordon Byron 1.Pierwsze utwory. 2.Wyjazd do Europy. 3.Pierwszy poemat. 4.Kariera polityczna. 5.Okres depresji. 6.Rozstanie z żoną. 7.Wyjazd do Europy. 8.Wyjazd do Grecji. 9.Smierć. 10.Byronizm. *** Wielki poeta angielski urodzony w Londynie w 1788r. Uczył się w szkole średniej w Harrow , a później studiował w Cambridge. Program ówczesnej szkoły ...

Dokładna charakterystyka sentymentalizmu Sentymentalizm : Prekursorem Jean Jacob Rousseau. Nakłada na literaturę obowiązek ukazywania życia wewnętrznego człowieka oraz kształtowania autentycznych więzi międzyludzkich, co też prowadzi do moralizatorstwa. Myśl przewodnia sentymentalizmu: \" Życie bez miłości, to czarodziejska latarnia bez światła. \" J.W.Goethe Sentymental...

"Folwark zwierzęcy" - walka o władzę w nowej rzeczywistości Walka o władzę w nowej rzeczywistości Nowa rzeczywistość napawała wszystkich dumą, szczęściem, nadzieją na lepszą przyszłość. Obejrzawszy całe gospodarstwo, zwierzęta przekonały się, że istotnie przepędziły stąd ludzi. Postanowiły prowadzić gospodarstwo lepiej od Jonesa. Było oczy¬wiste, że świnie, które ostatnio pojęły sztukę czytani...

"Świat to labirynt, teatr, sen" Świat – wstęp Na początku była nicość (Księga Rodzaju) Człowiek od najdawniejszych czasów próbował zgłębić istotę wszechświata. Wraz z jego rozwojem ewoluowały sposoby postrzegania rzeczywistości i wyrażania jej. Najstarsze literackie zapiski związane ze światem dotyczą dociekań genezy wszechrzeczy. Można je odnaleźć w m...