"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacjaAnaliza i interpretacja wierszu stanisława Grochowiaka ,,Święty Szymon Słupnik” Stamnisław Grochowiak w utworze ,,Święty Szymon Słupnik” pochodzącego z tomu ,,Ballady rycerskie”. Oddzałowywuje na czytelnika nie poprzez skomplikowaną filiozofię lub rozbudowane środki artystyczne.Jego język jest prosty, przez co dobitny. W tym kryje się siła liryku, ponieważ nie można wobec niego pozostać obojętnym. Już z tytułu możemy wywnioskować iż inspiracją autora było życie Świętrgo Szymoa Słupniaka.Z jego biografii dowiadujemy się iż spędził dwadzieścia siedem lat mieszkając w celi umieszczonej na piętnasto-metrowym słupie. Poeta probuje porownać postawę ascetyczną do wspołczesnej. Świadomie obniża ton wypowiedzii w opisie świętego: ,,Powołał go Pan Na słup Na słupie miał dom i grob” Tworzy to kontrast z innymi opisywanymi postaciami w wierszu.Rowineż celowo zostały ułożone zwrotki w sposob następujacych po sobie przemiennie strof o świętym i innych bohaterach. Według mnie, cały utwor jest wyrazem buntu podmiotu lirycznego. Buntuje sie on przeciwko wspołczesności. Ułożenie zwrotek uwypukla kontrast między wspołczesnością a okresem życia świętego. Podmiot liryczny ukazuje spłycenie obecnych wartości ludzkich w przeciweństwie do postawy ascety. Utwor ten jest niewątpliwie pesymistyczny lecz niestety, po części zgadzam się z postawa autora. Kolejnym wątkiem w wierszu jest przeznaczenie. Każdy z nas jest do czegoś powołany, i chcąc czy nie, wiele w żuci nie załeży od nas. Podmiot liryczny kontrastowo ukazał powołanie ascety ,,na słup” oraz chłopca na stryk, dziewczynę na gnoj, samego siebie na bunt. I znow wyraźnie pojawia się myśł przewodnia wiersza – Bunt. Nawet przeznaczenie ludzi owczesnych jest marne i do niczego nie doprowadzi w przeciwieństwie do ascety. Wiersz ten jest zbudowany z sześciu strof. Zwrotka pierwsza, trzecia oraz szosta rozpoczyna sie zwrotem: ,,Powołał go pan...”. Natomiast druga, czwarta i piata: ,,A ludzie...”. Powtorzenia te maja na celu wytworzenie rytmu oraz kontrastu. Zwrotki czterowersowe z wyjatkim drugiej, uboga ilość środkow artystycznych z wyjątkiem wyżej wymienionych powtorzeń oraz kontrastu. Strofy pierwsza i piąta są identyczne. Autor wiersza jest zarazem podmiotem lirycznym. Utwor Stanisława Grochowiaka jest niewątpliwie pesymistyczny i smutny. Ale może właśnie dzięki temu zastanowimy się przez chwilę nad naszą wspołczesnością i może w efekcie przyłaczymy się do buntu autora....

"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacja

Materiały

Funkcja cen - opis Cena spełnia wiele zadań. Ich zakres zależy w dużym stopniu od systemu gospodarczego. Inny zakres zadań do spełnienia będą miały w gospodarce rynkowej, a inny w gospodarce centralnie scentralizowanej tj. z dominującą rolą państwa także w ustalaniu cen. Niezależnie jednak od systemu gospodarczego, można wyodrębnić kilka grup zadań, które spełn...

Ocena arystokracji i mieszczaństwa w "Lalce" 76. Ocena arystokracji i mieszczaństwa w \"Lalce\" B. Prusa. \"Lalka\" jest powieścią o społeczeństwie polskim w latach popowstaniowych (lata 1878 - 1879), na tle tego społeczeństwa rysują się dzieje \"trzech pokoleń idealistów polskich\". W panoramicznym obrazie społeczeństwa polskiego na pierwszy plan wysuwa się warstwa arystokratyczna. W...

Reakcje występujące we frustracji a) frustracja – agresja - frustracja jako przerwanie działań zmierzających do osiągnięcia celu rodzi tendencję do agresji - siła pobudzenia do agresji jest zależy od: • siły popędu leżącego u podstaw zablokowanej czynności • wielkość przeszkody • ilość kolejnych frustracji - agresja zmniejsza się kiedy człowiek anty...

Folwark zwierzęcy" - zmiana postawy elity rządzącej Zmiana postawy elity rządzącej Napoleon okazał się przywódcą bezwzględnym, sięgnął po niepodzielną władzę metodą pozbycia się rywala siłą. Wprowadził nowe zasady podejmowania decyzji, zlikwidował wspólne (choć już tylko pozornie demokratyczne) metody zarządzania folwarkiem. Nie było już wieców, dyskusji, zaś plany na przyszłość i wszelkie ...

Literatura powszechna średniowiecza Literatura powszechna doby średniowiecza rozwinęła się późno, bo krótko przed jego zmierzchem. Dotyczyła ona przede wszystkim problematyki obyczajowej i społecznej. Przykładami takiego odejścia od tematów religijnych mogą być: - \"O zachowaniu się przy stole\" - będący pierwszym podręcznikiem savoir - viver\'u; - \"Dzieje Tristana i Iz...

Antygona czy Kreon? - przyznanie racji Temat: Przyznaję rację... Na ostatniej lekcji języka polskiego rozpoczęliśmy omawianie tragedii Sofoklesa pt. \" Antygona\". Już podczas czytania tej fascynującej lektury zacząłem zastanawiać się nad postawami dwójki bohaterów : Antygony i Kreona. Jednak prawdziwe dylematy zaczęły dręczyć mnie od momentu, w którym skończyłem czytać tę ksi...

"Odprawa posłów greckich" - dramat moralno-polityczny \"Odprawa posłów greckich\" Jana Kochanowskiego jako dramat moralno-polityczny. \"Odprawa posłów greckich\" była pierwszą i jedyną tragedią renesansową w polskiej literaturze. Kochanowski pisząc dzieło opierał się na starożytnych wzorcach dotyczących budowy tragedii, charakteru postaci i prostoty stylu. Dramat Kochanowskiego przejawia za...

Problem "programofobii" w XX-leciu . PROBLEM “PROGRAMOFOBII\" Artykuły “Programofobia\" Karola Irzykowskiego jest potępieniem bezprogramowej ideologii Skamandrytów. Ich “Słowa Wstępnego\" najważniejsze punkty programu to: • brak ugrupowań programowych w Polsce, • niestawianie programów, objawem małoduszności “... lecz dziwne jest u...