"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacjaAnaliza i interpretacja wierszu stanisława Grochowiaka ,,Święty Szymon Słupnik” Stamnisław Grochowiak w utworze ,,Święty Szymon Słupnik” pochodzącego z tomu ,,Ballady rycerskie”. Oddzałowywuje na czytelnika nie poprzez skomplikowaną filiozofię lub rozbudowane środki artystyczne.Jego język jest prosty, przez co dobitny. W tym kryje się siła liryku, ponieważ nie można wobec niego pozostać obojętnym. Już z tytułu możemy wywnioskować iż inspiracją autora było życie Świętrgo Szymoa Słupniaka.Z jego biografii dowiadujemy się iż spędził dwadzieścia siedem lat mieszkając w celi umieszczonej na piętnasto-metrowym słupie. Poeta probuje porownać postawę ascetyczną do wspołczesnej. Świadomie obniża ton wypowiedzii w opisie świętego: ,,Powołał go Pan Na słup Na słupie miał dom i grob” Tworzy to kontrast z innymi opisywanymi postaciami w wierszu.Rowineż celowo zostały ułożone zwrotki w sposob następujacych po sobie przemiennie strof o świętym i innych bohaterach. Według mnie, cały utwor jest wyrazem buntu podmiotu lirycznego. Buntuje sie on przeciwko wspołczesności. Ułożenie zwrotek uwypukla kontrast między wspołczesnością a okresem życia świętego. Podmiot liryczny ukazuje spłycenie obecnych wartości ludzkich w przeciweństwie do postawy ascety. Utwor ten jest niewątpliwie pesymistyczny lecz niestety, po części zgadzam się z postawa autora. Kolejnym wątkiem w wierszu jest przeznaczenie. Każdy z nas jest do czegoś powołany, i chcąc czy nie, wiele w żuci nie załeży od nas. Podmiot liryczny kontrastowo ukazał powołanie ascety ,,na słup” oraz chłopca na stryk, dziewczynę na gnoj, samego siebie na bunt. I znow wyraźnie pojawia się myśł przewodnia wiersza – Bunt. Nawet przeznaczenie ludzi owczesnych jest marne i do niczego nie doprowadzi w przeciwieństwie do ascety. Wiersz ten jest zbudowany z sześciu strof. Zwrotka pierwsza, trzecia oraz szosta rozpoczyna sie zwrotem: ,,Powołał go pan...”. Natomiast druga, czwarta i piata: ,,A ludzie...”. Powtorzenia te maja na celu wytworzenie rytmu oraz kontrastu. Zwrotki czterowersowe z wyjatkim drugiej, uboga ilość środkow artystycznych z wyjątkiem wyżej wymienionych powtorzeń oraz kontrastu. Strofy pierwsza i piąta są identyczne. Autor wiersza jest zarazem podmiotem lirycznym. Utwor Stanisława Grochowiaka jest niewątpliwie pesymistyczny i smutny. Ale może właśnie dzięki temu zastanowimy się przez chwilę nad naszą wspołczesnością i może w efekcie przyłaczymy się do buntu autora....

"Święty Szymon Słupnik" - analiza i interpretacja

Materiały

Motyw utopii w literaturze Utopia Utopia - Projekt idealnego państwa opartego na doskonałym ustroju spra¬wiedliwości społecznej i doskonale fun-kcjonujących instytucjach. Obywatele takiego państwa żyją w szczęściu, rado¬śnie pracując dla dobra całej społeczno¬ści. Określenie pochodzi od tytułu dzieł¬ka Th. Morę\'a i i znaczy dosłownie „Miejsce, ...

Bunt romantyczny w literaturze romantyzmu Szaleństwo i bunt w liter. romantycznej Bunt romantyczny : Jest to bunt wyrażający się w wielu dziedzinach : - ideologii (przeciw feudalnemu ustrojowi, magnaterii ) - estetyki (przeciw estetyce poprzedniej epoki) - obyczjowości (nowe stroje, fryzury) Od końca wieku XVIII poglądy i uczucia ludzi w całej Europie ulegały gwałtownym pr...

Uprzedzenia - z definicji psychologicznej Uprzedzenia są zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, obecnym we wszystkich społeczeństwach świata. psychologowie społeczni definiują uprzedzenia jako Biocjonalny komponent postaw, a mówiąc dokładnie, ja-0 negatywną albo wrogą postawę wobec ludzi wyodrębnionych wyłącznie na podstawie grupowej przynależności. Stereotypy, poznawcze komponenty post...

Opowieść "Pielgrzymi kosmosu" Opowieść s-f PIELGRZYMI KOSMOSU Jest to zwykła opowieść, codzienna jak na epokę, w której życie w czasie stało się nudne jak, powiedzmy, niekończąca się nocna podróż pociągiem. „Wykup” więc bilet i wejdź do statku kosmicznego zwanego „tempoczasem”. On powiezie cię poprzez stulecia i różne miejsca. Słońce bezlit...

Ocena bohaterów w "Nad niemnem" i "Lalce" 6. Kryteria oceny człowieka w \"Nad Niemnem\" i w \"Lalce\". Kryteria oceny bohaterów są bardzo podobne zarówno w \"Lalce\" jak i w \"Nad Niemnem\". Są to powieści tendencyjne, służące wskazywaniu właściwych postaw społecznych. Podstawowym typem postaci był działacz, realizujący program pozytywistyczny. Wykształcony, umiejący się liczyć z reali...

Cierpienie Każdy z okresów literackich jest fragmentem procesu historycznoliterackiego, zawartym pomiędzy zwrotnymi momentami w dziejach literatury, która odzwierciedla życie i poglądy istniejące w danej epoce, wyraźnie odrębnej od fragmentów poprzedzających i różniącej się od tego, co dzieje się potem. Epoka jest więc zespołem relacji pomiędzy elementam...

Władza jako przywilej, obowiązek czy przekleństwo ? Władza to przywilej, obowiązek czy przekleństwo? Rozpoczynając rozważania nad problemem czy władza jest obowiązkiem, przywilejem czy też przekleństwem, warto się najpierw zastanowić, czym jest władza w ogóle. Zwykle określamy ją jako możliwość kierowania innym człowiekiem bądź grupą ludzi i konieczność brania odpowiedzialności za podejmowan...

Krajobraz jako motyw literacki Temat: Krajobraz jako motyw literacki - przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok. Siądź z książką na fontanny krawędzi kamiennej Gdzie ogród się odbija i błękit czysty Połóż przy sobie uschły kwiat, pożółkłe listy Wstążkę i mandolinę - instrument piosenny. To słowa Leopolda Staffa z wiersza Jak czytać wiersze, w których ...