"Proces" jako utwór paraboliczny" PROCES JAKO UTWÓR PARABOLICZNY " "Proces" jest powieścią paraboliczną, ponieważ pod warstwą fabularną można odnaleźć znaczenie symboliczne, wyrażające prawdy o człowieku. Interpretacja treści metaforycznych dotyczy dwóch najistotniejszych zagadnień : zniewolenia jednostki przez władzę oraz grozy egzystencjalnej. Autor tworzy w powieści profetyczne obrazy ukazujące grozę katastrofizmu, zniewalającą potęgę władzy totalitarnej. Świat wykreowany przez pisarza przypomina późniejszą rzeczywistość faszyzmu i stalinizmu (strach, szpiegostwo, donosicielstwo, czarne koszule). Państwo. Prawo i władza staną się koszmarną machiną niszczącą człowieka. Donosy, a nie fakty decydują o jego losie. Zhierarchizowany i zbiurokratyzowany sąd jest groźną, wszechpotężną siłą, która nie pozwala na obronę ani na poznanie prawdy. W tym świecie każdy w dowolnym miejscu i czasie może być oskarżony i skazany. Winą jest już samo istnienie. Jednostka jest igraszką sił zewnętrznych, niejasnych co do swej mocy, ale pętających wolę człowieka. Józef K., wcześniej przeciętny urzędnik, człowiek mało refleksyjny, w chwili aresztowania budzi się do świadomego życia. Błądzi po ulicach miasta i salach sadowych - poszukuje prawdy o świecie i o sobie. Choć jest pozornie wolny, ulega zniewoleniu, ponieważ jego życie staje się koszmarem. Józef K. Próbuje zwalczyć lęk i poznać prawdę. Jest jednak pozostawiony samemu sobie, nikt nie może mu pomóc. Jest samotny, choć otaczają go ludzie. Przypomina postać z obrazu Edwarda Muncha "Krzyk". Nie może poznać istoty świata i praw nim rządzących. W utworach Franza Kafki człowiek nieustannie odczuwa egzystencjalny lęk przed odpowiedzialnością wobec nieznanych sił, jest świadomy swej kruchości i niepewności istnienia, ma poczucie nieustannego sądu. Życie jest procesem kończącym się zawsze najwyższym wyrokiem za nieudowodnioną winę. Człowiek jest wielki i mały jednocześnie. Jego wielkość wyraża się w buncie przeciwko własnemu losowi, nie poddaje się rozpaczy, walczy o własną godność, próbuje poznać prawdę, budzi się do świadomego życia. Jest mały jednocześnie, ponieważ świat go przerasta, jest bezsilny wobec wyroków losu, ginie zamordowany.

"Proces" jako utwór paraboliczny

Materiały

System sobowtórów w "Zbrodni i karze" Poetyka dysonansu i dopełniających się przeciwieństw. System sobowtórów Ukazanie losów bohaterów jest w Zbrodni i karze porządkowaniem chaosu, dysonansu, antynomii. Polifoniczność utworu stwarza możliwość konfrontowania z sobą różnych racji, relacji ze zdarzeń, postaw wobec określonej rzeczywistości. Spojrzenie na daną sprawę z różnych pun...

Czy brak uwagi może pomagać reklamie? Czy brak uwagi może pomagać reklamie? Według amerykańskich badań z 1991 roku 69% ludzi podczas emisji reklam telewizyjnych jest zajęta np. szydełkowaniem, rozmową telefoniczną, czytaniem prasy itp. (taka ucieczka od koncentracji uwagi na ekranie, jest szczególnie częsta gdy reklamowane są podpaski). Jak widać twórcy reklam muszą dosto...

Przemysł i czynniki lokalizacji PRZEMYSŁ – OD 200 LAT. 19/20 WIEK-WZROST, TERAZ-SPADEK ZATRUDNIONYCH W PRZEMYŚLE (TECHNOLOGIA). CZYNNIKI LOKALIZACJI PRZEMYSŁU: 1-BAZA SUROWCOWA-KOPALNIE, OKRĘGI PRZEM.-ŚLĄSK GÓRNY, ZAGŁĘBIE RUHY. 2-ZASOBY WODY (PRZEMYSŁ CELULOZOWO-PAPIERNICZY) 1 TONA PAPIERU=400 L WODY. ZAKŁADY W ŚWIECIU, KOSTRZYNIE. 3-SIŁA ROBOCZA-MIERZON...

Krótka interpretacja "Nike która się waha" Zbigniew Herbert w wierszu pt. ,,Nike która się waha” opisuje boginię zwycięstwa, zwykle bezlitosną i bezwzględną, tu zastanawiającą się nad losem młodzieńca. Wie, że musi on zginąć za ojczyznę, lecz: ,,Nike ma ogromną ochotę podejść i pocałować go w czoło” Bogini boi się, że chłopiec z pokolenia ,,Kolumbów”, który żył w cz...

Sarmaci w polskiej literaturze SCHMAICHEL TEMAT: Sarmaci w literaturze polskiej. Polską szlachtę wieku XVII i XVIII cechowało poczucie narodowej potęgi, świadomość tradycji i przekonanie o pochodzeniu Polaków od starożytnych Sarmatów. Duma była nieodłączną cechą barokowej mentalności. Z czasem pojęcie sarmatyzmu nabrało ujemnego nacechowania. Oznaczało całokształt obycz...

Zarządzanie przez budowanie zespołu Zarządzanie przez budowanie zespołu Zespół nie jest równoznaczny z grupą, zespół – grupa ludzi mająca takie same cele, mająca świadomość bycia zespołem,. Budowanie zespołu – sztuka polegająca na umiejętności traktowaniu zespołu jako całości, oraz na wykorzystaniu energii członków zespołu do osiągnięcia celów zespołu, oraz odwróceni...

"Żywot człowieka poczciwego" - Rej i Kochanowski - \"Żywot człowieka poczciwego\", jest traktatem parenetycznym podsumowującym życie Reja, napisanym pod koniec życia. Jest jakby filozoficznym testamentem i pożegnaniem ze światem jednocześnie. zawarte są tu poglądy na temat życia i człowieka; oscylują między humanistycznym a średniowiecznym widzeniem istoty ludzkiej. proponuje wzorzec człowieka...

Klasy profesjonalno – menedżerskie - wyjaśnienie Klasy profesjonalno – menedżerskie Ukształtowanie się klas profesjonalno – menedżerskich ma swoje początki w rozwoju wielkich korporacji i zmian w strukturze posiadania z własności twardej umożliwiającej jednoczesne sprawowanie funkcji właściciela i przedsiębiorcy, w kierunku własności miękkiej, która rozdziela te 2 funkcje. Teorią...