"Moralność pani Dulskiej" lektura która budzi emocjęCzy Dulska jest wśród nas? Tragifarsa Zapolskiej pt. "Moralność pani Dulskiej" budziła i w dalszym ciągu budzi emocje u czytelników. Zastanawiam się, co jest tego przyczyną. Cóż jest w tymże utworze takiego, że kończąc lekturę rozglądamy się wokół siebie? Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ Zapolska zawarła w swej farsie problem kołtunerii. Na czym on polega? W poniższej pracy spróbuję to wyjaśnić. Aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy najpierw ukazać zachowanie tytułowej bohaterki. W tym celu posłużę się konkretnymi przykładami. Życiowe motto Dulskiej brzmi: "[...] Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o tym nie wiedział ..." I od razu zastanawiamy się, jakże to tak? To w domu możemy pozwalać sobie na wszystko, a na zewnątrz być ludźmi prawymi? Nasza "dama" wymawia mieszkanie kobiecie, która próbowała popełnić samobójstwo. I w mniemaniu Dulskiej zbrodnią była nie zdrada męża, który do tego doprowadził, ale fakt że próba ta nie powiodła się, a na dodatek przed jej domem zatrzymała się karetka. Pani Dulska uważa, że może wynajmować mieszkanie damie z półświatka, ponieważ: "[...] Wysiada dwa domy dalej..." Dochodzimy więc do wniosku, że Dulska wyznaje zasadę: "Żaden pieniądz nie śmierdzi." Dobrym przykładem pokazującym jej zakłamanie jest sprawa Zbyszka, który za cichą aprobatą matki bałamuci służącą. Po wydaniu się tego pani domu gani Hankę: "[...] bo się niemoralnie prowadzi ..." Szczytem jest wyrzucenie dziewczyny na bruk, gdyż jest w ciąży. Fakt, że urodzi się dziecko jej syna, nie ma dla tej "porządnej" kobiety znaczenia. Czy my, ludzie z przełomu XX/XXI w, tak bardzo różnimy się od rodziny Dulskich? Sądzę, że nie. Wystarczy posłuchać reportaży telewizyjnych, przejrzeć prasę, aby dowiedzieć się, że pan na stanowisku, nienagannie zachowujący się w pracy i towarzystwie, w domu jest tyranem dla swojej żony i dzieci. A jego działania nadają się do zgłoszenia na "niebieską linię". Kilka minut później słyszymy, jak jeden z posów partii ZChN, która głosi "miłosierdzie bliźniego", wypowiada się: "[...] Najlepszym sposobem na wychowanie dzieci, jest ... ich bicie." Należy również wspomnieć o dużej grupie nowobogackich, którzy uważają, że za pieniądze można kupić wszystko i wszystkich. Zupełnie tak jak Dulska, która za 1000 koron usiłuje kupić dobre imię rodziny. Innym równie dobrym przykładem dulszczyzny są "chwyty" jakie stosowali kandydaci na prezydenta. Obie strony oskarżały się nawzajem o oszustwa, a całe ich kampanie wyborcze były jednym wielkim kłamstwem. Również środowisko szkolne nie jest wolne od zachowań kołtuńskich. W dużym stopniu cechuje się ono zakłamaniem. Inaczej mówi się przy nauczycielu, a inaczej w rozmowie z kolegami (koleżankami). Wiemy, że takie postępowanie jest nieodpowiednie, a mimo to wciąż się tak zachowujemy. Również w zachowaniu nauczycieli jest dużo z dulszczyzny. Wobec całej klasy ogłaszają, że dla nich nazwisko jest nieważne, a przy ocenie sprawdzianów (odpowiedzi) kierują się sympatią (antypatią). Zresztą czy musimy szukać, aż tak daleko? Przyjrzyjmy się swojemu zachowaniu, a z pewnością okaże się, że w naszym zachowaniu jest wiele dulszczyzny. Jednak nie jest najgorzej jeśli zdajemy sobie sprawę, że źle postępujemy. Natomiast jest bardzo niedobrze jeśli wierzymy w słuszność naszych czynów. Na koniec należałoby odpowiedzieć na pytanie "Czy Dulska jest wśród nas?" Osobiście nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Wydaje mi się, że bardziej odpowiednim byłoby pytanie "Czy są ludzie w których nie ma nic z Dulskiej?" Dlaczego tak jest? Otóż chcemy aby ludzie widzieli nas lepszymi, niż jesteśmy w rzeczywistości.

"Moralność pani Dulskiej" lektura która budzi emocję

Materiały

Funkcja publicystyki w budowaniu idei pozytywistycznych Prasa odegrała ogromną rolę w kształtowaniu się idei pozytywistycznych. Zastępowała ona likwidowane instytucje kulturalne i naukowe. Mogła przybliżyć ludziom sytuację polityczną i społeczną. Wśród prasy wyłoniły się dwa ugrupowania: \"Stara prasa\" i \"Młoda prasa\". Większość pisarzy ściśle współpracowała z czasopismami. Do najpopularniejszych ...

Znaczenie symboli: "rozdarta sosna", "złoty róg", "czapka z piór", "złota podkowa", "chocholi taniec" Symbol \"rozdarta sosna\" łączy się z głównym bohaterem powieści \"Ludzie bezdomni\" Stefana Żeromskiego. Tomasz Judym wyrzeka się osobistego szczęścia, nie decyduje się na małżeństwo z Joasią Podborską. Rani ją, odtrącając miłość i plany na stworzenie rodziny. Bohater pochodzi z ubogiej, robotniczej rodziny. Po zdobyciu zawodu lekarza jego c...

"Mistrz i Małgorzata" - okoliczności powstania powieści Okoliczności powstania i praca nad powieścią. Praca nad Mistrzem i Małgorzatą trwała bardzo długo – prawie trzynaście lat. Autor rozpoczął to dzieło w końcu 1928 r. Powieść nieustannie pochłaniała jego uwagę, stale coś dodawał, zmieniał, poprawiał. Ostateczna wersja powstała już na łożu śmierci. Osłabiony pisarz, świadom swojego stan...

Grupy poetyckie XX-lecia międzywojennego - Skamandryci byli grupą \"programowo bezprogramową\". Wielką piątkę tej grupy stanowili: Julian Tuwim, Jan Lechoń, Jarosław Iwaszkiewicz, Antoni Słonimski, Kazimierz Wierzyński). Poezja dnia codziennego; postawa radosnego zachwytu nad życiem jako wartością biologiczną i światem - w jego zwykłym codziennym uroku. Jan Lechoń w strofach \"Herostra...

Wpływ człowieka na klimat Człowiek ma wybitne, fizjologiczne i psychiczne zdolności adaptacyjne, gdy chodzi o klimat, chociaż organizm ludzki musi utrzymywać temperaturę wewnętrzną w granicach ok. 36-37oC. Z wyjątkiem obszarów trwale pokrytych śniegiem i najwyższych szczytów górskich człowiek żyje wszędzie. Siedziby ludzkie spotykamy nawet na wysokości 5000m., gdzie ciśn...

"Partnerstwo dla Pokoju"co to takiego „Partnerstwo dla Pokoju” Jesienią 1993 roku dyplomacja amerykańska wystąpiła z koncepcją „Partnerstwa dla Pokoju”- programu współpracy NATO z innymi państwami obszaru OBWE w celu podejmowania operacji pokojowych, humanitarnych i poszukiwawczo-ratowniczych. Po raz pierwszy idea została przedstawiona sojusznikom przez L...

Struktura i kompozycja "Zbrodni i kary" Struktura i kompozycja powieści Zbrodnia i kara jest powieścią jednotomową podzieloną na sześć części i Epilog. W pierwszej z nich czytelnik zapoznaje się z obrazem Petersburga, dowiaduje się o planach Rodiona z jego monologu we¬wnętrznego, ma okazję poznać los rodziny Marmieladowów, a zwłaszcza Soni, z relacji pijaka, ojca rodziny. T...

Prezentacja dwóch światów w "Odzie do młodości" Prezentacja dwóch światów: zastanego gnuśny, nie dążą do nowości, nie kierują się uczuciami, są egoistyczni, nie dbanie o szczęście ogółu, świat martwy, ludzie bez uczuć i duszy, krępujący świat powstającego dopiero świat dla młodych ludzi, musimy się jednoczyć, szczęśliwa młodość, świat lepszy, nieograniczona swoboda, ludzie ot...