"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańska



TEMAT: „Melodia mgieł nocnych” - impresja tatrzańska. Impresja - krótkie przelotne wrażenie, subiektywne odczucie, przeżycie. W wierszu uchwycony nastrój chwili dotyczy letniej pogodnej nocy w Tatrach. Podmiot liryczny znalazł się wysoko w Tatrach nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Wszystko co obserwuje jest chwilowe, ulotne: spada gwiazda, przeleciała sowa, świeci księżyc, za chwilę pogoda może się zmienić. Jest spokój po chwili zrywa się wiatr i znów cisza. Obserwuje się też tam ulotne zjawiska takie jak puch czy mgły. Podmiot liryczny rejestruje różnorodne wrażenia: 1) Wrażenia słuchowe (melodia nocy). a) głęboka cisza - „cicho, cicho” (powtórzenie), „śpiąca woda” (epitet); b) odgłosy nocy - „ptaków szmer”, „szept boru”, „szumy limb” (onomatopeja); c) gradacja dźwięków kojarzonych z ruchem, ale dla ucha nieuchwytnych - „spadanie gwiazdy”, „unoszenie się puchu mlecza”, „lot ćmy”, „sowy”, „nietoperza”; 2) Wrażenia zapachowe - „kwiatów woń rzeźwa”, „kwiaty są dźwięczne, barwne, wonne”. Różnorodność zapachów przywołuje tu gamę barw kojarzoną z gamą dźwięków, sugeruje to bogactwo flory. 3) Wrażenia wzrokowe: a) obserwacja realiów ("śpiąca woda w kotlinie" (ożywienie), "przestworów głębina" = przepaść, "wstęga na około księżyca" = poświata (peryfrazy), "mgły jak mosty wiszące" (porównanie)); b) studium światła; jest noc, światło księżyca tworzy "tęczę blasków", dzieje się tak z powodu różnorodnych zachowań światła: - efekt odbicia od tafli wody; - rozproszenie światła "przestworów głębina", "głąb błękitna"; - przenikanie światła "ciała przeźrocze", "ćmy błona przeźrocza"; - skupienie światła "wstęga wokoło księżyca", "promienie gwiazd"; - wchłanianie przez mgły stąd wrażenie ciała stałego "mosty"; c) obserwacja ruchu (elementy baletu) - spokój, uśpienie, odpoczynek "śpiąca woda", "wiatr uciszony"; - tańczy w powietrzu puch mlecza; - pląsanie wokoło księżyca, skoczne pląsy wiatru; Zjawisko synestezji. Dotyczy przenikania się różnych wrażeń, sztuk oraz określenia melodii mgieł. Dotyczy podmiotu lirycznego. W przyrodzie słychać melodię nocy. Istnieje doskonała harmonia, co podkreśla reakcja podmiotu lirycznego: - nie zakłócać spokoju przyrody "nie budźmy śpiącej wody"; - wchłaniajmy piękne szmery, blaski wonie; - uwolnijmy się od złych myśli i kłopotów; - czujmy się lekko, dobrze: pląsajmy, wzlatujmy, bawmy się, ścigajmy; - stańmy się lepsi, życzliwsi: "gwiazdę chwyćmy w ramiona"; - nie spóźnijmy się, nie przeoczmy właściwej chwili "lećmy, lećmy"; - stańmy się cząstką, elementem przyrody: "bądźmy jak mosty wiszące" Poeta podjął też próbę umuzykalnienia poezji. Harmonię dźwięków, zapachów, światła, związków człowieka z naturą, rytmikę delikatnych ledwie uchwytnych zmian oddaje wiersz sylabotoniczny. //+-/+-/-+-//+-/+-/-+-//

"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańska

Materiały

Bohaterowie "Siłaczki" Ofiarna postawa Stanisławy Bozowskiej Głównym bohaterem w przebiegu akcji jest doktor Paweł Obarecki, jednak to postawa Stasi została wyeksponowana w tytule utworu i stanowi wzór do naśladowania. Prototypem postaci była praw¬dopodobnie działaczka oświatowa, Faustyna Morzycka, której syl¬wetkę Żeromski przedstawił wcześniej w Dzie...

Znaczenie twórczości Reja dla rozwoju literatury narodowej 8. Na czym polega znaczenie twórczości M. Reja dla rozwoju literatury narodowej? Mikołaj Rej jest jednym z przedstawicieli polskiej literatury odrodzeniowej. Wywodził się z zamożnej szlachty małopolskiej. Do nauki zbytnio się nie garnął, choć uczył się w Skalmierzu koło Krakowa, później we Lwowie, a nawet rok był słuchaczem Akademii Krako...

Funkcja bajek w polskim oświeceniu Typy bajek w literaturze polskiego oświecenia Jaką funkcję spełniał ten gatunek? Istnieją dwa podstawowe typy bajek: epigramatyczna charakteryzująca się drastycznie skróconą formą, oszczędnością słowa i dobitnością przekazanych prawd, do minimum ograniczone są opisy i prezentacje postaci (zwierzęta), absolutna koncentracja na...

Strategia marketingu dóbr i usług przemysłowych STRATEGIA MARKETINGU DÓBR I USŁUG PRZEMYSŁOWYCH Znaczenie systemu klasyfikacji dóbr ujawnia się szczególnie wyraźnie przy badaniu zróżnicowania wzorca marketingu w zależności od kategorii towaru. Strategia marketingowa właściwa dla pewnej kategorii dóbr może być całkowicie nieodpowiednia dla innej. Często potrzebna jest zupełnie inna strat...

Refleksje o stosunku do ojczyzny w "Echa leśne" Technika kontrastu — refleksje o stosunku do ojczyzny Autor podjął próbę oceny różnych postaw wobec niewoli naro¬dowej i zrywu niepodległościowego, jakim było powstanie sty¬czniowe. W tym celu zestawił z sobą kontrastowe postaci zdrajcy – generała Rozłuckiego i patrioty – Rymwida. Tragizm losu powstańca jest tym...

Szkolnictwo w czasach Rzeczypospolitej W 1765 powstała Szkoła Rycerska, w 1773 działalność rozpoczął KEN. Komisja ta po kasacie zakonu jezuitów przejęła ich majątek i zorganizowała szkolnictwo. Powołała (na papierze) sieć szkół elementarnych, zreformowała uniwersytety, opracowała nowe programy nauczania (szczególny nacisk położono na przedmioty przyrodoznawcze, historię, języki martw...

Różne ujęcia motywu utopii w utworach literackich 34. Różnorodne ujęcia motywu utopii w wybranych utworach literackich. Scharakteryzuj na przykładzie starożytnej Arkadii, wyspy Eldorado, krainy Nipu, Soplicowa, szklanych domów. Od wieków człowiek szukał czegoś poza sobą, czegoś, co nazywamy prawdą szczęścia. Widząc chaos świata, brutalność, rewolucje, wojny - pragnął znaleźć się w krainie do...

Czy profesor Sonnenbruch jest uczciwym niemcem? Uważam, że profesor Sonnenbruch nie jest uczciwym Niemcem. Niewątpliwie dobrze byłoby, gdyby przed wojną byli tylko tacy ludzie jak pan Walter, w tedy na pewno nie doszło by do wojny. Za postawą profesora przemawiają argumenty i kontrargumenty, których jest niestety więcej. Po pierwsze czuje on odrazę do faszyzmu, ale nie występuje przeciwko n...