"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańskaTEMAT: „Melodia mgieł nocnych” - impresja tatrzańska. Impresja - krótkie przelotne wrażenie, subiektywne odczucie, przeżycie. W wierszu uchwycony nastrój chwili dotyczy letniej pogodnej nocy w Tatrach. Podmiot liryczny znalazł się wysoko w Tatrach nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Wszystko co obserwuje jest chwilowe, ulotne: spada gwiazda, przeleciała sowa, świeci księżyc, za chwilę pogoda może się zmienić. Jest spokój po chwili zrywa się wiatr i znów cisza. Obserwuje się też tam ulotne zjawiska takie jak puch czy mgły. Podmiot liryczny rejestruje różnorodne wrażenia: 1) Wrażenia słuchowe (melodia nocy). a) głęboka cisza - „cicho, cicho” (powtórzenie), „śpiąca woda” (epitet); b) odgłosy nocy - „ptaków szmer”, „szept boru”, „szumy limb” (onomatopeja); c) gradacja dźwięków kojarzonych z ruchem, ale dla ucha nieuchwytnych - „spadanie gwiazdy”, „unoszenie się puchu mlecza”, „lot ćmy”, „sowy”, „nietoperza”; 2) Wrażenia zapachowe - „kwiatów woń rzeźwa”, „kwiaty są dźwięczne, barwne, wonne”. Różnorodność zapachów przywołuje tu gamę barw kojarzoną z gamą dźwięków, sugeruje to bogactwo flory. 3) Wrażenia wzrokowe: a) obserwacja realiów ("śpiąca woda w kotlinie" (ożywienie), "przestworów głębina" = przepaść, "wstęga na około księżyca" = poświata (peryfrazy), "mgły jak mosty wiszące" (porównanie)); b) studium światła; jest noc, światło księżyca tworzy "tęczę blasków", dzieje się tak z powodu różnorodnych zachowań światła: - efekt odbicia od tafli wody; - rozproszenie światła "przestworów głębina", "głąb błękitna"; - przenikanie światła "ciała przeźrocze", "ćmy błona przeźrocza"; - skupienie światła "wstęga wokoło księżyca", "promienie gwiazd"; - wchłanianie przez mgły stąd wrażenie ciała stałego "mosty"; c) obserwacja ruchu (elementy baletu) - spokój, uśpienie, odpoczynek "śpiąca woda", "wiatr uciszony"; - tańczy w powietrzu puch mlecza; - pląsanie wokoło księżyca, skoczne pląsy wiatru; Zjawisko synestezji. Dotyczy przenikania się różnych wrażeń, sztuk oraz określenia melodii mgieł. Dotyczy podmiotu lirycznego. W przyrodzie słychać melodię nocy. Istnieje doskonała harmonia, co podkreśla reakcja podmiotu lirycznego: - nie zakłócać spokoju przyrody "nie budźmy śpiącej wody"; - wchłaniajmy piękne szmery, blaski wonie; - uwolnijmy się od złych myśli i kłopotów; - czujmy się lekko, dobrze: pląsajmy, wzlatujmy, bawmy się, ścigajmy; - stańmy się lepsi, życzliwsi: "gwiazdę chwyćmy w ramiona"; - nie spóźnijmy się, nie przeoczmy właściwej chwili "lećmy, lećmy"; - stańmy się cząstką, elementem przyrody: "bądźmy jak mosty wiszące" Poeta podjął też próbę umuzykalnienia poezji. Harmonię dźwięków, zapachów, światła, związków człowieka z naturą, rytmikę delikatnych ledwie uchwytnych zmian oddaje wiersz sylabotoniczny. //+-/+-/-+-//+-/+-/-+-//

"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańska

Materiały

Kobieta w czasach baroku „J. A. Morsztyn w wierszu „Niestatek” przedstawia kobietę baroku jako niestałą w uczuciach. Wiersz ten jest jednym zdaniem składającym się z szesnastu wierszy, jest on żartobliwy i ma formę monologu lirycznego. Poeta w celu pokazania kobiety używa wielu anafor. Przedstawia także ciąg paradoksów : „Prędzej prawdę poeta po...

Związki frazeologiczne i ich podział Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału Według Stanisława Skorupki Frazeologia - dział gramatyki określający strukturę składniową połączeń wyrazów. Ale przede wszystkim stara się określić stopień łączliwości tych wyrazów. Jednym słowem frazeologia zajmuje się badaniem stałych lub zbliżonych do stabilizacji związków wyrazowych. Większoś...

Dokładna charakterystyka "Szewców" Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy” Dramat sceniczny Szewcy to utwór ukazujący problemy uniwersalne – filozoficzne, polityczne, społeczne – które dotyczą wielu społeczeństw. Są one w utworze spotęgowane aż do absurdu. W groteskowy sposób przedstawił Stanisław Witkiewicz problem władzy, ustroju. Akcja dramatu Witkace...

Los bohaterów w literaturze Życie, podobnie jak proces, można wygrać lub przegrać. Każdy z nas jest panem swojego losu i to właśnie od każdego z nas zależy to, w jaki sposób przejdzie przez swoje życie. W literaturze dominuje obraz bohatera, który mimo wszystkich prób i działań podejmowanych przez niego w celu uzyskania określonego celu, w konsekwencji ponosi klęskę i ...

"Lord Jim" - główne zagadnienia powieści Główne zagadnienia Powieść psychologiczna czy – jak ją często określano – psychologiczno-moralna Lord Jim ukazuje świat marzeń, działań, refleksji, zmagania się z sobą samym tytułowego bohatera. Nie jest to postać jednoznacznie nakreślona, nie poddaje się łatwym ocenom czy próbom „zaszufladkowania”. Właśnie na tym p...

Powstanie listopadowe i historiozofia romantyczna w utworach Adama Mickiewicza Twórczość Adama Mickiewicza zarówno wśród badaczy, jak i odbiorców jego dzieł budzi wiele emocji. Okres w twórczości po roku 1830 jest nazywany \"polistopadowym\" - ze względów oczywistych. Godnym uwagi jest fakt, że po upadku powstania Mickiewicz zaczął pisać utwory, w znakomitej większości, o treści przesyconej patriotyzmem i wrogością do wład...

Umiejętności i role kierownicze Umiejętności i role kierownicze. Robert Katz - umiejętności kierowników: 1. Techniczne - zdolność posługiwania się narzędziami, metodami i technologią w określonej specjalności. Wymagane szczególnie wobec niższego dozoru. 2. Społeczne - zdolność współpracowania z innymi ludźmi, rozumienie i motywowanie poszczególnych ludzi, jak i grup. Jedna...

Czesław Miłosz - życie i twórczość Biografia artystyczna Czesława Miłosza Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 w Szetejniach nad Niewiażą (Litwa). Młodość spędził w Wilnie, w latach 1929-1934 studiował prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego. Był współzało¬życielem grupy poetyckiej Żagary i współredaktorem jej pisma. W 1933 roku wydał pierwszy tom poetycki Poemat...