"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańskaTEMAT: „Melodia mgieł nocnych” - impresja tatrzańska. Impresja - krótkie przelotne wrażenie, subiektywne odczucie, przeżycie. W wierszu uchwycony nastrój chwili dotyczy letniej pogodnej nocy w Tatrach. Podmiot liryczny znalazł się wysoko w Tatrach nad Czarnym Stawem Gąsienicowym. Wszystko co obserwuje jest chwilowe, ulotne: spada gwiazda, przeleciała sowa, świeci księżyc, za chwilę pogoda może się zmienić. Jest spokój po chwili zrywa się wiatr i znów cisza. Obserwuje się też tam ulotne zjawiska takie jak puch czy mgły. Podmiot liryczny rejestruje różnorodne wrażenia: 1) Wrażenia słuchowe (melodia nocy). a) głęboka cisza - „cicho, cicho” (powtórzenie), „śpiąca woda” (epitet); b) odgłosy nocy - „ptaków szmer”, „szept boru”, „szumy limb” (onomatopeja); c) gradacja dźwięków kojarzonych z ruchem, ale dla ucha nieuchwytnych - „spadanie gwiazdy”, „unoszenie się puchu mlecza”, „lot ćmy”, „sowy”, „nietoperza”; 2) Wrażenia zapachowe - „kwiatów woń rzeźwa”, „kwiaty są dźwięczne, barwne, wonne”. Różnorodność zapachów przywołuje tu gamę barw kojarzoną z gamą dźwięków, sugeruje to bogactwo flory. 3) Wrażenia wzrokowe: a) obserwacja realiów ("śpiąca woda w kotlinie" (ożywienie), "przestworów głębina" = przepaść, "wstęga na około księżyca" = poświata (peryfrazy), "mgły jak mosty wiszące" (porównanie)); b) studium światła; jest noc, światło księżyca tworzy "tęczę blasków", dzieje się tak z powodu różnorodnych zachowań światła: - efekt odbicia od tafli wody; - rozproszenie światła "przestworów głębina", "głąb błękitna"; - przenikanie światła "ciała przeźrocze", "ćmy błona przeźrocza"; - skupienie światła "wstęga wokoło księżyca", "promienie gwiazd"; - wchłanianie przez mgły stąd wrażenie ciała stałego "mosty"; c) obserwacja ruchu (elementy baletu) - spokój, uśpienie, odpoczynek "śpiąca woda", "wiatr uciszony"; - tańczy w powietrzu puch mlecza; - pląsanie wokoło księżyca, skoczne pląsy wiatru; Zjawisko synestezji. Dotyczy przenikania się różnych wrażeń, sztuk oraz określenia melodii mgieł. Dotyczy podmiotu lirycznego. W przyrodzie słychać melodię nocy. Istnieje doskonała harmonia, co podkreśla reakcja podmiotu lirycznego: - nie zakłócać spokoju przyrody "nie budźmy śpiącej wody"; - wchłaniajmy piękne szmery, blaski wonie; - uwolnijmy się od złych myśli i kłopotów; - czujmy się lekko, dobrze: pląsajmy, wzlatujmy, bawmy się, ścigajmy; - stańmy się lepsi, życzliwsi: "gwiazdę chwyćmy w ramiona"; - nie spóźnijmy się, nie przeoczmy właściwej chwili "lećmy, lećmy"; - stańmy się cząstką, elementem przyrody: "bądźmy jak mosty wiszące" Poeta podjął też próbę umuzykalnienia poezji. Harmonię dźwięków, zapachów, światła, związków człowieka z naturą, rytmikę delikatnych ledwie uchwytnych zmian oddaje wiersz sylabotoniczny. //+-/+-/-+-//+-/+-/-+-//

"Melodia mgieł nocnych" jako impresja tatrzańska

Materiały

Teorie uczonych - pozytywizm John Stuart Mill - przedstawiciel empiryzmu, Herbert Spencer - twórca filozofii ewolucjonizmu - twierdził, że rozwojowi podlega cały wszechświat a przemiany dokonują się stale i stopniowo. Henryk Tomasz Buckle - autor \"Historia i dzieła cywilizacji w Anglii\". Główną myślą tego dzieła było przekonanie, że historię tworzą nie wybitne jednostki, ...

Portret psychologiczny "Kordiana" Portret psychologiczny tytułowego bohatera (dynamizm postaci) Kordian ulega przemianie. Słowacki wyraża krytykę wobec niedojrzałego bohatera. Tacy ludzie walczyli o Polskę. Kordian to bohater romantyczny. Cechuje go: samotność niezgoda z zastanym światem, próba zmiany go nieszczęśliwa miłość indywidualizm i tajemniczo...

Mit rajski Temat: Czy mit rajski można traktować jako przykład rozumu i samodzielności człowieka? Adam i Ewa żyli w raju – krainie wiecznej szczęśliwości. Nie mieli żadnych problemów, nie znali bólu ani cierpienia. Nie potrzebowali niczego z zewnątrz. Wszystkiego mieli pod dostatkiem. Pan Bóg oddając ogród w „zarządzanie” Adamowi pow...

"Ludzie bezdomni" - sens tytułu Wyjaśnij sens tytułu powieści Stefana Żeromskiego - \"Ludzie bezdomni\". Powieść \"Ludzie bezdomni\" została napisana przez znanego i cenionego w kraju pisarza. Żeromski miał już w swym dorobku twórczym \"Opowiadania\" /między innymi: \"Doktor Piotr\", \"Siłaczka\", \"Rozdziobią nas kruki, wrony...\"/ oraz powieść \"Syzyfowe prace\". B...

Co to jest pointa? Pointa- dobitne zamknięcie wypowiedzi, m.in. literackiej, zaskakującym rozstrzygnięciem semantycznym: dowcipnym odwruceniem spodziewanego rozwiązania, paradoksalnym sformułowaniem, nieoczekiwanym zwrotem myśli lub przedstawionej sytuacji, ostro kontrastującym z całym tokiem wypowiedzi. Pointa stanowi kulminację przebiegu znaczeniowego utworu. Cz...

"Iliada" Homera jako epos starożytny „Iliada” Homera jako pierwszy epos w literaturze europejskiej. „Iliada” jest uważana za wzór doskonale skomponowanego eposu starożytnego (w niektórych opracowaniach można też spotkać się z pojęciem epopei starożytnej). Od imienia twórcy jest on również określany mianem eposu homeryckiego. Epos jest zaliczany do gatunków...

Losy zamku Horeszków Pana Tadeusza Gerwazy ukazał nam zamek jako miejsce spotkań szlachty okolicznej, miejsce sejmików i narad szlachty, podczas których pito wino z wielkich kuflów. Tu zbierano się na łowy, na sejmy, imieniny pańskie. Tu, w zamku, pan godził zwaśnionych chłopów, bawił swych gości rozmową, podczas gdy młodzież wprawiała się w szermierce na dziedzińcu. Gerwazy, z ...

Przyroda w Panu Tadeuszu i jej kontynuacja w innych utworach Opisy przyrody w \"Panu Tadeuszu\" są z reguły związane z akcją i podporządkowane są sprawom ludzkim. Wschody i zachody słońca stanowią zatem ramę dla całodziennych wypadków, uwydatniając kompozycję utworu. Stosunkom między ludźmi odpowiada stan pogody. Wraz z powstaniem żywych konfliktów między bohaterami psuje się wspaniała letnia pogoda (słot...