"Legenda o Przemysławie II" - szczegółowny opis



„Legenda o Przemysławie ll ” Był rok 1295. Na dworze, niedawno koronowanego, króla Przemysła ll trwały przygotowania do wielkiej uroczystości, wydawanej na cześć rocznicy zaślubin jego z Ryksą. Z racji przynależności Przemysła ll do najwyższej elity władzy europejskiej, pochodzącej od Karola Wielkiego , pierwszego cesarza Zachodu średniowiecza, jego zamek w Poznaniu posiadał wyjątkowy charakter królewskiej rezydencji i słynął w owych czasach z wielkiej gościnności. Przyjmowano tam często polskich władców oraz innych dostojników. Tym razem gospodarze również przygotowali nieskończenie długą listę zaproszonych na bal gości. Znaleźli się wśród nich, oprócz najbliższej królewskiej rodziny, wszyscy książęta, nie tylko wielkopolscy, oraz władcy i królowie ze swoimi małżonkami z bliskich i dalekich stron świata. Kiedy zaproszenia zostały już wysłane, król przypomniał sobie o księżnej Zdzisławie, swojej ciotce, której celowo nie umieścił na liście gości po awanturach jakie zawsze czyniła na dworskich przyjęciach. Podejrzewano ją o czartowskie konszachty i uprawianie czarnej magii. Postanowił ją ukarać nie zapraszając jej na bal. Jednakże na samą myśl o złośliwej ciotce i jej niezliczonych, z piekła rodem, „dowcipach”, przechodził go dziwny dreszcz. Nadszedł dzień wielkie uczty. Wszystko było już przygotowane na przyjęcie gości. Ostatnią noc przed balem król spał bardzo niespokojnie. Gdy cały zamek pogrążył się w nocnej ciszy, Przemysł miał oczy szeroko otwarte. Kiedy wreszcie usnął, dopadły go koszmarne sny o przyjęciu, gościach i Zdzisławie, która zepsuła całą uroczystość, śmiejąc się z tego, głośno i przeraźliwie, na całą salę. Te sny nie wróżyły nic dobrego. Po przebudzeniu, jak najszybciej pobiegł do komnaty Ryksy i opowiedział jej cały sen .Przerażony nocnymi koszmarami, nakazał strażnikom, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczali na zamek czarownicy. Kiedy zaczęli przybywać goście, gospodarz zapomniał o nękających go problemach. Po przywitaniu wszyscy zasiedli do suto zastawionego stołu, Wzniesiono toast za jubilatów: Przemysła ll i Ryksę i rozpoczęła się wielka uczta. Gdy zakończono obfity posiłek, rozpoczęły się tańce. Na wyłożonej marmurem i drewnem, oraz ozdobionej pięknymi obrazami znanych malarzy sali balowej, rozbrzmiewała muzyka. Tańczyli wszyscy, bez wyjątku. Sam król był niezmiernie szczęśliwy. W pewnym momencie czar prysnął. Do rozbawionej pary podbiegł strażnik i oznajmił im o przybyciu księżnej Zdzisławy. Jednak, zgodnie z wolą króla, nie została ona wpuszczona na dziedziniec zamku. Rozwścieczyło ją to strasznie, więc żeby dać upust swojej złości, pozamieniała wszystkich strażników w prosięta. Dla króla i jego żony zostawiła jednak list następującej treści: Czytając ten list, królu, przypieczętowujesz klątwę, którą rzucam na Ciebie. Gdy do końca życia chociaż raz umyjesz swe ciało, nieszczęście spotka Ciebie i Twą małżonkę. Umrzecie w męczarniach i nieznanych nikomu chorobach. Koniec z tańcem i muzyką. Będziesz umartwiał swoje ciało do końca swych dni, bo inaczej spotka Cię zasłużona kara. Po przeczytaniu listu, król zachował kamienny wyraz twarzy. Żaden z gości nie poznał, że coś go trapi. Wszyscy bawili się do rana. Następnego dnia, gdy Przemysław wypoczął i był gotowy do codziennych królewskich obowiązków, wiedział już dokładnie, jak musi postąpić. Zwołał całe miasto przed zamek i tam uroczyście oświadczył przed swym ludem , że bardzo mocno wierzy w życie pośmiertne, a życie na ziemi jest tylko krótko trwającą chwilą. Oddając więc cześć Bogu, postanawia zostać ascetą , co oznacza, że nie będzie już nigdy oddawał się rozkoszom i zabawom oraz przyjemnościom mycia ciała i kąpieli, aż do śmierci, której się nie boi ani trochę. Słowa swe potwierdził podpisując własną krwią na pergaminie. Podania głoszą, że księżna Zdzisława nie była zadowolona z tego, że król tak łatwo przyjął jej przestrogę. Pragnęła, aby bardziej cierpiał, a nie czynił tego w imieniu Boga. Było to wbrew jej zamierzeniom. Parę miesięcy później król Przemysł ll, został zdradziecko i bestialsko zamordowany. Mówią, że to czarownica w pakcie z czartem przyczyniła się do jego wczesnej i okrutnej śmierci

"Legenda o Przemysławie II" - szczegółowny opis

Materiały

Kariera a moralność w "Granicy" i innych utworach różnych epok Kariera a moralność - temat ten był już poruszany przez wielu twórców. Począwszy od czasów najdawniejszych, a kończąc na współczesnych zagadnienie to fascynowało artystów, czego wyrazem są liczne utwory podejmujące ten temat: XX LECIE MIĘDZYWOJENNE: - Zofia Nałkowska \"Granica\" - bohater powieści Zenon Ziembiewicz wybrał w życiu drogę kar...

Zabytki kultury polskiej -IX-„Gegraf Bawarski”rękopis łać.rejstrujący plemienne terytoria Europy.Nazwy plemion polskich(Wiślanie, Goplanie,Ślężanie,Brzeżanie) -X-„Dugowie index”dok.w którym MieszkoI oddaje swoje państwo pod opiekę Papierzowi.W łać,dok. znajdujemy polskie nazwy:Kraków,Odra,Prusowie, Gniezno,Szczecin. -XI-„Kronika ...

Wartości poznawcze i artystyczne w "Chłopach" Jakie wartości poznawcze i artystyczne posiada powieść \"Chłopi\" Wł. St. Reymonta? Reymont był pisarzem wybitnym, rasowym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Jego utwory dalekie są od popularnego wówczas sentymentalizmu i optymizmu \"ku pokrzepieniu serc\". Nie uległ także tendencji młodopolskiej do gloryfikowania indywid...

Spółka komandytowo - akcyjna - kapitał zakładowy Kapitał zakładowy - w spółce komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Statut spółki, sporządzony w formie aktu notarial...

Technika budżetowania Budżetowanie jest to wyznaczanie przyszłych (uzasadnionych) kosztów (wydatków) i/lub przychodów (wpływów) w odniesieniu do określonego za¬kresu działalności (podmiotu) dla ściśle ustalonego przedziału czasu. Technika budżetowania polega na tworzeniu skonsolidowanego, spójnego planu całego przedsiębiorstwa (budżetu zasadniczego), w którym k...

Funkcje geografii Funkcje geografii: 1. opisowa – pierwszą funkcją geografii jest opis Ziemi 2. poznawcza – przełom XIV i XV wieku to okres wielkich odkryć geograficznych (z powodów ekonomicznych), próba poszerzenia horyzontu. Kolumb, który zamiast trafić do Indii odkrył Amerykę Środkową; Vasco De Gama, Ferdynard Magellan, Americo Despuci Pierwsze ...

Krótkie streszczenie "Grażyny" Działo się to w 14 wieku na Litwie.Była noc.W świetle kśiężyca widać było stare gotyckie zamczysko. Do bram zamku zajechało trzech posłów krzyżackich.Żądali oni natychmiastowego widzenia z Księciem Litaworem.Gdy sługa oznajmił iż pan śpi posłowie pokazali mu pierścień i powiedzieli że książe będzie wiedział o co chodzi.Kazano więc obudzić Romual...

Refleksje płynące w opowiadania "Ikar" Wydaje się, że każdy żyje w swoim własnym “świecie”. Nie zauważamy innych ludzi - ich tragedii, cierpień, ale także radości. Taki obraz świata przedstawiony jest w utworze Jarosława Iwaszkiewicza “Ikar”. W tym opowiadaniu przedstawiona jest jedna krótka chwila z życia Warszawy w czasie okupacji hitlerowskiej. Chwila dla ...