"Ikar" - interpretacja i analiza wiersza" Interpretacja i analiza wiersza Stanisława Grochowiaka pt.: "Ikar"" Wiersz pt. "Ikar" pochodzi z tomu Agresty, napisanego w 1963r. przez poetę, prozaika - Stanisława Grochowiaka. Uchodzi on za jednego z głównych twórców tzw. pokolenia współczesności, który akcentuje swój bunt, odrębność za pomocą groteski oraz antyestetyzmu. Utwór "Ikar" składa się z sześciu strof, trzy strofy mają równą ilość wersów, pozostałe różną. W wierszu możemy wyróżnić szereg użytych przez autora środków stylistycznych i retorycznych, są to głownie: epitety, porównania, przenośnie, anafory, apostrofy, itd. Wiersz Stanisława Grochowiaka jest wierszem wolnym, pozbawionym reguł w zakresie budowy, z dużą ilością środków stylistycznych. Wszystko to ma za zadanie wzbudzić w nas jak największą refleksję, środki stylistyczne ukrywają jakby sedno utworu, zmuszają czytelnika do jak najgłębszego zanurzenia się w treść wiersza, jak również mają istotny wpływ na interpretację samego tekstu. "Ikar" - jest bardzo pięknym wierszem, który obrazuje już na samym początku to co dzieje się z dzisiejszymi poglądami na temat wartości słowa piękno. Przeciętny człowiek ocenia piękno danej rzeczy kierując się jej wyglądem, wartością itp. Pięknem będą dla niego np. "porcelanowe nozdrza" ; "świecące oczy" - które tylko zdobią, a nie widzą ... . Autor próbuje właśnie ukazać nam, że to co jest naturalne, ludzkie, codzienne ... jest również piękne. W micie o Dedalu i Ikarze pięknem nazwane zostało wzniesienie się obu bohaterów w przestworza, sam lot między chmurami. Stanisław Grochowiak w swym utworze uświadamia nam używając metafory, że jeżeli tylko takie sytuacje byłyby pięknem, to co byłoby pięknem dla takiej normalnej, przeciętnej kobiety, która dzień w dzień wykonuje swą ciężką domową pracę, przecież nie poderwie się nagle do lotu z balią, po to by doznać tego piękna - "w napowietrznych pokojach". Autor to określił: "Ależ jak chmura udźwignie balię". To jej życie, codzienna praca, "śpiew ochrypły, twarz kobiety jak pole ; Usiane chrustem gonitwy, ptasich tropów - zakosów (...)" ; "stół do odpoczynku łokci", "krzesło do straży przy chorym" to wszystko jest takim naturalnym obrazem z życia, a życie jakie by nie było .... to zawsze było, jest i będzie - po prostu piękne... . Drugim przypadkiem jest Brueghel, który w XVI wieku namalował słynny obraz "Upadek Ikara". Autor wiersza stwierdza: "Wykląć Brueghla, bo dopiero w drugim Ikar jak mucha (...)" ... Stanisław Grochowiak potępia konspekt samego obrazu, a mianowicie przedstawienie wołu, a nie Ikara na pierwszym planie. Według mnie samo postawienie Ikara na drugim planie obrazu wynika z orientacji Brueghla na temat piękna. Dla niego dzieło, które przedstawiałoby Ikara w skali 1:1 wbitego w ziemię, byłoby kompletnym kiczem, a dla S. Grochowiaka pięknem, bo byłby to obraz naturalny, wprost wzięty z życia, a nie przedstawiający Ikara jako "Cukrzaną chmurką na lepkim patyku". Podsumowując, Stanisław Grochowiak zrobił naprawdę "dużo dobrej roboty"... ten wiersz ma celu otworzyć ludziom oczy, żeby nauczyli się oni dostrzegać prawdziwe kolory życia, te radosne, a czasami nawet smutne. Życie jest właśnie takim naturalnym obrazem, przed którym staje każdy z nas i nieważne czy to jest człowiek zamożny, czy biedny .... , obraz zawsze będzie przedstawiał piękno, tylko, że teraz to już od nas zależy czy będziemy umieli je w nim dostrzec ...

"Ikar" - interpretacja i analiza wiersza

Materiały

Utwory Ignacego Krasickiego Najwybitniejszym pisarzem i poetš polskiego o?wiecenia był Ignacy Krasicki. Urodził się w Dubiecku, w 1735r., jako potomek szlacheckiego rodu. Przeznaczony przez rodziców do stanu duchownego, po ukończeniu kolegium jezuickiego został księdzem. W czasie Sejmu Cztero-letniego wykazał zainteresowanie i sympatię dla programu stronnictwa patriotów. N...

Na co zostały przeznaczone fundusze Phare dla Polski Pomoc finansowa Unii Europejskiej, udzielona Polsce w ubiegłych latach, została przede wszystkim skierowana na wzmocnienie infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój regionalny, edukację i szkolenia, rolnictwo, ochronę środowiska oraz wsparcie administracji. W latach 1990-1998 Phare obejmował 117 programów. W pierwszym roku f...

Motywy mityczne w różnych epokach Motywy mityczne w epokach Mity nie są jedynie zwykłymi podaniami, legendami czy baśniami. Tkwiły one głęboko w świadomości społeczeństwa, spełniały rolę poznawczą, objaśniały świat. A dzieje takich bogów, jak Zeus-bóg bogów, Atena-bogini wojny, Afrodyta-bogini piękności, Eris-bogini kłótni i niezgody, Atremida-bogini łowów, Apollo-bóg poezji ...

Rozmyślanie o procesie twórczym w wierszu "Sitowie" Rozważanie o procesie twórczym w wierszu “Sitowie\" J. Tuwima. • Język poetycki nie potrafi wyrazić myśli – Mickiewicz “Dziady III\" – Wielka Improwizacja; • Wszystko co pomyślimy możemy zapisać – Słowacki “Beniowski\"; Proces twórczy w “Sitowiu\" I strofa Opis jeziora porośniętego szu...

"Zmierzch" Stefana Żeromskiego - interpretacja Zaprezentuj interpretację wybranego opowiadania Stefana Żeromskiego. Twórczość Stefana Żeromskiego jest przesycona problematyką społeczną i narodową. Pisarz zawsze opowiadał się po stronie biednych, krzywdzonych, cierpiących, poruszał sumienia czytelników. Uważał, że \"trzeba rozdrapywać rany polskie, aby nie zabliźniły się błoną podł...

Motyw miłości spełnionej w literaturze Miłość spełniona____ Miłość spełniona - Uczucie, któremu dane było się w pełni zrealizować. Speł¬nienie może oznaczać wzajemność albo miłość fizyczną. Może się też realizo¬wać przez narodziny potomstwa. Biblia (ST) - 1) Miłość Abrahama i Sary zyskuje spełnienie, kiedy Bóg błogosławi ich starości i obdarza ich potomstwem -rodzi się up...

Skutki bezrobocia w Polsce Rozpatrując skutki wywoływane bezrobociem należy podkreślić dla przeciwstawienia, że zatrudnienie umożliwia zaspokojenie nie tylko podstawowych potrzeb człowieka, ale daje także możliwości samo realizowania się. Brak pracy – źródła dochodów pieniężnych zmusza bezrobotnych do ilościowych i jakościowych ograniczeń w zakupach żywności i odzi...

Cechy odrodzenia KANON ZASAD POETYCKICH (CECHY ODRODZENIA) wyzwolenie się z ciemnoty interesowanie się jednostką ludzką (jako wartość, godne zainteresowania). powrót do wzorców kultury (sztuki obyczajów) antycznej - utwory Platona, Horacego itp. afirmacja życia