"Ikar" - interpretacja i analiza wiersza" Interpretacja i analiza wiersza Stanisława Grochowiaka pt.: "Ikar"" Wiersz pt. "Ikar" pochodzi z tomu Agresty, napisanego w 1963r. przez poetę, prozaika - Stanisława Grochowiaka. Uchodzi on za jednego z głównych twórców tzw. pokolenia współczesności, który akcentuje swój bunt, odrębność za pomocą groteski oraz antyestetyzmu. Utwór "Ikar" składa się z sześciu strof, trzy strofy mają równą ilość wersów, pozostałe różną. W wierszu możemy wyróżnić szereg użytych przez autora środków stylistycznych i retorycznych, są to głownie: epitety, porównania, przenośnie, anafory, apostrofy, itd. Wiersz Stanisława Grochowiaka jest wierszem wolnym, pozbawionym reguł w zakresie budowy, z dużą ilością środków stylistycznych. Wszystko to ma za zadanie wzbudzić w nas jak największą refleksję, środki stylistyczne ukrywają jakby sedno utworu, zmuszają czytelnika do jak najgłębszego zanurzenia się w treść wiersza, jak również mają istotny wpływ na interpretację samego tekstu. "Ikar" - jest bardzo pięknym wierszem, który obrazuje już na samym początku to co dzieje się z dzisiejszymi poglądami na temat wartości słowa piękno. Przeciętny człowiek ocenia piękno danej rzeczy kierując się jej wyglądem, wartością itp. Pięknem będą dla niego np. "porcelanowe nozdrza" ; "świecące oczy" - które tylko zdobią, a nie widzą ... . Autor próbuje właśnie ukazać nam, że to co jest naturalne, ludzkie, codzienne ... jest również piękne. W micie o Dedalu i Ikarze pięknem nazwane zostało wzniesienie się obu bohaterów w przestworza, sam lot między chmurami. Stanisław Grochowiak w swym utworze uświadamia nam używając metafory, że jeżeli tylko takie sytuacje byłyby pięknem, to co byłoby pięknem dla takiej normalnej, przeciętnej kobiety, która dzień w dzień wykonuje swą ciężką domową pracę, przecież nie poderwie się nagle do lotu z balią, po to by doznać tego piękna - "w napowietrznych pokojach". Autor to określił: "Ależ jak chmura udźwignie balię". To jej życie, codzienna praca, "śpiew ochrypły, twarz kobiety jak pole ; Usiane chrustem gonitwy, ptasich tropów - zakosów (...)" ; "stół do odpoczynku łokci", "krzesło do straży przy chorym" to wszystko jest takim naturalnym obrazem z życia, a życie jakie by nie było .... to zawsze było, jest i będzie - po prostu piękne... . Drugim przypadkiem jest Brueghel, który w XVI wieku namalował słynny obraz "Upadek Ikara". Autor wiersza stwierdza: "Wykląć Brueghla, bo dopiero w drugim Ikar jak mucha (...)" ... Stanisław Grochowiak potępia konspekt samego obrazu, a mianowicie przedstawienie wołu, a nie Ikara na pierwszym planie. Według mnie samo postawienie Ikara na drugim planie obrazu wynika z orientacji Brueghla na temat piękna. Dla niego dzieło, które przedstawiałoby Ikara w skali 1:1 wbitego w ziemię, byłoby kompletnym kiczem, a dla S. Grochowiaka pięknem, bo byłby to obraz naturalny, wprost wzięty z życia, a nie przedstawiający Ikara jako "Cukrzaną chmurką na lepkim patyku". Podsumowując, Stanisław Grochowiak zrobił naprawdę "dużo dobrej roboty"... ten wiersz ma celu otworzyć ludziom oczy, żeby nauczyli się oni dostrzegać prawdziwe kolory życia, te radosne, a czasami nawet smutne. Życie jest właśnie takim naturalnym obrazem, przed którym staje każdy z nas i nieważne czy to jest człowiek zamożny, czy biedny .... , obraz zawsze będzie przedstawiał piękno, tylko, że teraz to już od nas zależy czy będziemy umieli je w nim dostrzec ...

"Ikar" - interpretacja i analiza wiersza

Materiały

Jak stresująca jest moja praca? Jak stresująca jest moja praca Zastanów się czy podane niżej zdania opisują twoją sytuację zawodową, które z podanych czynników są najbardziej stresogenne? 1) Trudno mi przewidzieć, czego się będzie ode mnie wymagać jutro. 2) Z reguły mam więcej pracy, niż jestem w stanie wykonać w określonym czasie. 3) Moje poglądy często różnią się od pogl...

"Odprawa posłów greckich" jako tragedia Odprawa posłów greckich Wyznaczniki gatunkowe Dramat stworzony przez Kochanowskiego wyrasta bezpośrednio z tradycji gatunkowej utrwalonej w starożytności. Jednak pisarz potrafił nie tylko przenieść istniejący kanon na grunt polszczyzny (będąc w tym absolutnym prekursorem), ale – w sposób idealny wykorzystując istniejącą formę &#...

Krótki opis Ody do młodości Adam Mickiewicz \"Oda do młodości\" \"Oda do młodości\" to młodzieńczy utwór Adama Mickiewicza. Napisany został w Kownie w 1820 roku. Wówczas to Adam Mickiewicz studiował, dużo się uczył, działał w organizacjach młodzieży wileńskiej. Wirtualnym odbiorcą dzieła miała być młodzież z Towarzystwa Filaretów i Związku Filomatów. W \"Odzie...\" ...

Rodzaje i typy pamiętników PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI Rodzaje i typy pamiętników Pamiętniki w XVII wieku pisali prawie wszyscy. Nie pisali ich tylko chłopi. Można wyróżnić trzy rodzaje pamiętników: pamiętniki, które powstawały dla upamiętnienia jakiegoś wydarzenia pamiętniki pisane u schyłku życia pamiętniki spisywane z dnia na dzień (były to ...

Treść i problematyka "Folwarku zwierzęcego" Treść: Treść \"Folwarku zwierzęcego\" George`a Orwella nie jest skomplikowana, jest dynamiczna, a niektórzy czytelnicy uważają, że jest zabawna. Jeśli tak - to tylko pozornie. Opowieść o tym, co wydarzyło się w folwarku pana Jonesa, zwanym Folwarkiem Dworskim, powinna bowiem być poważną nauczką dla wielu społeczeństw. Oto w tym właśnie folwar...

Konrad Wallenrod- tragizm Mickiewicz napisał \"Konrada Wallenroda\" pod wpływem wymuszonego pobytu w Rosji, z powodu procesu członków filomatów, tak więc utwór ten musiał zawierać jakieś sprytnie ukryte przed cenzurą treści, bo jak wiemy utwór ukazał się w Rosji; W utworze tym chodzi o usankcjonowanie walki podstępnej i opierającej się na zdradzie, prowadzącej jednak ...

Kształtowanie strategi marketingowej STRATEGIA MARKETINGOWA To system średnio i długookresowych zasad oraz wytycznych, które wyznaczają ramy dla rynkowych działań operacyjnych. Jest procesem decyzyjnym i polega na ustaleniu kluczowych problemów i wyborze optymalnych rozwiązań z punktu widzenia założonych celów i warunków ich realizacji. STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA POLA RYNKOWEJ AKT...

Obraz pijaka w satyrze "Pijaństwo" Ignacy Krasicki żartuje,wyśmiewa słabość natury ludzkiej w \"Pijaństwie\",jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów.Bawi czytelnika,ukazując stadium portretowe nałogowego pijaka,który poszukuje okazji do wypicia wódki i wie równocześnie o szkodliwości alkoholu,nawet wymienia zgubne jego skutki.Człowiek,który spożył alk...