"Historia" Baczyński - interpretacjaBaczyński - „Historia" otaczająca rzeczywistość skłania do refleksji wojna czymś nie zrozumiałym los odbiera mu to, czego już posmakował (miłość, przyjaźń) bezradność bezsilności człowieka, okrucieństwo przelewu krwi przekonany, że prawdziwy kres wojny nie nastąpi przerwa między poszczególnymi etapami historii (bitwami) przeznaczona na narastanie gniewu to co było musi nadejść, to co jest musi ustąpić miejsca od pokoleń natura ludzka jest niezmien., zmieniają się tylko okolicz. wojna - wyraz wielkiej niesprawiedliwości, zamiast żyć wśród piękna, rozwijać swoją osobowość, musi trwać w takich warunkach kolejne pokolenia padają ofiarą wojen dlatego lepiej żeby człow. nie marzył, te marzenia nie mogą się speł. hist. przydziela role: kobiety sadzą kwiaty na grobach, gdzie spoczyw. mężczyźni, każdy ma przypis. rolę, którą będzie musiał zrealizować matki i kochanki żegnają się z żołnierzami (czułe, patetyczne pożeg.) walka pozbawiona sensu, bo przemoc rodzi przemoc odczuwa narastające napięcie u nas utarło się, że syn ostrzy bagnet o grób ojca, idzie w jego ślady co się wydarzyło, wciąż istnieje, ale nie potrafimy tego dostrzec ludzie nie dopuszczają myśli, że może ich dosięgnąć kataklizm wygnańcy łaski - nie przeżywają życia w spokoju, nie dostąpili jej przekaz o wojnie - przez dzieła literackie, wiersze coś, co nie poznane budzi grozę i sieje zniszczenie Baczyński ma nadz., że spowoduje zmianę istniejącego stanu rzeczy że los jego pokolenia stworzy barierę, dzięki której następne pokolenia unikną wojny pochody - kolejne pokolenia wygnańców łaski, wieje wicher historii, zasypuje ich piasek, pogrążają się gdzieś w odmętach, tworzą kolej. podziemne warstwy, odchodzą w przeszłość, ulegają zapomnieniu

"Historia" Baczyński - interpretacja

Materiały

Co to jest unia celna Unia celna. Kolejnym krokiem w integracji gospodarczej było utworzenie Unii celnej. Unia celna zgodnie z Traktatem obejmuje całą wymianę towarową oraz zakaz nakładania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych, jak również wszelkich opłat wywierających podobny skutek, a także wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach...

Wizja miasta w powieściach Juliana Tuwima . OBRAZ MIASTA W POWIEŚCI TUWIMA Julian Tuwim - poeta łódzki, czy poeta urodzony w Łodzi? To pierwsze hasło funkcjonuje w charakterze symbolu. Miasto cierpiące na niedostatki wielkich tradycji kulturalnych niejako przypisuje sobie owego 20-letniego, który opuszcza Łódź, aby do niej tak naprawdę nigdy nie wrócić. Nieczęsto wracał do tego miasta ...

Nowatorstwo Gombrowicza i Schulza Nowatorstwo prozy Witolda Gombrowicza i Bruno Schulza. BRUNO SCHULZ Cechą charakterystyczną opowiadań Schulza jest ich przynależność gatunkowa, czyli należy zaliczać je do tak zwanej prozy poetyckiej. W tego rodzaju książkach realistyczne czynniki fabularne zostają zepchnięte na drugi plan. Na plan pierwszy wysuwa się rzeczywistość zdeformowa...

Przedstawiciele oświeceniowi OSIĄGNIĘCIA CZOŁOWYCH PRZEDSTAWICIELI Encyklopedyści W oświeceniu we Francji po raz pierwszy zaczęto wydawać pierwszą na świecie encyklopedię. Składała się z 28 tomów. Przedstawicielami są: Wolter Diderot Rousseau Hasła w encyklopedii zapisywali według własnych wiadomości o danych pojęciach. Encyklopedia miała zrewolucj...

Pojęcie biurokracja, organizacje - biurokracja to ociężała machina - biurokracja to pewien rodzaj organizacji, prowadzący do racjonalizacji, który osiąga skuteczność dzięki rygoryzmowi ORGANIZACJA BIUROKRATYCZNA - bardzo ściśle określone zadania poszczególnych jej członków, praca jest wykonana zgodnie z przepisami, przepisy nie mogą być łamane - praca w urzędzie jest z...

Ignacy Krasicki - mistrz ironii Ignacy Krasicki to bez wątpienia najwybitniejszy pisarz polskiego oświecenia. Książe biskup warmiński- jest niewątpliwie polskim przykładem umysłu oświeconego, twórcy utalentowanego i wykształconego, obdarzonego wyrafinowanym smakiem i talentem. Zwano go \"księciem poetów\". Cenił śmiech, obdarzony był poczuciem humoru, umiał władać dowcipem. To...

Manifestacja dekadentyzmu w poezji Przerwy-Tetmajera TEMAT: Manifestowanie dekadentyzmu w poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera. K. P. Tetmajer (1865÷1940) ur. w Ludźmierzu koło Nowego Targu. Jego ojciec stracił majątek po powstaniu listopadowym, przeniósł się do Krakowa. Tu poeta ukończył gimnazjum, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później w Hajldelbergu (filozofia). Mieszkał w Krak...

Postawa kapitana Rymwida w "Echa leśne" Postawa kapitana Rymwida Jan Rozłucki, czyli kapitan Rymwid, reprezentuje postawę wier¬ności ojczyźnie, zdecydowanego działania, troski o przyszłość kraju i własnej rodziny. Jako wychowanek swojego stryja Jan został ukształ¬towany jako żołnierz. Służył w szeregach rosyjskich, ale – jak się później okazało nie zatracił poczu...