"Historia" Baczyński - interpretacjaBaczyński - „Historia" otaczająca rzeczywistość skłania do refleksji wojna czymś nie zrozumiałym los odbiera mu to, czego już posmakował (miłość, przyjaźń) bezradność bezsilności człowieka, okrucieństwo przelewu krwi przekonany, że prawdziwy kres wojny nie nastąpi przerwa między poszczególnymi etapami historii (bitwami) przeznaczona na narastanie gniewu to co było musi nadejść, to co jest musi ustąpić miejsca od pokoleń natura ludzka jest niezmien., zmieniają się tylko okolicz. wojna - wyraz wielkiej niesprawiedliwości, zamiast żyć wśród piękna, rozwijać swoją osobowość, musi trwać w takich warunkach kolejne pokolenia padają ofiarą wojen dlatego lepiej żeby człow. nie marzył, te marzenia nie mogą się speł. hist. przydziela role: kobiety sadzą kwiaty na grobach, gdzie spoczyw. mężczyźni, każdy ma przypis. rolę, którą będzie musiał zrealizować matki i kochanki żegnają się z żołnierzami (czułe, patetyczne pożeg.) walka pozbawiona sensu, bo przemoc rodzi przemoc odczuwa narastające napięcie u nas utarło się, że syn ostrzy bagnet o grób ojca, idzie w jego ślady co się wydarzyło, wciąż istnieje, ale nie potrafimy tego dostrzec ludzie nie dopuszczają myśli, że może ich dosięgnąć kataklizm wygnańcy łaski - nie przeżywają życia w spokoju, nie dostąpili jej przekaz o wojnie - przez dzieła literackie, wiersze coś, co nie poznane budzi grozę i sieje zniszczenie Baczyński ma nadz., że spowoduje zmianę istniejącego stanu rzeczy że los jego pokolenia stworzy barierę, dzięki której następne pokolenia unikną wojny pochody - kolejne pokolenia wygnańców łaski, wieje wicher historii, zasypuje ich piasek, pogrążają się gdzieś w odmętach, tworzą kolej. podziemne warstwy, odchodzą w przeszłość, ulegają zapomnieniu

"Historia" Baczyński - interpretacja

Materiały

Dzieje domu Edypa Pewnego razu, najurodziwsza wtedy kobieta na ziemi - Europa, córka Agenora, króla Sydonu wybrała się nad brzeg morza, gdzie często bawiła się z rówieśnicami. Zbierając kwiaty zauważyły na łące pięknego, białego byka. Dziewczęta nakarmiły go, przystroiły w kwiaty, a na grzbiecie posadziły Europę. Nagle byk skoczył i uciekł do morza, porywając dzi...

Rozwój i techniki powieści w XX-leciu międzywojennym Rozwój powieści Powieść jako gatunek literacki zyskuje sobie coraz większą popularność. Dla literatury światowej jest to okres, który zaznaczył się rozkwitem powieści nowożytnej. W 1922 roku świat literacki poznał utwór Jamesa Joyce\'a pt. \"Ulisses\"(przełożona na język polski w 1969 roku). Powieść ta wywołała konsternację na twarzach czytelni...

"Rozmowy z katem" - krótka recenzja Lektura \"Rozmów z katem\" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii. Kazimierz Moczarski - żołnierz AK, Jürgen Stroop - oficer SS, likwidator warszawskiego getta i niższy rangą Niemiec, Schielke spędzają ki...

Rodzaje cen CENA ZWYCZAJOWA To cena ustalona na długi okres czasu. CENA JEDNOLITA Zakłada jednakową cenę dla wszystkich nabywców dokonujących zakupu w podobnych warunkach, tj. zbliżonej wielkości zakupu, tego samego czasu zakupu, podobnego zakresu usług. CENA ELASTYCZNA Zakłada dostosowywanie poziomu cen do zdolności negocjowania i siły nabywczej pa...

Krótka analiza i interpretacja wierszy Leśmiana Analiza i interpretacja wybranych wierszy Leśmiana. BOLESŁAW LEŚMIAN: ur. 22 stycznia 1877 w Warszawie, zm.5 listopada 1937 roku tamże, poeta, prozaik, eseista, tłumacz. Dzieciństwo i wczesną młodość spędził na Ukrainie; w Kijowie ukończył studia prawnicze. W czasie I w. św. mieszkał w Łodzi, gdzie był kierownikiem literackim Teatru Pol...

Przyczyny wyboru firmy leasingowej przez dealerów 1. renoma firmy leasingowej 2. szybkie płatności 3. szybokość załatwiania transakcji 4. dobre warunki leasingu 5. bliskie przedsiębiorstwo firmy leasingowej 6. przekonujący przedstawiciel 7. lepsze prowizje i oferta 8. popularność wśród klientów 9. niewielka ilość wymaganych dokumentów. Niewłaściwe sformułowanie umowy leasingowej może s...

"Romantyczność" Adama Mickiewicza Romantyczność Romantyczność Mickiewicza, mimo różnych ścieżek, którymi szła, nie była [...] romantycznością samotnych. Stał za nią gmin, lud, zbiorowość.7 Tezę Mieczysława Jastruna potwierdza programowy utwór tomu Ballady i romanse zatytułowany Romantyczność. Oprócz charakterystycznego dla twórczości romantyków synkretyzmu rodzajowego i cz...

Teatr i dramat pozytywistyczny Dramat pozytywistyczny obejmował tematykę historyczną lub mieszczańską. Pierwszy typ dramatu był epigoński; postromantyczny. Przedstawiał losy wybitnych jednostek, wydarzenia dziejowe, w których uwydatniały się namiętności prowadzące bohatera do zbrodni albo po-święceń. Autorami byli: Józef Szujski, Wincenty Rapacki. Dramat mieszczański opier...