"Gloria victis" - opis opowiadania"Gloria victis" to opowiadanie relacjonujące przebieg jednego z epizodów powstania styczniowego. Autorka składa hołd poległym i wyraża przekonanie, że poniesione ofiary nie były daremne, a przyszłość doceni ich wielkość. O losie grupy powstańców z Polesia opowiadają leśne drzewa, świadkowie walk, cierpień i nadziei ludzkich. Opowiadają o nich wiatrowi, który odwiedził bezimienną leśną mogiłę. Oddziałem leżącym w mogile dowodził Romuald Traugutt, który "wziąwszy na ramiona krzyż narodu swego, poszedł za idącym ziemią tą słupem ognistym i w nim zgorzał". Przy jego boku najczęściej i najbardziej walecznie bił się młody Tarłowski, chociaż "w geniuszu natury i górnych myślach ludzkich rozkochany, do bojów tych stworzony nie był". Mieszkał wraz z siostrą niedaleko miejsca walk, w miejscu otoczonym zielenią drzew, które ukochał wraz z całą przyrodą i której tajniki pragnął dokładnie poznać. Nie mógł zrozumieć, dlaczego w ludziach jest tyle nienawiści, dlaczego nie potrafią żyć w zgodzie i harmonii, których przykłady niesie przyroda. Przeciwny wszelkim gwałtom ruszył do walki, aby zabijać, gdyż "dopóki gwałt, dopóty święty przeciwko gwałtowi gniew! Dopóki krzywda, dopóty walka! Przez krew i śmierć, przez ruiny i mogiły, z nadzieją czy przeciw nadziei walka z piekłem ziemi w imię nieba, które na ziemię zstąpi...". Nadszedł dzień ciężkiej bitwy, w której wielu zginęło i wielu było ciężko rannych. Zwycięski oddział wrogów nie oszczędził nawet tych, których złożono w szałasie, by leczyć ich rany, lub by mogli umrzeć spokojnie. Po kilkunastu minutach "Nie było już w namiocie rannych ani lekarzy. Były tylko trupy w krwi broczące i jeszcze otrzymujące nowe rany, umilkłe albo w strasznym konaniu charczące". Wśród mordowanych był Tarłowski. Mijały lata, a nad bezimienną leśną mogiłą niestrudzony czas wciąż szeptał: vae victis! (biada zwyciężonym). Ale wiatr, który wysłuchał opowieści, który wie wszystko, zerwał się gwałtownie "świętym szałem zdjęty" i przelatując nad światem głosił wszystkim i wszystkiemu nową prawdę - gloria victis! Wiedział bowiem, że nadejdą kiedyś czasy, w których dzięki nim "miecze mają być przekute na pługi, a jagnięta sen spokojny znajdować u boku lwów...".

"Gloria victis" - opis opowiadania

Materiały

"Cierpienia młodego Wertera" jako powie¶ć epistolarna Powie¶ć epistolarna : Goethe tworzy sw± powie¶ć (w 1774 roku) w formie listów pisanych wył±cznie przez bohatera tytułowego, skierowanych do przyjaciela Wilhelma, a jedynie dwóch - do Lotty i jednego – do Alberta. Listy uzupełnia krótk± not± \"wydawcy\" oraz dłuższ± jego narracj± o ostatnich dniach bohatera, w któr± wplata dokumenty w post...

Krytyka sarmatyzmu w pamiętnikach Paska Obraz sarmackiego życia drobnoszlacheckiego: zamiłowanie do gospodarowania na ziemi; lubowanie się w zabawach, biesiadach i uroczysto¶ciach z różnych okazji; wygłaszanie uroczystycz przemówień; cenienie sobie wysoko sztuki krasomówczej; zamiłowanie do przepychu, wystawno¶ci i rozrzutno¶ci; częste pojedynki; przesadne dbanie o włas...

Geneza Trenów Jana Kochanowskiego Geneza Trenów Treny stanowi± cykl dziewiętnastu utworów lirycznych, zwi±zanych tematycznie ze ¶mierci± córki pisarza, Urszuli. Zbiór pie¶ni poprzedzony dedykacj±: Orszuli Kochanowskiej, wdzięcznej, uciesznej, niepospolitej dziecinie..., a zamknięty Epitafium Hannie Kochanowskiej, która... za siostr± prędko po¶pieszyła..., jest reakcj± poet...

Bezdomno¶ć z wyboru lub koniećzno¶ci w "Ludziach bezdomnych" Bezdomno¶ć z wyboru i konieczno¶ci. Jednym z wielu utworów traktuj±cych o bezdomno¶ci jest utwór S. Żeromskiego „Ludzie bezdomni”. Ludzi bezdomnych w sensie metafizycznym jest w powie¶ci wielu. Wła¶ciwie każda z nich symbolizuje szersz± grupę ludzi, czasem warstwę społeczn±. Najważniejszym z nich jest bez w±tpienia główny bohate...

Analiza polskiego społeczeństwa w Dziadach IIIcz Obrazy społeczeństwa zaczynaj± się od tych pozytywnych obywateli, wzorowych patriotów, gotowych na wszystko w obronie ojczyzny; taki obraz jest w pierwszej scenie; pokazana jest wigilijna rozmowa więĽniów klasztoru zamienionego na więzienie, w której widzimy różne postawy, ale dominuje chęć walki z wrogiem; rozmawiaj± oni ważnych z patriotyczneg...

Gatunki epoki renesansu Gatunki epoki renesansu. Renesans wskrzesił duszę antyku. Nic dziwnego więc, że gatunki uprawiane przez starożytnych stały się ulubionymi formami twórców humanistycznych. Z pewno¶ci± gatunkiem antycznym, przejętym przez odrodzenie, będzie PIE¦Ń („carmina” – utwór poetycki o różnorodnej tematyce), stworzona pierwotnie prze...

Topos pielgrzyma \"Dlaczegoż st±d ucieka serce w okolice| Dalekie, i - niestety jeszcze dalsze czasy?\". A.Mickiewicz \"Pielgrzym\". Motyw pielgrzyma - wygnańca - emigranta pojawia się w wielu utworach literatury ¶wiatowej. Tradycja wędrówki pielgrzyma sięga do mitologicznego toposu homo viator tzu człowieka - wędrowca, tułacza. Pierwowzorem wędrowca je...

Krótka charakterystyka "Kazań sejmowych" “KAZANIA SEJMOWE” PIOTR SKARGA Polska w XVI wieku nie miała potężnej armii i systemu prawnego ani mocnego skarbu. W¶ród szlachty szerzyła się anarchia. Nie którzy chcieli uzdrowić tę sytuację po przez odwołanie się do sumienia i przekonań szlachty. Piotr Skarga był doradc± króla i kaznodziej± królewskim. Chciał on poprawić sytuacj...