"Desiderata" - charakterystyka utworu"Desiderata" to tekst ponadczasowy, mimo że został napisany ok. 1692 roku. Autor wskazań w niej zawartych jest nieznany, ale uważam, że był to człowiek mądry, znający na tyle życie, aby dawać wskazówki, jak przejść je najlepiej. Pomimo że pod koniec XVII w. , w którym została napisana "Desiderata" nie było samochodów, ruchu ulicznego i ciągłego pośpiechu, jaki mamy w naszych czasach, to w tekście zostały użyte takie słowa jak: zgiełk uliczny, zamęt życia i pośpiech. Wiele zaleceń w niej zawartych mogą spełniać rolę w naszym codziennym życiu, a niektóre z nich są nam szczególnie bliskie i stanowią dla nas dużą wartość. Dla mnie najbliższe są te oto wskazania: "Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy.", "Jeżeli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.", "Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie.", "I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.", "W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą.", "Z cały swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny". Ludzie bardzo często są zapracowani, zabiegani i nigdy im na nic nie starcza czasu, a doba dla nich jest za krótka. Podczas kolejnych dni narażeni są na liczne stresy związane z pracą, domem, życiem osobistym. Ciągle dążą wszelkimi drogami do sukcesu, nawet kosztem innych, a także samego siebie. Nie potrafią choć na krótki czas zwolnić tempa, zatrzymać się w miejscu i przez chwilę pomyśleć nad sobą, nad tym, czy przypadkiem nie zatracają własnej osobowości, własnej duszy. Niekiedy oszukują samych siebie, wmawiając sobie, że wszystko jest jak najbardziej normalne, kiedy to nie jest prawdą. O tym, aby nie zapominać, co jest najważniejsze w życiu i znaleźć spokój wśród codzienności mówią dwa wskazania: "W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą" oraz "Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu, pamiętaj, jaki spokój może być w ciszy". Rzadko można ujrzeć ludzi całkowicie zadowolonych z siebie oraz otaczającego ich otoczenia. Niektórzy nie mogą zaakceptować takiej sytuacji, jaka dzieje się wśród nich, uważają za niesprawiedliwe to, że ktoś inny ma lepszą pracę, jest bogatszy itp. Nie chcą pogodzić się z tym, że świat jest tak, a nie inaczej stworzony, że każda rzecz, która na nim istnieje jest taka jaka powinna być. Bardzo często załamują się, nie są odporni na przeciwności losu, co może prowadzić niekiedy nawet do samobójstwa. Swoją wytrzymałość psychiczną na nieszczęścia człowiek powinien zacząć kształcić już od bardzo młodego wieku, nie załamywać się np. po szkolnych porażkach, tylko "podnosić się" i iść dalej. Taką odporność na życiowe nieszczęścia można zauważyć u wielu powodzian, którzy mimo straty nawet całego dorobku życia mają nadzieję na lepsze jutro i starają się utrzymać pogodę ducha. Wskazania, aby być silnym duchowo i polubić świat, takim, jaki jest mówią cytaty: "Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie" , a także "I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien". Często ludzie uważają siebie za gorszych i za wszelką cenę starają się dorównać innym. Nie zwracają uwagi na fakt, że nie jest możliwe bycie całkowicie najlepszym i doskonałym. Jednak jeżeli widzą, że nie mogą nadążyć za innymi i stwierdzają, że swoje starania idą na marne, wtedy stają się smutni, zawiedzeni, tracą nadzieje i stają się zgorzkniali. Są też ludzie, którzy zachowują się egoistycznie, uważają się za lepszych, doskonałych i myślą, że "pozjadali wszystkie rozumy". Takie osoby rzadko kto lubi i nie cieszą się one sympatią otoczenia. Wskazanie: "Jeżeli porównujesz się z innymi ludźmi, możesz stać się próżny i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie", mówi nam, że nie można w życiu uważać się za nieudacznika, ale także nie można być egoistą wobec innych. Nie należy też za wszelką cenę starać się dorównać innym. Pomimo tak wielkiego zła, jakie dzieje się w różnych zakątkach naszego świata, nie należy patrzeć na życie pesymistycznie, należy znaleźć piękno w otaczającej nas przyrodzie, w czasie, który spędzamy z najbliższymi, w dobrej lekturze, czy filmie. Nawet w małym liściu można znaleźć piękno i radość życia. Należy także pamiętać o tym, że "Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jaszcze ten świat jest piękny".

"Desiderata" - charakterystyka utworu

Materiały

Ocena polskiego społeczeństwa w utworach romantyzmu Ocena społeczeństwa polskiego w poznanych utworach doby romantyzmu Specyfika polskiego romantyzmu polega na tym, że wobec niewoli ojczyzny – filozofia estetyczna europejskiego romantyzmu splotła się z silną ideologią narodowo-wyzwoleńczą. Gdy w Europie przeminął w Polsce okazał się jednym z najważniejszych przedziałów historii i liter...

Trójstopniowa struktura produktu na przykładzie usług hotelowych Trójstopniowa struktura produktu na przykładzie usług hotelowych Planując swoją ofertę rynkową, specjalista od marketingu musi myśleć w kategoriach trzech poziomów produktu. Najniższy poziom to rdzeń produktu, to znaczy podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje. Sens rdzenia produktu można łatwo wyjaśnić odpow...

Szczegółowy opis Pana Tadeusza \" Pan Tadeusz\" powstał w Paryżu w latach 1832 - 34, wydany został w roku 1834. Był to czas gwałtownych sporów, jakie dzieliły polską emigrację polistopadową. Mickiewicz przyglądał się tym niesnaskom z zaniepokojeniem, wzajemne kłótnie osłabiały bowiem emigrację, nie przynosząc nic dobrego. \"Pan Tadeusz\" miał stać się dla poety ucieczką od pa...

Streszczenie "Antygony" Sofokles Miejsce: plac przed pałacem królewskim w Tebach Prolog Osoby: Antygona, Ismena Z rozmowy sióstr wynika, że Kreon wydał zakaz grzebania i opłakiwania ciała Polinejkesa, który zginął wiodąc wojska przeciwko żołnierzom dowodzonym przez jego brata - Eteoklesa. Eteokles również zginął, jednak jemu (jako obrońcy Teb) Kreon wyprawił godny po...

Różne sposoby narracji w "Lalce" i "Chłopach" Prus wprowadził dwóch narratorów. Pierwszy prowadzi obiektywną narrację autorską, która obejmuje wydarzenia z dwóch lat. Jest wszechwiedzący, ocenia i komentuje akcję. Niekiedy posługuje się postacią Wokulskiego - z jego perspektywy opisuje Powiśle. Istnieje przewaga między narracją a dialogami. Narrator subiektywny to Rzecki w \"Pamiętniku s...

Osiągnięcia psychologów w XX-leciu Osiągnięcia psychologów: Zygmunt Freud (1856-1939) - austriacki lekarz, który zajmując się leczeniem zaburzeń psychicznych doszedł do wniosku, że ich podstawową przyczyną są przeżycia tkwiące w podświadomości (id - \"ono\"), które są tłumione przez świadomość (ego - \"ja\"), a więc i rozum, normy moralne, a które ujawniają się w najmniej oczeki...

Henryk Sienkiewicz - życie i twórczość Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza Autor Krzyżaków należy do grona najbardziej znanych i cenionych pisarzy polskich. Jako twórca powieści historycznych podjął istotną misję budzenia ducha narodowego w Polakach w okresie, kiedy nasz kraj oficjalnie nie istniał, znajdował się bowiem pod zaborami. Trylogia (Ogniem i mieczem, Potop, Pan Wo...

Mowa niezależna, zależna, pozornie zależna Narracji towarzyszą, jako druga płaszczyzna językowa, wypowiedzi postaci, które są wobec niej strukturalnie podrzędne: mowa niezależna (oratio recta) sposób przytoczenia wypowiedzi postaci w tekście narracyjnym. Zakłada reprodukowanie słów tak, jak miały zostać wypowiedziane. Np. “Czas wszystko leczy” — powiedział kapłan. W w...