"Beniowski" Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny“Beniowski” - Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny. OKOLICZNOŚCI POWSTANIA POEMATU:  krytyka twórczości Słowackiego  intrygi przeciwników ośmieszające recenzje: trzy poematy » odpowiedź: Balladyna Anhellim  ośmieszanie utworów, które jeszcze się nie ukazały  uczta u Januszkiewicza - improwizacja na cześć Mickiewicza - hołd ale nie poniżanie się - improwizacja Mickiewicza "Wiedzcie, że dla poety jedna tylko droga, W sercu szukać natchnienia i dążyć do Boga."  krytyczna uwaga o intelektualnym charakterze poezji Słowackiego i jego tendencjach do analitycznego i krytycznego przedstawiania obrazów rzeczywistości » idea braku miłości  nastąpiła zgoda między poetami - czego nie mogli znieść przeciwnicy Słowackiego - intrygi + "Improwizatorowie" - Januszkiewicz * fałszywy przebieg treść obu improwizacji "Adam odpowiedział Juliuszowi wyrzucał mu jego grzechy poetyckie. Oświadczył wręcz, że nie jest on poetą. Tłumaczył co go zgubiło. Nie jesteś poetą - mówił - bo nie masz wiary i miłości"  Słowacki oburzony i rozgoryczony zaczął niesłusznie podejrzewać, że ogłoszenie tego artykułu odbyło się nie bez wiedzy i aprobaty Mickiewicza (pojedynek - nie);  odpowiedź - część poematu "Beniowski" - poemat DYGRESYJNY :atak jezuitów : i innych przeciwników  przerabia V pieśni dygresja skierowana przeciwko Mickiewiczowi - aluzja do wypadków uczty;  1841 rok poemat ukazuje się w druku  akcenty polemiczne w stosunku do osobistych wrogów  treść sięga o wiele głębiej - sprawy polityczne - postawa wobec tego co dzieje się w kraju i na emigracji  partie epickie i dygresyjne to tren polemiki politycznej i artystycznej - walka o rolę wieszcza AKCJA obraz konfederacji barskiej w czasie walk z wojskiem rosyjskim i powstańcami ukraińskimi; BOHATER proety szlachcic B., który po stracie majątku przystąpił do konfederacji dalsze pieśni, piosane w latach 1841-46 - dzieje B. - wysłannika na Krym do chana tatarskiego TEMAT konfederacja barska - przyciągał ówczesnych pisarzy Grabowski, Rzewuski - oświetlanie z pozycji zdecydowanie wstecznych konfederaci - reprezentanci najwyższego patriotyzmu - zbuntowanych przeciw nadużyciom szlachty, chłopów ukraińskich - zbrodniczych morderców; Słowacki - przeciwstawia się gloryfikatorom szlachty - nie ukazał rzeczywistego obrazu - źródła hist. na to nie pozwalały - rewizja poglądów - sławił bohaterstwo konfederatów - ale nie przemilczał jednak i niektórych ciemnych stron tej walki - potępiał okrutne rzezie dokonywane przez wzburzonych chłopów ukraińskich - nie przemilczał, że ich powstanie (kaliszczyzna) wywołane zostało nadużyciami magnatów polskich typu LAdawskiego, Dzieduszyckiego - krytyka kierownictwa konfederacji -magn. LIST DO KS> MARKA PIEŚŃ IV "[...] niech was powystrzela Moskal i diabeł, że się tak kłócicie I zostawcie Bar Moskali pastwą; I choć szlachetne imiona nosicie, Jest z was ohyda boska i plugastwa." Na tym tle historycznym występuje B. - nowy typ bohatera poezji Słowackiego; BOHATER  zubożały szlachcic  niezbyt wykształcony  niezbyt obyty towarzysko  pozbawiony cech wyróżniających go spośród ówczesnej szlachty nie ma nic wspólnego z dawnymi bohaterami S. - Kordianem - Balladyna - Anhellia  stosując w poemacie metodę ironii S. wyraża żartobliwie zdumienie, że taki prosty szlachcic może być bohaterem jego poematu [wpisy] METODA - poetycka - "ariostyczna" (Arios, poeta wł. z XVI w. - "Orland szalony") - żartobliwe, przeskakiwanie z tematu na temat - zmienność nastroju - mieszanie rzeczy poważnych z lekko drwiącym stosunkiem do świata, do siebie samego, do swego dzieła, nawet do czytelnika - występuje też w dygrsjach » zdumiewających bogactwem tematycznym i zmiennością nastroju DYGRESJE walka polemiczna z przeciwnikami ideologicznymi, artystycznymi, osobistymi - w imię prawdziwego postępu "Jednak wierzę Że ludy płyną jak łańcuch żurawii W postęp."  krytyka stronnictwa emigracyjnego - czartoryszczyków = burżuazyjnych demokratów - wstecznictwo, monarchia = oportunizm, obawa przed rewolucją ludową  rozminięcie się z dążeniami narodu PIEŚŃ V CREDO POLITYCZNE SŁOWACKIEGO (w. 405...)  najostrzej został zaatakowany obóz "Młodej Polski" - zgraja "jezuitów" - najbardziej reakcyjne tendencje w polityce - najbardziej podłe metody walki z wrogami [wypisy] ARCYDZIEŁO - DYGRESJA • polemiki i walki polityczne » końcowa dygresja z pieśni V zwrócona przeciw Mickiewiczowi • aluzje do uczty, improwizacji • atak od strony różnicy w poglądach polit (stanowisko w duchu zgody z caratem) • (wiązanie spraw pol. z Watykanem)"jezuici" nie M. • nie był to małostkowy spór natury osobistej • przeciwnie » podkreślił uznanie dla Mickiewicza • "Bądź zdrów! - a tak się żegnają nie wrogi, • Lecz dwa na słońcach przeciwnych - Bogi." • uznanie - pieśń VIII - dygresja poświęcona arcydziełu - "Pan Tadeusz" REASUMUJAC - DLACZEGO "BENIOWSKI" JEST POEMATEM DYGRESYJNYM ? • najprościej - dlatego, że dygresje zawarte w tym poemacie są dużo ważniejsze niż główna oś akcji, główni bohaterowie (taka jest zasada konstrukcyjna p. dygr.); • fabuła i losy bohaterów są jedynie pretekstem do zamieszczania dygresji (pobocznych, nie związanych z treścią wstawek odautorskich) • dygresje dotyczą z reguły współczesności autora • są polemiką z wrogami • refleksją na tematy polityczne lub literackie • dygresje "Beniowskiego" - własnej twórczości, sposobach pisania utworu - stosunkach na emigracji - przeciwko Mickiewiczowi - ośmieszające krytyków Słowackiego - zawierające program poetycki - polemika z koncepcją poezji Mickiewicza "Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" Opracowanie: Katarzyna Walecka

"Beniowski" Juliusza Słowackiego jako poemat dygresyjny

Materiały

Postulaty patriotyczne w twórczości Potockiego Postulaty patriotyczne: \"Nierządem Polska stoi\" - bałagan prawny, ucisk biedniejszej szlachty i niesprawiedliwość ... (patrz wyżej) \"Pospolite ruszenie\" - szlachta wobec zagrożenia zachowuje się beztrosko, nie słucha rozkazów, osłabia kondycję balując, rozprawia o dumie i prywacie uważając, że ich sprawy są najważniejsze. Wniosek...

Rodzina tradycyjna a współczesna Model rodziny tradycyjnej: - była to rodzina wielopokoleniowa, mieszkająca pod jednym dachem i prowadząca wspólne gospodarstwo domowe - w rodzinie tej ma miejsce ważny podział ról – ojciec zdobywa środki do życia, troszczy się o bezpieczeństwo rodziny, matka wychowuje dzieci i zajmuje się gospodarstwem domowym - duża trwałość takiej ...

Realizm w "Procesie" Kafki Realizm • racjonalne, rozumne, zgodne z rzeczywistością przedstawienie świata • realizm zakłada prezentację człowieka w jego codzienności • narrator jest wszechwiedzący, on przedstawia świat • zdarzenia fikcyjne zgodne z prawdopodobieństwem • motywacja bohatera ma charakter psychologiczny i zdeterminowana ...

Zbigniew Herbert - antyk i biblia Antyk i Biblia w twórczości Herberta. ZBIGNIEW HERBERT ur. 29 października 1924 we Lwowie, po eta, dramaturg, eseista. W czasie wojny uczestnik tajnych kompletów gimnazjalnych i uniwersyteckich w konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza, brał udział w ruchu oporu we lwowskiej AK. Po wojnie mieszkał w Krakowie, Sopocie, Toruniu i Warsza...

Problem emancypacji - przykłady literatury I. PROBLEM EMANCYPACJI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH “Siłaczka” - - “Nad Niemnem” - Marta Korczyńska – nie wyszła za mąż za Anzelma, bo obawiała się pracy i szyderstw. Zmuszona jednak została do pracy; musiała pracować, jednocześnie podupadła na zdrowiu, chorowała na płuca. Zapracowywała się, by czuć się potrzebną. -...

Problematyka "Niemców"Kruczkowski LEON KRUCZKOWSKI „NIEMCY” Autor na przykładzie jednej niemieckiej rodziny pokazał i skonfrontował różne postawy wobec hitleryzmu. Centralnym problemem stała się postawa profesora Sonnenbrucha. Można zna-leźć tu dowody na to, co z ludzi uczyniła ideologia faszyzmu. Dialogi dramatu dają duże możliwo-ści przedstawienia się poszcze...

Bohaterowie "Nad Niemnem" Główni bohaterowie powieści Można powiedzieć, iż rzeczywistym bohaterem powieści Nad Niemnem jest zbiorowość – społeczeństwo polskie po powstaniu styczniowym. Orzeszkowa przedstawia społeczeństwo jako współistniejący system gromad, zależnych od siebie i podlegających nieustannym wzajemnym wpływom. Powiązania nie ograniczają się do ws...

Wypowiedzenia złożone podrzędnie Wypowiedzenia złożone podrzędnie Wypowiedzenie złożone podrzędnie Istotą wypowiedzenia złożonego podrzędnie jest to, że jego składniki nie są wobec siebie współrzędne. Wypowiedzenia te są odpowiednikami związków składniowych; występuje w nich element nadrzędny (określany) i podrzędny (określający). Składnik podrzędny zastępuje lub uzupełn...