"Ballada" i "Moja wierna mowo" Miłosza - interpretacja„Ballada” Ballada jest gatunkiem z pogranicza epiki i liryki. Zawiera elementy dialogu i fabułę. Wiersz ten poświęca poeta T Gajcemu. Powstał po wojnie. Wątek fabularny - matka wraca z cmentarza, prowadzi z synem rodzaj monologu, matka, siada, odpoczywa, patrzy na miasto, obłuskuje jajko na twardo. Wątkiem najistotniejszym jest ocena czynu zbrojnego i politycznego, pokolenia do którego Gajcy należał, za które zginął „mówią synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś ty sprawy”. Miłosz nawiązuje do powojennej oceny powstania warszawskiego „Warszawska bitwa zeszła na nic”. Powstanie nie przyniosło żadnego efektu, spowodowało śmierć młodzieży, zrujnowało stolicę. W sferze moralnej był to jednak wielki sukces. Powstanie ukazało przywiązanie narodu polskiego do idei wolności. Wyraża nastroje polityczne związane z T. Gajcym i jemu podobnym. „Moja wierna mowo” Był wyrazem tęsknoty poety za krajem. Powstał w Berkeley. Jedyną rzeczą jaka mu została na emigracji to język. Wstydzi się jednak mowy konfidentów, mowy pomieszanych. Mowa polska nazwana jest ojczyzną emigranta. W twórczości Miłosza bardzo rzadko zauważyć można zabarwienie emocjonalne, nutę osobistą. Zazwyczaj jego utwory mają charakter uniwersalny. Wiersz ten zawiera bezpośrednie wyznanie, odwołanie się do biografii autora. Podmiot liryczny i autorski utożsamiają się. Zdaniem Miłosza emigracja jest zabójcza dla poety, czerpie on jednak inspiracje z ojczystej mowy. Pojawia się motyw pielgrzyma - emigranta, nieustannie powracającego do Ojczyzny. Pisze o swojej wdzięczności i miłości do mowy ojczystej. Przyznaje się do swoich zwątpień, mówi o swoim wyobcowaniu. Czasem buntuje się przeciw swojej polskości, ale bunt mija „może to ja muszę ciebie ratować” - występuje jako obrońca ładu moralnego, piękna mowy ojczystej. Pozostaje jej wierny -„służyłem tobie”- jest wyrazem miłowania jaki składa poeta polskiej mowie „bezinteresowny dar składany przez dużo lat” Chciał żeby jego mowa była pośredniczką między dobrymi ludźmi. „Choćby ich było dwudziestu , dziesięciu | albo nie narodzili się jeszcze”. Pojawia się zwątpienie „chyba zmarnowałem życie”. Jest ono uzasadnione - pozbawiony czytelników i odbiorców, nie ma dal kogo pisać. Pisząc w USA wiedział że nikt nie będzie czytał jego wierszy. Zawsze pisał po polsku choć „często jest to mowa upodlonych”. Patrzył na Polskę z perspektywy, widział chore lęki przed obcymi, płaszcz krzywdy, nienawiści. Mówi o pomieszanych, którzy stracili poczucie indywidualności. Czują się niewinni. Pozwolili podporządkować się ideologii, terrorowi. Obowiązkiem poety jest stać na straży polskości, bronić wartości „bo w nieszczęściu potrzebny jest ład i porządek”.

"Ballada" i "Moja wierna mowo" Miłosza - interpretacja

Materiały

Motywy biblijne w literaturze Motywy biblijne w literaturze późniejszych epok - Biblia, jako jedna z podstaw kultury europejskiej, stanowi zbiór tekstów, do których autorzy kolejnych epok odwołują się bardzo często: średniowiecze: wszelkie misteria tego okresu oparte są na motywach biblijnych; \"Bogurodzica\", która stanowi również dokument historii naszego języka oparta...

Kim jest patriota? Patriota wg. Słownika języka Polskiego \"Ten kto kocha swoją ojczyznę i naród łącząc swe uczucia z szacunkiem dla innych narodów, kto gotów jest do pracy i poświęceń dla swego narodu\". Uważam, że w dzisiejszych czasach (w Polsce) nie trudno jest być patriotą, Polska nie prowadzi żadnych wojen, nie jest pod zaborami jest krajem wolnym, pozwal...

Szczegółowa charakterystyka "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki" \"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki\" to pierwsza nowożytna powieść polska, którą Krasicki napisał na przełomie lat 1774/75. Wydano ją w Warszawie w 1776 roku nakładem Michała Gr\"lla. Wyrosła głównie z doświadczeń, które zdobył jako współpracownik \"Monitora\" i autor szkiców społeczno-obyczajowych. Powieść łączy elementy różnych typów ówcz...

Koncepcja tragizmu w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym Tragizm, tak jak komizm czy groteska jest kategorią estetyczną, określa rodzaj dzieła. Polega na umiejscowieniu bohaterów w sytuacji konfliktu tragicznego, w starciu dwóch równorzędnych racji. Wybór którejkolwiek z nich przynosi klęskę, a nawet śmierć. Tragizm w teatrze jest chyba jego jedną z najbardziej nieodłącznych cech od czasów jego pow...

"Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki" - jak rozumieć to powiedzenie Leopold Staff należy do jednych z najwybitniejszych poetów polskich. Do jego utworów możemy zaliczyć m.in. : „Przedśpiew”, „Ars poetica” ... oraz interesujący nas wiersz „Odys”, w którym autor zawarł istotne stwierdzenie : „Każdy jest Odysem co wraca do swej Itaki”. Aby najlepiej zrozumieć to powie...

Rodzaje menadżerów Kierownikiem- jest osoba usytuowana formalnie na czele komórki organizacyjnej 2. Rodzaje menadżerów (kierowników) 1 Naczelne kierownictwo 2 ...

Polska wobec wielkiego kryzysu w w oparciu o "Granicę" TEMAT: Polska w dobie wielkiego kryzysu na podstawie „Granicy”. Zofia Nałkowska (1884÷1954) - ur. w Warszawie, córka znanego geografa, debiut w 1902r., autorka powieści, członek grupy prozaików „Przedmieście”. Otrzymała nagrodę państwową w 1936r. za „Granicę”. Wojnę przeżyła w kraju, po wojnie była członk...

Aparat bankowy w polsce APARAT BANKOWY W POLSCE: Od 1 stycznia 1989r. zmiana prawa bankowego; towarzyszyło temu przejście od systemu monobankowego do struktury dwupoziomowej ( bank centralny, bank komercyjny). W I fazie NBP wyodrębniono 9 państwowych banków komercyjnych. następnie tworzono dalsze banki z większościowym wkładem kapitału prywatnego, banki spółdzielcze po...