"Ballada" i "Moja wierna mowo" Miłosza - interpretacja„Ballada” Ballada jest gatunkiem z pogranicza epiki i liryki. Zawiera elementy dialogu i fabułę. Wiersz ten poświęca poeta T Gajcemu. Powstał po wojnie. Wątek fabularny - matka wraca z cmentarza, prowadzi z synem rodzaj monologu, matka, siada, odpoczywa, patrzy na miasto, obłuskuje jajko na twardo. Wątkiem najistotniejszym jest ocena czynu zbrojnego i politycznego, pokolenia do którego Gajcy należał, za które zginął „mówią synku, że wstydzić się trzeba, że niedobrej broniłeś ty sprawy”. Miłosz nawiązuje do powojennej oceny powstania warszawskiego „Warszawska bitwa zeszła na nic”. Powstanie nie przyniosło żadnego efektu, spowodowało śmierć młodzieży, zrujnowało stolicę. W sferze moralnej był to jednak wielki sukces. Powstanie ukazało przywiązanie narodu polskiego do idei wolności. Wyraża nastroje polityczne związane z T. Gajcym i jemu podobnym. „Moja wierna mowo” Był wyrazem tęsknoty poety za krajem. Powstał w Berkeley. Jedyną rzeczą jaka mu została na emigracji to język. Wstydzi się jednak mowy konfidentów, mowy pomieszanych. Mowa polska nazwana jest ojczyzną emigranta. W twórczości Miłosza bardzo rzadko zauważyć można zabarwienie emocjonalne, nutę osobistą. Zazwyczaj jego utwory mają charakter uniwersalny. Wiersz ten zawiera bezpośrednie wyznanie, odwołanie się do biografii autora. Podmiot liryczny i autorski utożsamiają się. Zdaniem Miłosza emigracja jest zabójcza dla poety, czerpie on jednak inspiracje z ojczystej mowy. Pojawia się motyw pielgrzyma - emigranta, nieustannie powracającego do Ojczyzny. Pisze o swojej wdzięczności i miłości do mowy ojczystej. Przyznaje się do swoich zwątpień, mówi o swoim wyobcowaniu. Czasem buntuje się przeciw swojej polskości, ale bunt mija „może to ja muszę ciebie ratować” - występuje jako obrońca ładu moralnego, piękna mowy ojczystej. Pozostaje jej wierny -„służyłem tobie”- jest wyrazem miłowania jaki składa poeta polskiej mowie „bezinteresowny dar składany przez dużo lat” Chciał żeby jego mowa była pośredniczką między dobrymi ludźmi. „Choćby ich było dwudziestu , dziesięciu | albo nie narodzili się jeszcze”. Pojawia się zwątpienie „chyba zmarnowałem życie”. Jest ono uzasadnione - pozbawiony czytelników i odbiorców, nie ma dal kogo pisać. Pisząc w USA wiedział że nikt nie będzie czytał jego wierszy. Zawsze pisał po polsku choć „często jest to mowa upodlonych”. Patrzył na Polskę z perspektywy, widział chore lęki przed obcymi, płaszcz krzywdy, nienawiści. Mówi o pomieszanych, którzy stracili poczucie indywidualności. Czują się niewinni. Pozwolili podporządkować się ideologii, terrorowi. Obowiązkiem poety jest stać na straży polskości, bronić wartości „bo w nieszczęściu potrzebny jest ład i porządek”.

"Ballada" i "Moja wierna mowo" Miłosza - interpretacja

Materiały

Studia medyczne - co to jest, ile trwają Studia medyczne cieszą się nadal dużą popularnością wśród absolwentów szkół średnich. Przeciętnie o jedno miejsce na akademię medyczną walczą 2 – 3 osoby. Szkoły przyjmują kandydatów na I rok studiów na podstawie wyników konkursowego egzaminu wstępnego. Egzamin ma charakter zintegrowanego testu i obejmuje program nauczania szkoły średnie...

Młodzież w literaturze różnych epok \"Młodzież, jej zadania i postawy w literaturze różnych epok\" Człowiek rodzi się, przeżywa dzieciństwo, dorasta i starzeje się . Ważnym etapem w życiu jednostki ludzkiej jest wiek młodzieńczy. Wtedy to kształtuje swoje poglądy, które są zgodne lub przeciwstawiają się opiniom wcześniejszych pokoleń, obiera drogę postępowania, chce stać ...

Roland - wzór średniowiecznego rycerza Roland – wzór średniowiecznego rycerza chrześcijańskiego. Hrabia Roland jest uznawany za wzór rycerza chrześcijańskiego. Świadczą o tym jego cechy – jak rycerz walczył i umierał, kochał, służył swej ojczyźnie, wreszcie oddał za nią życie, wiernie służył cesarzowi, a mając do wyboru hańbę lub śmierć – wybrał tę drugą. Ale...

"Carpe diem" w twórczości Kochanowskiego Filozofię życia szczęśliwego, według której przyjemność (dobro najwyższe) prowadzi do szczęścia (najwyższego celu) stworzył Epikur około 300 r.p.n.e.. Treść epikurejskiej nauki stała się kilka wieków później Natchnieniem dla Horacego, który zawarł ją w słynnym powiedzeniu \"carpe diem\". Hasło to w dobie renesansu było jedną z myśli ówczesnych ...

Definicja pojęć: humanizm, racjonalizm i irracjonalizm 18. Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach. Humanizm - (z łac. \"humanitas\" - człowieczeństwo) prąd umysłowy Renesansu, który poniekąd poprzedził całą epoką, był jej zwiastunem, jej świtem. Waga tego pierwszego objawienia polegała przede wszystkim na uzmysłowieniu sobie wart...

Nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce Jaką funkcję pełnią nawiązania do mitologii we współczesnej Polsce? - interpretacja wierszy z nawiązaniem do mitów. Symbolika mitologiczna służy różnym poetom w różnych formach wypowiedzi poetyckiej. Łączy się to z całą pewnością z faktem, iż symbolika mitologiczna jest ważnym składnikiem systemu wyobrażeń całej cywilizacji śródziemnomo...

Motywy biblijne i ich funkje w literaturze Motywy biblijne i ich funkcje w literaturze późniejszych epok. Wpływ \"Biblii\" na piśmiennictwo polskie wynikał z jego ścisłych związków z chrześcijańską kulturą europejską, jak i ze stosunków społeczno-politycznych na przestrzeni stuleci. Stosunki te decydowały o wyborze pewnych wątków tematycznych czy też korzystaniu ze stylu biblijnego. Twó...

"Granica" jako nowa odmiana powieści „Granica”Z.Nałkowskiej jako nowa odmiana powieści. \"Granica\" jest uważana za nową odmianę powieści głównie dzięki swej konstrukcji i kompozycji. Zofia Nałkowska postanowiła zastosować inwersję kompozycyjną, by odwrócić uwagę odbiorcy od samej akcji. Czytelnik już na początku dowiaduje się o śmierci głównego bohatera - Zenona Z...