Przestrzeń geograficzna i wpływ elementów przyrodniczychPRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA – ZESPÓŁ ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH (RZEŹBA TERENU, DOLEGŁOŚĆ OD MORZA) I POZAPRZYRODNICZYCH (ELEM. ANTROPOLOGICZNE – WYTWORZONE PRZEZ CZŁ.- SZTUCZNE JEZIORA, LASY, BUDYNKI, MIASTA). WPŁYW ELEM. PRZYRODNICZYCH – 1-WYNIESIENIE NAD POZIOM MORZA – ZAMIESZKUJEMY TERENY NIZINNE DO 500 M N.P.M., OBSZARY WZGLĘDNIE PŁASKIE. DO 500 M N.P.M. – 57,3 % POW. LĄDÓW – ZAMIESZKUJE OK. 82 % LUD. 2- RZEŹBA TERENU – PLANTACJE I POLA UPR. ZAKŁADANE SĄ NA PŁASKICH TERENACH (NIZINNYCH). PROBLEMY Z ZATRZYMANIEM WODY I TRANSPORTEM. 3- DOSTĘPNOŚĆ DO WODY I JEJ ZASOBY – DZIENNIE - 200 l; NY-450 l; LA-700 l; WYST. TAKŻE NADMIARY WODY (POLSKA). 400 M3 WODY POTRZEBA DO WYPROD. 1 TONY PAPIERU. 4- KLIMAT – DETERMINUJE DZIAŁALNOŚĆ CZŁOWIEKA (ROLICTWO, GOSP.) OPADY W CIĄGU ROKU MAJĄ DUŻY WPŁYW NA GOSP. DUŻE OPADY ŚNIEGU-PARALIŻUJĄ GOSP. LÓD OSADZAJĄCY SIĘ NA PRZEWODACH WYS. NAP.-ZRYWA JE. (FLORYDA-BRAK PRĄDU) ZALEŻNOŚCI-IM BLIŻEJ BIEGUNÓW TYM WARUNKI KLIMAT. STAJĄ SIĘ GORSZE, BO WYST. OBNIŻENIE TEMP. (OD RÓWNIKA KU BIEGUNOM). ELEMENTY KLIMATU: WIATRY (SIŁA, KIERUNEK); ZACHMURZENIE; OPADY (GRADOBICIE, POWIDZIE); TEMP. POWODAMI POWODZI JEST URBANIZACJA MIAST (KANALIZACJA). POWODUJE TO DODATKOWY DOPŁYW WODY DO RZEK I WTEDY ROŚNIE POZIOM WODY W RZEKACH.

Przestrzeń geograficzna i wpływ elementów przyrodniczych

Materiały

Przywództwo w zarządzaniu Przywództwo kierownicze to proces kierowania i wpływania na związaną z zadaniami działalność członków grupy. Przywództwo wiąże się z innymi ludźmi, nierównym podziałem władzy, wpływaniem na podwładnych. Źródła władzy kierownika to władza nagradzania, wymuszania, władza z mocy prawa, z odniesienia i władza ekspercka. Nie odnaleziono żadnych...

Krótka interpretacja wiersza "Ulica towarowa" Gałczyńskiego \'\'Ulica towarowa\'\' Wiersz ukazujący typową robotniczą ulicę w typowej robotniczej dzielnicy. Początkowo dominuje atmosfera sielanki. Puste w dzień ulice zapełniają się dopiero wieczorem. Jednak idylliczny nastrój szybko ulega zmianie. W oparach alkoholu, w mgłach ulica przeradza się w coś przerażającego poetę. Dla robotników nie ma alternat...

Uniwersalność Stanisława Wyspiańskiego Artysta żył w latach 1869-1907, a jego postać związana była z Krakowem. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych i na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był kierownikiem graficznym kra-kowskiego \"Życia\". Oprócz malarstwa interesowały go inne dziedziny plastyki: grafika, sztuka witrażowa, polichromia oraz scenografia i kostiumologia teatralna. Wyspiański by...

Model miłości romantycznej w utworach Z motywem miłości romantycznej możemy się spotkać w niemal wszystkich utworach literackich tej epoki. Wynika to z faktu, że typowy bohater romantyczny to nieszczęśliwy kochanek, a jego zawiedzione uczucie staje się motorem do dalszych - twórczych działań. W życiu codziennym także możemy zetknąć się z pojęciem romantyczna miłość - wielka, uwznioś...

Polecenie wypłaty - zagraniczne Polecenie wypłaty oznacza otrzymanie od banku zagranicznego lub skierowanie do banku zagranicznego - w drodze telekomunikacyjnej lub pocztowej - zlecenie wypłaty (gotówką lub czekiem) na rzecz lub przelewu na rachunek wskazanej osoby fizycznej. Przy transakcjach natychmiastowych obowiązuje standard „dwóch dni roboczych” na zapłacen...

Wzorce osobowe literatury parenetycznej Niezłomni rycerze Każda epoka kształtuje oraz propaguje wzorce osobowe. Z tymi określonymi typami zachowań wiąże się bezpośrednio literatura parenetyczna, która ma za zadanie wskazywać oraz szerzyć wzorce osobowe typowe dla ludzi sprawujących jakąś funkcję społeczną. W średniowieczu za taki typ literatury można uważać epikę rycerską. W okres...

Dlaczego Polska nie zwyciężyła 1939 roku ? Dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 r.? Aby zrozumieć dlaczego Polska nie mogła zwyciężyć we wrześniu 1939 roku należy sięgnąć do czasu wcześniejszego, tj. do okresu dwudziestolecia międzywojennego (lata 1918-1939). Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Wiekowy brak własnej państwowości zaważył na sytuacji społeczno-gospodar...

Problem władzy w "Szewcach" Problem władzy Rozpatrywane przez Witkacego hasło „władza” prowadzi do ciągu skojarzeń, wśród których na czoło wysuwają się: przewrót, zmiana, postęp, ustrój. Jak już wspominaliśmy, celem bohaterów utworu jest zdobycie władzy i jej posiadanie. Czym jest dla nich władza? Czy wszyscy pojmują ją podobnie? Jak sytuacja sprawowania ...