Przedstawiciele epoki RenesansuOjcowie literatury polskiej W literaturze polskiej pojawia się pierwszy poeta, który tworzy w języku narodowym, a jest nim Mikołaj Rej, autor min. wiersza "A niechaj narodowie wżdy postronne znają, /iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". Stąd zyskał sobie miano ojca literatury polskiej. Jego młodszego kolegę po piórze Jana Kochanowskiego natomiast nazywamy ojcem poezji polskiej, ponieważ dzięki niemu rozwinął się język poetycki literatury polskiej z bogactwem gatunkowym i środków wypowiedzi artystycznej. To dzięki Kochanowskiemu literacka świadomość Polaków jest związana duchowo z Europą po dziś dzień. Ale to nie koniec niejako galerii literatów zasłużonych dla twórczości narodowej, bo w polskiej literaturze pojawili się jeszcze pisarze polityczni w osobach Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Łukasza Górnickiego. Pierwszy z nich zyskał sobie miano ojca demokracji polskiej, ponieważ od Modrzewskiego naród polski uczył się patrzenia na problemy reform społecznych i demokrację w państwie. Tak więc dla literatury polskiej renesans miał ogromne znaczenie, rozpoczął bowiem kształtowanie się języka literackiego. Wprowadza do literatury elementy dorobku antycznego charakterystycznego dla całej ówczesnej Europy z bogactwem gatunkowym i artystycznych środków wypowiedzi; kształci język ojczysty, rozwija wiele dziedzin nauki i życia publicznego. Przedstawiciele epoki i ich dzieła Mikołaj Rej- autor "Krótkiej rozprawy", "Żywota człowieka poczciwego", "Żywota Józefa" i innych dzieł. Jan Kochanowski- być może największy poeta literatury polskiej, autor "Fraszek", "Pieśni", "Trenów" i pierwszej tragedii polskiej "Odprawa posłów greckich". Łukasz Górnicki- pisarz polityczny, "Dworzanin polski". Andrzej Frycz Modrzwewski- pisarz polityczny, "O poprawie Rzeczypospolitej". Mikołaj Sęp Szarzyński- "Rytmy albo Wiersze polskie". Szymon Szymonowic- autor "Sielanek'. Piotr Skarga- kaznodzieja nadworny króla Zygmunta III, wygłaszał kazania na sejmie, działacz kontrreformacyjny, patriota, "Kazania sejmowe"(osiem kazań). Przedstawiciele literatury obcej Giovanni Boccacio- pisarz włoski, "Dekameron"- zbiór stu nowel. Saaverda Miguel de Cerwantes- pisarz hiszpański, "Don Kichot"- parodia powieści rycerskiej. Francesko Petrarka- jeden z najwybitniejszych poetów włoskich, "Sonety do Laury"- zbiór 366 wierszy. Wiliam Shakespeare (Szekspir)- jeden z najwybitniejszych dramaturgów świata, Anglik, "Hamlet", "Makbet", "Romeo i Julia", autor 37 sztuk. Tarquato Tasso- poeta włoski, "Jerozolima wyzwolona", poemat epicko- religijny.

Przedstawiciele epoki Renesansu

Materiały

Tematy i problemy nowel pozytywistycznych Pozytywizm jako nowy prąd w naszej literaturze zwiastowały \"małe formy literackie\" - nowele i opowiadania. Znane utwory Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej wprowadzają w krąg spraw aktualnych epoki, ukazują dojrzewanie nowej poetyki w twórczości wybitnych pisarzy. W nowelach uwidaczniały się najwyraźniej dążenia społeczne i dydaktyczne. Ukazywano...

"Sklepy cynamonowe" - poszukiwanie utraconego czasu Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym świecie. Przemiana ojca w karakona wyrzuconego ...

Program reform w satyrze "Do króla" Satyra \"Do króla\" jest poświęcona racjom obozu królewskiego, do którego przyznawał się I. Krasicki. Autor pozornie zgadza się z sarmackimi oskarżycielami króla, równocześnie ośmieszając ich, a tym samym głosząc pochwałę monarchy. Krasicki podkreśla tu zasługi króla na polu sztuki i kultury, pomijając jednak dziedzinę polityki. Zdaje się rozumi...

Widma postaci historycznych w "Weselu" 95. Uzasadnij ukazanie się w \"Weselu\" Stanisława Wyspiańskiego widm postaci historycznych tym, a nie innym osobom. Sytuacja polityczna Polski w latach współczesnych \"Weselu\" była tragiczna i wydawała się być beznadziejna. Mijały kolejne lata niewoli, nie przyniosły wyzwolenia kolejne romantyczne zrywy /powstanie listopadowe, p...

Skutki ciągłego stresu a) stres długotrwały – jeżeli człowiek znajduje się przez dłuższy czas w stanie napięcia emocjonalnego lub też sytuacji stresowej określonego rodzaju pojawiają się co pewien czas następstwa: - pozytywna adaptacja do stresorów - niekorzystny wpływ na społeczne i psychologiczne funkcjonowanie jednostki, prowadzące do pojawienia się rozmait...

Antyk - złoty wiek Złoty wiek Okres czasu / przedział który miał miejsce w Atenach w V i VI w pne. Był to kres, w którym nastąpił ogromny rozkwit filozofii, literatury, architektury i rzeźby. W tym okresie powstały najgłośniejsze i najistotniejsze dzieła, a także rozkwitła demokracja ateńska. Dlatego też ten właśnie przedział historii Grecji nazywa się Złotym Wie...

Główni wierzyciele Polski Głównymi wierzycielami Polski są dwie organizacje międzynarodowe Klub Paryski oraz Klub Londyński. Klub Paryski – reprezentuje wierzycieli publicznych, czyli banki krajów, które udzieliły kredytów gwarantowanych przez rządy. Do wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim należą: Austria, Belgia, Brazylia, Dania, Finlandia, Francja, Hola...

Zainteresowanie dramatami szekspirowskimi Odrodzenie. \"Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci.\" Szekspir na tle literatury renesansowej jest wyjątkiem. Nie podporządkował się trwającej wtedy modzie, która wzorowała się na antyku. Burzył tradycje nakazujące trzymać się schematów klasycznych w budowaniu utworów dramatycznych. Nie przestrzeg...