Problem ekonomiczny w prozie pozytywistycznejProblemy ekonomiczne w kraju po 1864 r. (na podstawie zaboru rosyjskiego) w świetle prozy pozytywistycznej (nowelistyka, “Lalka”, “Nad Niemnem”): • polska wieś po 1864 r. (sytuacja gospodarcza, problem władzy, problem edukacji) • sytuacja szlachty • przemysł i handel uwłaszczenie chłopów (ale nie wszystkich) rusyfikacja szkół, sądów, urzędów uczestnicy powstaniawięzienie, Sybir lub kara śmierci represje ekonomiczne: podatki kontrybucje przymusowy wykup posiadłości konfiskaty dynamiczny rozwój przemysłu i miast bankructwo szlacheckich majątkówskutek uwłaszczenia (musieli opłacać chłopów) “Powracająca fala” B. Prus- gospodarka kapitalistyczna z elementami feudalizmu- wielkie majątki ziemskie, brak kapitału na własną działalność (Gocłowski), bezrobocie Pracodawca (G. Adler): może dowolnie obniżać zarobki ponieważ jego firma jest jedynym źródłem utrzymania, nie zapewnia opieki medycznej ani socjalnej, dyskryminuje Polaków. Robotnicy żyją w nędzy, są zagrożeni bezrobociem, bezradni wobec wyzysku. Nie chroni ich żadne prawo. H. Sienkiewicz “Szkice węglem”- Chłopi (np. Wawrzon Rzepa, jego żona) są bezradni wobec carskiej administracji, nie znają swoich praw. Są ciemni, zacofani, naiwni. Mimo uwłaszczenia sytuacja chłopów nie zmieniła się na lepsze. Nie orientują się w nowych warunkach społecznych, nie znają prawa. Są pozostawieni własnemu losowi. Stają się ofiarami carskiej administracji i urzędników gminnych (Zołzikiewicz). Szlachta nie interesuje się sprawami chłopów, przyjmuje zasadę nieinterwencji- usprawiedliwienie własnej bierności.. “Tadeusz” E. Orzeszkowej- Nędza, ciemnota służby folwarcznej pracującej ciężko na pańskim polu, nie mogącej zapewnić opieki swoim dzieciom. “Mendel Gdański” M. Konopnicka, “Ogniwa” E. Orzeszkowa- Handel skupiony jest w większości w rękach żydów- powód do antysemityzmu. “Lalka” B. Prus- Polscy mieszczanie nie są zdolni do działalności gospodarczej, potrafią tylko zazdrościć tym, którym się udało, np. Żydom (Szlangbaum). Większość społeczności miasta żyje w ubóstwie- Powiśle. “Nad Niemnem” E. Orzeszkowa Dwory szlacheckie po powstaniu musiały dostosować się do nowej sytuacji ekonomicznej (uwłaszczenie chłopów). Wiele dworów upadło, wielu ziemian poległo w powstaniu, wielu zesłano na Syberię. Ich majątki skonfiskowano na rzecz skarbu carskiego. Polacy nie mogli kupować ziemi na Litwie. Obowiązkiem patriotycznym było tą ziemię utrzymać. Mimo problemów finansowych (podatki, kontrybucje, spłata rodzeństwa) dokonał tego Benedykt Korczyński. Jego opieka nad chłopami spowodowała represje ze strony władz i musiał z tego zrezygnować. Zygmunt Korczyński nie interesuje się obroną majątku przed konfiskatą. Chce sprzedać ziemię i wyjechać za granicę. Trudna sytuacja po powstaniu spowodowała zaostrzenie stosunków między dworem i chłopami.

Problem ekonomiczny w prozie pozytywistycznej

Materiały

"Campo di Fiori" i "Plac kwiatowy" - krótka interpretacja CZESŁAW MIŁOSZ „Campo di Fiori” „Plac Kwiatowy” poeta mówi o obojętności ludzi wobec bohaterstwa, cudzego nieszczęścia, cierpienia czy śmierci. Na placu Campo di Fiori przed wiekami został stracony Giordano Bruno. Mimo egzekucji życie w mieście toczyło się normalnie. Podobnie w Warszawie w czasie okupacji,...

Nurty literackie baroku Nurty literackie baroku to: - marinizm - nazwa ta pochodzi od nazwiska włoskiego pisarza Gianbattista Marino; marianizm to inaczej kwiecisty barok; odrzucał renesansową harmonię między treścią a formą i kładł nacisk na formę; lubował się w olśniewających konceptach, wymyślnych epitetach i metaforach; stosowano następujące środki artystyczne: ...

Sens wyłaniający się z "Procesu" Kafki Proces – próba interpretacji. W utworze Franza Kafki została przedstawiona koncepcja: \"Jedermana\" -szarego człowieka, człowieka, którym mógłby być każdy. Traktuje on o znaczeniu jednostki w ogromie ludzi, jego znaczeniu w historii. Utwór ten skłania do przemyśleń. Historia bohatera \"Procesu\" to tragiczny obraz bezsensownej walki sam...

Produkt - pojęcie i struktura PRODUKTJest to każdy obiekt rynkowej wymiany albo wszystko, co można oferować na rynku. Produktem może być dobro materialne, usługa, miejsce, organizacja, idea. Produkt to nie tylko ziemia, lokomotywa czy kurtka, lecz także rozmowa telefoniczna, lekarska porada, strzyżenie u fryzjera i inne. Wiele produktów jest kompozycją elementów materialny...

Poglądy Platona • poglądy : 1 sprzeciwiał się relatywizmowi sofistów i atomistycznemu materializmowi 2 od Sokratesa przyjmował, że wiedza pewna i powszechna zawiera się w pojęciach ogólnych i nie tylko dotyczących dziedziny etyki, ale i wszelkiego bytu 3 od Heraklita przyjmował, że postrzeżenia dają jedynie obraz świata materi...

Ideowe i artystyczne wartości poezji Broniewskiego BRONIEWSKI ------Ideowe i artystyczne wartości poezji Władysława Broniewskiego------- #Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w XX- leciu między. z nazwiskiem W. Broniewskiego. Znane są już z poprzedniej epoki początki tego typu twórczości- pieśni robotnicze, pojedyńcze utwóry prozą i wierszem związane z walką proletariatu: Pierwszym je...

Grób Jana i Cecylii oraz mogiła powstańcza - rola w "Nad Niemnem" Ogromną rolę w powieści spełniają dwa miejsca: grób Jana i Cecylii oraz Mogiła powstańcza z 1863 roku. Są to jakby miejsca święte, przedstawiają obrazy z przeszłości związane z bohaterami ówczesnymi. Przedstawiając historię Jana i Cecylii, autorka składa hołd ludziom pracy, którzy dzięki tejże pracy pomnażają swój dorobek. Jan był prostym człowi...

"Krzak dzikiej róży" i "Deszcz jesienny" jako utwory symboliczne 90. Udowodnij, że \"Krzak dzikiej róży\" J. Kasprowicza i \"Deszcz jesienny\" L. Staffa to utwory symboliczne. Symbolizm był jednym z głównych prądów literackich ostatnich lat XIX wieku, ukształtował się we Francji i Belgii. Zaproponował poezję, której ambicją stało się wyrażenie tego, co niewyrażalne. Podstawowym środkiem wyrazu stał...