Postawa wobec rzeczywistości w wierszach "Pogrzeb prezydenta Narutowicza", "Niemcom", "O książce"Krytyczna postawa wobec rzeczywistości wierszach “Pogrzeb prezydenta Narutowicza", “Niemcom", “O książce". “Niemcom" A. Słonimski - wiersz traktuje o śmierci genialnego greckiego fizyka, matematyka i wynalazcy - Archimedesa. Po zdobyciu miasta przez wojska rzymskie do domu Archimedesa wtargnął jeden z żołnierzy. Wynalazca przyjął śmierć godnie i z dumą, przedtem rzekł jeszcze: “Noli turbare circulos meos" - nie niszcz moich kół Śmierć przyniosła zagładę nie tylko ciału wynalazcy, ale i jego duszy. Dorobek i myśl naukowa poszły w zapomnienie. Ten obrazek zwycięstwa siły i zbrodni nad nauką i mądrością Słonimski dedykował Niemcom. W roku 1935, kiedy to powstał utwór, w Niemczech szalał już zwycięski faszyzm. Niszczono nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Na stołach płonęły książki uznane przez reżim za nieprawomyślne, a ich autorzy albo ginęli w obozach koncentracyjnych, albo zmuszeni byli emigrować. Ginął dorobek kulturalny twórców żydowskiego pochodzenia. Słonimski starał się w swym wierszu pokazać pewne analogie między zachowaniem rzymskiego żołnierza, a postępowaniem faszystów, wskazujących przecież na swe rzymskie korzenie. Wymowa wiersz jest pesymistyczna i pełna grozy. Autor przewiduje, że Niemcy mogą w przyszłości zagrozić innym narodom i zniszczyć dorobek intelektualny wielu pokoleń. “Pogrzeb prezydenta Narutowicza" J. Tuwim - wiersz ujmuje scenę marszu konduktu żałobnego ulicami miasta Warszawy. Mieszczanie opłakują śmierć prezydenta Narutowicza. W wierszu widoczne jest zestawienie dobra i zła. Zamordowany prezydent symbolizuje tu dobro, jako postać wielka, szlachetna. Zło to oczywiście postacie morderców, przepełnionych nienawiścią, podstępem i chęcią mordu. Podmiot ukazuje, że pierwsze co Polacy zrobili w niepodległej Polsce to zamordowali prezydenta. “O książce" Cz. Miłosz - podmiot liryczny zastanawia się nad tym gdzie jest miejsce książki “w czasach dziwnych i wrogich". Wraz z nadejściem wojny zmienia się tematyka utworów. “Już nam z twoich kart nigdy nie zaświeci mglisty wieczór na cichych wodach"

Postawa wobec rzeczywistości w wierszach "Pogrzeb prezydenta Narutowicza", "Niemcom", "O książce"

Materiały

Zarządzanie personelem Zarządzanie personelem Dział Personalny nowoczesnej firmy jest umieszczony na szczycie hierarchii organizacyjnej, czyli tam gdzie opracowuje się strategię polityki personalnej. Zadania Działu Personalnego Ustalanie polityki personalnej w firmie, współuczestniczenie w wytyczaniu wizji firmy (dokąd zmierzamy), definiowaniu misji firmy (jakie po...

Miłość jako siła budująca czy niszcząca? 33. Miłość - siła budująca czy niszcząca? A właściwie to dlaczego od razu budująca albo niszcząca? Miłość jest zjawiskiem tak skomplikowanym, że nie można jej sprowadzać do roli czynnika \"budowlanego\". Proponuję zatem zastanowić się nieco bardziej ogólnie - poszukajmy jaką rolę odgrywa miłość w naszym życiu, oczywiście opierając się w czas...

Rozwój leasingu w polskich przedsiębiorstwach Od kilku lat rozwija się w Polsce nowe zjawisko gospodarcze leasing, który robi zawrotną karierę. Pomimo, że z leasingiem zetknęły się już firmy polskie, ciągle daje się zauważyć nie dostateczną wiedzę na jego temat. Leasing jest jedna z możliwości finansowania inwestycji i w pewnych sytuacjach może okazać się najkorzystniejszą formą, nat...

Protest kultury szlacheckiej i magnackiej OPOZYCJA KULTURY SZLACHECKIEJ I MAGNACKIEJ Autor ubolewa nad zachowaniem szlachty oraz nad wychowywaniem młodych Polaków za granicami kraju, przez co stawali się obcy Polsce, nie znali polskich realiów, tracili więź z ojczyzną. Uczuciom tym dał wyraz w utworze \"Fortes poloni, equites boni\". \"Wedle złej, teraźniejszej, szlachcic jeden ...

Sztuka, literatura i teatr w czasach baroku Malarstwo i rzeźba • iluzjonizm, wyrażający się w możliwie wiernym odtworzeniu i uwypukleniu przestrzeni, budowy anatomicznej. Kontrast świata i cienia. • diagonalizm - kształtowanie obrazów wzdłuż linii podkreślenia kolorów • dynamika - przesada, ukazanie gestów i ruchów • łączenie tematyki mitologicznej - napięc...

Rozwój powieści pozytywistycznej Rozwój powieści pozytywistycznej (od tendencyjności do realizmu krytycznego). W każdej epoce, niezależnie od wszystkiego następowały pewne ważne zmiany we wszystkich aspektach: tak filozofii jak i ideologii i literaturze, co wynikało z naturalnych cech jakimi były zmiany czasów i nadejście nowego pokolenia; podobnie było w pozy...

Schemat kształtowania postaw Schemat kształtowania się postaw składa się z czterech elementów, których różne cechy mają wpływ na procesy kształtowania się postaw i na proces ich zmian. Jest to schemat uproszczony i niepełny. Nadawca to rodzice, grupy rówieśnicze, nauczyciele, środki masowego przekazu. Każdy z tych nadawców w jakimś stopniu może wpływać na postawy odbiorcó...

Ocena postawy chłopa w "Rozdziobią nas kruki, wrony " „Rozdziobią nas kruki, wrony” pochodzi z pierwszego zbioru opowiadań Stefana Żeromskiego, wydanego w 1895 roku. W utworze tym autor przywołuje pewien epizod z końca powstania styczniowego i śmierć jednego z powstańców, Andrzeja Boryckiego (Szymona Winrycha). Żołnierz, najpierw bestialsko zamordowany przez oddział rosyjski, zostaje okradziony prz...