Polska i Polacy wobec Mickiewicza, Słowackiego, NorwidaAdam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - obraz polski lat dziecinnych. Jest to obraz uczuciowy, ukoloryzowany. W klimacie domu rodzinnego, podyktowany tęsknotą. "Dziady" część III w "widzeniu księdza Piotra" obraz Polski wydanej w ręce Heroda - Cara. Polacy wygnańcy pozbawieni kraju, obraz ludzi niepocieszonych. Porównanie losu Polski z losem Chrystusa. Polska cierpi za losy narodów, ale ma być zbawiona. Przyjdzie ktoś, kto swoim cierpieniem zbawi naród. "Salon warszawski" stanowi przegląd grup Polaków: Hrabia i damy zwracają uwagę tylko na zabawę, arystokracja - bezmyslnie naśladująca zagraniczne wzory, młodzież- butna, buntownicza patriotyczna oraz władze rosyjskie. Juliusz Słowacki "Kordian" porusza tu temat powstania listopadowego już we wstępie "Przygotowaniu". Złe moce biorą udział w przygotowaniach do tego wydarzenia. Z diabelskiego kotła wyłaniają się postacie przywódców: Czartoryski - oceniony niepochlebnie jako człowiek przesadnie ostrożny, zmienny i pyszny z racji swego arystokratycznego pochodzenia. Piotr Skrzynecki - jego cechy to powolność, tendencja do przewlekania spraw, odkładania decyzji, cofania się i czekania. Generał Krukowiecki - określony nawet mianem zdrajcy, człowiek, który opuści swój naród. Chłopicki - wbrew nazwisku niechętny wobec chłopów i niższych warstw, nie umiejący walczyć, wiecznie kreślący plany. Julian Ursyn Niemcewicz - wychodzi w tej wizji jako konserwatywny starzec żyjący wspomnieniami. Z kolei Lelewel - blady mol książkowy, niezdecydowany, zajęty wyłącznie problemami rodzinnymi. Żaden z przywódców nie otrzymuje pozytywnej oceny. Akt III "spisek koronacyjny". Celem spisku jest zamach na cara. Społeczeństwo jest w tej sprawie podzielone. jedynie młodzi oficerowie pragną walki, prezentują patriotyzm i nienawiść do wroga. kler jest zachowawczy - proponuje cierpiętniczą ideologię i modły jako sposób działania. Lud reprezentowany jest przez żołnierza, starca, nieznajomego - stanowi z kolei grupę, która nienawidzi cara i pragnie powstania, lecz brak mu przywódców. "Grób Agamemnona" - długi bogaty w znaczenia poemat, ślad po bytności poety w zabytkowej, starożytnej budowli w Mykenach, zwanej grobem Agamemnona - mitologicznego władcy Myken, syna Atreusza, wielkiego wodza zabitego przez żonę. Poeta poddaje się rozmyślaniom w grobie Agamemnona, nastrój miejsca, mitologia, historia Grecji przywołują na myśl dzieje Polski - ból z powodu jej losów, ocenę, pragnienie wydobycia z haniebnej niewoli ." O! Polsko" - ubolewa poeta i odmalowuje obecny jej obraz: Jest to organizm, który składa się z "anielskiej duszy" i "czerepu rubasznego", owinięty w grobowy, torturujący całun Dejaniry, łudzony błyskotkami - dawniej paw i papuga narodów - dziś niewolnica, która nie ma nawet odwagi przekląć. Cyprian Kamil Norwid "Moja piosnka II": Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, Tęskno mi panie... Polska, kraj pokorny, wierzący, ludzie mają szacunek dla życia, swojej i cudzej pracy, natury, wyraźne reguły moralne.

Polska i Polacy wobec Mickiewicza, Słowackiego, Norwida

Materiały

Uczucia bohatera w IV cz. Dziadów W każdej z trzech części tego utworu, wyraźnie widoczne jest ciągłe przechodzenie głównego bohatera z jednych skrajnych uczuć, do innych; taka huśtawka uczuć, charakteryzująca się obejmowanie bardzo dużej skali uczuć, jest dość charakterystyczna dla bohatera romantycznego; postaram się to pokazać na zaproponowanym utworze W momencie wejścia b...

Co to jest teocentryzm ? • Teocentryzm Filozofia ta umieszczała Boga w centrum świata. Bóg stworzył świat. Jest uosobieniem dobra, piękna i prawdy. Ludzie uznali wyższość dóbr duchowych nad doczesnymi. Różne zjawiska przyrodnicze interpretowano jako znaki od Boga. Dominowała myśl o życiu po śmierci. Religii i jej założeniom podporządkowana była sztuka i religia.

Fraszki w renesansie Fraszka - (wł. Frascio) - gałązka, figlik, facecja - krótki, żartobliwy utwór, wywodzący się od starożytnego epigramatu. J. Kochanowski podejmuje szeroki krąg tematyczny: życie dworskie („Do gór i lasów\"), kobiety i miłość („Do dziewki\", „Raki\", „Do Hanny\"), przyroda („Na lipę\"), przywary ludzkie („O k...

Różne interpretacje tytułu "Granica" Różne interpretacje tytułu powieści \"Granica\". Powieść ukazuje nam rozgraniczenie polskiego społeczeństwa na bogatych i biednych, lepszych i gorszych. Ta granica to jeszcze spuścizna feudalizmu, trzymającego się dobrze w polskich realiach. To rozgraniczenie mentalności, sposobu życia i zapatrywania się na sens własnej egzystencji na tym świec...

Poetyka Arystotelesa w Antyku Poetyka Arystotelesa Literatura starożytna pozostawiła po sobie mnogość gatunków literackich i arcydzieł; pierwszy zarys teorii literatury w \"Poetyce\" Arystotelesa, gdzie wszystkie dzieła nazywane są ogólnym mianem poezji. Nie ma tam podziału na klasyczne już dzisiaj (wzorcowe) trzy rodzaje literackie: epikę, lirykę i dramat. Dwa najważniejsze...

Kompozycja pieśni Jana Kochanowskiego Kompozycja Najbardziej niezwykłe jest to, że Kochanowski ustala wzorzec, nie mając w zasadzie poprzedników w polskiej poezji. Prekursorstwo pisarza zaznacza się nie tylko w zakresie gatunku, ale także modelu wiersza – polskiego sylabowca. Wiersz sylabiczny – wiersz realizujący zasady regularnego systemu wersyfikacyjnego zwa...

"Pijaństw" - obraz pijaka Ignacy Krasicki żartuje,wyśmiewa słabość natury ludzkiej w \"Pijaństwie\",jako brak hamulców wewnętrznych i bezsilność racjonalnych argumentów.Bawi czytelnika,ukazując stadium portretowe nałogowego pijaka,który poszukuje okazji do wypicia wódki i wie równocześnie o szkodliwości alkoholu,nawet wymienia zgubne jego skutki.Człowiek,który spożył alk...

Mit o pochodzeniu człowieka -mit o pochodzeniu człowieka - otóż były cztery epoki ludzkości. Pierwsza, złota za panowania Kronosa. Był to raj: rzeki płynęły mlekiem, a z drzew spływał miód, ziemia sama wydawała plony, ludzie byli nieśmiertelni, a czas spędzali na radościach. Po usunięciu Kronosa nastąpił wiek srebrny. Dzieciństwo ludzi trwało wówczas sto lat. Wiek dojrzały...