Poezja Tuwima w okresie wojnyTEMAT: „Kwiaty polskie” J. Tuwima - poemat dygresyjny. Podczas wojny Tuwim znalazł się w Paryżu, a potem w Ameryce. Z Nowego Jorku udał się do Rio de Janerio. W Ameryce powstał poemat dygresyjny „Kwiaty polskie” wydany w całości w 1949, ale fragmenty znane były z odpisów już w czasie okupacji. Akcja poematu dotyczy lasów ogrodnika z Łodzi oraz jego córki i wnuczki. Wydarzenia przedstawione są jedynie fragmentarycznie, gdyż liczą się dygresje. Mówią o latach dzieciństwa Tuwima w Łodzi, o pobycie na emigracji oraz o istocie patriotyzmu. „Modlitwa pielgrzyma” („Chmury nad nami rozpal w łunę”) Motyw pielgrzymstwa wywodzi się z literatury romantycznej (Mickiewicz, Słowacki, Norwid). Podmiot liryczny modląc się do Boga prosi o odrodzoną, wolną Polskę. Prosi, by była możliwość odbudowy z ruin i z gliszcz, ale także o odrodzenie moralne, czyli walkę z wadami narodowymi. Zależy poecie, by rządzili Polską ludzie mądrzy i dobrzy. Prosi: „Daj pracującym we władanie plan pracy ich we wsi i w miastach”. Jest przeciw wielkiemu kapitałowi. Zależy mu, by w wolnej Polsce nie było prześladowań na tle narodowościowym czy wyznaniowym. Szczególna prośba dotyczy pokoju. Niech Bóg porazi piorunem tego, kto zechce znów doprowadzić do wojny. W imieniu wszystkich wygnańców prosi: „Przywróć nam chleb z polskiego pola, przywróć nam trumny z polskiej sosny”. Jako program ideowy brzmią słowa: „Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość - sprawiedliwość”. „Wierszu rodzona moja mowa”. Dla poety istnieją 3 symbole polskości: matka, mowa, Wisła. Matka śpiewała mu ludowe kołysanki, a także „mazurkowe zwrotki” - aluzja do hymnu i muzyki Szopena. To matka nauczyła go pacierza po polsku i wpoiła mu miłość do wielkiej polskiej poezji (Kochanowski, Mickiewicz). Mowę polską traktuje poeta jak najwyższą świętość. Ukochał ją bezgranicznie, zna jej „żwir i piasek złoty”, czyli mowę potoczną i wyżyny poezji. Zdaje sobie sprawę z roli słowa i przywołuje myśli Norwida. Mowa polska potrzebna mu jest jak chleb, daje mu też wielką radość jak zrywana jagoda, plaster miodu, czy świeża czereśnia. Szczególnie odczuwa to wśród obcych na emigracji. Wisła to utożsamienie Polski, gdyż jest symbolem zmian i trwania. Była świadkiem całej naszej historii, chwil dobrych i złych, ale zawsze płynęła dumnie i swobodnie jako uosobienie nieposkromionego polskiego ducha. Była świadkiem zagłady stolicy, Hioba polskich miast. W jej wodzie odbiła się czerwień pożarów i krwi, a zatem zapisała to sobie w pamięci. W imieniu Polaków przyrzeka poeta Wiśle, że powrócą i odbudują wolny kraj.

Poezja Tuwima w okresie wojny

Materiały

Cechy epopei na podstawie "Iliady" i "Odyseji" - epos jest praktycznie pierwszym gatunkiem, jaki się pojawia w Grecji w starożytności powstały dwa wielkie eposy Homera, zwane również epopejami: \"Iliada\" i powiązana z nią \"Odyseja\"; pierwsza opisuje historię wojny Trojańskiej, do niedawna uważanej za całkiem mityczną sprawę, a teraz już, po odkryciach Schliemana, patrzy się na to nieco in...

Cyganeria młodopolska: Stanisłąw Przybyszewski CYGANERIA MŁODOPOLSKA Okres modernizmu charakteryzował się specyficzną atmosferą obyczajową i kulturową szczególnie w środowisku artystów. Prowadzili oni specyficzny i dziwny tryb życia. Wielbiono ich i naśladowano lub odrzucano i tępiono. Środowisko modernizmu to cyganeria artystyczna. Bohem (fr.boheme). Pierwszy raz to określenie pojawiło s...

Bohater romantyczny a Artur z "Tanga" - porównanie 31. Porównaj bohatera romantycznego (Konrada, Wallenroda, Kordiana) i Artura z „Tanga” Mrożka. Tragizm jako jedna z podstawowych kategorii estetycznych w różnych okre¬sach literackich uzyskiwał odmienny aspekt znaczeniowy. W starożytności powo¬dowany był przez niezależne od ludzkiej woli fatum, w czasach nowożytnych ozna...

Pojęcie regionalizacja, regionalizm - wyjaśnienie REGIONALIZACJA – jest procedurą wydzielania regionów. Jest to pewna forma klasyfikacji przestrzeni wg podobieństwa cech. Czynność regionalizacji dokonywana jest dla różnych celów: • cele poznawcze (badania naukowe regionu) • cele administracyjne (województwa) REGIONALIZM – pojęcie regionalizmu odnosi się do stan...

Czek- dedinicja, elementy, rodzaje CZEK- udzielone bankowi pisemne zlecenie wypłacenia okazicielowi lub wskazanej osobie podanej w tym czeku sumy pieniężnej ze środków będących do dyspozycji wystawcy na ach bankowym. W czeku występuje wystawca czeku (trasant), bank dokonujący wypłaty (trasat) i osoba na rzecz której dokonywana jest wypłata (remitent/ beneficjant). Elementy czeku...

Koncepcja homoestazy a) koncepcja homeostazy opiera się na założeniu, że organizm człowieka jest systemem otwartym, który mimo działających na niego bodźców utrzymuje równowagę (homeostazę). b) Homeostazę podzielić można na - materialna: ilość substancji w tkankach - procesualna: stałość procesów c) może być sterowana przez układ nerwowy lub hormonalny i zacho...

Poezja polska w 1939 r. Literatura wojny i okupacji. TEMAT: Wrzesień 1939r. w poezji polskiej. W. Broniewski „Żołnierz polski”. Jest złota polska jesień, a polski żołnierz przeżywa dramat. Dostał się do niewoli, współczuje mu tylko „brzoza płaczka”. „Szedł z bagnetem na czołgi żelazne, ale przeszły, zdeptały na miazgę”. Odebra...

Humaniści Europy - renesans Erazm z Rotterdamu (Niderlandy) - myśliciel, polityk, religioznawca, publicysta (cynik - liczne satyry). Korespondował z Zygmuntem Starym i Kanclerzem Łaskim. Głosił tolerancję religijną w duchu irenizmu. Był autorem satyrycznego dzieła pt. \"Pochwała Głupoty\" z 1520 r. Michał Montaigne (Francja) - pisarz, moralista, autor 3-tomowego dzieła ...