Poezja Miłosza wobec II wojny światowejTEMAT: Poezja Czesława Miłosza wobec katastrofy wojny. Czesław Miłosz (1911r.) Urodzony w Szetejnie na Litwie, syn inżyniera. Uczył się w gimnazjum w Wilnie, tam studiował prawo. Pracował w polskim radiu w Wilnie. Zwolniony przeniósł się do Warszawy, gdzie również pracował w radiu. Podczas wojny czynny udział w konspiracji, publikował wtedy wiersze pod pseudonimem Jan Syruć. W 1945r. w redakcji miesięcznika „Twórczość”. W latach 1948-51 atasze w Waszyngtonie, potem w Paryżu. W 1951 po krótkim pobycie w kraju wybrał emigrację. Rozpoczął współpracę z paryską „Kulturą”. 1951-1960 pobyt we Francji, potem wyjazd do USA, praca na uniwersytecie Berkley (wydział języków i literatów słowiańskich) 1980 nagroda Nobla za całokształt twórczości. Poezje: „Poemat o czasie zastygłym”, „Trzy zimy”, „Ocalenie”, „Traktat poetycki”, „Gucio zaczarowany”, „Miasto bez imienia”, „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”, „Piasek przydrożny (w 1998 nagroda Nike). Powieści: „Zniewolony umysł”, „Kontynenty”, „Rodzinna Europa”, „Prywatne obowiązki”, „Ziemia Ulro”, „Ogród nauk”. „Campo di Fiori” (Plac kwiatów w Rzymie). Na zasadzie antytezy pokazana została sytuacja na dwóch placach: na Campo de Fiori w Rzymie u schyłku XVI wieku oraz na placu Krasińskich w Warszawie w okresie II wojny światowej. Na obu placach ta sama przeciwstawna sytuacja. Z jednej strony atmosfera beztroskiego życia, z drugiej tragizm, śmierć. Na Campo de Fiori targowisko, wrażenie sytości, dobrobytu, beztroski. Na zasadzie filmowych migawek odniesionych do renesansowego malarstwa pokazywany jest plac targowy: różowe owoce morza, ciemne winogrona, żółć cytryn, zieleń oliwek, białe rozgwiazdy, puch brzoskwini. Cukierkowe barwy podkreślają atmosferę sielanki. W tę atmosferę wkracza tragedia niepotrzebnej śmierci. Na chwilę odsunięto stragany, zapłonął stos, zginął Giordano Bruno „w Kole ciekawej gawiedzi”. Jeszcze nie przygasł płomień, a już tłum rozbiegł się do swoich zajęć, już pełne były tawerny i wesoło gwarzono. Sytuacja powtórzyła się na placu warszawskim, była wiosna, pogodny wieczór, tłumy bawiły się na karuzeli przy skocznej muzyczce. Wzlatywali na karuzeli łapiąc w powietrzu „czarne latawce”, śmiały się wesołe tłumy. Tuż obok za murem getta rozlegały się salwy, które zagłuszała katarynka. Nikogo nie obchodziły latawce z płonących domów. Ten ciąg zdarzeń nasuwa refleksję o tych samych męczeńskich stosach, takich samych beztroskich tłumach gawiedzi i tej samej samotności ginących. Druga część wiersza zdecydowanie moralizatorska zwraca uwagę nie tylko na podobieństwo, ale i różnicę. Ta różnica zawarta jest w słowach „o zapomnieniu co rośnie w dłoni”. Zapomnienie dotyczny lekceważenia norm moralnych i zasad humanitaryzmu. Jest ono groźne, ponieważ procentuje coraz większym zobojętnieniem i okrucieństwem. W Rzymie tłum choć na chwilę rozstąpił się i popatrzył na ginącego. W Warszawie nie przerywa zabawy. W Rzymie tłum handluje, w Warszawie bezmyślnie się bawi przy ogłupiającej karuzeli i katarynce. Kiedyś na stosie zginął jeden człowiek, teraz ginie cały naród, a stos rozrósł się do rozmiarów getta. Jeśli nastąpi nowe Campo de Fiori, to jak może wyglądać? Refleksja poety dotyczy nie tylko obojętnego tłumu, ale i ginących samotnie w milczeniu. Dlaczego Bruno nie znalazł słów, by przemówić do zebranych, czy słusznie złożył z góry, że i tak nikt go nie usłyszy? Czy wolno czynić takie założenia. W miarę upływu wieków i pokoleń język biblijny „staje się obcy”. Zapominamy o podstawowych normach i zasadach, przestajemy być ludźmi. Jedyny ratunek to słowo poety. Trzeba nieustannie przemawiać do sumień, przypominać podstawowe nakazy: nie zabijaj, miłuj bliźniego. Tylko w ten sposób można ocalić ludzkość. Uroczystą powagę wiersza podkreślają akcenty w każdym wersie, jest to przełamany heksametr.

Poezja Miłosza wobec II wojny światowej

Materiały

Twórczość Norwida Twórczość Norwida jako kontynuacja i przekroczenie tradycji romantycznych Cyprian Kamil Norwid jest reprezentantem drugiego pokolenia romantyków, którego młodość przypadła na czasy po klęsce powstania listopadowego. Pisarz miał bardzo silne poczucie zarówno przynależności pokoleniowej, jak też odrębności swojej generacji, zwanej przez niego pok...

Bohaterowie Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu Bohaterowie Stefana Żeromskiego wobec epoki romantyzmu i pozytywizmu. \"I przeszłość ... wróci ideą\" cytat z wiersza Cypriana Norwida pod tytułem \"Post scriptum II\" znakomicie inspiruje do rozważań o powinowactwie duchowym bohaterów literackich, a zwłaszcza postaci wykreowanych przez Stefana Żeromskiego. Swój talent i warsztat literacki do...

Interpretacja myśli "Powołał mnie Pan na bunt" „Powołał mnie Pan na bunt.” Zinterpretuj tę myśl, odwołując się do wybranych utworów. Temat buntu to odwieczny motyw literacki, ponieważ towarzyszy on człowiekowi od zawsze. Różne są zarówno formy buntu, jak i „obiekty”, przeciwko którym człowiek występował. Bunt przeciwko zastanej rzeczywistości epoka romantyczna w...

Analiza słow "trzeba zobaczyć Syzyfa szczęśliwym" Rozpoczynając pracę od \"Mitu o Syzyfie\", należy od razu zaznaczyć, że jest on wyrazem marzeń człowieka o niedoścignionym szczęściu bycia nieśmiertelnym i o niemożności jego uzyskania. Syzyf próbuje przechytrzyć bogów i odsunąć od siebie wizję starości i śmierci. Jego poczynania zostają jednak odkryte, a sam bohater ponosi dotkliwą karę. Boskie...

Pascal - barokowy filozof \"Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą”. W kontekście zbliżających się Świąt Wielkanocnych rozważ, młody człowieku, sens swojego istnienia. Zastanów się, czy możesz w pełni podpisać się pod zdaniem barokowego filozofa. Święta Wielkanocne to idealny czas na snucie rozważań na temat istoty ludzkiego ...

Portret Stanisława Wokulskiego i Tomasza Judyma Portret Stanisława Wokulskiego - nowego wzorca pozytywistycznego inteligenta. Stanisław Wokulski człowiek czterdziestopięcioletni ma już za sobą bogate i burzliwe doświadczenia. W młodości dzięki samokształceniu wydobywa się z piwnicy Hopfera i wynosi do pozycji studenta Szkoły Głównej. Pokonuje próg, który dla subiektów i \"chłopców do posług\"...

Wydarzenia historyczne w "Krzyżakach" Wydarzenia historyczne Kanwa wydarzeń historycznych w powieści Krzyżacy służy porządkowaniu losów głównych postaci oraz pozwala prześledzić i ocenić charakter stosunków między Polakami, Litwinami a Zakonem NMP. Wspomnienia Maćka z Bogdańca przywołują na myśl odległy czas, od kiedy Krzyżacy ujawnili swoje prawdziwe oblicze w ekspansywnej, z...

Dokumenty spedycyjne i przewozowe DOKUMENTY SPEDYCYJNE I PRZEWOZOWE Zlecenie spedycyjne jest to dokument wystawiany przez eksportera lub importera zlecający spedytorowi zorganizowanie przewozu określonego towaru. Zleceniodawca określa w nim zakres czynności, które winien wykonać spedytor np. zgłoszenie do odprawy celnej, ubezpieczenie towaru, zorganizowanie kontroli jakośc...