Poezja Miłosza wobec II wojny światowejTEMAT: Poezja Czesława Miłosza wobec katastrofy wojny. Czesław Miłosz (1911r.) Urodzony w Szetejnie na Litwie, syn inżyniera. Uczył się w gimnazjum w Wilnie, tam studiował prawo. Pracował w polskim radiu w Wilnie. Zwolniony przeniósł się do Warszawy, gdzie również pracował w radiu. Podczas wojny czynny udział w konspiracji, publikował wtedy wiersze pod pseudonimem Jan Syruć. W 1945r. w redakcji miesięcznika „Twórczość”. W latach 1948-51 atasze w Waszyngtonie, potem w Paryżu. W 1951 po krótkim pobycie w kraju wybrał emigrację. Rozpoczął współpracę z paryską „Kulturą”. 1951-1960 pobyt we Francji, potem wyjazd do USA, praca na uniwersytecie Berkley (wydział języków i literatów słowiańskich) 1980 nagroda Nobla za całokształt twórczości. Poezje: „Poemat o czasie zastygłym”, „Trzy zimy”, „Ocalenie”, „Traktat poetycki”, „Gucio zaczarowany”, „Miasto bez imienia”, „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”, „Piasek przydrożny (w 1998 nagroda Nike). Powieści: „Zniewolony umysł”, „Kontynenty”, „Rodzinna Europa”, „Prywatne obowiązki”, „Ziemia Ulro”, „Ogród nauk”. „Campo di Fiori” (Plac kwiatów w Rzymie). Na zasadzie antytezy pokazana została sytuacja na dwóch placach: na Campo de Fiori w Rzymie u schyłku XVI wieku oraz na placu Krasińskich w Warszawie w okresie II wojny światowej. Na obu placach ta sama przeciwstawna sytuacja. Z jednej strony atmosfera beztroskiego życia, z drugiej tragizm, śmierć. Na Campo de Fiori targowisko, wrażenie sytości, dobrobytu, beztroski. Na zasadzie filmowych migawek odniesionych do renesansowego malarstwa pokazywany jest plac targowy: różowe owoce morza, ciemne winogrona, żółć cytryn, zieleń oliwek, białe rozgwiazdy, puch brzoskwini. Cukierkowe barwy podkreślają atmosferę sielanki. W tę atmosferę wkracza tragedia niepotrzebnej śmierci. Na chwilę odsunięto stragany, zapłonął stos, zginął Giordano Bruno „w Kole ciekawej gawiedzi”. Jeszcze nie przygasł płomień, a już tłum rozbiegł się do swoich zajęć, już pełne były tawerny i wesoło gwarzono. Sytuacja powtórzyła się na placu warszawskim, była wiosna, pogodny wieczór, tłumy bawiły się na karuzeli przy skocznej muzyczce. Wzlatywali na karuzeli łapiąc w powietrzu „czarne latawce”, śmiały się wesołe tłumy. Tuż obok za murem getta rozlegały się salwy, które zagłuszała katarynka. Nikogo nie obchodziły latawce z płonących domów. Ten ciąg zdarzeń nasuwa refleksję o tych samych męczeńskich stosach, takich samych beztroskich tłumach gawiedzi i tej samej samotności ginących. Druga część wiersza zdecydowanie moralizatorska zwraca uwagę nie tylko na podobieństwo, ale i różnicę. Ta różnica zawarta jest w słowach „o zapomnieniu co rośnie w dłoni”. Zapomnienie dotyczny lekceważenia norm moralnych i zasad humanitaryzmu. Jest ono groźne, ponieważ procentuje coraz większym zobojętnieniem i okrucieństwem. W Rzymie tłum choć na chwilę rozstąpił się i popatrzył na ginącego. W Warszawie nie przerywa zabawy. W Rzymie tłum handluje, w Warszawie bezmyślnie się bawi przy ogłupiającej karuzeli i katarynce. Kiedyś na stosie zginął jeden człowiek, teraz ginie cały naród, a stos rozrósł się do rozmiarów getta. Jeśli nastąpi nowe Campo de Fiori, to jak może wyglądać? Refleksja poety dotyczy nie tylko obojętnego tłumu, ale i ginących samotnie w milczeniu. Dlaczego Bruno nie znalazł słów, by przemówić do zebranych, czy słusznie złożył z góry, że i tak nikt go nie usłyszy? Czy wolno czynić takie założenia. W miarę upływu wieków i pokoleń język biblijny „staje się obcy”. Zapominamy o podstawowych normach i zasadach, przestajemy być ludźmi. Jedyny ratunek to słowo poety. Trzeba nieustannie przemawiać do sumień, przypominać podstawowe nakazy: nie zabijaj, miłuj bliźniego. Tylko w ten sposób można ocalić ludzkość. Uroczystą powagę wiersza podkreślają akcenty w każdym wersie, jest to przełamany heksametr.

Poezja Miłosza wobec II wojny światowej

Materiały

Bankowe dyskonto weksli Bankowe dyskonto weksli 1. dyskonto jest to potrącenie odsetek przy wykupie papierów wartościowych o późniejszym terminie płatności. 2. Bankowe dyskonto weksli jest to operacja umożliwiająca sprzedaż weksla przed terminem jego realizacji. 3. Jeżeli przedstawiony do dyskonta weksel spełnia wszystkie warunki przewidziane prawem wekslowym to pos...

"Fortepian Szopena" - hołd dla artysty WIELKI ARTYSTA I WIELKA SZTUKA - “FORTEPIAN SZOPENA” Wiersz ten jest hołdem złożonym wielkiemu polskiemu kompozytorowi. Tekst ten powstał z inspiracji pewnym wydarzeniem. Jest to refleksja z zamachu na gen. Teodora Berga - namiestnika carskiego w Królestwie Polskim. W odezwie, carscy żołnierze zdemolowali Pałac Zamoyskich. Wyrzuco...

"Lord Jim" - nawiązania literackie Sytuacje conradowskie – nawiązania literackie Powieść Lord Jim należy do najbardziej znanych utworów tego autora. Po publikacji natychmiast wywołała reakcję krytyków literackich i czytelników. W Polsce była szeroko dyskutowana w aspekcie polskości Conrada i powiązania treści utworu z losem autora – wspominaliśmy o tym wyżej. Dz...

Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie to całość formalnych regulacji, za pomocą których tworzy się strukturę porządkującą działalność pracowników zatrudnionych w dziale handlowym, udział środków rzeczowych i przetwarzanie informacji. Najważniejszym zadaniem handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie jest zapewnienie efektywnej reali...

Opowiadania Borowskiego - charakterystyka OPOWIADANIA TADEUSZA BOROWSKIEGO „Pożegnanie z Marią” -to nie bohaterska walka z okupantem, ale interesy, próba jak najlepszego poziomu życia. Tadek traci Marię, którą złapano, gdy dostarczała bimber . Obraz nie heroiczny, prawdziwy, wysnuty z gorzkiej prawdy o człowieku. Stwierdza, że człowiek może przystosować się do każ...

Geneza dramatu "Odprawa posłów greckich" Geneza dramatu Tragedia polityczna, w której Kochanowski rozważa moralno-polityczne problemy funkcjonowania państwa, opublikowana została w roku 1578 w drukarni Szarffenberga (mamy więc do czynienia z pierwszym datowanym drukiem warszawskim). Wydanie Odprawy poprzedzone zostało listem dedykacyjnym do Zamoyskiego, pisanym w Czarnolesie ...

Homonim - źródła i typy 35. Źródła i typy homonimii wyrazów. Przenośne użycie wyrazów jest główną przyczyną ich wieloznaczności. W języku polskim podobnie jak w innych językach, dużo wyrazów, poza wyspecjalizowanymi terminami naukowymi lub technicznymi ma więcej niż jedno znaczenie. Liczba tych znaczeń w niektórych wypadkach dochodzi nawet do kilkunastu. Świadczy o ...

Koncepcje agresji a) agresja: każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej mające na celu wyrządzenie komuś krzywdy, szkody, strachu, bólu b) afektywna: nie związana z żadnym celem, ukierunkowana jedynie na cierpienie c) instrumentalna: ukierunkowana na osiągnięcie jakiegoś celu, może być prospołeczna d) wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa, ob...