Poezja Miłosza wobec II wojny światowejTEMAT: Poezja Czesława Miłosza wobec katastrofy wojny. Czesław Miłosz (1911r.) Urodzony w Szetejnie na Litwie, syn inżyniera. Uczył się w gimnazjum w Wilnie, tam studiował prawo. Pracował w polskim radiu w Wilnie. Zwolniony przeniósł się do Warszawy, gdzie również pracował w radiu. Podczas wojny czynny udział w konspiracji, publikował wtedy wiersze pod pseudonimem Jan Syruć. W 1945r. w redakcji miesięcznika „Twórczość”. W latach 1948-51 atasze w Waszyngtonie, potem w Paryżu. W 1951 po krótkim pobycie w kraju wybrał emigrację. Rozpoczął współpracę z paryską „Kulturą”. 1951-1960 pobyt we Francji, potem wyjazd do USA, praca na uniwersytecie Berkley (wydział języków i literatów słowiańskich) 1980 nagroda Nobla za całokształt twórczości. Poezje: „Poemat o czasie zastygłym”, „Trzy zimy”, „Ocalenie”, „Traktat poetycki”, „Gucio zaczarowany”, „Miasto bez imienia”, „Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”, „Piasek przydrożny (w 1998 nagroda Nike). Powieści: „Zniewolony umysł”, „Kontynenty”, „Rodzinna Europa”, „Prywatne obowiązki”, „Ziemia Ulro”, „Ogród nauk”. „Campo di Fiori” (Plac kwiatów w Rzymie). Na zasadzie antytezy pokazana została sytuacja na dwóch placach: na Campo de Fiori w Rzymie u schyłku XVI wieku oraz na placu Krasińskich w Warszawie w okresie II wojny światowej. Na obu placach ta sama przeciwstawna sytuacja. Z jednej strony atmosfera beztroskiego życia, z drugiej tragizm, śmierć. Na Campo de Fiori targowisko, wrażenie sytości, dobrobytu, beztroski. Na zasadzie filmowych migawek odniesionych do renesansowego malarstwa pokazywany jest plac targowy: różowe owoce morza, ciemne winogrona, żółć cytryn, zieleń oliwek, białe rozgwiazdy, puch brzoskwini. Cukierkowe barwy podkreślają atmosferę sielanki. W tę atmosferę wkracza tragedia niepotrzebnej śmierci. Na chwilę odsunięto stragany, zapłonął stos, zginął Giordano Bruno „w Kole ciekawej gawiedzi”. Jeszcze nie przygasł płomień, a już tłum rozbiegł się do swoich zajęć, już pełne były tawerny i wesoło gwarzono. Sytuacja powtórzyła się na placu warszawskim, była wiosna, pogodny wieczór, tłumy bawiły się na karuzeli przy skocznej muzyczce. Wzlatywali na karuzeli łapiąc w powietrzu „czarne latawce”, śmiały się wesołe tłumy. Tuż obok za murem getta rozlegały się salwy, które zagłuszała katarynka. Nikogo nie obchodziły latawce z płonących domów. Ten ciąg zdarzeń nasuwa refleksję o tych samych męczeńskich stosach, takich samych beztroskich tłumach gawiedzi i tej samej samotności ginących. Druga część wiersza zdecydowanie moralizatorska zwraca uwagę nie tylko na podobieństwo, ale i różnicę. Ta różnica zawarta jest w słowach „o zapomnieniu co rośnie w dłoni”. Zapomnienie dotyczny lekceważenia norm moralnych i zasad humanitaryzmu. Jest ono groźne, ponieważ procentuje coraz większym zobojętnieniem i okrucieństwem. W Rzymie tłum choć na chwilę rozstąpił się i popatrzył na ginącego. W Warszawie nie przerywa zabawy. W Rzymie tłum handluje, w Warszawie bezmyślnie się bawi przy ogłupiającej karuzeli i katarynce. Kiedyś na stosie zginął jeden człowiek, teraz ginie cały naród, a stos rozrósł się do rozmiarów getta. Jeśli nastąpi nowe Campo de Fiori, to jak może wyglądać? Refleksja poety dotyczy nie tylko obojętnego tłumu, ale i ginących samotnie w milczeniu. Dlaczego Bruno nie znalazł słów, by przemówić do zebranych, czy słusznie złożył z góry, że i tak nikt go nie usłyszy? Czy wolno czynić takie założenia. W miarę upływu wieków i pokoleń język biblijny „staje się obcy”. Zapominamy o podstawowych normach i zasadach, przestajemy być ludźmi. Jedyny ratunek to słowo poety. Trzeba nieustannie przemawiać do sumień, przypominać podstawowe nakazy: nie zabijaj, miłuj bliźniego. Tylko w ten sposób można ocalić ludzkość. Uroczystą powagę wiersza podkreślają akcenty w każdym wersie, jest to przełamany heksametr.

Poezja Miłosza wobec II wojny światowej

Materiały

Chłopi i inteligencja w "Weselu" W dramacie Stanisława Wyspiańskiego pt. \"Wesele\" zostały przedstawione stosunki społeczne panujące na ziemiach polskich pod zaborami. W chacie bronowickiej zgromadził poeta przedstawicieli wszystkich ważniejszych ówczesnych grup społecznych, a więc inteligencji i chłopów, Kościoła i środowisk żydowskich. Aby wzbogacić charakterystykę bohat...

Filozofia poetów baroku na tle renesansu Filozofia poety na tle renesansu: 1. Odejście od optymizmu renesansowego, uznającego harmonię i prawidłowość w życiu człowieka w kierunku pesymizmu (życie zmierzające do śmierci - życie jako wojna). 2. Odcięcie się od epikurejskiej afirmacji życia doczesnego, przejście do relatywizmu (względna i krótkotrwała wartość życiowych przyjemności, p...

Różne poglądy pisarzy na kulturę i cywilizację XX-lecia Tuż po odzyskaniu niepodległości wśród pisarzy zapanował entuzjazm. Tematyka walki niepodległościowej ustąpiła życiu codziennemu, do jakiego niejako \"zmuszeni\" zostali Polacy. Jako pierwsza uczyniła to grupa \"Skamander\". Jej twórczość kreowała wizję świata żyjącego, ewoluującego, zaskakującego pięknem codzienności. Cywilizacja akceptowana...

Nowe metody zarządzania NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI. Typologia nowoczesnych technik zarządzania: 1. Techniki wykorzystywane w prognozowaniu: burza mózgów, metoda delificka, naukowe fantazjowanie, naukowe kreowanie przyszłości (metody intuicyjne), ekstrapolacja trendu, analiza kontekstualna, badanie morfologiczne, scenariusz, analogie historyczne, anal...

Kultura i sztuka średniowiecza SZTUKA ŚREDNIOWIE-CZA W rozwoju sztuki średnio-wiecznej wyróżniamy okre-sy: - przedromański do X w. - romański X-XI w. - gotycki poł. XIII w. do pocz. XVI w. Cechy sztuki romańskiej: - budowle z kamienia, - łuk półkolisty w konstrukcji sklepień, wykroju okien i otworów drzwiowych, - częste stosowanie formy rotundy, - deformowanie posta...

Polacy i Polska w "Weselu" Genezą utworu stało się wesele Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną w pod-krakowskich Bronowicach w listopadzie 1900r. Postaci można podzielić na osoby (rzeczywiste) i osoby dramatu (zjawy). Głównymi osobami są: Pan i Panna Młoda, Gospodarz (Włodzimierz Tetmajer), Gospodyni, Dziennikarz (ze stańczykowskiego, konserwatywnego pisma &...

"Moralność pani Dulskiej" jako komedia Moralność pani Dulskiej jako komedia FARSA – odmiana komedii obejmująca utwory sceniczne o błahych konfliktach, posługujące się środkami komizmu sytuacyjnego, błazeńskimi wyjaskrawieniami, efektami groteski i karykatury. W odróżnieniu od innych typów komedii farsa opiera się całkowicie na dynamicznej akcji [...]. Farsa zaliczała się ...

Motyw konfliktu w literaturze młodopolskiej Motyw konfliktu między jednostką wybitną i społeczeństwem ludzi przeciętnych: Konflikt ten wyrastał z przekonania, że społeczeństwo jest wrogie wartościom duchowym, których twórcą jest, była i będzie wybitna jednostka. Artyści uważali, że reprezentują wartości wyższe, których nie rozumie społeczeństwo. Moderniści pragnęli przeciwstawić kultow...