Poezja grecka i rzymskaDo najwybitniejszych poetów tego okresu należeli: - Safona - poetka żyjąca na wyspie Lesbos, gdzie pisała pieśni weselne, hymny, pieśni miłosne. Poetka miała duże znaczenie dla jej współczenych, określali ją krótkim mianem"Poetka". Ważna była rola mecenasa i opiekuna, którą Safona przyjęła dla gromady dziewcząt, żyjących na wyspie Lesbos. Z poetką łączył je kult bogini Afrodyty i poezji, serdeczna przyjaźń oraz fakt, że Safona starała się wpoić im podstawy wychowania oraz nauczyć podstaw muzyki. Utwór "Pogarda dla nie znającej poezji" wyraża przekonanie o nieprzemijalności poezji, o wieczności sztuki. Tylko przez obcowanie ze sztuką, przez jej tworzenie zapewnić sobie można pamięć przyszłych pokoleń, swoistą nieśmiertelność. - Tyrtajos - to starożytny wódz Sparty. Do pamięci potomnych przeszedł jako symbol poety - bojownika, patrioty głoszącego hasło, że zaszczytnie jest walczyć i umierać za ojczyznę. Od jego imienia określa się poezję czynu jako poezję tyrtejską. Ma ona zagrzewać do walki, opiewać bohaterstwo i wielkość tych, którzy oddali swoje życie za swój kraj. Jednym z nielicznych, zachowanych do dzisiaj, utworów Tyrtajosa jest "Rzecz to piękna...". Jest to wiersz - apel, wzywający do walki w obronie ojczyzny, której wolność jest zagrożona. Poeta wzywa do wytrwania na posterunku oraz do gotowości oddania życia za swój kraj. - Anakreont - poeta, który opiewał Erosa, bożka miłości, a także sięgał w swych utworach po motyw tańca i ucztowania. Od jego imienia określono gatunek literacki - anakreontyk. Jest to krótki utwór poetycki, sławiący biesiady, uroki życia, erotykę. Anakreontyk zachowuje żartobliwy dystans do życia. Najczęstszym motywem jego utworów są piękne kobiety, lejące się obficie wino, muzyka i śpiew. - Symonides - jeden z najbardziej znanych twórców epigramamatów. Epigramaty to krótkie utwory o treści poważnej lub żartobliwej (ironicznej), zawierające jakąś myśl lub pouczenie. Jednak prócz nich pisał także hymny, elegie, dytyramby, treny, epinicje (pieśni triumfalne), skalie (pieśni biesiadne) oraz peany (okrzyki pochwalne i dziękczynne). Wyrażał przekonanie o niepewności ludzkiego bytu i zmienności losu. Każdy dzień może być odmienny, może się różnić od poprzedniego, gdyż los jest kapryśny i lubi płatać figle. - Horacy - największy poeta rzymski. Znajdował się pod opieką Mecenasa, dzięki czemu mógł bez przeszkód poświęcać się pisaniu. Świat, tworzony przez Horacego jest pełen pogody i optymizmu. Poeta nawoływał do zachowania "złotego środka", czyli umiaru, we wszystkich dziedzinach życia. Napisał wiele epodów (utworów odnoszących się do ówczesnego życia politycznego), satyr (w których walczył z wadami społeczeństwa) oraz listów i pieśni. Horacy jest twórcą myśli, która bardzo często powtarzała się u późniejszych twórców. Mianowicie ten starożytny poeta stwierdził, iż poezja nie przemija, a jej autor może poprzez swe dzieła stać się nieśmiertelnym. Hasło "Exegi monumentum" stworzone przez Horacego funkcjonowało w literaturze jeszcze przez wiele wieków. Poeta zyskał sobie dwoistą naturę: śmiertelną i nieśmiertelną. "Nie wszystek umrę" ("Non omnis moriar) mówi Horacy, wyrażając w ten sposób przekonanie o własnej nieśmiertelności.

Poezja grecka i rzymska

Materiały

Losy Macieja Boryny 1. Maciej jest wdowcem (pochował dwie żony) „-Już dwie żony pochował” (strona 15*) 2. Ma 58 lat. „-Kpicie czy co ?... A dyć na Zielną skończyłem pięćdziesiąt i osiem roków” (strona 28) 3. Druga żona zmarła pół roku wcześniej... „Boryna szedł coraz wolniej (...) , a potem przypomnienie nieboszczki , co ją...

Dzieje Tezeusza --------DZIEJE TEZEUSZA-------------------------------------------------------------------------- Ajgeus (Egeusz)-krol Attyki,olciec Tezeusza Ajtra-krolewna z Trojzeny,matka Tezeusza Skiron-zrzucal podroznych ze skaly do morza,pokonal go Tezeusz Sinnis-mordowal ludzi przywiazujac ich do dwoch drzew i rozrywajac,pokonal go Tezeusz Prokrustes...

Rodzaje centrów handlowych RODZAJE CENTRÓW HANDLOWYCH (Ośrodków) 1. wielofunkcyjne ośrodki handlowe • zlokalizowane na obszarach miast mające zróżnicowaną sieć handlową np. hipermarket + dom towarowy • powierzchnia sprzedażowa ok. 100 000 m2 • szeroki asortyment oferowanych towarów • zróżnicowany poziom świadomych usług 2. ośrodki handlowe...

paraboliczny sens "Dżumy" i "Procesu" Paraboliczny sens 2 wybranych utworów Parabola, czyli przypowieść to gatunek literacki (rodzaj powieści) należący do literatury moralistycznej, który oprócz znaczenia dosłownego posiada jeszcze znaczenie ukryte, alegoryczne lub symboliczne. Fabuła paraboli jest zazwyczaj silnie uschematyzowana, a bohaterowie – uniwersalni, pozbawieni cech...

Na co zostały przeznaczone fundusze Phare dla Polski Pomoc finansowa Unii Europejskiej, udzielona Polsce w ubiegłych latach, została przede wszystkim skierowana na wzmocnienie infrastruktury, restrukturyzację przedsiębiorstw, rozwój regionalny, edukację i szkolenia, rolnictwo, ochronę środowiska oraz wsparcie administracji. W latach 1990-1998 Phare obejmował 117 programów. W pierwszym roku f...

Moralność w literaturze 21. Temat: Cała wielka literatura opowiada o moralności- twierdzi angielski pisarz Dawid H. Lawrence. Czy zgadzasz się z tym twierdzeniem? Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych np. w epoc...

Metoda zarządzania przez wyjątki - krótki opis Metoda zarządzania przez wyjątki Menedżer nie zajmuje się lub prawie się nie zajmuje sprawami bieżącymi, mają to robić dostatecznie kompetentni samodzielni pracownicy, szef włącza się w sytuacjach nietypowych, wyjątkowych, co sprawia, że wiedza pracowników może być niewystarczająca. Zalety: - znaczna oszczędność pracy menedżera - sprzyja r...

Cechy gatunkowe przypowieści Cechy gatunkowe przypowieści utwór narracyjny o charakterze parabolicznym czyli zestawiającym dwie rzeczywistości, z których pierwsza jest obrazem życia codziennego, druga zaś, jest nieuchwytna zmysłowo ale znajduje się w sferze pojęciowej składa się z 3 trzonów: dwa pierwsze to przykłady, obrazy; trzeci to przekazanie jakiejś prawdy...