Poeci i powieści XX-lecia międzywojennegoPoeci międzywojnia Poeci debiutujący w dwudziestoleciu są w większości aktywni twórczo w okresie powojennym (po II wojnie). Poniżej poznamy tytuły dwóch pierwszych zbiorków poetyckich każdego z nich oraz wybitne dzieła prozaików i dramaturgów. Poeci międzywojnia skupieni w grupach poetyckich: Julian Tuwim- "Czyhanie na Boga", "Sokrates tańczący". Antoni Słonimski- "Sonety", "Harmonia". Kazimierz Wierzyński- "Wiosna i wino", "Wróble na dachu". Jan Lechoń- "Na złotym polu", "Po różnych ścieżkach". Jarosław Iwaszkiewicz- "Oktostychy", "Dionizje". Jan Brzękowski- "Tętno", "Na katodzie". Jalu Kurek- "Upały", "Śpiewy o Rzeczypospolitej". Julian Przyboś- "Śruby", "Oburącz". Konstanty Ildefons Gałczyński- "Koniec świata", "Ludowa zabawa". Czesław Miłosz- "Poemat o czasie zastygłym", "Trzy zimy". Stanisław Dobrowolski- "Pożegnanie Termopil", "Autoportret". Jerzy Zagórski- "Ostrze mostu", Przyjście wroga". Aleksander Rymkiewicz- "Tropiciel", "Potoki". Anatol Stern- "Futuryzje", "Nagi człowiek w śródmieściu". Poeci, którzy nie należeli do grup poetyckich: Adam Ważyk- "Semafory", "Oczy i usta". Mieczysław Jastrun- "Spotkanie w czasie", "Inna młodość". Roman Brandstaetter- "Jarzma", "Droga pod górę". Władysław Broniewski- poeta rewolucyjny, "Wiatraki", "Dymy nad miastem". Powieści: Jerzy Andrzejewski- "Ład serca". Juliusz Kaden-Bandrowski- "Generał Barcz". Tadeusz Breza- "Adam Grywałd". Michał Choromański- "Zazdrość i medycyna". Maria Dąbrowska- "Noce i dnie". Witold Gombrowicz- "Ferdydurke". Leon Kruczkowski- "Kordian i cham". Maria Kuncewiczowa- "Cudzoziemka". Tadeusz Dołęga-Mostowicz- "Kariera Nikodema Dyzmy" Zofia Nałkowska- "Granica". Bruno Schulz- "Sklepy cynamonowe". Henryk Worcell- "Zaklęte rewiry". Stefan Żeromski- "Przedwiośnie". Literatura obca: Bertolt Brecht- dramaturg niemiecki, "Matka Courage i jej dzieci". Michał Bułhakow- "Mistrz i Małgorzata". Wiliam Faulkner- pisarz amerykański, "Wściekłość i wrzask", Nagroda Nobla w 1949 roku. Jarosław Hasek- pisarz czeski, "Przygody dobrego wojaka Szwejka". James Joyce- Anglik irlandzkiego pochodzenia, "Ulisses". Franz Kafka- powieściopisarz niemiecki, "Proces". Thomas Mann- pow. niem., "Czarodziejska góra", Nagroda Nobla w 1929 roku. Marcel Proust- pow. francuski, cykl powieści "W poszukiwaniu straconego czasu" Michaił Szołochow- pow. ros., "Cichy Don", Nagroda Nobla w 1965 roku.

Poeci i powieści XX-lecia międzywojennego

Materiały

Analiza "Do Apollina" Zbigniewa Herberta Do Apollina Wiersz Do Apollina, opublikowany w debiutanckim tomie Struna światła (1956), przywołuje znaną z mitologii postać boga o wspaniałej urodzie, pana słońca, patrona wieszczów, śpiewaków i poetów, udzielającego daru jasnowidzenia, bezwzględnego w utrwalaniu opinii o własnej doskonałości (muzyczny pojedynek z Marsjaszem). Podmiot lir...

"Powrót posła" - pogląd staroświecki i reformatorski ,, Powrót Posła” Jan Ursyn Niemcewicz napisał w burzliwym okresie 1790 roku. Utwór ten jest pierwszą komedią polityczną w Polsce, opartą na ukazaniu konfliktu miedzy sarmackimi konserwatystami a zwolennikami patriotycznego obozu reform. Komedia ta jest prezentacją dwóch zasadniczo różniących się koncepcji Polski. Jedna z nich to koncepcja ...

Elementy ludowe w IV cz Dziadów Czas akcji utworu zamyka się w trzech godzinach. Rozpoczyna się wieczorem, \"dopiero co po wieczerzy\", w dzień zaduszny. Czas akcji nie jest dokładnie określony, nie wiemy, który to rok. Miejscem akcji jest mieszkanie księdza greckokatolickiego. Ksiądz, wdowiec, mieszka samotnie z dziećmi. Do księdza przychodzi pustelnik, Gustaw, jego dawny ucz...

Warrant - wyjaśnienie II. WARRANT Kolejnym instrumentem pochodnym, jest wystawiane przez spółkę prawo do objęcia jej akcji w przyszłości według z góry ustalonej ceny. Prawo to powszechnie w terminologii finansowej jest określane mianem warranta. Warrant jest opcją zakupu określonej ilości akcji po ustalonej cenie w określonym czasie. W przeciwieństwie do omawianyc...

Mechanizm FRA Kontrakt FRA jest zasadniczo obietnicą zapłaty/otrzymania określonej stopy oprocentowania w przyszłości, bez względu na wysokość obowią¬zującej w tym czasie rynkowej stopy procentowej. Są one zwykle wyko¬rzystywane przez pożyczkobiorców na rynku pieniężnym, aby ustalić stałą stopę oprocentowania, według której będą spłacać swe krót...

Achilles i jego tarcza TARCZA ACHILLESA Tarcza była częścią rycerskiego wyposażenia. Achilles pożyczył swoją zbroję i tarczę Patroklesowi. Matka Achillesa Tetyda zwróciła się z prośbą do Hefajstosa, by wykuł nową. Boski kowal wykuwa tarczę ze spiżu, cyny, złota i srebra. Realizuje swój artystyczny zamysł bez drżenia ręki, z ogromną precyzją. i osiąga wspaniałe efekty...

Krótka interpretacja "Widok ze świnicy do doliny Wiercichej" “Widok ze świnicy do doliny Wiercichej” Jest to wiersz impresjonistyczny ponieważ barwa, światła są różne, dynamizm pejzażu pod wpływem światła, iskrzenie promieni słonecznych, precyzyjne tonacje barw, migotliwość obrazów, promienności, cienie, subtelność kolorystyki, szczegóły, uczulenie na światło. Przyroda daje doznania emocjon...

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie-Boskiej komedii" Dramat społeczny : a) akt trzeci b) rewolucja jako czynnik niszczący {(patrz \"Historiozofia w NK\")} c) ostrzeżenie przed rewolucją; rewolucja jawi się jako piekło na ziemi, jako przerażająca, krwawa, szatańska potęga niszczenia d) {patrz(obóz arystokratyczny, obóz rewolucjonistów, stanowisko Pankracego i hr. Henryka)- nie widzę sen...