Poeci i powieści XX-lecia międzywojennegoPoeci międzywojnia Poeci debiutujący w dwudziestoleciu są w większości aktywni twórczo w okresie powojennym (po II wojnie). Poniżej poznamy tytuły dwóch pierwszych zbiorków poetyckich każdego z nich oraz wybitne dzieła prozaików i dramaturgów. Poeci międzywojnia skupieni w grupach poetyckich: Julian Tuwim- "Czyhanie na Boga", "Sokrates tańczący". Antoni Słonimski- "Sonety", "Harmonia". Kazimierz Wierzyński- "Wiosna i wino", "Wróble na dachu". Jan Lechoń- "Na złotym polu", "Po różnych ścieżkach". Jarosław Iwaszkiewicz- "Oktostychy", "Dionizje". Jan Brzękowski- "Tętno", "Na katodzie". Jalu Kurek- "Upały", "Śpiewy o Rzeczypospolitej". Julian Przyboś- "Śruby", "Oburącz". Konstanty Ildefons Gałczyński- "Koniec świata", "Ludowa zabawa". Czesław Miłosz- "Poemat o czasie zastygłym", "Trzy zimy". Stanisław Dobrowolski- "Pożegnanie Termopil", "Autoportret". Jerzy Zagórski- "Ostrze mostu", Przyjście wroga". Aleksander Rymkiewicz- "Tropiciel", "Potoki". Anatol Stern- "Futuryzje", "Nagi człowiek w śródmieściu". Poeci, którzy nie należeli do grup poetyckich: Adam Ważyk- "Semafory", "Oczy i usta". Mieczysław Jastrun- "Spotkanie w czasie", "Inna młodość". Roman Brandstaetter- "Jarzma", "Droga pod górę". Władysław Broniewski- poeta rewolucyjny, "Wiatraki", "Dymy nad miastem". Powieści: Jerzy Andrzejewski- "Ład serca". Juliusz Kaden-Bandrowski- "Generał Barcz". Tadeusz Breza- "Adam Grywałd". Michał Choromański- "Zazdrość i medycyna". Maria Dąbrowska- "Noce i dnie". Witold Gombrowicz- "Ferdydurke". Leon Kruczkowski- "Kordian i cham". Maria Kuncewiczowa- "Cudzoziemka". Tadeusz Dołęga-Mostowicz- "Kariera Nikodema Dyzmy" Zofia Nałkowska- "Granica". Bruno Schulz- "Sklepy cynamonowe". Henryk Worcell- "Zaklęte rewiry". Stefan Żeromski- "Przedwiośnie". Literatura obca: Bertolt Brecht- dramaturg niemiecki, "Matka Courage i jej dzieci". Michał Bułhakow- "Mistrz i Małgorzata". Wiliam Faulkner- pisarz amerykański, "Wściekłość i wrzask", Nagroda Nobla w 1949 roku. Jarosław Hasek- pisarz czeski, "Przygody dobrego wojaka Szwejka". James Joyce- Anglik irlandzkiego pochodzenia, "Ulisses". Franz Kafka- powieściopisarz niemiecki, "Proces". Thomas Mann- pow. niem., "Czarodziejska góra", Nagroda Nobla w 1929 roku. Marcel Proust- pow. francuski, cykl powieści "W poszukiwaniu straconego czasu" Michaił Szołochow- pow. ros., "Cichy Don", Nagroda Nobla w 1965 roku.

Poeci i powieści XX-lecia międzywojennego

Materiały

Co to jest dramat epicki ? dramat epicki związany jest z tradycjami ekspresjonizmu. Jego twórcą i animatorem był B. Brecht. Komponował swoje utwory (“np. Matka Courage”, “Kaukaskie koło kredowe”) z szeregu luźno ze sobą powiązanych scen, które jako całość przedstawiać mają pewien proces społeczny. Wyraźnie moralistyczny charakter jego utworów podk...

"Wesele" jako typowy utwór młodopolski „Udowodnij, że „Wesele” jest typowym młodopolskim utworem” Stanisław Wyspiański napisał „Wesele” między listopadem 1900 roku , a marcem 1901 roku. Inspiracją do napisania tego utworu były autentyczne uroczystości weselne, które odbyły się 20 listopada 1900 roku w podkrakowskich Bronowicach. Była to ...

Analiza "Świata (poema naiwne)" Czesława Miłosza Świat (poema naiwne) (z tomu Ocalenie 1945). Jest to poemat, złożony z dwudziestu wierszy, których tytuły wy¬znaczają krąg poetyckich obrazów, pozornie prostych i banalnych ¬Droga, Furtka, Ganek, Jadalnia, Schody, Obrazki, Z okna. Cykl skomponowany został w taki sposób, by czytelnik stopniowo, krok po kroku, wstępował w krainę dz...

"PocząteK" powieść dotycząca człowieka Trzeba przyznać, że \"Początek\" Andrzeja Szczypiorskiego to powieść bogata treściowo, podejmująca różnorodne tematy istotne w życiu człowieka. W tym tkwi jej wartość, dzięki swojej uniwersalnej i bogatej tematyce, zyskała popularność i uznanie na świecie, nie tylko w Polsce. Powieść podejmuje wiele zagadnień problemowych. Wśród głównych wątków ...

Funkcja sztuki i artysty w utworach Młodej Polski 22. Rola sztuki i artysty w programach i utworach Młodej Polski. Gdyby nie narodził się artysta, nie mógłby on stworzyć sztuki. Młodopolscy pisarze chcieli uchwycić wszystkie elementy sztuki poprzez wyszukiwanie w utworach specyficznych racji, które mogłyby zbliżyć ich do charakteru dzieł danego artysty. Wiele zjawisk, zdarzeń i postaci...

Fraszki i pieśni Kochanowskiego - szczegółowa charakterystyka W jakich granicach czasowych zamyka się średniowiecze w Europie i w Polsce ? Średniowiecze w Europie początek 476 r upadek Cesarstwa Zachodnio Rzymskiego , koniec XV w 1453 - upadek konstantynopola 1450 r wynalazek Gutenberga - druk 1492 - odkrycie Ameryki przez Kolumba , razem 11 wieków Średniowiecze w Polsce : początek : X w . 966 r chrzes...

Świadomość narodowa - definicja Świadomość narodowa – subiektywny aspekt, który pojawia się jako następstwo cech narodowych. Proces formowania narodu jest długowieczny. Na bazie cech obiektywnych zaczyna rozwijać się świadomość narodowa. Nie ma narodu bez świadomości narodowej. Rozwój świadomości powstaje pod wpływem elit kulturalnych. Świadomość narodowa kształtuja takż...

Polityka cen zorientowana na konkurencję Wybierając politykę cen zorientowaną na konkurencję, przedsiębiorstwo musi rozpatrzyć szanse i zagrożenia, jakie będą jej towarzyszyć. Wynikają one z uwarunkowań stwarzanych przez: - otoczenie przedsiębiorstwa, - zasady konkurencji cenowej. Ze względu na możliwości oddziaływania za pomocą cen, należy uwzględnić trzy podstawowe sytuacje: 1....