Podstawowe zasady ortografiiPisownia „ó”. Jeśli w wyrazach pokrewnych (lub językach pokrewnych) wymienia się na „o” lub „e” zbóż - zboże pióro - pierze -w zakończeniach -ów Kraków -ówna Radziewiczówna -ówka kryjówka wyjątki -uwka zasuwka Na początku wyrazów - ósmy, ósemka, ów, ówczesny. Istnieje też „ó” niewymienne, pisownie zapamiętać - kierować się słownikiem. Pisownia „rz”. Jeśli w wyrazach lub językach wymienia się na „r”. „Rz” piszemy po spółgłoskach „p”, „b”, „t”, „d”, „k”, „g”, „ch”, „j”, „w”. W zakończeniach - mierz, mistrz, Kazimierz, zegarmistrz. Jeśli „rz” jest niewymienne trzeba zapamiętać. Pisownia „ż”. Jeśli wymienia się na „g”, „z”, „h”, „ź”, „s”, „dz”: potężny - potęga pieniężny - pieniądze każą - kazać zagrożenie - groźba W przyrostku, „eż”: młodzież Po literach „l”, „ł”, „r”: rżeć, lżyć, lżej, łże Pisownia „h”. Jeśli wymienia się na „g”, „ż”, „z”: wahać - waga, błahy - błazen, druh - drużyna. Na początku wyrazów jeśli h można opuścić: Haima - Aima, Hindus - Indus. -w cząsteczkach „-hiper”, „-hipo”: hiperbola, hipopotam. Pisownia rzeczowników. -ja, -ia, -ea, -jeśli w dopełniaczu końcówkę poprzedza samogłoska występuje zakończenie -i szyja - szyi knieja - kniei Korea - Korei idea - idei -jeśli w dopełniaczu przed końcówką występuje spółgłoska wyraz kończy się na „ji” Azja - Azji Policja - policji -jeśli rzeczownik kończy się na „-ia”, a jest zapożyczony w dopełniaczu ma końcówkę „-ii” historia - historii -jeśli natomiast wyraz rdzennie polski ma w dopełniaczu końcówkę „-i” Gdynia - Gdyni bania - bani Pisownia „nie”. - z czasownikami osobno: nie mogę, nie ma - z rzeczownikami razem: niedźwiedź, nie-Polak - z przymiotnikami, w stopniu równym razem, a w stopniu wyższym i najwyższym osobno nieładny nie ładniejszy nie najładniejszy - z liczebnikami osobno: nie pięć, nie sześć, nie jeden (dwa), niejeden (wielu) - z przysłówkami, pochodzącymi od przymiotnika razem: nieładnie, nie pochodzącymi od przymiotnika: nie tylko, nie bardzo; w stopniu równym razem, a w stopniu wyższym i najwyższym osobno: niedobrze, nie lepiej, nie najlepiej Pisownia „bym”. - w połączeniu z osobową formą czasownika piszemy razem: chciałbym, mógłbym - z bezosobową formą osobno: myśleć by, chciano by - razem, gdy wchodzą w skład partykuł i spójników: gdyby

Podstawowe zasady ortografii

Materiały

Podłoże społeczno - polityczne baroku PODŁOŻE SPOŁECZNO – POLITYCZNE: W epoce baroku doszło do znaczących przemian o charakterze społeczno – religijnym oraz licznych wojen [ m.in. wojna trzydziestoletnia 1618 – 1648 ]. Renesansowe nurty reformacyjne uległy załamaniu, Kościół podjął próby reorganizacji i jednocześnie starał się odzyskać swoją dawną pozycję. ...

Jacek Soplica jako nowy rodzaj bohatera Jacek Soplica - nowy typ bohatera. Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w \"Panu Tadeuszu\" - Jacek Soplica - jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznych znamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowości poznajemy go jako \"zawadiackiego paliwodę\", którego gorąca miło...

Refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na wybranych utworach “CZŁOWIEK JEST ZDUMIEWAJĄCY, ALE ARCYDZIEŁEM NIE JEST” (JOSEPH CONRAD). Przedstaw swoje refleksje na temat złożoności ludzkiej natury na podstawie dowolnie wybranych utworów. Człowiek - któż to taki? Istota pełna miłości do świata i wewnętrznego ciepła duchowego, czy egoista walczący wyłącznie o wymiar swojego życia? Twórca wielk...

Metamorfoza wewnętrzna Andrzeja Kmicica TEMAT: Przemiana wewnętrzna Andrzeja Kmicica. Losy Kmicica: • testament dziadka Oleńki; Kmicic w Wodoktach; • dzika zabawa w Lubiczu, obietnica poprawy; • śmierć kompanów, spalenie Wołmontowicz; • ratunek u Oleńki i odprawa; • pojedynek z Wołodyjowskim z powodu porwania Oleńki; • list księcia upoważni...

Czym jest komisja europejska? KOMISJA EUROPEJSKA - stanowi organ wykonawczy Unii. Komisję tworzy 20 wybieranych na 5 lat komisarzy. Jej siedziba mieści się w Brukseli. Komisja:  inicjuje procesy tworzenia prawa we Wspólnotach,  wyraża i reprezentuje interesy Wspólnot w stosunku do Rady Unii Europejskiej i w stosunkach zewnętrznych,  jest odpowie...

Udowodnienie, że Pan Tadeusz jest utworem romantycznym Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrócimy uwagę na formę, to zauważymy charakterystyczny dobór gatunku, a także wiele, typowo romantycznych, środków wyra...

Streszczenie Biblii Księga rodzaju Jest to biblijny opis stworzenia świata. Wynika z niego, że świat stworzył jeden Bóg, jest to więc wyraz monoteizmu, czyli przekonania, że istnieje tylko jeden jedyny Bóg (w odróżnieniu od na przykład mitologii greckiej, która jest politeistyczna, czyli ukazuje wielu bogów). Bóg stworzył świat według Księgi Rodzaju w siedem ...

Pochodzenie i budowa trenu Tren jako gatunek, pochodzenie, budowa \"Trenów\" Kochanowskiego (gradacja, środki artystyczne). tren - (threnos = lament, pieśń żałobna, opłakiwanie), utwór poetycki o tonie elegijnym i charakterze żałobnym, poświęcony wspomnieniu osoby zmarłej, rozpamiętywaniu jej zalet i uczynków. Gatunek ten ukształtowany już w antyku (m.in. Pindar, Owidius...