Pobyt Józia w szkole w "Ferdydurke"pobyt Józia w szkole natrafia na opór ze strony materii słownej, więc jego myśl kieruje się w stronę miejsca, gdzie poznawał zasady, ćwiczył umiejętność redagowania pisemnej wypowiedzi w sposób odruchowy myśl trafiła do szkoły tworzy wizję szkoły odwołując się do wspomnień pastiż - zrezygnował z narracji nauczyciel - chce przekazać treści, które wszyscy nauczyciele przekazują nie nauczyciel dominuje na lekcji, ale program, nau. tylko pośredniczy jego rola zmarginalizowana, przedmiotem a nie podmiotem szkoła konserwatywna, metody nauczania nie uległy zmianie, niczym atrakcyjnym wbija hasła, slogany do głowy, wymaga określonych sformułowań nauczyciele antypatyczni, żeby wykluczyć nawiązanie jakiejkolwiek nici porozumienia nauczyciel nie jest wzorem, przewodnikiem matki i ciotki za płotem - tak utrzymywani w niedojrzałości (gdzie matka tam dziecko) szkoła hamuje swobodny rozwój osobowości po to, by mieli gdzie spędzać czas. nic ciekawego, żeby niczym się nie interesowali szkoła działa w interesie matek, treści nauczania nie przydatne w życiu Kopyrda - pozer, usztuczniony przez modę, szpaner całkowicie zdaje się na massmedia poza zakazuje mu emocjonalnie angażować się w cokolwiek, nie okazuje uczuć wyjałowiony z człowieczeństwa, ważny tylko cel Józio - chce być obserwatorem, nie chce znów wracać do szkoły, angażować się Syfon - jego wychowanie w oparciu o wzorzec romantyczny, patriota, wpojono miłość do ojczyzny, skoro już w wolnej, to wszystko za dobrą monetę, lojalista, bezkrytyczny, podporządkowuje się Miętus - do buntu inspiruje go pojęcie „niewinność", jakby sztucznie przedłużano im dzieciństwo, ciąży, staje się brzemieniem bunt spontaniczny, wyzwolony spod wszelkich reguł i zasad, czuje się już mężczyzną zerwanie pęt przy pomocy siły bronić prawa do naturalności, ideały każdy musi mieć własne a nie narzucone parobcy - młodzi ludzie, którzy własne życie wzięli w swoje ręce Miętus uważa, że poza Syfona sztuczna Józio - że Miętus też, reakcja na sztuczność też sztuczna (negatyw Syfona) proponuje uciec, zostawić, bo problem nierozwiązywalny

Pobyt Józia w szkole w "Ferdydurke"

Materiały

"Zmierzch" i "Zapomnienie" - charakterystyka, znaczenie tytułu “Zmierzch” i “Zapomnienie” Pozytywistyczne hasło pracy organicznej zakładało solidaryzację i współpracę i solidaryzm obu klas społecznych. Bogatych i najuboższych. Wspierało to Praca u podstaw. Hasło to także kapitalistyczne gospodarowanie wprowadzone do rolnictwa. Żeromski przyglądał się wypaczeniom programu pozytywis...

Depozyty importowe - wyjaśnienie DEPOZYTY IMPORTOWE –państwo uzależnia zgodę na dokonanie importu od wpłacenia przez importera na specjalny rachunek określonej wartości importowanych towarów przy czym wpłata ta ma charakter depozytu i jest po upływie określonego przez państwo okresu zwracana. Powoduje to dla importera dodatkowe koszty, gdyż na depozyt należy zablokować ś...

Rodzina w "Chłopach" Reymonta Czym jest rodzina w „Chłopach” Reymonta ? Rodzina jest to grupa ludzi walczących o kawałek ziemi. Każdy chce uszczknąć coś dla siebie, by samemu mieć jak najwięcej, a innym nie dać. Dzieci, gdy tylko rodzice zapiszą im swoją ziemię, wysyłają ich na żebry, wypominają każdy kęs jedzenia i zabierają miejsce do spania. „i łóżko m...

Romantyzm rosyjski - charakterystyka SPECYFIKA ROMANTYZMU ROSYJSKIEGO W pierwszej połowie XIX wieku kapitalizm w Rosji rozwijał się bardzo słabo. Istniały w pełni stosunki feudalne. Wszelkie przejawy życia poddane były ścisłemu nadzorowi policyjnemu, najmniejsze ślady wolnej myśli były tłumione w zarodku, rósł ucisk pańszczyźniany chłopów. Przeciwko temu występowali młodzi przed...

Miłość romantyczna w romantyźmie Kształt miłości romantycznej Miłość jest jednym z najpopularniejszych motywów literackich. Jest uczuciem zawsze towarzyszącym człowiekowi. Można mówić o miłości między kobietą, a mężczyzną, o miłości macierzyńskiej, ojcowskiej, braterskiej, o miłości do ojczyzny, do przyrody. Każda epoka poświęca miłości mniej lub więcej uwagi. Miłość romantycz...

Mity jako pasja Mity to pasja wielu ludzi, także i moja. Czemu my, ludzie współcześni interesujemy się tymi utworami? Uważam, że najważniejszym tego powodem jest to, że mity są jak baśnie. Przenoszą nas w inny świat, czytając je, odcinamy się od rzeczywistości. Przeżywamy losy bohaterów, raz się śmiejemy, podziwiamy, a innym razem płaczemy, niektórzy bohaterow...

Motyw ucieczki w literaturze Ucieczka Ucieczka - Uciekanie skądś i przed czymś, nagłe opuszczenie jakiegoś miejsca, wydostanie się, schronienie gdzieś. W innym sensie może być rozu¬miana jako ucieczka przed samym sobą czy rzeczywistością. Biblia (ST) - 1) Lot, ostrzeżony przez wysłanników Boga, ucieka z płonącej Sodomy wraz z żoną i córkami. Został ocalony jako jedyn...

"Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen" - krótkie streszczenie “Miłosierdzie gminy. Kartka z Höttingen” Nowela ukazała się w 1891 r. na łamach “Kraju”, następnie włączona do zbiorku “Ludzie i rzeczy”. Pomysł fabularny utworu (wrażenia osobiste Konopnickiej z częstych pobytów w Szwajcarii i wspomnienia z lektury korespondencji nadsyłanych do “Świtu” przez T. ...