Plakat Andrzeja Pągowskiego"Służy do grania, nie do zabijania". Czy plakat Andrzeja Pągowskiego może powstrzymać rosnącą falę agresji wśród młodzieży? "Służy do grania ... nie do zabijania". Tak właśnie brzmi kontrowersyjne hasło propagandowe na plakacie Andrzeja Pągowskiego. Na pierwszy plan wysuwa się na nim kij baseball'owy uderzający w coś, rozbryzgując zarazem wielką plamę krwi. Pokazuje on nam tragiczną rzeczywistość dzisiejszego świata. Pleniące się szybko i nieustannie nasienie agresji i brutalności rozsiewa się po całym globie. Czy między innymi ten plakat pomoże choć w małym stopniu znieść tę złą falę przemocy ? Czy przemówi on komuś do rozsądku ? Czy stłumi czyjąś agresję, a może odwrotnie, zachęci do zła? Uważam, że w pewnym przypadku może on pomóc, a w innym podburzyć. To, w jaki sposób zostanie on odebrany, zależy od samego odbiorcy. Człowiek spokojny, nigdy nie ulegający agresywnym popędom, widząc ten plakat, doznaje oburzenia. Nie ważne w jakim jest w tym momencie stanie czy humorze, to i tak nie ma wpływu na jego ocenę. Staje mu przed oczami okrutna rzeczywistość świata przemocy. Wyzwala się w nim chęć powstrzymania tej agresji, złość na ludzi, którzy żyją aktem przemocy na co dzień i chęć ich ukarania. Taka osoba nie będzie dążyć do brutalności, będzie jej unikać, a w najlepszym przypadku zwalczać. Możliwe, że przez takie obrazy znajdzie się więcej ludzi, którzy osobiście zaangażują się w ruch mający na celu zwalczyć przemoc i agresję. Bo któż inny, jak nie tacy ludzie stworzyli ten plakat, aby propagować go w najdalszych zakątkach Polski. Istnieje również druga możliwość, która stanowi kolejny argument tej, wbrew pozorom, zawikłanej sprawy. Jest to młodzież, do której przede wszystkim odwołuje się owa propaganda. Na całym świecie utworzyły się niezliczone liczby mafii, gangów oraz subkultur, które walcząc między sobą nawzajem się wyniszczają. Istnieją i tacy, których życiowym celem jest rozlewać krew. Może nie do wszystkich, ale chociaż do pojedynczych jednostek przemówi ten plakat, a za nimi pójdą inni. Dzięki temu, być może, ktoś z nich zrozumie, że nie ma sensu dążyć do rozlewu krwi. Następne zagadnienia odwołują się już niestety do tej ciemniejszej strony medalu. Pierwsze z nich to możliwość pogorszenia sytuacji. W przypadku osoby ślepo zapatrzonej w to co robi, może to wzniecić ogień agresywności jeszcze bardziej. W pierwszych dniach ukazania się przemawiającego do Polski plakatu Pągowskiego, wielu lekceważąco odpowiedziało zapisaniem ich osobistymi wulgarnymi komentarzami. Wzbudził on duże kontrowersje wśród niektórych co uwidoczniło się w zamalowywaniu i niszczeniu billboardów z owym obrazem. Tak więc reasumując wszystkie za i przeciw, stwierdzam, że przejawiającą się falę agresji wśród młodzieży należy i można zwalczać, jednakże stopniowo i na wszystkie możliwe sposoby. Jeden plakat nie zakończy mordów, nie wstrzyma noży i kul, ale dołoży cegiełkę do całości, a takich musi być jak najwięcej. Jedynym i najważniejszym warunkiem efektu w walce z przemocą i agresją, jest udział w niej jak największej ilości osób. Nawet my sami, na co dzień, możemy chociaż w minimalym stopniu przyczynić się do powstrzymania tej fali, służąc swoim właściwym przykładem.

Plakat Andrzeja Pągowskiego

Materiały

Udowodnienie, że Pan Tadeusz jest utworem romantycznym Cech, które stanowią o romantycznym charakterze utworu literackiego, może być wiele. Wśród zagadnień treściowych należałoby szukać ich przede wszystkim w kreacjach postaci, opisach przyrody, oraz tle historycznym. Z kolei, gdy zwrócimy uwagę na formę, to zauważymy charakterystyczny dobór gatunku, a także wiele, typowo romantycznych, środków wyra...

"Tango" Mrożka - opis dramatu Stanisław Mrożek prezentuje w swoim dramacie groteskową wizję świata, pełną błazenady, wyolbrzymienia, form karykaturalnych Wydarzenia, które prezentuje utwór, składają się na obraz, dzięki któremu \"Tango\" możemy uznać za tragikomedię. Była sobie rodzina. Najstarsi: Eugeniusz i Eugenia, rodzice: Stomil i Eleonora, ich syn Artur i jego narzeczo...

Narrator w epice Narrator to skonstruowana przez autora fikcyjna osoba opowiadająca w dziele epickim Istnieją następujące formy narracji związane ze sposobem językowego przejawiania się narratora; narracja autorska (trzecioosobowa), w której opowiadacz umieszczony jest na zewnątrz świata przedstawionego narracja pamiętnikarska (pierwszoosobowa), kiedy narrato...

Pośrednicy i klienci w dystrybucji Pośrednicy w strategiach dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Mała liczba placówek o prestiżowej reputacji. Dystrybucja selektywna Umiarkowana liczba firm o solidnej reputacji. Dystrybucja intensywna Duża liczba różnych typów firm i placówek. Klienci w strategiach dystrybucji Dystrybucja ekskluzywna Ograniczona liczba zamożnych...

Elementy patriotyzmu w utworach romantyzmu Temat: Patriotyzm w wybranych utworach polskiego romantyzmu. Patriotyzm to wielkie słowo. Oznacza umiłowanie kraju ojczystego, a także gotowość poswięcenia się dla własnego narodu. Literatura polska jest prawdziwą szkołą uczuć patriotycznych, bo niemal od poczštku swego istnienia wyrażała głęboką troskę o losy ojczyzny, tworzyła wzorce osobow...

Mit o Heraklesie - interpretacja Próba uczynienia chłopca nieśmiertelnym. Walka z wężami. Śmierć nauczyciela i wygnanie Heraklesa z domu. Wojna w Tebach i nagroda za pomoc. Morderstwo popełnione na dzieciach i żonie. Służba u króla Eurysteusa. zabicie hydry lernejskiej, sprowadzenie łani ceryntyjskiej, zgładzenie strasznego dzika, oczyszczeni...

Ideowe i artystyczne wartości poezji Broniewskiego BRONIEWSKI ------Ideowe i artystyczne wartości poezji Władysława Broniewskiego------- #Rozwój polskiej liryki rewolucyjnej wiąże się w XX- leciu między. z nazwiskiem W. Broniewskiego. Znane są już z poprzedniej epoki początki tego typu twórczości- pieśni robotnicze, pojedyńcze utwóry prozą i wierszem związane z walką proletariatu: Pierwszym je...

Wątki miłosne w "Nad Niemnem" Wątki miłosne Pierwotnym pomysłem, z którego narodziło się późniejsze arcydzieło, był właściwie... romans. Tematem Mezaliansu miało być bowiem „nierówne” (wedle ówczesnych pojęć i norm obyczajowych) małżeństwo przedstawicieli dwu różnych kulturalnie, a przede wszystkim nierównych majątkowo, klas społecznych. Rozwijająca się pod...